President

Hble. Sr. Antoni Comín i Oliveres
Conseller de Salut. Generalitat de Catalunya

Vice Presidents i vocals:

Jordi Segrarra Pijuán (designat per la Fundació Privada CELLEX)

Arcadi Navarro i Cuartiellas
Secretari d´Universitats i Investigació. Generalitat de Catalunya

Vocals

 • Vincente Martínez Ibáñez, Gerent de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron (HUVH)
 • Antoni Andreu i Périz, Direcció General de Recerca i Inoovació en Salut (designat pel Conseller de Salut)
 • Francesc Subirada i Curcó, director general de Recerca (designat pel Conseller d’Empresa i Coneixement)
 • Josep Maria Borràs i Andrés, Director del Pla d´Oncologia (designat pel Conseller de Salut)
 • Joan Xavier Comella Carnicé, Director del Vall d´Hebron Institut de Recerca – VHIR (desingat per VHIR)
 • Sol Daurella i Comandrán (designada per la Fundació Fero)
 • Ma. Angels Campderrós Salvans (designada per la Fundació Fero)
 • Gonzalo Rodés i Vial (designat per la Fundació Fero)
 • La Fundació Bancària “la Caixa” i, en la seva representació, en primer lloc Isidre Fainé Casas, President, i com a suplents el Jaume Giró Ribas, Director General, i Esther Planas Herrera, Directora Corporativa de Finances i Mitjans.
 • Jordi Portabella i Calvete,Director de l’Àrea de Recerca i Coneixement (designat per la Fundació Bancària “la Caixa”)
 • Vocal Fundació BBVA i, en la seva representació, en primer lloc, Francisco González Rodríguez, President, i, en substitució de l´anterior, Rafael Pardo Avellaneda
 • Vocal i Secretari: Esteban Arimany i Lamoglia (nomenat pel Patronat en representació del sector privat)

Assistents amb veu sense vot

 • Director: Josep Tabernero
 • President del Comité Científic:  José Baselga Torres
 • Gerent: Andrés de Kelety
 • Adjunt a Gerència: Sergi Cuadrado

Presidència: la presidència del Patronat l’exerceix el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.