El Comitè Executiu està format per set membres del Patronat designats pel Patronat mateix, quatre dels quals han de ser representants del sector privat, mentre que els altres tres ho han de ser del sector públic.

Vocal i President

 • Antoni Andreu i Périz, Direcció General de Recerca i Inovació en Salut, Generalitat de Catalunya

Vocals

 • Jordi Portabella i Calvete, Director de l’Àrea de Recerca i Coneixement, Fundació Bancària “la Caixa”
 • Fundació BBVA, i en la seva representació, Rafael Pardo Avellaneda, Director
 • Vincente Martínez Ibáñez, Gerent de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron (HUVH)
 • Francesc Ramon Subirada, Director General de Recerca, Generalitat de Catalunya
 • Sol Daurella i Comandrán, Fundació Fero
 • Jordi Segarra Pijuán, Fundació CELLEX
 • Secretari no membre de la Comissió Executiva: Esteban Arimany Lamoglia

Assistents amb veu sense vot

 • Josep Tabernero, Director del VHIO
 • Andrés Kelety, Gerent del VHIO
 • Sergi Cuadrado, Adjunt a Gerència