Poder aconseguir mostres tumorals pel diagnòstic i caracterització del càncer és fonamental. No obstant, en paciens amb tumors cerebrals era, fins ara, complicat i no estava sempre indicat, degut a l’alt risc associat a la intervenció quirúrgica necessària. El difícil accés a la lesió dificulta l’obtenció de la mostra i el desenvolupament de estratègies més segures i menys invasives és primordial. L’anàlisi del líquid cefaloraquidi està emergent ràpidament i de manera prometedora com una oportunitat per superar aquest obstacle.

Publicada recentment a Annals of Oncology*, una revisió dels treballs recents en aquest camp realitzada com a primer autor pel Dr. Joan Seoane, director del programa de Recerca Translacional i investigador principal del grup d’Expressió Gènica i Càncer del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i per la Dra. Leticia de Mattos-Arruda, investigadora principal júnior del grup de Genètica Aplicada de Càncer Metastàtic; Emilie Le Rhun de la Lille University Hospital i Oscar Lambret Center (França); Alberto Bardelli del Candiolo Cancer Institute-FPO i the University of Torino (Itàlia); i Michael Weller del University Hospital of Zurich (Suïssa), repassa l’ús de l’ADN tumotal circulant (ctDNA) a la biòpsia líquida com una tècnica que rastreja i interroga la malaltia de manera més precisa i a temps real per a millora la presa de decisions terapèutiques.

Gràcies al creixent coneixement de les característiques genòmiques i epigenòmiques dels càncers cerebrals primaris i les metàstasis al cervell, comencem a entendre millor la gran complexitat d’aquests tumors,” explica el Dr. Joan Seoane, autor per la correspondència d’aquesta revisió.

I continua,La dificultat d’accés al teixit derivat de tumors del sistema nerviós central ha complicat, fins ara, la identificació de biomarcadors que ajudin a diagnosticar de manera més precisa el càncer cerebral, així com a predir la resposta dels pacients als tractaments.”

Els autors han analitzat els diferents estudis realitzats en tumors cerebrals primaris i metastàtics sobre la utilitat de la biòpsia líquida pel diagnòstic i seguiment de la malaltia i per la detecció de mecanismes de resistència o mutacions susceptibles a ser dianes de nous fàrmacs.

La biòpsia líquida al líquid cefaloraquidi es demostra com una tècnica diagnòstica prometedora. El plasma sanguini conté poc ctDNA, mentre que el líquid cefaloraquidi està enriquit per mutacions del tumor cerebral,” afegeix la co-autor, la Dra. Leticia de Mattos-Arruda.

Les neoplàsies malignes del sistema nerviós central són altament heterogenis. La identificació i el seguiment de les característiques específiques a través del ctDNA poden utilitzar-se per avançar i potenciar teràpies dirigides contra el càncer.

Cap biomarcador derivat de la biòpsia líquida ha sigut validat i integrat a la pràctica clínica per l’avaluació i tractament del càncer cerebral. Aquesta estratègia innovadora permet avaluar efectivament a temps real les neoplàsies malignes, així com millorar la presa de decisions terapèutiques pel tractament d’aquest tipus tumoral,” conclou la Dra. Leticia de Mattos-Arruda.

Per notícies de VHIO relacionades, visiteu:

La biòpsia en líquid cefalorraquidi millora el diagnòstic i el pronòstic dels gliomes cerebrals

 

###

* Seoane J, De Mattos-Arruda L, Le Rhun E, Bardelli A and Weller M, Cerebrospinal fluid cell-free tumour DNA as a liquid biopsy for primary brain tumours and central nervous system metastases. Ann Oncol. 2019 Feb 1;30(2):211-218. doi: 10.1093/annonc/mdy544.