La PhD PI3K biology in health & disease Network, part del consorci Marie Slodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN PhD), aplega deu col·laboradors acadèmics, clínics i industrials de renom en la recerca sobre la senyalització de les quinases PI3K. Constitueix una plataforma d’ensenyament única que connecta experts i promou l’excel·lència amb la formació de joves talents investigador. El programa dota a estudiants de doctorat de les capacitats necessàries per ocupar futurs càrrecs de lideratge de la recerca contra el càncer i el desenvolupament de fàrmacs en la industria i acadèmia europees.

El proper 11-13 de febrer al VHIO, el 4t taller anual del programa, organitzat per les membres del consorci Violeta Serra, Investigadora Principal del nostre Grup de Teràpies Experimentals, i Mariona Graupera, Investigadora Principal del Grup d’Angiogènesi Tumoral a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), reunirà als estudiants de doctorat del programa, on hi presentaran i discutiran els seus últims avenços científics.

L’aplec també oferirà l’oportunitat de millorar les capacitats de comunicació dels participants i pretén promoure la col·laboració entre els assitents. Centrat en l’ús d’inhibidors de PI3K, el taller farà èmfasi en l’aplicació traslacional de la recerca bàsica per l’avenç i optimització dels fàrmacs contra el càncer.

Comentant al departament de comunicació del VHIO, Violeta afirma que “És molt important que els joves talents aprenguin les millors opcions per traslladar els descobriments preclínics al benefici clínic del pacients. Durant el taller, els estudiants podran conèixer de primera mà les necessitats, els èxits i fracassos, d’investigadors clínics; i aprendran com la seva recerca pot contribuir al progrés de la clínica”.

Irene Braña, oncòloga i investigadora clínica del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO, dirigit per Elena Garralda; Joaquín Mateo, Investigador Principal del Grup d’Investigació Traslacional en Càncer de Pròstata del VHIO; Pau Abrisqueta, Coordinador de la Recerca Clínica al Grup d’Hematologia Experimental del VHIO, dirigit per Francesc Bosch; i Joaquín Arribas, director del Programa de Recerca Preclínica del VHIO, entre d’altres, ens actualitzaran sobre el desenvolupament d’inhibidors de la via de PI3K en assajos clínics de diversos tipus tumorals, inclosos el càncer de pròstata i el limfoma. Els assistents descobriran com aquests inhibidors han evolucionat d’estadis inicials del desenvolupament clínic a la seva comercialització.

Per últim, s’oferirà als joves investigadors claus per a perseguir el seu desenvolupament professional i poder crear un full de ruta conscient i informat per assolir les seves fites.

El programa no només ofereix una formació sense precedents, sinó que està pensat per augmentar la competitivitat internacional de la recerca europea en el descobriment i desenvolupament d’inhibidors de PI3K com a medicaments contra el càncer”, conclou Violeta.

Per a més informació sobre PI3K biology in health & disease Network i els col·laboradors del consorci, si us plau, visiteu: www.pi3k-phdproject.eu

###