• La tercera edició del PERIS consolida el pla com a referent per activar el talent investigador en el sistema català de salut
  • Per primera vegada, les més de 200 propostes rebudes s’han avaluat considerant l’abordatge de la perspectiva de gènere

 

Tres projectes del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) han estat seleccionats pel Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS), que concedeix el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En total el VHIO rebrà més de 550.000 euros, repartits entre els tres projectes, per posar-los en marxa en el període 2019-2020.

A aquesta convocatòria es van presentar un total de 207 propostes, que van ser avaluades per una trentena experts independents amb la coordinació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i de les quals s’han atorgat 66 ajuts per a fomentar la investigació en l’àmbit dels Centres de Recerca de Catalunya, en ser considerades d’excel·lència. La finalitat d’aquests ajuts és contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania de Catalunya, reforçant i incrementant la competitivitat internacional de les estructures de recerca i innovació en salut. La vocació d’aquest programa és situar a Catalunya en un escenari d’avantguarda en el qual la salut sigui un eix fonamental per al desenvolupament social i econòmic.

En aquesta convocatòria els ajuts PERIS s’han distribuït en tres grans àmbits: la intensificació de professionals, la incorporació de científics i tecnòlegs als grups de recerca, i el suport per a la participació en activitats científiques d’àmbit internacional. En els tres àmbits hi ha hagut projectes del VHIO seleccionats.

Avançar en la biòpsia líquida en càncer de còlon

La Dra. Elena Élez, oncòloga mèdica i investigadora clínica del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, grup liderat per la Dra. Teresa Macarulla i dirigit pel Dr. Josep Tabernero, ha rebut un ajut de més de 165.000 euros destinat a la intensificació, i amb l’objectiu de facilitar la dedicació a la investigació dels professionals amb formació sanitària especialitzada mitjançant la contractació d’una persona substituta que pugui suplir-los en la realització de les tasques de les quals se’ls allibera. En el cas de la Dra. Élez, l’ajuda del PERIS servirà per desenvolupar un projecte per mesurar l’impacte del seguiment longitudinal en càncer colorectal estadi III i metastàsic mitjançant una signatura molecular personalitzada en biòpsia líquida.

“Gràcies al desenvolupament d’aquesta eina serà possible la detecció i el seguiment personalitzats de les potencials recaigudes en aquests pacients, així com la monitorització dels factors predictius de resposta al tractament sistèmic en el cas de la malaltia avançada”, apunta la Dra. Élez. D’aquesta manera, analitzant l’ADN tumoral circulant lliure al corrent sanguini s’espera poder fer un diagnòstic i un seguiment millor de les neoplàsies i avançar en el desenvolupament de la medicina personalitzada. “Buscarem establir el valor pronòstic i predictiu de l’anàlisi d’aquest ADN tumoral circulant i el valor que té contextualitzat amb altres característiques tumorals clàssiques que ja s’estan fent servir en la presa de decisions de rutina”.

Els objectius secundaris s’han definit com l’anàlisi del rendiment respectiu de cada paràmetre d’ADN lliure circulant qualitatiu i quantitatiu (cfDNA), i s’ha aprofundit en l’evolució clonal dels controladors del càncer sota cura i vigilància estàndard, i comparant dades amb biomarcadors i imatges convencionals.

“La recaiguda del tumor i la disseminació metastàsica són els principals factors que contribueixen a la mortalitat per càncer de còlon. Desafortunadament, tot i els importants avenços en el tractament d’aquesta malaltia, així com de les estratègies de monitorització exhaustiva, el pronòstic d’aquests pacients encara pot millorar molt”, comenta la Dra. Elena Élez. “Aquest finançament és una ajuda fonamental, ja que ens permetrà consolidar aquesta línia d’investigació i esperem que permeti una aplicabilitat clínica cada vegada més propera”, conclou.

Go Europe: unitats de promoció de projectes d’R+D+I internacionals

En aquesta convocatòria la novetat respecte de les anteriors van ser les ajudes Go Europe, l’objecte de les quals s’emmarca en el programa d’enfortiment institucional i estan enfocades a finançar les unitats de suport a la investigació dels instituts d’investigació acreditats i centres CERCA per impulsar-ne la internacionalització i facilitar la participació de grups de recerca en projectes internacionals, especialment en el Programa Marc de Recerca i Innovació H2020, i millorar la taxa d’èxit i de retorn assolit per les entitats beneficiàries.

L’ajuda, de gairebé 300.000 €, ha estat concedida per implementar millores en el procés de sol·licitud d’ajudes internacionals i la consolidació de l’Oficina de Projectes Europeus del VHIO, dirigida pel Dr. Alejandro Piris, cap de l’Àrea de Coordinació de la Investigació i la Innovació del VHIO. “El nostre projecte aposta per oferir un servei personalitzat i professionalitzat als grups del VHIO en la identificació i preparació de propostes que permeti que els nostres investigadors liderin propostes d’èxit. L’Oficina de Projectes Europeus treballarà en la priorització i consolidació de xarxes col·laboratives amb centres d’investigació oncològics europeus i fora del marc de la Unió Europea”, explica el Dr. Piris.

Des de la seva creació l’any 2010, l’àrea de Coordinació de la Recerca i la Innovació ha evolucionat d’una oficina que donava suport fonamental fins a un equip cada vegada més professionalitzat amb experiència tant en investigació en oncologia com en gestió de projectes.

“A través de l’Oficina de Projectes Europeus es buscarà centralitzar totes les idees identificades i presentades pels diferents investigadors i òrgans de gestió del VHIO, correlacionar aquestes idees amb convocatòries existents a les diferents fonts de finançament i estructurar-les de manera que aquestes idees s’adaptin a les necessitats de les convocatòries”, assenyala el Dr. Piris. El líder del projecte ha apuntat que l’oficina també tindrà com a objectius la identificació d’actors, necessitats i elements clau que s’han de tenir en compte, establir els terminis de treball, liderar i coordinar les tasques de redacció de la proposta, i dissenyar i activar els plans de contingència.

Incorporació de joves doctors a la investigació

L’última de les ajudes rebudes pel VHIO dins d’aquest PERIS 2019-2020 serà per a la incorporació d’una jove doctora al grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata que dirigeix ​​el Dr. Joaquín Mateo.

La Dra. Irene Casanova entrarà a formar part del VHIO amb l’ajut atorgat pel pla PERIS per treballar en el desenvolupament d’una nova eina de biòpsia líquida, fent servir ADN tumoral aïllat de vesícules que s’aïllin a la sang, que ajudi estudiar l’evolució genòmica tumoral i la resposta i resistència a tractaments dirigits al càncer de pròstata.