Finançament


El VHIO només pot complir el seu objectiu d’accelerar el desenvolupament de teràpies personalitzades i dirigides contra el càncer mitjançant el finançament públic que rep, així com també les generoses aportacions econòmiques que li arriben d’institucions privades, entitats col•laboradores, empreses i particulars. D’altra banda, i com a reflex directe de la seva recerca científica d’excel•lència, el VHIO continua assegurant un finançament bàsic a través de moltes beques competitives nacionals i internacionals.

Només amb un suport continuat com aquest el rellotge avançarà a favor nostre —contra el càncer.

En conseqüència, el VHIO vol expressar la seva immensa gratitud als següents finançadors, entitats i organismes:

Patrocinadors institucionals:Financiació pública:

Internacional

Nacional

Financiació privada:

 

 


 

Consorcis


Prova de la importància del VHIO en la recerca oncològica preclínica, translacional i clínica és la seva participació en els consorcis d’excel•lència següents en 2015:

Cancer Core Europe

Cancer Core Europe és una associació única que té com a objectiu abordar el binomi tractament i recerca del càncer. Iniciat la tardor del 2014, aquest consorci de treball ha aconseguit generar una massa crítica d’activitat que permetrà la integració satisfactòria de tota la informació sobre el tractament del càncer, la recerca clínica i la recerca dels resultats. Aquesta iniciativa està dirigida per sis socis fundadors i centres oncològics especialitzats europeus d’excel·lència: Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris (Villejuif, França), Cambridge Cancer Centre (Cambridge, Regne Unit), Karolinska Institute (Estocolm, Suècia), Netherlands Cancer Institute – NKI (Amsterdam, Països Baixos), National Center for Tumor Diseases – DKFZ-NCT (Heidelberg, Alemanya) i VHIO. La posada en comú i l’intercanvi de coneixements, resultats de recerca i plataformes i processos comuns del Cancer Core Europe permetrà que investigadors i metges puguin aprofitar aquesta riquesa de coneixements biològics i dades clíniques per al benefici dels pacients.

http://www.cancercoreeurope.eu/.

COLTHERES – Colon Therapy Research Consortium

COLTHERES és un consorci de centres europeus de recerca clínica, en què s’inclouen el VHIO i investigadors translacionals que han rebut finançament del 7è Programa marc de recerca i desenvolupament de la Comissió Europea per definir i dur a terme assajos clínics basats en biomarcadors per millorar els resultats de les teràpies contra el càncer. Es tracta d’un programa de 4 anys que utilitza els càncers de còlon amb notació molecular completa com un “banc de proves” per definir biomarcadors específics de resposta o resistència als agents de vies de senyalització.

www.coltheres.eu

EurocanPlatform

EurocanPlatform és un projecte amb fons del 7è Programa Marc de la Comissió Europea que comprèn 28 institucions i organitzacions oncològiques pioneres, inclòs el VHIO, que treballen plegades en una col•laboració única. Els centres comparteixen infraestructures i col•laboren en projectes per fer avançar la investigació i el tractament del càncer.

www.eurocanplatform.eu

EuroPDX Consortium

L’EuroPDX Consortium – Translating Knowledge in Oncology es va constituir l’any 2013 amb l’objectiu comú de crear una xarxa de models humans de càncer d’importància clínica, i en concret, de models de xenoempelts derivats de pacients (PDX). En connectar 14 centres d’oncologia de nou països europeus que desenvolupen models oncològics de PDX, aquesta iniciativa promourà la difusió i l’intercanvi de descobriments de tractaments prometedors, així com dels principals estudis preclínics multicèntrics. L’EuroPDX treballarà per reduir la duplicació d’esforços en el desenvolupament de fàrmacs oncològics i, en última instància, millorar la qualitat de vida i la supervivència global de pacients amb càncer.

www.europdx.eu.

The MErCuRIC Consortium

Anunciat el 2013, el consorci MErCuRIC , fundat pel 7è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Comissió Europea, incorpora 13 socis de vuit països europeus diferents per dirigir i liderar un assaig clínic de fase Ib/II multicèntric. Aquest estudi avaluarà una estratègia terapèutica innovadora que pretén combatre la metàstasi, millorar la supervivència i desenvolupar nous enfocaments per tractar pacients amb càncer colorectal.

www.mercuric.eu

OncoTrack

Iniciat el 2011 (VHIO es va unir el 2013) i amb el suport de la Innovative Medicines Initiative (Iniciativa de Medicaments Innovadors, IMI), un projecte conjunt entre la Unió Europea i la Federació Europea d’Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA), OncoTrack, Mètodes per al desenvolupament sistemàtic de biomarcadors de nova generació en oncologia, és un consorci internacional de més de 80 científics i constitueix una de les majors iniciatives de col·laboració acadèmico-industrial d’Europa que té com a objectiu desenvolupar i avaluar enfocaments innovadors per a la identificació de nous marcadors per al càncer de còlon.

www.oncotrack.eu.

MedBioinformatics

Iniciat el 2015, MedBioinformatics és un projecte que rep el suport dels fons del programa Horizon 2020 de la Unió Europea per a la recerca i la innovació. Mitjançant el desenvolupament d’eines bioinformàtiques integradores i aplicacions informàtiques útils i utilitzables de manera autònoma per científics translacionals i metges de capçalera per analitzar la gran quantitat de dades i coneixements generats en la recerca biomèdica i d’assistència sanitària, el projecte pretén facilitar la recerca translacional i la medicina de precisió.

Aquest consorci incorpora 13 grups de nou entitats de recerca de renom, com VHIO, i treballarà per abordar el dèficit d’enfocaments integradors que combinen de forma eficaç diferents tipus de dades procedents de diverses fonts, així com involucrar de forma activa els usuaris finals que no són experts en bioinformàtica en el disseny de les aplicacions.

www.medbioinformatics.eu.

MoTriColor

Incentivat pels fons del programa Horizon 2020 de la Unió Europea per a la recerca i la innovació, MoTriColor (assaigs basats en perfils moleculars amb estratègies terapèutiques específiques en pacients amb subtipus moleculars de càncer colorectal avançat definits recentment), dirigit per VHIO, rep el suport de vuit centres de recerca clínica d’excel·lència situats a Espanya, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica, a més d’una organització europea per a la recerca del càncer i una PIME de diagnòstic i pronòstic. Amb l’objectiu de realitzar assaigs clínics multicèntrics de fase inicial per establir l’activitat antitumoral de tractaments experimentals innovadors per a pacients amb càncer colorectal metastàtic (CCRm) o avançat, els pacients s’estratificaran segons els seus perfils d’expressió gènica d’acord amb firmes de pronòstic establertes recentment.

Segons els perfils d’expressió gènica, els pacients seran assignats a un assaig clínic determinat. Aquest enfocament pioner pretén identificar la sensibilitat de cada pacient envers els tractaments experimentals proposats per tal de desenvolupar, en última instància, tractaments contra el càncer més precisos per a aquests pacients.

www.motricolor.eu

RATHER – Rational Therapy for Breast Cancer

RATHER és un projecte consorciat amb fons del 7è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Comissió Europea. El projecte se centra en diversos aspectes clau de la investigació sobre el càncer de mama i comporta la combinació d’esforços per part de sis institucions de recerca, inclòs el VHIO, i dues empreses biomèdiques. RATHER es va iniciar el gener del 2011 i estarà operatiu durant un període de cinc anys.

www.ratherproject.com.

SPECTAColor

SPECTAcolor, la plataforma de cribratge per a l’accés eficaç a assaigs clínics sobre el càncer colorectal, que incorpora una xarxa de 27 entitats d’investigació de 10 països, és una iniciativa dins del marc del programa de recerca d’EORTC, amb el suport d’Alliance Boots. Creada el 2013, és el primer biobanc de mostres tumorals completament anotades i plataforma d’anàlisi de biomarcadors prospectiva per a la determinació del perfil genètic de pacients amb càncer colorectal avançat.

http://spectacolor.eortc.org.

WIN – Worldwide Innovative Networking in personalized cancer medicine

WIN, Worldwide Innovative Networking in personalized cancer medicine, és una organització no governamental sense ànim de lucre centrada en la medicina personalitzada del càncer fundada per l’Institut Gustave Roussy (França) i l’MD Anderson Cancer Center, de la Universitat de Texas (EUA). Aquesta organització agrupa 22 centres oncològics, incloent-hi el VHIO, i altres agents de la indústria dels cinc continents per augmentar l’eficàcia del diagnòstic i el tractament del càncer.

www.winconsortium.org.

Otras colaboraciones:

AstraZeneca

L’acord de cooperació d’AstraZeneca/MedImmune i VHIO, anunciat el 2015, estimularà els avenços en la recerca preclínica, clínica i translacional de tota la cartera d’antineoplàstics d’AstraZeneca. Aquest acord, que combinarà, d’una banda, el potencial d’VHIO a l’hora de fomentar descobriments en l’àrea d’oncologia mitjançant la integració de la recerca translacional i la recerca clínica i, d’una altra banda, la prometedora cartera d’antineoplàstics en fase de desenvolupament per als estadis inicials de càncer d’AstraZeneca. Aquesta aliança se centrarà inicialment en aspectes com la reparació del dany a l’ADN, la resistència farmacològica, les noves combinacions de fàrmacs i els perfils moleculars per a la selecció de pacients.

Visiteu la pàgina web de VHIO i afegiu-la als marcadors per informar-vos de les últimes noticies: www.vhio.net.

Novartis Oncology

CIBOT, el Consorci d’Investigació Biomèdica i Oncologia Translacional, és un programa científic establert en col·laboració amb Novartis el 2013. Aquesta iniciativa defineix i desenvolupa investigacions amb els objectius següents: determinar els mecanismes etiopatogènics del càncer, així com desenvolupar eines diagnòstiques i terapèutiques innovadores i més eficaces; investigar el potencial terapèutic de nous agents antineoplàstics, i aplicar tecnologies d’avantguarda i les dades més recents per avançar en la recerca del càncer. Algunes de les àrees d’interès son els efectes del patró d’amplificació d’HER2 i el tractament previ amb Herceptin/TDM-1 en l’expressió d’HER2, la inhibició terapèutica de la via oncogènica WNT/β-catenina i la acció sobre la combinació de c-kit natural amb inhibició de la via PI3K en PDX de tipus basal.

www.novartis.com.

The OCTC – Oncology Clinical and Translational Consortium

L’OCTC (Consorci d’Oncologia Clínica i Translacional), una xarxa d’investigació científica col·laborativa formada per sis centres oncològics especialitzats de renom, va ser creat per GSK el 2013. Mentre que GSK obté els coneixements i l’experiència de l’OCTC en desenvolupament preclínic, clínic i translacional de tractaments contra el càncer innovadors, els centres participants tindran accés a estudis amb antineoplàstics en fase de desenvolupament per als estadis inicials de càncer de GSK i tindran l’oportunitat d’accelerar i fer avançar la següent generació de tractaments oncològics innovadors.

www.gsk.com.

Acreditació


La certificació internacional UNE-EN ISO 9001:2008 per la seva gestió de projectes d’investigació biomèdica en oncologia

 

En complir amb els requisits de la norma ISO 9001: 2008, el VHIO passa a ser un dels primers instituts d’investigació d’Espanya que rep el certificat de la Xarxa Internacional de Certificació per part d’IQnet, una de les majors xarxes mundials de destacats organismes de certificació, i d’AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, com a reconeixement al seu sistema de gestió de la qualitat. Per a més informació faci clic aquí.

Associació Catalana d’Entitats de Recerca – ACER

L’any 2011, el VHIO va entrar a formar part de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), que té com a objectiu principal contribuir a consolidar la regió com a punt de referència internacional de la investigació científica i tecnològica.
Per saber-ne més, visiteu: http://www.acer-catalunya.org.