VHIO: Treball conjunt per desenvolupar teràpies personalitzades i dirigides contra el càncer

JOAQU͍N ARRIBAS

JOAQU͍N ARRIBAS
Director
Biosketch


El programa de Recerca Preclínica del VHIO segueix el principi conegut com “del laboratori al llit del pacient i a l’inrevés” i adopta un enfocament purament translacional i multidisciplinari. A nivell molecular, desenvolupem models de xenoempelts amb explants de tumors de pacients en ratolins tant per reproduir la malaltia del pacient com per estudiar el desenvolupament del tumor en models d’investigació optimitzats. D’aquesta manera, podem accelerar la detecció de mutacions i de mecanismes de resistència a les teràpies actuals, cosa que en última instància contribueix a fer que els nostres pacients tinguin uns millors resultats.