Referencia: 16/2018

Número de places: 1

Descripció de l’oferta: 

Responsable de l’equip de coordinadors/es i gestors/es de dades de la UNTH (Unitat de Noves Teràpies en Hematologia), del Vall Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

S’incorporarà dins l’oficina d’assaigs clínics de VHIO amb les següents tasques:

 • Inici de projectes:
  • Coneixement general del protocol i valoració de la seva factibilitat operacional.
  • Control de la tramitació administrativa per la posada en marxa de l’estudi.
  • Revisió del pressupost de l’estudi.
 • Supervisió del funcionament de cada estudi en coordinació i entrada de dades:
  • Reunions individuals i d’equip per tal de fer un seguiment dels estudis, detectar problemes, revisar circuits de treball i estandarditzar procediments així com preparació d’auditories i inspeccions.
  • Comunicació amb els promotors dels estudis per fer seguiment del reclutament a nivell de centre i internacional, data de finalització de la inclusió, tancaments de bases de dades, desviacions i problemes en els estudis, etc.
  • Reunions periòdiques amb els altres equips de la UNTH (investigadors, Infermeria, farmàcia, etc) per tal de detectar incidències i crear circuits de treball.
  • Reunions periòdiques i treball coordinat amb els altres responsables d’equip; sota la supervisió del director de l’oficina d’assaigs clínics: desenvolupament conjunt d’eines de treball, procediments, circuits, avaluacions, formació, etc.
  • Comunicació amb altres serveis de l’hospital implicats en els estudis (cardiologia, oftalmologia, etc)

Requisits:

Busquem una persona amb:

 • Estudis en biologia, farmàcia, ,infermeria o ciències relacionades amb la salut.
 • Coneixements sobre gestió d’assaigs clínics.
 • Es valorarà experiència en assaigs clínics a nivell hospitalari.
 • Es valorarà experiència en gestió de personal
 • Es valorarà acreditació en bones pràctiques clíniques.
 • Imprescindible bon nivell d’anglès (Advanced o superior).
 • Imprescindible domini d’eines ofimàtiques.

Informació adicional:

El perfil del candidat serà el d’una persona amb capacitat d’organització, coordinació, supervisió i treball en equip. Es essencial pel rol, la possessió d’excel·lents habilitats interpersonals i capacitat de lideratge.

També serà imprescindible l’acreditació d’experiència prèvia en assaigs clínics.

Es tracta d’un lloc de treball dins d’un grup dinàmic i ambiciós amb gran projecció.

Lloc de presentació de les candidatures: selecciorrhh@vhio.net