La revista Nature Medicine* va publicar ahir els resultats de WINTHER, el primer estudi fet pel Consorci WIN.** S’hi demostra com la caracterització genòmica i transcriptòmica del tumor permet ampliar les opcions de medicina de precisió en pacients amb càncer. En concret, l’assaig WINTHER*** mostra com l’anàlisi d’expressió de l’ARN, juntament amb la seqüenciació del ADN, facilita identificar més pacients amb càncer avançat que es poden beneficiar de teràpies personalitzades que fent servir únicament les proves estàndard per a mutacions d’ADN tumoral.

 

L’assaig WINTHER tenia com a objectiu aconseguir ampliar l’aplicació de la medicina de precisió en pacients amb neoplàsies malignes avançades, i ha estat possible gràcies al treball col·laboratiu de centres de referència de tot el món, entre els quals, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), on els seus investigadors hi han tingut un paper destacat. També hi han participat investigadors del Centre Mèdic Chaim Sheba d’Israel, de l’Institute Gustave Roussy i del Centre Léon Bérad de França tots dos, del Segal Cancer Center del Canadà i del MD Anderson Cancer Center i la Universitat de Califòrnia – San Diego dels Estats Units.

 

En l’assaig WINTHER s’ha aplicat per primera vegada en la pràctica clínica transcriptòmica (prova d’expressió d’ARN) per aconseguir ampliar el nombre de pacients amb càncer avançat als quals se’ls pot oferir un tractament de medicina de precisió. Per això es van analitzar les biòpsies dels pacients, tant mitjançant seqüenciació de l’ADN del tumor com mitjançant l’expressió d’ARN (comparant teixit tumoral i teixit sa del qual es va originar el tumor).

 

Per aconseguir-ho, a l’assaig es van incloure 303 pacients, dels quals, en 153 casos es van obtenir mostres adequades per a l’anàlisi i 107 van ser tractats finalment segons les recomanacions d’un comitè d’experts de cinc països diferents. Aquests pacients ja havien rebut amb anterioritat diversos tractaments, i en concret, una quarta part ja havien rebut cinc o més línies de teràpies anteriors. Dels 107 pacients tractats, 69 van rebre un tractament basat en perfils de mutació d’ADN, i 38, basats en perfils d’ARN. Globalment, l’assaig WINTHER va aconseguir proporcionar teràpia personalitzada al 35% dels pacients amb càncer avançat que van participar a l’estudi. En estudis anteriors basats només en l’anàlisi de l’ADN solament s’havien identificat possibles tractaments per a entre el 5 i el 25% dels pacients, fet que mostra com l’estratègia emprada a WINTHER resulta més efectiva i representa un pas important per poder complir amb la promesa d’una medicina de precisió en oncologia.

 

Després de completar l’estudi, es van analitzar els resultats d’acord amb el grau de concordança entre la recomanació del tractament i la teràpia rebuda. Els pacients que van rebre la teràpia amb la concordança més elevada amb les seves alteracions de l’ADN, o amb la recomanació de l’algoritme per al tractament guiat per ARN, van tenir una resposta millor. Els pacients amb un bon estat general i un alt grau de concordança entre recomanació i tractament rebut van aconseguir una mitjana de supervivència global significativament superior, de 25,8 mesos, davant els 4,5 mesos d’altres pacients. També hi va haver una correlació entre el grau de concordança del tractament recomanat-rebut i la supervivència lliure de progressió, independentment del nombre de teràpies anteriors.

 

“L’avaluació de l’ARN és un complement important dels perfils d’ADN per determinar els tractaments de precisió. WINTHER ens fa entrar en una nova era per a la medicina personalitzada en oncologia”, va explicar el Dr. Josep Tabernero, director del VHIO, vicepresident del Consorci WIN i president de ESMO.

 

* https://doi.org/10.1038/s41591-019-0424-4

** Sobre WIN: El Consorci WIN és una organització sense ànim de lucre amb seu a París, França. És una xarxa mundial que reuneix els interessats en càncer de quatre continents per desenvolupar conceptes d’avantguarda i assaigs clínics que millorin la supervivència dels pacients amb càncer. Entre els membres de WIN s’inclouen 28 centres de càncer destacats, així com 8 companyies farmacèutiques i tecnològiques, i organitzacions de defensa de pacients que representen les parts interessades en la medicina de precisió per al càncer (www.winconsortium.org).

*** WINTHER va rebre fons del Setè Programa Marc de la Unió Europea (7PM / 2007-2013 en virtut de l’acord de subvenció núm. 306125), la Fundació ARC per a la investigació del càncer (França), Pfizer Oncology, Lilly France SAS i Novartis Pharmaceuticals Corporation.