Cada any, el dia 8 de març, se celebra el Dia Internacional de la Dona. Aquest dia, dedicat a la dona de manera globalitzada, vol posar l’accent en totes les fites socials, econòmiques, culturals i polítiques que les dones han assolit, i alhora donar-los visibilitat gràcies a accions conjuntes de la societat a nivell mundial per a accelerar l’equiparació entre gèneres en tots els àmbits.

La campanya d’enguany –#PressforProgress– ha estat dissenyada per a posar el focus en les dades que mostra el World Economic Forum’s 2017 Global Gender Gap Report*. En aquest es posa de manifest que la bretxa de gènere s’està ampliant en lloc de reduir-se i que urgeix aportar solucions a un problema que afecta el món, que no solament no permet que la societat progressi, sinó que fins i tot l’obliga a retrocedir. La comparativa sobre paritat en 144 països, en àmbits com la participació i les oportunitats econòmiques, l’accés a l’educació, la salut i la supervivència i l’apoderament polític, mostra que, o bé s’actua o –si no hi ha canvis i continuem al ritme actual– la igualtat entre els homes i les dones tardarà gairebé dos segles més a arribar.

Segons un informe de 2015 de la UNESCO, com destaca un article recent en The Lancet**, les dones universitàries ja superen en nombre els homes en ciència i medicina. Tanmateix, el 72% dels professionals de l’àmbit científic mundial continuen essent homes. Sobre la base d’aquestes dades, sembla que la comunitat científica encara ha de recórrer molt de camí per a assolir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes per a l’any 2030, como es marca en el Cinquè Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

En el marc del Dia Internacional de la Dona, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) es complau d’anunciar que el 74% de la seva plantilla és femenina. Això representa que 358 llocs de treball equivalents a temps complet estan ocupats per dones. Estem orgullosos d’aquestes dades, que contradiuen la tendència general i que es repeteixen any rere any. Encara que es tracta d’una estadística que ens causa una gran satisfacció, som conscients que és necessari continuar defensant i sostenint a la paritat de gènere. Al VHIO posem un èmfasi especial a cercar el millor candidat per a cadascun dels nostres llocs de treball, mirant que el candidat presenti les habilitats adients per a l’exercici de les seves tasques. Els nostres talents es designen sobre la base d’una capacitat comprovada per a assumir un rol determinat i poder-lo executar amb excel·lència”, explicava el Dr. Josep Tabernero, director del VHIO.

A l’hora de contractar, promocionar i desenvolupar els talents, un dels principis rectors que se segueixen al VHIO és el de no fer cap distinció de gènere. En la cerca de la investigació d’excel·lència, es considera primordial saber aprofitar tot el talent. Com a participant en la iniciativa de Recursos Humans per a la Recerca (HRS4R n’és la sigla en anglès) de la Comissió Europea, el VHIO s’ha compromès a aplicar els principis establerts del projecte en les seves polítiques de recursos humans per a investigadors. D’aquesta manera, se cerca promoure la transparència en els processos de selecció, aconseguir l’equitat i assolir l’excel·lència en el reclutament dels investigadors.

A més, per a complir amb els requisits de la legislació espanyola, el VHIO ha elaborat i implementat un Pla de Gènere propi. Sota el lideratge i la supervisió de la Comissió de Gènere del VHIO, aquest organisme s’assegura d’evitar i sancionar qualsevol tipus de discriminació, amb una política de tolerància zero enfront d’aquests fets.

“Hem dedicat grans esforços per a aconseguir crear un entorn lliure de prejudicis que serveixi per a estimular els nostres talents a perseguir les seves ambicions en el camp de la recerca, desenvolupar les seves carreres i poder aprofitar totes les oportunitats que se’ls presentin en igualtat de condicions”, concloïa el Dr. Tabernero.

Per a donar suport al Dia Internacional de la Dona d’enguany, invitem els amics i col·legues a descobrir-ne més, involucrar-s’hi i unir-se a nosaltres per a avançar cap al progrés tot visitant: https://www.internationalwomensday.com/.

###

Més informació: Amanda Wren, Directora de Comunicació del VHIO, email: awren@vhio.net.

* World Economic Forum: The Global Gender Gap Report 2017: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

** Clark J, Zuccala E, Horton R. Women in science, medicine, and global health: call for papers. Lancet. 2017 Dec 2;390(10111):2423-2424.