L’empresa de recerca biofarmacèutica Oryzon Genomics SA, pionera a Europa del desenvolupament de teràpies basades en l’epigenètica, ha rebut finançament  d’un milió d’euros per a l’exploració de noves indicacions d’inhibidors epigenètics en combinació amb altres teràpies disponibles per al tractament més efectiu de diversos tipus de tumors. En aquest treball de recerca l’empresa comptarà amb la col·laboració del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), entre d’altres.

Aquest finançament d’un milió d’euros procedeix del programa Retos de Colaboración 2017, concedit pel ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d’Espanya, amb participació de Fons Europeus per al Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, i s’ha atorgat per un període de 10 anys. Amb això es busca el desenvolupament d’aquests inhibidors epigenètics, prometedors agents antitumorals.

Aquesta ajuda servirà per cobrir parcialment els costos del projecte “Exploración y prueba de concepto de la eficacia del tratamiento combinado con ORY-101 en indicaciones oncológicas (COMBO-EPoC)”. En aquest projecte, dirigit per Oryzon, a més de la col·laboració de VHIO es compta amb altres dos partners: l’Instituto de Investigación en Salud del Hospital La Fe (ISSLaFe) i el Centre Tecnològic LEITAT de Barcelona.

Aquest projecte de recerca ja es va iniciar el gener de 2018 i compta amb un pressupost total d’1,5 milions d’euros, dels quals cadascun dels socis en rep 410.000 per dur a terme les seves respectives activitats de recerca, destinades a avaluar amb més precisió el potencial dels agents inhibidors d’Oryzon en combinació amb altres teràpies. En concret, COMBO-MPOC està dissenyat per establir el valor terapèutic d’ORY-1001 (el nom comercial del qual és Ladademstat), així com altres inhibidors epigenètics actualment en desenvolupament. La durada total del projecte serà de tres anys, de manera que encara queden dos anys.

Per saber més sobre Oryzon Genomics SA, els seus programes terapèutics i col·laboracions de recerca, poden visitar la seva pàgina web: www.oryzon.com.

###