Un any més, la Fundación Ramón Areces ha fet públiques les seves Ajudes a la Investigació, en el marc del XIX Concurs Nacional, amb les quals es pretén fomentar la investigació científica, donar suport al talent i contribuir que la ciència espanyola tingui més presència internacional. A la convocatòria d’aquest any, el Dr. Joan Seoane, director de Recerca Translacional del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), cap del Laboratori d’Expressió Gènica i Càncer i professor ICREA, ha estat guardonat amb un d’aquests ajuts.

El lliurament dels ajuts va tenir lloc aquest dimecres passat, 3 d’abril, a la sala d’actes de la Fundación Ramón Areces de Madrid, en presència de la secretària d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, Ángeles Heras, i el president del Patronat de la Fundación Ramón Areces, Florencio Lasaga, juntament amb els investigadors que han estat premiats en aquesta edició.

Noves dianes immunoterapèutiques

 El projecte del VHIO que ha estat premiat busca identificar noves dianes immunoterapèutiques en metàstasis cerebrals de càncer de pulmó i melanoma. “Aquestes metàstasis són el tumor més freqüent del cervell i representen una complicació devastadora dels càncers de pulmó, mama i melanoma, i esperem que el nostre estudi permeti la identificació i validació de dianes terapèutiques que puguin portar al desenvolupament de nous tractaments per a les metàstasis cerebrals”, explica el Dr. Joan Seoane.

Als tumors de càncer de pulmó no microcític (CPNM) i melanomes, els inhibidors dels punts de control immunitaris, més coneguts com ICIs, són la base de la immunoteràpia sistèmica. “No obstant això, no tots els pacients responen als ICIs, i això és per causa que el microentorn del tumor és un determinant crucial per a aquesta resposta”, continua el Dr. Seoane, que assenyala, a més, que aquest microentorn presenta certes particularitats en comparació amb altres entorns metastàtics, degut sobretot a la presència de la glia i la microglia. “Curiosament, la resposta als ICIs de les lesions intracranials difereix de les lesions extracranials. Això ens podria indicar que el microentorn podria modular aquesta resposta”.

Per dur a terme aquesta investigació, està previst fer un estudi exhaustiu de les metàstasis cerebrals de CPNM i melanoma, comparar-les amb els seus respectius tumors primaris i integrar les troballes que s’obtinguin amb la resposta clínica dels pacients al tractament amb ICIs. “Això podria permetre la identificació de noves dianes terapèutiques i mecanismes moleculars que podrien estar involucrats en la resposta dels pacients amb metàstasis cerebrals amb ICIs”, conclou el Dr. Seoane, que destaca, a més, el paper fonamental que juga la Fundación Ramón Areces en l’ecosistema de la ciència espanyola i que fa anys que premia projectes innovadors amb la voluntat d’apropar-los a la realitat clínica dels pacients.

També ha aconseguit un d’aquests ajuts el Dr. Juan Ángel Recio, investigador principal del Grup d’Investigació Biomèdica en Melanoma del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).