Descripció de l’oferta:

La Fundació Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) és un centre de recerca biomèdica integrat per científics i metges que treballen conjuntament per associar la ciència bàsica amb la investigació clínica.

Depenent de l’àrea de seguiment de projectes (tant de l’àmbit nacional com internacional) i sota la supervisió del Departament Financer de l’entitat s’ofereixen diverses places vacants.

Requisits comuns dels aspirants:

Titulació: FPII/Diplomat/Llicenciat. Preferentment en l’àrea econòmica o de ciències biològiques i de la salut.

• Coneixements d’informàtica:

Paquet Office – es valorarà l’ús de l’Excel a nivell avançat.

SAP- es valorarà haver treballat prèviament amb aquest ERP.

• Idiomes: Domini de l’anglès tan escrit com parlat (mínim nivell First Certificate).

• Capacitat d’organització, iniciativa i de treball en equip.

• Capacitat resolutiva i d’autonomia.

• Caràcter pro-actiu, dinàmic i implicat/da amb els projectes.

Perfils dels candidats:

Candidat 1: Tècnic de projectes amb experiència prèvia en convocatòries nacionals i europees de projectes R+D. Experiència mínima de dos anys en centres d’investigació.

Candidat 2: Tècnic amb coneixements biomèdics, amb orientació en l’àmbit de gestió, amb experiència en el funcionament i gestió d’assaigs clínics i capacitat de comprensió de memòries científiques de projectes R+D.

Candidat 3: Tècnic amb coneixements en l’àrea de gestió amb experiència prèvia en l’elaboració de reporting i seguiment i control de pressupostos.

Funcions (en funció de cadascun dels perfils dels candidats):

• Obertura, seguiment i tancament dels projectes de l’Entitat al programa SAP.

• Elaboració de justificacions a nivell econòmic i si s’escau la subsanació d’aquestes.

• Interlocució amb entitats finançadores dels projectes (sol·licitud de pròrrogues, enviament de justificacions, canvis de partides, etc.).

• Reporting de l’estat econòmic del projecte tant al coordinador de l’equip com als Investigadors.

• Suport a les revisions i auditories econòmiques internes i externes.

• Introducció de memòries econòmiques d’assaigs clínics al programa de registre d’activitats.

• Seguiment i validació d’activitats realitzades en convenis de col·laboració, activitat dels assaigs clínics, etc. per a la realització de la factura des de l’àrea de facturació.

Informació addicional:

Són vacants dins d’un grup dinàmic i amb gran projecció.

Lloc de presentació de les ofertes: Enviar CV i carta de presentació a través del formulari de la pàgina web o enviant un correu electrònic a selecciorrhh@vhio.net, incloent Referència 04/2019″ en l’assumpte del correu.

Sobre VHIO:

Sota la direcció del Dr. Josep Tabernero, el Vall d´Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), creat pel Dr. José Baselga l’any 2006, s’ha consolidat com un centre oncològic integral de provada excel·lència internacional. Gràcies a la direcció del Dr. Tabernero i a l’òptima estructura organitzativa del VHIO, basada en un model purament multidisciplinari i translacional, els professionals del VHIO continuen avançant-se i abordant un elevat nombre de qüestions no resoltes per combatre aquesta malaltia heterogènia i multifacètica.

Ubicat al Vall d´Hebron Barcelona Hospital Campus, els nostres investigadors col·laboren i interactuen estretament amb metges i científics del Vall d´Hebron. La ciència translacional i la investigació clínica estan estretament connectades, el que afavoreix una excel·lent interacció i el treball en equip que, a la vegada, accelera el cicle del coneixement des de la investigació fins els desenvolupament de nous tractaments. Aquest entorn privilegiat permet l’accés directe per part del VHIO als pacients, així com a tot l’espectre de professionals d’oncologia que els atenen, i una comprensió inigualable de com la ciència oncològica es pot traduir en tractaments més potents i específics i millors pràctiques per la cura dels pacients.

El model i els programes pioners del VHIO, junt amb la convicció en la combinació de capacitats a través de col·laboracions transfrontereres, continuen impulsant avenços per revertir la resistència al càncer, detenir la disseminació metastàtica i tractar de manera més eficaç inclús els tipus de tumors més resistents als fàrmacs.

Translació del VHIO cap a l’oncologia de precisió: http://www.vhio.net