Referència: 21/2019

Termini de finalització de la presentació: 30/09/2019

Descripció de l’oferta:

La Fundació Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) és un centre de recerca biomèdica

integrat per científics i metges que treballen conjuntament per associar la ciència bàsica amb la

investigació clínica.

Depenent de l’oficina d’Assaigs Clínics el candidat s’incorporarà com a responsable de l’equip de

coordinadors/es i gestors/es de dades dels estudis en fase II i III de tumors de mama, pell,

ginecològics i genitourinaris.

Requisits comuns dels aspirants:

· Titulació: Diplomat/llicenciat. Preferentment en l’àrea de biologia, farmàcia, ,infermeria

o ciències relacionades amb la salut.

· Coneixements sobre gestió d’assaigs clínics.

· Experiència en assaigs clínics a nivell hospitalari.

· Experiència en gestió de personal.

· Es valorarà acreditació en bones pràctiques clíniques

· Idiomes: Domini de l’anglès tan escrit com parlat (mínim nivell First Certificate).

· Coneixements d’informàtica:

– Paquet Office – es valorarà l’ús de l’Excel a nivell avançat.

– SAP- es valorarà haver treballat prèviament amb aquest ERP.

Perfils dels candidats:

El perfil del candidat serà el d’una persona amb capacitat d’organització, coordinació, supervisió

i treball en equip. Es essencial pel rol, la possessió d’excel·lents habilitats interpersonals i

capacitat de lideratge. També serà imprescindible l’acreditació d’experiència prèvia en assaigs

clínics.

Funcions:

S’incorporarà dins l’oficina d’assaigs clínics de VHIO amb les següents tasques:

· Inici de projectes:

– coneixement general del protocol i valoració de la seva factibilitat operacional

– control de la tramitació administrativa per la posada en marxa de l’estudi

– revisió del pressupost de l’estudi

· Supervisió del funcionament de cada estudi en coordinació i entrada de dades:

– Planificació dels assaigs Clínics, assignació de recursos, seguiment i resolució

d’incidències.

– reunions individuals i d’equip per tal de fer un seguiment dels estudis, detectar

problemes, revisar circuits de treball i estandarditzar procediments així com

preparació d’auditories i inspeccions

– comunicació amb els promotors dels estudis per fer seguiment del

reclutament a nivell de centre i internacional, data de finalització de la

inclusió, tancaments de bases de dades, desviacions i problemes en els

estudis, etc

– reunions periòdiques amb els altres equips (investigadors, Infermeria,

farmàcia, etc) per tal de detectar incidències i crear circuits de treball

– reunions periòdiques i treball coordinat amb els altres responsables d’equip;

sota la supervisió del director de l’oficina d’assaigs clínics: desenvolupament

conjunt d’eines de treball, procediments, circuits, avaluacions, formació, etc

– comunicació amb altres serveis de l’hospital implicats en els estudis

(cardiologia, oftalmologia, etc)

Informació addicional:

Es tracta d’un lloc de treball dins d’un grup dinàmic i ambiciós amb gran projecció.

Lloc de presentació de les ofertes: Enviar CV i carta de presentació a través del formulari de la

pàgina web o enviant un correu electrònic a selecciorrhh@vhio.net, incloent “Referència

21/2019” en l’assumpte del correu.

Sobre VHIO:

Sota la direcció del Dr. Josep Tabernero, el Vall d´Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), creat pel

Dr. José Baselga l’any 2006, s’ha consolidat com un centre oncològic integral de provada

excel·lència internacional. Gràcies a la direcció del Dr. Tabernero i a l’òptima estructura

organitzativa del VHIO, basada en un model purament multidisciplinari i translacional, els

professionals del VHIO continuen avançant-se i abordant un elevat nombre de qüestions no

resoltes per combatre aquesta malaltia heterogènia i multifacética.