Referència: 21/2017

Nº de places: 1

Descripció de l’oferta:

Depenent de l’àrea de Projectes i sota la supervisió del Departament Financer de la Fundació, s’incorporarà a VHIO per responsabilitzar-se del seguiment comptable i administratiu dels contractes i subvencions (grants). Les funcions seran les següents:

Participació en el seguiment pressupostari dels grants:

 • Elaboració i revisió mensual dels llistats de despesa de partida i grant i preparació de taules i resums d’execució pressupostària.
 • Participació amb l’anàlisi del seguiment pressupostari dels grants amb els investigadors i definició d’actuacions correctes (p.e: reimputacions, canvis de partides, pròrrogues).
 • Interlocució amb entitats finançadores dels grants per l’execució d’actuacions correctives en els pressupostos (p.e.: sol·licitud de canvis de partides, pròrrogues, etc.)

Justificacions econòmiques dels grants i presentació d’informes als finançadors:

 • Previsió i control de terminis de presentació d’informes econòmics ja siguin parcials o finals.
 • Assegurar el compliment normatiu de cada finançador per tal que la despesa imputada respongui a la normativa de la convocatòria o a les obligacions contractuals.
 • Assegurar el complement normatiu referent a tota la documentació administrativa requerida pel finançador (p.e: contractes, licitacions, donacions, obres i construccions, certificats, etc).
 • Suport a les revisions i auditories econòmiques externes dels

Altres:

 • Mantenir un sistema d’arxiu electrònic i físic dels grants actualitzat i organitzat.
 • Participació en la definició de taules de derivació (lligar partida pressupostària amb pla comptable) amb l’equip de comptabilitat/finances.
 • Mantenir la informació a SAP actualitzada.
 • Donar suport als gestors de projectes en la gestió i incidències durant el cicle de vida del projecte i participar en la consolidació i adequat funcionament de la Oficina de Suport de la Recerca.

Requisits:

 •  Formació nivell FPII (Tècnic superior en administració i finances) o Llicenciat en Ciències Econòmiques / ADE. Es consideraran altres titulacions en funció de l’experiència aportada i l’acreditació de coneixements bàsics de comptabilitat
 • Experiència en departaments de gestió de projectes des de la vesant de gestió econòmica, pressupostos o comptabilitat.
 • Capacitat d’organització, iniciativa i de treball en equip. A més, és important l’habilitat per a les relacions personals.
 • Capacitat per implementar nous processos.
 • Secundar els objectius de la organització; persona analítica i metòdica, que estigui enfocada en millorar processos i aportar idees.
 • Coordinada amb altres persones de l’equip.
 • Compartir la informació a la feina requereix un alt nivell de transversalització.
 • Es valorarà bon nivell d’anglès, tan parlat com escrit.
 • Altres: SAP, Office, Windows, Internet.

 

Es tracta d’una vacant dintre d’un grup dinàmic, ambiciós i amb gran projecció.

 

Lloc de presentació d’ofertes: selecciorrhh@vhio.net