fbpx

ASSAIGS CLINICS VHIO

ASSAIGS CLÍNICS AL VHIO

Els assaigs clínics comparen els tractaments actuals amb d’altres que podrien ser millors, i fins i tot poden oferir nous fàrmacs i opcions terapèutiques a pacients per als quals en l’actualitat no hi ha alternatives de tractament.

Els pacients tractats al Servei d’Oncologia de l’ Hospital Universitari Vall d’Hebron es consideren candidats potencials per a participar en els nostres assaigs clínics. Malgrat que no tots els pacients resultaran elegibles i alguns d’ells poden no estar interessats en participar en un estudi, s’ofereix aquesta opció a tots els que compleixen amb els criteris necessaris per prendre part en els diferents protocols de recerca.

Com a centre de referència establert des de fa molt de temps, continuem observant com creix cada any el nombre de pacients que comencen un nou tractament en el context d’un assaig clínic, així com el nombre d’assaigs realitzats (veure Figures 1 i 2).

 

Figura 1: Nombre de pacients inclosos anualment en assaigs clínics (Fases I – II – III)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inclosos en la Fase I 35 59 57 110 130 120 108 132 139 171 222 245 277 290 345 303 370 453 445 508
Inclosos en la Fase II 59 72 66 94 91 130 73 165 170 133 161 207 180 253 257 302 327 333 323 361
Inclosos en la Fase III 95 128 175 109 84 129 111 85 143 180 189 221 218 236 241 166 282 343 328 329
Nº de pacients inclosos 189 259 298 313 305 379 292 382 452 484 572 673 675 779 843 771 979 1.129 1.096 1.198

 

Figura 2: Distribució anual d’assaigs clínics de Fase I, II i III

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Assaigs de Fase I 6 10 12 14 17 15 16 19 20 26 31 37 48 66 75 83 106 129 137 161
Assaigs de Fase II 19 22 23 23 22 19 30 32 42 40 55 54 57 85 96 99 94 117 107 131
Assaigs de Fase III 14 17 22 25 18 20 21 21 31 37 45 49 56 68 61 64 89 108 111 107
Nombre d´assaigs clinics 39 49 57 62 57 54 67 72 93 103 131 140 161 219 232 246 289 354 355 399

 

Amb la seva contribució al desenvolupament de nous fàrmacs i teràpies dirigides contra el càncer, els professionals de l’Oficina d’Assaigs Clínics i de la Unitat de recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) -”la Caixa” han aconseguit que el VHIO sigui un centre de referència de primera línia en el descobriment de nous agents farmacològics, des de les seves fases més inicials fins a la seva aplicació clínica. Això ha estat possible de forma col.lectiva, gràcies a la col.laboració de molts altres professionals de l’oncologia, que inclouen anatomopatòlegs moleculars, radiòlegs, radiòlegs intervencionistes i metges especialistes de l‘Hospital Universitari Vall d’Hebron (dermatòlegs, cardiòlegs i oftalmòlegs), juntament amb les investigacions realitzades pel Grup de Desenvolupament Clínic de Fàrmacs en Fases Inicials i altres grups del VHIO.

Per tal d’aconseguir a més informació sobre la nostra Oficina d’Assaigs Clínics, la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) -”la Caixa”, el nostre grup d’Infermeria per a la Recerca Clínica Oncològica o la Unitat de Farmàcia, pots accedir a: