• La Dra. Enriqueta Felip, investigadora principal del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i cap de la Unitat de Tumors Toràcics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, copresideix aquest congrés mundial de referència en càncer toràcic
  • Una de les sessions plenàries del WCLC 2019 abordarà l’epidemiologia i les característiques clíniques del càncer de pulmó en les dones, un tema considerat de màxim interès
  • La immunoteràpia i la medicina personalitzada seran les grans protagonistes del congrés

Just tornant de les vacances d’estiu, Barcelona acull més de 7.000 assistents, especialistes en el maneig del càncer de pulmó de manera totalment multidisciplinària, al Congrés de la IASLC WCLC 2019 (World Conference on Lung Cancer of the International Association for the Study of Lung Cancer). Es tracta d’una de les cites internacionals més importants i de referència en càncer toràcic, on es donen cita oncòlegs mèdics, cirurgians toràcics, pneumòlegs, oncòlegs radioterapeutes, radiòlegs, patòlegs, epidemiòlegs, biòlegs, infermeria i investigadors, en definitiva, els especialistes que en el seu dia a dia diagnostiquen, tracten i investiguen els tumors de pulmó. Tots ells es reuneixen per intercanviar coneixements i compartir idees, alhora que donen a conèixer els últims avenços en l’en el camp dels tumors malignes toràcics.

El congrés té lloc entre els dies 7 i 10 de setembre a la Fira de Barcelona i una de les especialistes de referència és la Dra. Enriqueta Felip, copresidenta del congrés i oncòloga i investigadora de referència mundial en càncer de pulmó, investigadora principal del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de cap i coll de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i cap de la Unitat de Tumors Toràcics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. La Dra. Felip comparteix aquesta presidència amb els Drs. Ramon Rami-Porta, cap del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i Antoni Rosell, especialista en pneumologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, en pro de la multidisciplinarietat que aglutinen el congrés i la IASLC.

La Dra. Felip ens destaca l’oportunitat que suposa el WCLC 2019 per a tots els professionals inscrits –xifra rècord en aquest congrés. «S’hi presentaran estudis i novetats que, en un congrés amb una clara voluntat multidisciplinària en el camp de les neoplàsies toràciques, suposa un marc únic per traduir tots aquests nous descobriments en una millor prevenció, diagnòstic, estadificació i tractament de les neoplàsies malignes toràciques», comenta la Dra. Felip. En un pla general, la Dra. Felip també destaca alguns dels temes més rellevants que es presentaran o discutiran al congrés; així doncs, «hi haurà novetats de la mà de diversos estudis que són positius per al tractament de càncer de pulmó, molt especialment en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules petites, en el tractament d’un subgrup molecular de càncer de pulmó RET +, a més de potencials nous abordatges en pacients amb mutacions KRAS». També es presentaran novetats en el camp de la immunoteràpia: resultats de supervivència a llarg termini en pacients amb càncer de pulmó així com el possible paper predictiu del TMB (Tumor Mutational Burden). Això anirà acompanyat de novetats en l’screeningdel càncer de pulmó.

Canvis epidemiològics de gran transcendència en càncer de pulmó

Una sessió plenària del WCLC 2019 abordarà l’epidemiologia i les característiques clíniques del càncer de pulmó en les dones, un tema considerat de màxim interès i presentat per la mateixa Dra. Enriqueta Felip. Aquesta sessió plenària serà moderada pel Dr. Ramon Rami-Porta juntament amb Daniel SW Tan i tindrà lloc el  dia 10 a les 16.15.

El canvi epidemiològic, clínic i social que s’està produint, en un tipus de càncer que fins fa uns anys era considerat típicament masculí, ha arribat a xifres colossals. El que fa uns anys era un tipus de tumor infreqüent en dones avui es tradueix en 725.352 nous casos de càncer de pulmó a l’any i 576.060 morts a causa d’aquest tumor (Ref. Globocan 2018).

Això s’explica amb el canvi d’hàbits socials, molt especialment pel tabac i l’augment de les dones fumadores amb el pas dels anys. Malgrat que hi ha una clara relació, també hi ha un augment de dones afectades de càncer de pulmó entre les no fumadores.

Així, la Dra. Enriqueta Felip ens resumeix: el càncer de pulmó és la segona causa de morts relacionades amb el càncer entre les dones de tot el món, tot i que està subjecte a molta variabilitat geogràfica, especialment relacionada amb el tabac; a més, els casos de càncer de pulmó a causa del tabac es poden prevenir. Als EUA, hi ha una incidència més alta de càncer de pulmó en dones joves que en homes joves –els patrons no s’expliquen completament per les diferències de sexe en els comportaments de fumar–, així que és molt important continuar estudiant per identificar els factors de risc que juguen un paper en l’etiologia d’aquells tumors que apareixen en persones no fumadores.

Els segons tumors primaris de pulmó en el punt de mira

Diversos investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) han presentat els seus treballs en aquest congrés, un dels quals és sobre dades d’incidència de pacients que tenen diversos tumors primaris de pulmó.

El nombre de supervivents de càncer ha augmentat com a resultat d’un progrés significatiu en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de tumors malignes. «Es tracta d’un estudi interessant perquè el risc de desenvolupar una segona neoplàsia, després del tractament d’un càncer primari inicial, està augmentant. De fet, el càncer de pulmó representa una segona neoplàsia maligna primària comunament diagnosticada i el nombre de casos de pacients que pateixen més d’un tumor primari augmenta cada dècada. Aquesta tendència és preocupant i exigeix una anàlisi en profunditat», exposa la Dra. Enriqueta Felip. Aquestes dades les recull un treball que presentarà la seva primera autora, la Dra. Susana Cedrés, en la sessió de pòsters del 8 de setembre sota el nom “Incidence and Outcome of Multiple Primary càncers (MPC) in a Series of Lung Cancer (LC) patients “.

Actualment aquesta incidència d’aparició d’un segon tumor primari està en un rang d’incidència entre el 2-17% i amb tendència a l’augment. L’aparició d’un segon tumor primari pot ser deguda a diferents circumstàncies com ara tractaments previs contra el càncer, susceptibilitat genètica, estil de vida o exposició a agents ambientals. Cal estudiar quines són les influències que el causen així com quines variants genètiques augmenten el risc que això passi. Aquest coneixement és necessari per a una bona definició de grups d’alt risc, per tal d’establir una bona estratègia clínica dirigida a la prevenció i a la intervenció si això succeeix.

L’estudi va analitzar 1.386 pacients amb càncer de pulmó. Un segon tumor primari va ocórrer en 206 pacients (15%) i un tercer en 41 (3%). Aquests pacients amb múltiples tumors primaris eren homes majoritàriament (67%), fumadors (88%), usuaris d’estatines (40%) i un 28% tenien història familiar. Aquests segons tumors van ser diagnosticats en un 62% dels casos en revisions rutinàries de seguiment i un 27% van ser pacients simptomàtics. El càncer primari més comú va ser el de pulmó en el 34% dels casos, seguit del de mama (16%), tumors colorectals (15%), pròstata (9%), bufeta (8%) i cap i coll (6%). Per tant i d’acord amb la sèrie d’aquest estudi «la freqüència de les segones neoplàsies primàries entre els pacients amb càncer de pulmó és del 15%, cosa que indica que s’ha de tenir en compte. Molts dels nostres pacients són tractats amb intenció curativa i amb això cal extremar les estratègies de vigilància davant la possibilitat que apareguin nous tumors», conclou la Dra. Felip.