Presidenta

Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch, Consellera de Salut. Generalitat de Catalunya

Vice Presidents i vocals:

Jordi Segrarra Pijuán (designat per la Fundació Privada CELLEX)

Francesc Xavier Grau i Vidal, Secretari d´Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement (designat pel Conseller d’Empresa i Conexement)

Vocals

 • Lluis Torner Sabata (desingat per la Fundació Privada CELLEX)
 • Albert Salazar Soler, Gerent de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron (HUVH)
 • Robert Fabregat i Fuentes, Director general de Recerca i Innovació en Salut(designat pel Conseller de Salut)
 • Sr. Joan Gómez Pallarès, Director General de Recerca (designat pel Conseller d’Empresa i Coneixement)
 • Josep Maria Borràs i Andrés, Director del Pla d´Oncologia (designat pel Conseller de Salut)
 • Sol Daurella i Comandrán (designada per la Fundació Fero)
 • Ma. Angels Campderrós Salvans (designada per la Fundació Fero)
 • Francisca Orozco Serrano (designat per la Fundació Fero)
 • La Fundació Bancària “la Caixa” i, en la seva representació, en primer lloc Isidre Fainé Casas, President, i com a suplent Esther Planas Herrera, Directora Corporativa de Finances i Mitjans.
 • Ángel Font Vidal (designat per la Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”)
 • Vocal Fundació BBVA i, en la seva representació, Rafael Pardo Avellaneda
 •  Secretari no patrona: Sra. Núria Porxas i Roig

Assistents amb veu sense vot

 • Director: Josep Tabernero
 • Gerent: Andrés de Kelety
 • Adjunt a Gerència: Sergi Cuadrado

Presidència: la presidència del Patronat l’exerceix el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.