RECERCA PRECLÍNICA I TRANSLACIONAL
Grup de la Plasticitat Cel·lular i Càncer

MARÍA ABAD

MARÍA ABAD
Investigador principal:
Biosketch

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Caracteritzar la relació entre la reprogramació cel·lular, plasticitat cel·lular i el càncer
 • Desxifrar els mecanismes moleculars responsables de l’adquisició de plasticitat cel·lular durant el procés de carcinogènesi.
 • Determinar l’efecte d’induir desdiferenciació cel·lular en diferents fases del desenvolupament tumoral –inici del tumor, manteniment i metàstasi– i en la resistència de les cèl·lules tumorals als agents quimioterapèutics.
 • Trobar i validar fàrmacs dirigits específicament a l’eliminació de les cèl·lules mare tumorals.

OBJECTIUS ACTUALS

 • Determinar l’efecte de la inducció de desdiferenciació  cel·lular en càncer de mama, càncer pancreàtic, glioblastoma i melanoma.
 • Identificar i caracteritzar els inductors i barreres moleculars de la plasticitat cel·lular durant el desenvolupament tumoral.
 • Analitzar el paper de la inflamació en l’adquisició de la plasticitat cel·lular en els tumors.
 • Trobar fàrmacs que inactivin les vies de pluripotència, amb l’objectiu d’atacar les cèl·lules mare del càncer
 • Identificar nous micropèptids amb funcions rellevants en les cèl·lules mare i cèl·lules tumorals.

COMPONENTS

Cellular Plasticity & Cancer Group
 • Investigadora principal
  • María Abad
 • Becària postdoctoral
  • Elena Senís
 • Estudiants de postgrau
  • Olga Boix
  • Alba Escriche
  • Emanuela Greco
  • Iñaki Merino
 • Asistent de Recerca
  • Marta Giménez

Publicacions

 • Senís E, Mosteiro L, Wilkening S, Wiedtke E, Nowrouzi A, Afzal S, Fronza R, Landerer H, Abad M, Niopek D, Schmidt M, Serrano M, Grimm D. AAVvector-mediated in vivo reprogramming into pluripotency. Nat Commun. 2018 Jul 9;9(1):2651. doi: 10.1038/s41467-018-05059-x.
 • Abad M, Hashimoto H, Zhou H, Morales MG, Chen B, Bassel-Duby R, Olson EN. Notch Inhibition Enhances Cardiac Reprogramming by Increasing MEF2C Transcriptional Activity. Stem Cell Reports. 2017 Mar 14;8(3):548-560.
 • Marión RM, López de Silanes I, Mosteiro L, Gamache B, Abad M, Guerra C, Megías D, Serrano M, Blasco MA. Common Telomere Changes during In Vivo Reprogramming and Early Stages of Tumorigenesis. Stem Cell Reports. 2017 Feb 14;8(2):460-475.
 • Gómez-Cabello D, Checa-Rodríguez C, Abad M, Serrano M, Huertas P. CtIP-Specific Roles during Cell Reprogramming Have Long-Term Consequences in the Survival and Fitness of Induced Pluripotent Stem Cells. Stem Cell Reports. 2017 Feb 14;8(2):432-445.
 • Mosteiro L, Pantoja C, Alcázar N, Marión RM, Chondronasiou D, Rovira M, Fernández-Marcos PJ, Muñoz M, Blanco-Aparicio C, Pastor J, Gómez-López G, de Martino A, Blasco MA, Abad M and Serrano M. Tissue damage and senescence provide critical signals for cellular reprogramming in vivo. Science. 2016 Nov 25;354(6315). pii: aaf4445.
 • Adrados I., Larrasa J., Galarreta A., López-Antona I., Menendez C., Abad M., Gil J., Moreno-Bueno G. And Palmero I. The homeoprotein SIX1 controls cellular senescence through the regulation of p16INK4A and differentiation-related genes. Oncogene. 2016 Jul 7;35(27):3485-94
 • Vilas JM, Ferreirós A, Carneiro C, Morey L, Da Silva-Álvarez S, Fernandes T, Abad M, Di Croce L, García-Caballero T, Serrano M, Rivas C, Vidal A, Collado M. Transcriptional regulation of Sox2 by the retinoblastoma family of pocket proteins. Oncotarget. 2015 Feb 20;6(5):2992-3002.
 • Palla A.R., Piazzolla D., Abad M., Li H., Dominguez O., Schönthaler H.B., Wagner E.F. and Serrano M. Reprogramming activity of NANOGP8, a NANOG family member widely expressed in cancer. Oncogene. 2014 May 8;33(19):2513-9
 • Abad M, Mosteiro L, Pantoja C, Cañamero M, Rayon T, Ors I, Graña O, Megías D, Domínguez O, Martínez D, Manzanares M, Ortega S, Serrano M. Reprogramming in vivo produces teratomas and iPS cells with totipotency features. Nature. 2013 Oct 17;502(7471):340-5.
 • Abad M, Moreno A, Palacios A, Narita M, Blanco F, Moreno-Bueno G, Narita M and Palmero I. The tumor suppressor ING1 contributes to epigenetic control of cellular senescence. Aging Cell. 2011 Feb; 10:158-71.
 • Menéndez C, Abad M, Gómez-Cabello D, Moreno A and Palmero I. ING proteins in cellular senescence. Curr Drug Targets. 2009 May;10:406-1.
 • Abad M, Menéndez C, Fuchtabuer A, Serrano M, Fuchtbauer E-M and Palmero I. Ing1 mediates p53 accumulation and chromatin modification in response to oncogenic stress. J Biol Chem. 2007 Oct 19;282:31060-7
 • Goeman F.,Thormeyer D., Abad M., Serrano M., Schmidt  O., Palmero I. and Baniahmad A.  Growth inibition by the tumor suppressor p33ING1 in immortalized and primary cells: Involvement of two silencing domains and effect of Ras. Mol Cell Biol. 2005 Jan;25:422-31.