RECERCA PRECLÍNICA I TRANSLACIONAL
Grup de Dinàmica de la Cromatina en Càncer

SANDRA PEIRÓ
Principal Investigator
Biosketch

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • L’objectiu de la nostra investigació és entendre els mecanismes epigenètics que controlen l’expressió dels gens eucariòtics durant la progressió del tumor. Ens interessa entendre la funció de l’estructura primària de la fibra de cromatina, determinada segons les modificacion postraduccionals de les histones, així com l’estructura  3D de la cromatina en la regulació de la transcripció.

OBJECTIUS ACTUALS

 • Determinar l’estructura 3D de la cromatina durant l’adquisició de trets neoplàsics.
 • Integrar els canvis de la estructura 3D de la cromatina, l’expressió genètica i els fenotips en el context de l’evolució del càncer.
 • Validar i caracteritzar la funcionalitat dels canvis de la l’estructura 3D de la cromatina de les regions de risc.
 • Entendre els mecanismes moleculars subjacents als moviments de la cromatina.
 • Traduir la situació de la estructura 3D de la cromatina de les regions i els gens de risc de càncer als models de PDX i a les cohorts de pacients en el futur.

COMPONENTS

Chromatin Dynamics in Cancer Group
 • Investigador principal
  • Sandra Peiró
 • Becaris postdoctorals
  • Laura Pascualy
  • Tian Tian
 • Estudiants llicenciats
  • Mar Cosin
  • Queralt Serra
  • Gemma Serra Bardenys
 • Tècnic
  • Jessica Querol Paños

Publicacions científiques més rellevants

 • Pascual-Reguant L, Blanco E, Galan S, Le Dily F, Cuartero Y, Serra-Bardenys G, Di Carlo V, Iturbide A, Cebrià-Costa JP, Nonell L, de Herreros AG, Di Croce L, Marti-Renom MA, Peiró S. Lamin B1 mapping reveals the existence of dynamic and functional eurchromatin lamin B1 domains. Nat Commun. 2018 Aug 24;9(1):3420.
 • Verde G, De Llobet LI, Wright RHG, Quilez J, Peiró S, Le Dily F, Beato M. Unliganded progesterone receptor governs estrogen receptor gene expression by regulating DNA methylation in breast cancer cells. Cancers (Basel). 2018 Oct 5;10(10).
 • Mazzolini R, Gonzalez N, Garcia-Garijo A, Millanes-Romero A, Peiró S, Smith S, Garcia de Herreros A and Canudas S. Snail1 transcription factor controls telomere transcription and integrity. Nucleic Acids Res. 2017 Oct 20.
 • Izquierdo-Bouldstridge A, Bustillos A, Bonet-Costa C, Aribau-Miralbés P, l García-Gomis D, Dabad M, Esteve-Codina A, Pascual-Reguant L, Peiró S, Esteller M, Murtha M, Millán-Ariño L, Jordan A. Histone H1 depletion triggers an interferon response in cancer cells via activation of heterochromatic repeats. Nucleic Acids Res. 2017 Nov 16;45(20):11622-11642.
 • Verde G, Querol-Paños J, Cebrià-Costa JP, Pascual-Regu ant L, Serra-Bardenys G, Iturbide A and Peiró S. Lysine-Specific Histone Demethylases Contribute to Cellular Differentiation and Carcinogenesis. Epigenomes. 2017, 1(1), 4.
 • Herranz N, Dave N, Millanes-Romero A, Pascual L, Morey L, Díaz VM, Lorenz-Fonfria V, Gutierrez-Gallego R, Jerónimo C, Itubide A, Di Croce L, García de Herreros A and Peiró S. Lysyl Oxidase-Like 2 (LOXL2) Oxidizes Trimethylated Lysine 4 in Histone H3. FEBS J. 2016
 • Itubide A, Pascual L, Fargas L, Cebrià JP, Alsina B, García de Herreros A and Peiró S. LOXL2 oxidizes methylated TAF10 and controls TFIID-dependent genes during neural progenitor differentiation. Mol Cell. 2015
 • Millanes-Romero A, Herranz  N,  Loubat  J,  Iturbide  A,  Perrera  V,  Gil  J,  Jenuwein  T,  García  de Herreros A and Peiró S. Regulation of Heterochromatin Transcription by Snail1/ LOXL2 During Epithelial to Mesenchymal Transition. Mol Cell. 2013.
 • Herranz N, Pasini D, Díaz V, Francí C, Gutierrez  A, Dave N, Escrivà M, Hernandez-Muñoz  I, di Croce  L,  Helin  K,  García  de  Herreros  A  and  Peiró  S.  Polycomb complex 2 is required for E- Cadherin repression by Snail1 transcription factor. Mol Cell Biol. 28: 47772-81. 2008.
 • Escrivà M*, Peiró S* (co-authors),  Herranz N, Villagrasa P, Dave N, Montserrat-Sentís  B, Murray SA, Francí C, Gridley T, Virtanen I and García de Herreros A. Repression of PTEN phosphatase by Snail1  transcriptional  factor  during  gamma  radiation-induced  apoptosis. Mol Cell Biol. 28: 1528-40. 2008.

Totes les publicacions

 • Mazzolini R, Gonzalez N, Garcia-Garijo A, Millanes-Romero A, Peiró S, Smith S, Garcia de Herreros A and Canudas S. Snail1 transcription factor controls telomere transcription and integrity. Nucleic Acids Res. 2017 Oct 20.
 • Izquierdo-Bouldstridge A, Bustillos A, Bonet-Costa C, Aribau-Miralbés P, l García-Gomis D, Dabad M, Esteve-Codina A, Pascual-Reguant L, Peiró S, Esteller M, Murtha M, Millán-Ariño L, Jordan A. Histone H1 depletion triggers an interferon response in cancer cells via activation of heterochromatic repeats. Nucleic Acids Res. 2017 Nov 16;45(20):11622-11642.
 • Verde G, Querol-Paños J, Cebrià-Costa JP, Pascual-Regu ant L, Serra-Bardenys G, Iturbide A and Peiró S. Lysine-Specific Histone Demethylases Contribute to Cellular Differentiation and Carcinogenesis. Epigenomes. 2017, 1(1), 4.Herranz N, Dave N, Millanes-Romero A, Pascual L, Morey L, Díaz VM, Lorenz-Fonfria V, Gutierrez-Gallego R, Jerónimo C, Itubide A, Di Croce L, García de Herreros A and Peiró S. Lysyl Oxidase-Like 2 (LOXL2) Oxidizes Trimethylated Lysine 4 in Histone H3. FEBS J. 2016
 • Frigola J, Iturbide A, Lopez-Bigas N, Peiró S and Gonzalez-Pérez A. Altered oncomodules underline chromatin regulatory factors driver mutations. Oncotarget.  2016.
 • Beltran M, Aparicio-Prat E, Mazzolini R, Millanes-Romero A, Massó P, Jenner R, Díaz V, Peiró S and Garcia de Herreros A. Splicing of a non-coding antisense transcript controls LEF1 gene expression. Nucl Acids Res. 2015
 • Itubide A, Pascual L, Fargas L, Cebrià JP, Alsina B, García de Herreros A and Peiró S. LOXL2 oxidizes methylated TAF10 and controls TFIID-dependent genes during neural progenitor differentiation. Mol Cell. 2015
 • Itubide A, García de Herreros A and Peiró S. A new role for LOX and LOXL2 proteins in transcription regulation. FEBS Lett. Upcoming Special Issue: Epigenetics. 2014
 • Cebrià JP, Millanes-Romero A, García de Herreros A and Peiró S. The Essential Role of Heterochromatin Transcription in Cellular Transitions: The Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT), a Particular Case. Mol Cell Oncol. 2014.
 • Millanes-Romero A, Herranz  N,  Loubat  J,  Iturbide  A,  Perrera  V,  Gil  J,  Jenuwein  T, García  de Herreros A and Peiró S. Regulation of Heterochromatin Transcription by Snail1/ LOXL2 During Epithelial to Mesenchymal Transition. Mol Cell. 2013.
 • Villagrasa P, Díaz VM, Viñas-Castells R, Peiró S, Del Valle-Pérez B, Dave N, Rodríguez-Asiain  A, Casal JI, Lizcano JM, Duñach M, García de Herreros A. Akt2 interacts with Snail1 in the E-Cadherin promoter. Oncogene. 2011.
 • Dave N, Guaita-Esteruelas  S, Gutarra S, Frias À, Beltran M, Peiró S, de Herreros AG. Functional cooperation between Snail1 and twist in the regulation of ZEB1 expression during epithelial to mesenchymal transition. J Biol Chem. 2011.
 • Garcia  de  Herreros  A,  Peiró  S,  Nassour  M,  Savagner  P.  Snail  family  regulation  and  epithelial mesenchymal transitions in breast cancer progression. J. Mammary Gland Biol Neoplasia. 2010.
 • Herranz N, Pasini D, Díaz V, Francí C, Gutierrez  A, Dave N, Escrivà M, Hernandez-Muñoz  I, di Croce  L,  Helin  K,  García  de  Herreros  A  and  Peiró  S.  Polycomb  complex  2  is  required  for  E- Cadherin repression by Snail1 transcription  factor. Mol Cell Biol. 28: 47772-81. 2008.
 • Escrivà M*, Peiró S* (co-authors),  Herranz N, Villagrasa P, Dave N, Montserrat-Sentís  B, Murray SA, Francí C, Gridley T, Virtanen I and García de Herreros A. Repression of PTEN phosphatase by Snail1  transcriptional  factor  during  gamma  radiation-induced  apoptosis. Mol Cell Biol. 28: 1528-40. 2008.
 • Mejias-Luque  R,  Peiró  S,  Vincent  A,  Van  Seuningen  I  and  de  Bolós  C.  IL-6  induces  MUC4 expression  through  go130/STAT3   pathway  in  gastric  cancer  cell  lines.  BBA  Mol Cell Res. 10: 1728-36. 2008.
 • Solanes G, Porta de la Riva M, Agustí C, Casagolda  D, Sanchez-Aguilera  F, Larriba MJ, Pons F, Peiró S, Escrivà M, Muñoz A, Duñach M, García de Herreros A and Baulida J. E-Cadherin controls b-catenin  and  NFkB  transcriptional  activity  in  mesenchymal  gene  expression. J Cell Sci. 121: 2224-34. 2008.
 • Wanami  L, Chen  H, Peiró  S, García  de Herreros  A and Bacheler R. Vascular  endothelial  growth factor-A stimulates Snail expression in breast tumor cells: Implications for tumor progression. Exp Cell Res. 13: 2448-53. 2008.
 • Ortiz-Zapater  E*, Peiró S* (co-authors),  Roda O, Coromines  JM, Aguilar S, Ampurdanes C, Real FX  and  Navarro  P. Tissue  plasminogen  activator  induces  pancreatic  cell proliferation  by  a non- catalytic mechanism that requires ERK1/2 activation through Epidermal Growth Factor receptor and Annexin A2. Am J Pathol. 170: 1573-84. 2007.
 • Peiró S, Escrivà M, Puig I, Barberà MJ, Dave N, Herranz N, Larriba MJ, Takkunen M, Francí C, Muñoz A, Virtanen I, Baulida J and García de Herreros A. Snail1 transcriptional  repressor binds to its own promoter and controls its expression. Nucl Acids Res. 34: 2077-84. 2006.
 • Palmer HG, Larriba MJ, Garicia JM, Ordoñez-Moran  P, Pena C, Peiró S, Puig I, Rodriguez De la Fuente  R, Bernad  A, Pollan  M, Bonilla  F, Gamallo  C, García  de Herreros  A and Muñoz  A. The transcription  factor  Snail1  represses  vitamin  D receptor expression  and responsiveness  in human colon cáncer. Nat Med. 10: 917-19. 2004.
 • Barberà MJ, Dominguez D, Puig I, Julien-Grille S, Guaita S, Baulida J, Francí C, Peiró S, Deehar S, Laure L and García de Herreros A. Regulation of Snail transcription during epitelial to mesenchymal transition of tumor cells. Oncogene. 23: 7345-54. 2004.
 • Iularu M, Demontis F, Corada M, Zanetta L, Drake C, Gariboldi M, Peiró S, Cano A, Navarro P, Cattelino A, Tognin S, Marchisio PC and Dejana E. VE-Cadherin expression and clustering maintain low levels of surviving in endothelial cells. Am J Pathol. 165: 181-9. 2004.
 • Llovera M, de Pablo Y, Egea J, Encinas M, Peiró S, Martín-Zanca D, Rocamora N and Comella JX. Trk is a calmodulin-binding protein: Implications for receptor processing.  J Neurochem. 88: 422. 2004