CFAH El VHIO i la Fundació Fero impulsen un programa de diagnòstic per oferir noves opcions terapèutiques a pacients amb càncer – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

El VHIO i la Fundació Fero impulsen un programa de diagnòstic per oferir noves opcions terapèutiques a pacients amb càncer

  • S’han inclòs més de 1.200 pacients al programa durant el 2019, i prop del 12% han aconseguit accedir a noves opcions terapèutiques contra el càncer, que no haurien tingut d’una altra manera
  • DIAMAV és un dels programes de diagnòstic molecular avançat més grans d’Espanya, i se centra a integrar diferents plataformes tecnològiques per personalitzar el diagnòstic i el tractament de diferents tipus de càncer
  • Actualment, el programa analitza més de 2.500 mostres a l’any de fins a 15 tipologies de tumors diferents, dels quals el colorectal i el de pulmó són els més freqüents

Barcelona, 25 de juny de 2020.– Barcelona, ​​25 de juny de 2020.- Un nou programa de diagnòstic impulsat pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i la Fundación Fero permet oferir noves opcions terapèutiques a pacients amb càncer, fins i tot en fase de metàstasi. Es tracta del DIAMAV, un programa de diagnòstic molecular avançat que integra diferents plataformes tecnològiques –incloent-hi l’exploració mitjançant la innovadora biòpsia líquida– i que està facilitant la translació ràpida de la recerca bàsica al camp clínic i, per tant, al pacient.

Només l’any passat, el programa va analitzar més de 2.500 mostres de més de 1.200 pacients, i ha permès que prop del 12% hagin pogut accedir a noves opcions terapèutiques contra el càncer –assaigs clínics majoritàriament de fase 1– que d’una altra manera no haurien tingut. Així doncs, el 40% de les mostres pertanyien a pacients amb metàstasi i el 36% de totes les analitzades presentaven mutacions moleculars per les quals ja es disposa de tractaments dirigits.

«El programa ofereix a l’oncòleg dades moleculars sobre els tumors dels pacients, la qual cosa li permet prendre decisions de manera més fonamentada sobre la participació del pacient en determinats assaigs clínics o la prescripció de certs tractaments molt més orientats a atacar les alteracions moleculars concretes que presenti el tumor. La intenció és l’elecció d’un tractament que ofereixi més eficàcia sobre el tumor i menys toxicitat per al pacient», explica la Dra. Ana Vivancos, cap del Grup de Genòmica del Càncer del VHIO, i una de les coordinadores del Programa DIAMAV.

Actualment, el DIAMAV analitza més de 10 tipologies de tumor diferents, dels quals el colorectal, el de pulmó i el de mama són els més freqüents. De cara al 2020, l’equip d’investigadors del VHIO compta poder incorporar més tipus tumorals com el de pròstata o de fetge, entre d’altres, per tal d’ampliar les possibilitats terapèutiques dels pacients afectats per aquests tipus de càncers. Cal recordar que, segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), el nombre de nous casos de càncer diagnosticats a Espanya l’any 2020 arribarà als 277.394 casos[1].

Aquest programa de prescreening molecular està oferint resultats tan positius com els que s’han obtingut en altres centres d’excel·lència amb programes semblants, com el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, i fins i tot millors que els d’altres centres, com l’MD Anderson Cancer Center. Això posiciona Espanya una vegada més a l’avantguarda de la investigació contra el càncer.

Integrant resultats de Genòmica, Transcriptòmica i Patologia Molecular
La tecnologia que aplica el programa per a l’anàlisi de les mostres és un altre punt diferencial, ja que integra diferents plataformes tecnològiques presents al VHIO, combinant resultats de Genòmica, Transcriptòmica i Patologia Molecular. És a dir, combina resultats d’una exhaustiva anàlisi genètica –mutacions puntuals, alteracions de guany o pèrdua de regions genòmiques i canvis epigenètics– i transcriptòmica –canvis en els nivells d’expressió de determinades proteïnes, alteracions en el processament dels trànsits… –, per «etiquetar» el tumor i així seleccionar els pacients de manera precisa per oferir estudis clínics pioners o tractaments personalitzats de pràctica clínica habitual.

A més d’analitzar biòpsies de teixit, el programa inclou una col·lecció de mostres de sang (plasmateca) procedent de més de 2.200 extraccions, que permet explorar la utilitat de la biòpsia líquida: una prova molt menys invasiva que la biòpsia convencional, que se centra en l’obtenció de perfils moleculars de pacients oncològics a partir d’una mostra de sang, saliva o líquid cefalorraquidi. I, de manera incipient, es proposa la recollida de mostres de femta (depoteca) per començar a tenir en compte també la incidència de la microbiota en aquestes patologies.

«Tot i que la incidència de càncer continua augmentant progressivament, estem orgullosos de poder contribuir amb les nostres aportacions a fer que la mortalitat continuï disminuint, donant suport a  programes que permetin un diagnòstic més precoç, una millora en l’elecció del tractament i un coneixement més profund dels mecanismes moleculars de la malaltia», conclou Piru Cantarell, directora de la Fundació Fero, una fundació privada dedicada a la investigació oncològica translacional.

[1] Informe ‘Las cifras del cáncer en España 2020’. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). https://seom.org/dmcancer/cifras-del-cancer/

25/06/2020|