Barcelona, 30 de juliol de 2020.– El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i Peptomyc, en una col·laboració i un asinergia molt reeixides, continuen desenvolupant Omomyc, avançant, per primer cop, cap a la pràctica clínica. Omomyc va ser dissenyat per la Dra. Soucek i validat per ella mateixa i el seu grup com el millor inhibidor de MYC conegut fins avui, i l’spin-off del VHIO i ICREA, Peptomyc, l’està desenvolupant per utilitzar-lo en pacients amb càncer. El repte que es plantegen ara és d’identificar biomarcadors que ajudin a predir-ne la resposta en diferents tipus de tumors i que permetin seleccionar aquells pacients que hi tindran una resposta millor. Per fer-ho, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats els acaba de concedir un ajut corresponent a la convocatòria de Projectes de R+D+i «Reptes-Col·laboració» del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

D’aquesta manera i fins al 2023, el VHIO rebrà una subvenció de 688.225,40 euros, mentre que Peptomyc comptarà amb un préstec d’1.293.695,64 euros per desenvolupar una nova fase molt important per aconseguir que, finalment, Omomyc pugui arribar a la pràctica clínica. Així, gràcies a la concessió d’aquesta ajuda, serà possible treballar per avaluar l’eficàcia preclínica d’Omomyc en diferents tumors, com el càncer de pulmó no microcític, el càncer de mama triple negatiu, el càncer colorectal, el mieloma múltiple, el melanoma i el glioblastoma. També s’intentarà identificar i avaluar inhibidors de MYC de segona generació amb propietats millorades, així com biomarcadors de resposta a la inhibició de MYC en diversos tipus de càncer i perfils de mutacions. «Novament estem afrontant un repte com a pioners, ja que, fins ara, mai s’havien buscat ni identificat biomarcadors per a la inhibició de MYC. No sabem si trobarem biomarcadors comuns per a tots els tipus tumorals o si, per contra, seran específics de cada un, però per aconseguir l’èxit clínic del nostre fàrmac considerem que aquesta fase és molt important», explica la Dra. Laura Soucek.

Igualment, també mirarem d’avaluar la sinergia terapèutica de combinacions d’Omomyc i dels inhibidors de segona generació amb teràpies estàndard per al tractament de diversos tumors», afegeix la Dra. Marie-Eve Beaulieu, directora científica de Peptomyc i cofundadora de l’empresa juntament amb la Dra. Soucek.

Finalment, amb aquest projecte també s’intentarà establir una prova de concepte preclínica sobre el potencial terapèutic d’Omomyc i d’altres inhibidors de segona generació en el tractament d’un càncer pediàtric, el neuroblastoma. «Es tracta d’un tipus de càncer en el qual sabem que MYC té un paper central i per això entenem que pot resultar un tractament molt útil», continua la Dra. Beaulieu.

Els projectes d’R+D+i «Reptes-Col·laboració» són unes ajudes que tenen per objectiu contribuir a definir i consolidar les bases de futur lideratge científic i tecnològic d’Espanya, en àmbits en què la generació de coneixement, la convergència de paradigma i tecnologia i les seves aplicacions i innovacions constitueixen factors clau de la prosperitat i qualitat de vida de la nostra societat.

En aquest sentit, s’han buscat projectes que tinguin el major impacte i retorn possible a la societat. Idees, coneixements i tecnologies noves en el seu plantejament, que apunten solucions als problemes i reptes de la societat. Uns objectius que, sens dubte, compleix àmpliament el projecte d’Omomyc, una estratègia terapèutica diferent i innovadora que es basa en atacar MYC, una proteïna central de les cèl·lules tumorals essencial per a la seva supervivència. «Durant molts anys MYC s’ha considerat una diana impossible d’atacar. No obstant això, gràcies a la nostra investigació, hem demostrat que la inhibir-la té un efecte terapèutic extraordinari en diversos models de càncer en ratolins, i que només comporta uns efectes secundaris lleus, ben tolerats i reversibles. Ara, gràcies a aquesta ajuda, optimitzarem les probabilitats d’èxit de la nostra solució per primera vegada en la pràctica clínica», finalitza la Dra. Soucek.

___________________

La Dra. Laura Soucek és la investigadora principal del Grup de Modelització de Teràpies Anti-tumorals en Ratolí del VHIO i cofundadora de Peptomyc.

La Dra. Marie-Eve Beaulieu és la directora científica de Peptomyc i cofundadora de Peptomyc.