• La Fundació “la Caixa” destina 18 milions d’euros a 25 projectes de recerca biomèdica capdavantera per fer front als reptes de la salut
  • Entre aquests projectes hi ha PROMISE; aquest projecte està coordinat per l’IBEC i desenvoluparà una plataforma microfluídica basada en hidrogels capaços d’imitar el microambient tumoral i posar la bioimpressió 3D al servei de la millora de la supervivència dels pacients amb cáncer
  • El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), a Barcelona, i el Laboratori Ibèric Internacional de Nanotecnologia, a Portugal, també participen en aquest projecte

Barcelona, 1 de setembre de 2020.- La Fundació “La Caixa” ha fet públic avui el seu suport a 25 projectes de recerca, entre els quals hi ha un projecte d’investigació que vol desenvolupar una plataforma innovadora per imitar el microambient tumoralvascular dels pacients amb càncer colorectal metastàtic per tal d’ajudar els oncòlegs en el seguiment de la malaltia i l’enfocament terapèutic dels pacients. D’aquesta manera, el projecte BioPrinted hydROgel MicrofluldicS to mimic patient-specific tumor mEtastatic microenvironment (PROMISE), coordinat per l’IBEC, en el qual participen el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Laboratori Ibèric Internacional de Nanotecnologia, a Portugal, vol posar la bioimpressió 3D al servei de la millora de la supervivència dels pacients amb càncer.

Els pacients amb càncer colorectal tenen bon pronòstic quan el tumor està localitzat i no presenten metàstasi. Un cop el càncer s’estén i apareixen aquestes metàstasis, les opcions terapèutiques són més limitades i és difícil preveure la resposta del pacient al tractament escollit per l’oncòleg.

El repte que marca la diferència és, doncs, identificar la circulació de cèl·lules tumorals a la sang perifèrica de pacients amb càncer, ja que obre oportunitats sense precedents per poder determinar les característiques moleculars de les lesions a distància. També és necessari poder aïllar aquestes cèl·lules circulants sobre les quals cal provar els tractaments més personalitzats: aclarir els mecanismes de resistència i poder estratificar els pacients en grups segons les característiques que permetin la selecció terapèutica i la personalització dels tractaments.

La bioimpressió 3D permet fabricar models cel·lulars tridimensionals que imiten la fisiologia humana per provar noves estratègies terapèutiques al laboratori. Tenen l’avantatge que imiten amb precisió el tumor específic del pacient i el seu entorn.

D’altra banda, la biòpsia líquida aconsegueix monitoritzar la resposta terapèutica en temps real i de manera no invasiva, estudiant cèl·lules tumorals que estan en circulació sanguínia i que són les últimes responsables del procés de metàstasi.

Així doncs, aquest projecte PROMISE, la investigadora principal del qual és Elena Martínez, de l’IBEC, combina la bioimpressió 3D i tècniques avançades de biòpsia líquida en un dispositiu òrgan-a-xip, i pretén dotar els metges d’eines noves i millors per entendre i monitoritzar l’evolució de la malaltia en els pacients amb càncer colorectal metastàtic, per tal de millorar-ne la supervivència. «Creiem que les solucions avançades de bioenginyeria, que combinen noves tecnologies com la bioimpressió 3D i els biomaterials, proporcionaran un dispositiu de microfluids a base d’hidrogel que imitarà el microambient vascular tumoral dels pacients amb càncer colorectal metastàtic», exposa la Dra. Elena Élez , investigadora principal de el projecte PROMISE al VHIO.

La Dra. Élez confia que «quan això es combini amb cèl·lules tumorals circulants derivades de biòpsies líquides de pacients i els seus perfils genètics i moleculars, puguem disposar d’una nova plataforma que ajudi a predir el comportament d’aquests tumors i les opcions de tractament, i per tant puguem proporcionar nous enfocaments terapèutics que en última instància millorin l’esperança de vida dels pacients amb càncer metastàtic».

I continua: «La participació del VHIO en el projecte PROMISE, en col·laboració amb Elena Martínez, de l’IBEC, i Lorena Diéguez, del Laboratori Ibèric Internacional de Nanotecnologia a Portugal, consisteix a poder realitzar la validació clínica d’aquesta plataforma microfluídica basada en hidrogels que imiten el microambient tumoral sobre cèl·lules derivades de pacients amb càncer colorectal metastàtic. Validarem aquesta tecnologia en grups de pacients específics».

____________________

La Dra. Elena Élez és investigadora al Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins, del qual la Dra. Teresa Macarulla és la investigadora principal i que dirigeix el Dr. Josep Tabernero