CFAH Els investigadors i investigadores del VHIO protagonitzen diversos temes destacats a l’ESMO – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

Els investigadors i investigadores del VHIO protagonitzen diversos temes destacats a l’ESMO

ESMO NEWS: del 16 al 21 de setembre tindrà lloc el congrés de l’European Society for Medical Oncology – ESMO

  • Un any més els investigadors i investigadores del VHIO tenen un paper destacat a les sessions presidencials de l’ESMO
  • La Covid-19 és una protagonista que no podem passar per alt, tampoc en el context oncològic
  • El càncer de mama serà un dels grans temes a l’ESMO, especialment en noves opcions terapèutiques en tumors metastàtics que expressen HER2
  • Els tumors neuroendocrins aconsegueixen tractaments nous i comencen la recta final cap a l’aprovació

Barcelona, ​​10 de setembre de 2021- Una cita anual obligada en el camp de l’oncologia, sens dubte, és el congrés anual de l’ESMO. Aquest any, i com ja ha passat amb molts altres congressos, se celebrarà de manera virtual, a causa de la pandèmia de la Covid-19. Malgrat aquest entorn d’alta complexitat, la recerca oncològica al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, ha continuat avançant sense pausa i es tradueix en forma de múltiples presentacions en aquest congrés, i en totes les seves formes. També és molt rellevant el paper dels investigadors i investigadores de la institució.

Dos investigadors del VHIO en sessions presidencials
El més destacat, sense cap dubte, és la presència de dos coneguts investigadors del VHIO entre les presentacions en sessions presidencials del congrés ESMO d’aquest any. El dissabte 18 de setembre a les 15.05 CEST el Dr. Javier Cortés, investigador translacional associat del VHIO, presentarà un dels resultats més rellevants en càncer de mama. Es tracta dels resultats positius de l’estudi fase III DESTINY- Breast 03. Les dades es troben sota embargament i es faran públiques durant la presentació.

Així mateix, la Dra. Enriqueta Felip, cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO i de la secció corresponent a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, presentarà els resultats finals de l’estudi IMpower010 a la sessió presidencial del congrés del dilluns 20 de setembre a les 16.10, que també es troben sota embargament fins a la presentació. Aquest estudi ha comparat els resultats de l’atezolizumab, un anticòs monoclonal anti-PD-L1, davant del millor tractament adjuvant de quimioteràpia basada en platí en pacients de càncer de pulmó de cèl·lules no petites. Aquest assaig demostra que l’ús d’atezolizumab és la primera immunoteràpia que ha mostrat, fins ara, resultats positius en un estudi fase III com a tractament adjuvant en càncer de pulmó.

La Covid-19 en l’entorn oncològic
La Covid sens dubte ha tingut i continua tenint un protagonisme sense precedents en les nostres vides des de ja fa més d’un any i mig; tots els esforços sanitaris mundials s’estan centrant en la pandèmia, però hi ha malalties com el càncer, en què l’atenció s’ha de garantir en tot moment. Encara que en la primera onada d’aquesta emergència sanitària va caldre traslladar alguns tractaments a un segon pla per a la mateixa seguretat dels pacients, se n’ha estudiat la repercussió en l’entorn del VHIO i en el context oncològic. A la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch, que dirigeix ​​la Dra. Elena Garralda, on es realitzen els assajos Fase I del VHIO, s’han estudiat les dades sobre aquests assajos. Tot i que a la primera onada sí que hi va haver una lleugera disminució de nous assajos clínics, així que es van posar en marxa les eines virtuals necessàries per garantir l’atenció i el seguiment d’aquests pacients, les propostes de nous assajos amb noves alternatives terapèutiques per als pacients han continuat augmentant. Aquestes dades les presenten Julia Lostes, oncòloga que forma part de l’equip de la Dra. Garralda, i Silvia Pérez-Pujol, responsable de la Unitat d’Start-Up del VHIO.

Així mateix, Juan Aguilar i altres investigadors del VHIO participen en un projecte internacional l’investigador principal del qual és David J. Pinató de l’Imperial College London, al Regne Unit, en el qual s’investiga com ha estat la Covid-19 en pacients oncològics europeus i quines conseqüències ha tingut. En concret es durà a terme una presentació oral en la qual s’exposaran dades de més de 2.000 pacients oncològics que han patit Covid-19 en les diferents onades de la pandèmia. La seva presentació serà el 21 de setembre a les 16:20h. Tot i que el detall de les dades està embargat, el missatge és clar: la taxa de mortalitat per Covid-19 en pacients oncològics ha millorat a Europa com a resultat de l’augment en la capacitat de realitzar les proves diagnòstiques, la millora dels recursos sanitaris disponibles i els canvis en la transmissió comunitària al llarg d’aquests mesos. Per això, cal seguir sumant esforços encaminats a continuar planificant una atenció oncològica en el context d’una pandèmia que encara no està resolta.

El VHIO contribueix significativament als avenços en càncer de mama
En l’àmbit del càncer de mama, DESTINY no és l’única novetat. Aquest any, es presenten estudis de gran recorregut com POSEIDON, KEYNOTE 355 i TULIP.

TULIP es presentarà el diumenge 19 de setembre a les 13.30 CEST i també aportarà resultats positius per al càncer de mama HER2 positiu en el context metastàtic de pacients tractades prèviament. Això contribueix a ampliar l’arsenal terapèutic per al control de la malaltia localment avançada. La Dra. Cristina Saura, cap del Grup de Càncer de Mama del VHIO, serà l’encarregada de presentar aquestes dades, també embargades fins a la data de presentació.

Així mateix, POSEIDON, un estudi multicèntric que parteix del sòlid consorci Cancer Core Europe –la investigadora principal del qual és Mafalda Oliveira, metgessa oncòloga i investigadora clínica al Grup de Càncer de Mama del VHIO, dirigit per ​​la Dra. Cristina Saura– també presentarà els seus resultats el dissabte 18 de setembre a les 17.55h CEST, que se centren en pacients amb càncer de mama del subgrup receptor hormonal + i HER2 negatiu als quals s’administra una combinació de tractament hormonal i un inhibidor de PI3K.

Les novetats continuen i el Dr. Javier Cortés també és autor de l’estudi KEYNOTE 355, que tindrà un espai com a presentació oral amb resultats finals positius en supervivència de la combinació d’immunoteràpia afegida a quimioteràpia en primera línia de tractament per a pacients amb tumors triple negatius que expressen PDL1.

Nadia Saoudi, també del grup que dirigeix ​​la Dra. Saura, presentarà un pòster amb les dades d’una metaanàlisi del valor pronòstic de l’ADN tumoral circulant (ADNtc) en pacients amb càncer de mama precoç. Benedetta Pellegrino, oncòloga de la Universitat de Parma que realitza una Beca ESMO al Grup de Teràpies Experimentals del VHIO, en presentarà un altre amb dades sobre el pronòstic de les pacients amb càncer de mama d’alt risc amb tumors amb baixos nivells de RAD51.

Canvis en els estàndards de tractament en tumors neuroendocrins i de tiroide
A l’àrea de tumors poc freqüents, també hi ha grans avenços que arriben amb noves opcions terapèutiques després d’un gran període sense alternatives. Així doncs, els últims dos dies de congrés, el Dr. Jaume Capdevila, responsable de l’Àrea de Tumors Neuroendocrins i Endocrins del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, i el seu equip presenten diverses novetats. El dia 20 de setembre a les 17.30 CEST es presenten els resultats finals de l’estudi fase III COSMIC-311, que ha dirigit el Dr. Jaume Capdevila. Aquest estudi ha servit per demostrar l’activitat del fàrmac cabozantinib, un inhibidor multiquinasa que s’emprava en alguns tumors com els renals, en pacients de càncer diferenciat de tiroide refractari al iode radioactiu que han progressat després d’una teràpia prèvia antiangiogènica. Aquests resultats ja es van presentar al Congrés ASCO el juny passat, però tornen a destacar-se en el programa de l’ESMO, ja que s’espera que les dades finals permetin l’aprovació d’aquesta medicació per part de l’FDA i l’EMA, en una situació en la qual els pacients no disposaven de tractament efectiu. El detall de les dades està embargat fins a la presentació.

El Dr. Jorge Hernando, el 20 de setembre a les 17.50 CEST, presentarà els resultats de l’assaig en fase II DUNE Trial, que valora la Influència de durvalumab més tremelimumab en la resposta a tractaments posteriors en pacients amb neoplàsies neuroendocrines d’origen gastroenteropancreàtic i pulmonar.

El grup presenta dos estudis acadèmics liderats pel Grup Espanyol de Tumors Neuroendocrins i Endocrins (GETNE), el president actual del qual és el mateix Dr. Jaume Capdevila. Es tracta de dos estudis en Fase II i Fase III respectivament, que es presenten el dia 21 de setembre, el primer a les 13.40 i el segon a les 14.20. Aquest últim estudi, anomenat AXINET Trial, combina axitinib amb octreotide LAR amb resultats positius en tumors neuroendocrins ben diferenciats gastrointestinals i pulmonars.

L’equip investigador de pulmó, de tumors colorectals i la unitat d’assajos Fase I
A més de la presentació de la Dra. Enriqueta Felip, cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO, en la sessió presidencial sobre l’assaig IMPOWER010 esmentat anteriorment, el Dr. Àlex Martínez-Martí, també del seu equip, presentarà les dades preliminars de l’estudi Fase II aleatoritzat COAST a les orals del Congrés ESMO el dia 17 de setembre a les 14.20 CEST. Aquest estudi compara durvalumab (anti-PDL1) en monoteràpia o en combinació amb agents nous com a tractament de consolidació en pacients amb càncer de pulmó no microcític en estadis III localment avançats, irresecables després de completar químio-radioteràpia amb intenció radical.

La Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga mèdica del Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, és coautora de l’estudi que es presentarà com a oral a l’ESMO el dissabte 18 de setembre a les 13.40 CEST. Aquest estudi analitza els possibles biomarcadors per a l’assaig DESTINY-CRC01, un estudi de fase II multicèntric, que administra trastuzumab deruxtecan –un anticòs conjugat– en pacients amb càncer colorectal metastàtic que expressa HER2 i que és refractari a teràpies estàndard.

Tant les presentacions orals com els pòsters seleccionats de l’Àrea de Tumors Colorectals pivoten, la majoria, al voltant de la selecció de subpoblacions moleculars. Com a estendard d’aquesta línia d’investigació, la Dra. Élez impartirà una sessió educacional el primer dia del congrés: «Targeted agents for small subgroups: When and how?».

El mateix equip de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, concretament de càncer colorectal, sota la coordinació de la Dra. Elena Élez presenta comunicacions en aquesta àrea de recerca. La Dra. Iosune Baraibar, en col·laboració amb la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch, presenta un treball sobre perfils moleculars de tumors i teràpia dirigida en pacients amb càncer colorectal metastàtic menors de 50 anys.

A més, el Dr. Francisco Javier Ros presenta dades relatives a factors de pronòstic i predictius en càncer colorectal amb mutació de BRAF-V600E tractats amb inhibidor de BRAF + antiEGFR +/- inhibidor de MEK. El Dr. Augusto Valdivia, sotas la supervisió del Dr. Francesc Salvà, posa el focus sobre el paper de les característiques pronòstiques en l’atenció continuada en el càncer colorectal metastàtic refractari.

D’altra banda, la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch, que dirigeix ​​la Dra. Elena Garralda, també presenta diversos treballs a l’ESMO sobre els tractaments que es desenvolupen en aquesta unitat. Així doncs, la Dra. Garralda, que a més de dirigir la UITM – CaixaResearch és cap del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO, impartirà una sessió sobre « Monoclonal antibodies: Old and new targets» i el Dr. Jordi Rodon, investigador associat al Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO i actualment investigador al MD Anderson Center de Texas, als Estats Units, també impartirà una sessió sobre « New protein-based therapeutics», ambdues el primer dia del congrés.

A més, en aquesta mateixa unitat, UITM – CaixaResearch, també s’ha dut a terme un altre dels treballs que es presentaran, aquesta vegada en l’àmbit del càncer colorectal amb estabilitat de microsatèl·lit, el primer autor del qual és el Dr. Omar Saavedra. L’assaig clínic fase II combina taminadenant (NIR 178/inhibidor del receptor d’adenosina A2A) + spartalizumab (PDR001/anti PD1).

Més enllà dels resultats de recerca
Els investigadors i investigadores del VHIO també tenen un paper reconegut en aquest congrés de l’ESMO com a líders d’opinió, ja que entre totes aquestes diferents presentacions destaquen sessions moderades i comentades com a chairs o discussors. És el cas del Dr. Josep Tabernero, director del VHIO, però també el Dr. Jordi Rodon, la Dra. Elena Garralda, el Dr. Javier Cortés, la Dra. Ana Oaknin i la Dra. Cristina Saura.

Ja per tancar la participació del VHIO en aquest congrés, un altre pols que prenem a l’excel·lència dels investigadors del VHIO és la gran quantitat de sessions educacionals que s’imparteixen en aquest congrés, les conferències i la participació a l’Special Symposium. Així doncs, el mateix Dr. Josep Tabernero novament, el Dr. Jordi Rodon, la Dra. Elena Élez, la Dra. Ana Vivancos, la Dra. Maria Alsina, el Dr. Joaquin Mateo, la Dra. Teresa Macarulla, la Dra. Raquel Pérez i la Dra. Cristina Suárez faran aquestes sessions, cada un en les seves respectives àrees d’especialitat.

10/09/2021|