fbpx

Es confirmen les dades sobre nous tractaments per a pacients de càncer colorectal

Barcelona, 07 de juny de 2021. El càncer colorectal és el tumor més freqüentment diagnosticat en la població espanyola, i és el segon que genera més defuncions, només superat pel càncer de pulmó. Per això, molts esforços s’han centrat a buscar nous tractaments. En els últims anys la immunoteràpia està començant a donar resultats positius en aquest sentit. En l’últim congrés de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), que s’està celebrant entre el 4 i el 8 de juny, s’han presentat diferents estudis que confirmen aquests bons resultats, amb una participació destacada del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

Es confirma una nova opció en càncer colorectal metastàtic
En el tractament del càncer cada vegada hi ha més fàrmacs i teràpies. No obstant això, en alguns pacients els tumors acaben desenvolupant resistència i per això es destinen grans esforços al desenvolupament de noves drogues que ofereixin alternatives. És el cas, per exemple, del trastuzumab-deruxtecan, un anticòs conjugat que ha demostrat una eficàcia prometedora en els pacients de càncer colorectal metastàtic RAS/BRAF natiu refractaris a teràpies estàndard que expressen HER2.

La Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, ha participat en l’assaig DESTINY-CRC01, un estudi multicèntric obert de fase II en què s’avaluaven els resultats d’aquest fàrmac en pacients que ja havien rebut dos o més tractaments i els tumors havien progressat. Les primeres dades d’aquest assaig ja s’havien presentat anteriorment i ara a l’ASCO es presenten dades més madures de seguretat i eficàcia, en les quals es confirma una taxa important de respostes, supervivència lliure de progressió i supervivència global. Aquestes dades també s’han publicat a la revista The Lancet Oncology.

«Una vegada més, el coneixement de la biologia tumoral demostra que és clau per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques. El compost ha demostrat que té una interessant activitat en el càncer colorectal metastàtic sense mutació a RAS/BRAF i amb sobreexpressió d’HER2. Tot i que es tracta d’una població molt seleccionada, suposa una potencial alternativa terapèutica eficaç per a aquests pacients. Això té un interès particular, ja que es tracta de malalts amb tumors refractaris al tractament estàndard», explica la Dra. Élez.

Aquest nou fàrmac, DS8201, combina d’una banda un anticòs dirigit a HER2, un gen amb un paper clau per al creixement i la divisió normal de les cèl·lules, però que en els càncers en els quals se sobreexpressa genera un tumor més agressiu i més resistència a tractaments convencionals. D’altra banda, el nou fàrmac incorpora un inhibidor de topoisomerasa I, un enzim que controla la manipulació de l’estructura de l’ADN necessària per a la replicació. Per dur a terme l’estudi, es va dividir els pacients que participen en l’assaig en tres grups tenint en compte la sobreexpressió d’HER2. «Hem pogut comprovar que els millors resultats es van obtenir en aquells pacients amb un nivell d’amplificació d’HER2 més elevat. En aquests, es va observar una taxa de resposta del 45,3% i una taxa de control de la malaltia del 83%, i es va aconseguir una supervivència lliure de progressió de 6,9 ​​mesos», comenta la Dra. Elena Élez, que assenyala com sembla que aquestes dades indiquen que el fàrmac té una relació molt directa amb el nivell d’expressió d’HER2.

La immunoteràpia, millor que la quimioteràpia
Justament l’any passat també es presentaven els primers resultats de l’estudi KEYNOTE-177, que avaluava l’eficàcia i la seguretat en pacients de càncer colorectal metastàtic amb inestabilitat de microsatèl·lits de pembrolizumab, un anticòs anti-PDL-1. Era la primera vegada que una immunoteràpia en primera línia sense quimioteràpia es mostrava més eficaç que el tractament estàndard. «Ara tenim les dades de supervivència global i se’n confirma la superioritat en termes de supervivència lliure de progressió; també s’evidencia més supervivència amb pembrolizumab, tot i que no és significativa estadísticament atès que els pacients que rebien el tractament de control podien rebre pembrolizumab si progressaven», explica la Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, que va participar en l’assaig com a investigadora. En concret, un 36% dels pacients que rebien el tractament de quimioteràpia després van rebre pembrolizumab.

En l’anàlisi final de les dades, la mitjana de supervivència lliure de progressió va ser de 16,5 mesos en el grup que va rebre el tractament d’immunoteràpia, enfront dels 8,2 mesos en els pacients que van rebre quimioteràpia, la qual cosa suposa més del doble de temps. La taxa de resposta general també va ser millor: el grup de pembrolizumab va aconseguir-ne un 45,1% enfront del 33,1% de la quimioteràpia. Així mateix, el tractament es va tolerar bé, ja que els esdeveniments adversos relacionats amb pembrolizumab van ser del 79,7% davant del 98,6% de la quimioteràpia. «Com a teràpia de primera línia per a pacients amb càncer colorectal metastàtic amb inestabilitat de microsatèl·lits o deficiències de reparació, el pembrolizumab proporciona una supervivència lliure de progressió estadísticament superior amb menys esdeveniments adversos relacionats i s’associa amb una tendència cap a la reducció de la mortalitat. Juntes, aquestes dades confirmen el pembrolizumab com un nou estàndard d’atenció en primera línia per a aquest tipus de pacients», conclou la Dra. Elena Élez.

El càncer colorectal en els adults joves
Quan el diagnòstic d’un càncer colorectal es produeix en un pacient de menys de cinquanta anys es considera que és un càncer d’inici jove. Des dels anys 90, la taxa d’aquest tipus de càncer ha augmentat més del doble. Aquest augment ràpid és desconcertant i els experts no saben què està causant l’increment del càncer colorectal en els adults joves. «Encara que els programes de detecció primerenca de càncer colorectal han demostrat una capacitat per millorar la supervivència, els adults de menys de cinquanta anys encara no hi estan inclosos. A això se suma la dificultat que aquest tipus de càncer no està ben caracteritzat», explica la Dra. Iosune Baraibar, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins de l’Hospital Vall d’Hebron.

Precisament en aquest congrés de l’ASCO la Dra. Baraibar ha presentat els resultats d’un estudi, que va ser dirigit per la Dra. Elena Élez al VHIO, l’objectiu del qual va ser identificar les característiques clíniques i moleculars d’aquest tipus de càncer. Per això es van incloure en l’anàlisi els pacients diagnosticats amb càncer colorectal de menys de cinquanta anys visitats per primera vegada a l’Hospital Vall d’Hebron entre el gener del 2017 i l’octubre del 2020. En total es van identificar 205 pacients, i les dades van permetre extreure unes conclusions preliminars.

Així es va poder observar que generalment el càncer en adults joves es diagnostica en un estadi més avançat que el càncer colorectal d’inici estàndard, amb un curs més deficient de la malaltia. D’aquesta manera, les dades recollides en l’estudi van mostrar com un 63% dels diagnòstics es van realitzar en estadi IV i un 29% en estadi III, mentre que només l’1% va ser en estadi I i el 7% en estadi II. També es va veure com la incidència creixia amb l’edat: passava de tot just un 5% de pacients amb menys de 30 anys fins al 45% de pacients amb edats entre els 45 i 50 anys.

Tot això justifica la necessitat d’estudis addicionals en adults joves amb càncer colorectal que haurien d’abordar aquest fenomen per comprendre les causes subjacents i prioritzar l’assessorament genètic. «Els nostres resultats també confirmen la necessitat d’iniciar programes específics en adults menors de cinquanta anys, la urgència d’un consens global i una crida a l’acció», conclou la Dra. Iosune Baraibar.

Referències:

  • Salvatore Siena, Maria Di Bartolomeo, Kanwal Raghav, Toshiki Masuishi, Fotios Loupakis, Hisato Kawakami, Kensei Yamaguchi, Tomohiro Nishina, Marwan Fakih, Elena Elez, Javier Rodriguez, Fortunato Ciardiello, Yoshito Komatsu, Taito Esaki, Ki Chung, Zev Wainberg, Andrea Sartore-Bianchi, Kapil Saxena, Eriko Yamamoto, Emarjola Bako, Yasuyuki Okuda, Javad Shahidi, Axel Grothey, Takayuki Yoshino. Trastuzumab deruxtecan (DS-8201) in patients with HER2-expressing metastatic colorectal cancer (DESTINY-CRC01): a multicentre, open-label, phase 2 trial. The Lancet Oncology, Volume 22, Issue 6, 2021, Pages 779-789, ISSN 1470-2045, https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00086-3.
  • Takayuki Yoshino, Maria Di Bartolomeo, Kanwal Pratap Singh Raghav, Toshiki Masuishi, Fotios Loupakis, Hisato Kawakami, Kensei Yamaguchi, Tomohiro Nishina, Zev A. Wainberg, Elena Elez, Javier Rodriguez, Marwan Fakih, Fortunato Ciardiello, Kapil Saxena, Kojiro Kobayashi, Emarjola Bako, Yasuyuki Okuda, Gerold Meinhardt, Axel Grothey, Salvatore Siena. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201) in patients (pts) with HER2-expressing metastatic colorectal cancer (mCRC): Final results from a phase 2, multicenter, open-label study (DESTINY-CRC01). ASCO Annual Meeting, 2021. https://meetinglibrary.asco.org/record/201555/abstract
  • Thierry Andre, Kai-Keen Shiu, Tae Won Kim, Benny Vittrup Jensen, Lars Henrik Jensen, Cornelis J. A. Punt, Denis Michel Smith, Rocio Garcia-Carbonero, Julia Alcaide, Peter Gibbs, Christelle De La Fouchardiere, Fernando Rivera, Elena Elez, Johanna C. Bendell, Dung T. Le, Takayuki Yoshino, Wen Yan Zhong, David R. Fogelman, Patricia Marinello, Luis A. Diaz. Final overall survival for the phase III KN177 study: Pembrolizumab versus chemotherapy in microsatellite instability-high/mismatch repair deficient (MSI-H/dMMR) metastatic colorectal cancer (mCRC). ASCO Annual Meeting, 2021. https://meetinglibrary.asco.org/record/195775/abstract
  • Iosune Baraibar, Francesc Salva, Raquel Comas, Javier Ros, Ariadna Garcia, Mireia Sanchis, Jose Luis Cuadra, Nadia Saoudi, Augusto Valdivia, Nuria Mulet, Ana Virgili, Jorge Hernando, Jaume Capdevila, Marc Martí, Stefania Landolfi, Helena Verdaguer, Eloy Espin, Paolo Nuciforo, Josep Tabernero, Elena Elez. Young-onset colorectal cancer: A call for action. ASCO Annual Meeting. 2021. https://meetinglibrary.asco.org/record/196920/abstract

 

07/06/2021|