For the original lead news story in English see: https://www.vhio.net/en/vhio-investigators-establish-user-friendly-criteria-to-capture-hyperprogression-in-patients-treated-with-immune-checkpoint-inhibitors/

La immunoteràpia és sens dubte una de les grans revolucions en el tractament del càncer en els últims anys, amb més de 35 aprovacions per la FDA de diferents anticossos que inhibeixen els punts de control immunitaris. No obstant això, la valoració de resposta a aquests tractaments continua sent un repte, avui dia, ja que s’han descrit dos nous fenòmens específics amb aquests compostos: la pseudoprogressió, en la qual a causa d’aquests tractaments als pacients experimenten inicialment un augment de les lesions mesurables en les proves d’imatge i posteriorment una reducció, i la hiperprogressió.

 

Aquest últim fenomen s’ha descrit més recentment en informes de casos i sèries retrospectives, i implica una acceleració del creixement tumoral relacionat directament amb tractaments d’immunoteràpia. Les definicions actuals per capturar aquest esdeveniment són complexes, ja que necessiten determinar la velocitat de creixement del tumor durant el període de tractament amb immunoteràpia i just en el període anterior.

 

El Dr. Ignacio Matos, investigador de Fases I del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i investigador associat de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular “la Caixa” (UITM – “la Caixa”), tots dos dirigits per la Dra. Elena Garralda, acaba de publicar un article d’investigació d’accés obert a Clinical Cancer Research en el qual avalua com la hiperprogressió en pacients tractats amb teràpies basades en anticossos per inhibir els punts de control immunitari es pot identificar de forma més fàcil a través d’una modificació dels criteris d’avaluació de resposta en tumors sòlids o RECIST.

 

Basant-se en investigacions prèvies dirigides per ell mateix i que ja van ser presentades l’any passat a la reunió de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), el Dr. Ignacio Matos estableix que, si bé les dues definicions radiològiques d’hiperprogressió es produeixen tant en pacients tractats amb teràpies dirigides o petites molècules com en aquells que reben immunoteràpia amb anticossos inhibidors del punt de control immunitari, només es va observar una diferència en la supervivència global significativa amb els criteris RECIST en els pacients tractats amb immunoteràpia.

 

“Després d’avaluar gairebé 300 pacients que han rebut anticossos inhibidors del punt de control immunitari en els diferents assaigs clínics fase I fets a la UITM – “la Caixa”, hem establert una nova definició d’hiperprogressió que és fàcilment aplicable a la pràctica clínica”, explica el Dr. Ignacio Matos, que afegeix que “el nostre enfocament per identificar aquesta malaltia hiperprogressiva és intuïtiu i fàcil de fer servir en la pràctica clínica, en conseqüència, les nostres troballes representen un important pas endavant per ajudar en la presa de decisions sobre la resposta al tractament d’aquests pacients, així com per intentar dilucidar els potencials mecanisme biològics que provoquen aquest fenomen clínic”.

 

Pel que fa a aquesta qüestió, la Dra. Elena Garralda, que també va participar a l’estudi, afegeix: “Ara podem identificar de manera més efectiva aquells pacients que no mostren cap benefici en tractaments específics d’immunoteràpia. És important destacar que la nostra definició es correlaciona amb una disminució en la supervivència global i representa una clara contraindicació per continuar el tractament després de la progressió inicial”.

 

Una mostra de la importància d’aquesta investigació és que el Dr. Ignacio Matos va rebre una beca translacional de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) en l’últim congrés celebrat a finals de setembre. Sota la tutoria de Sergio Quezada, professor d’immunologia i immunoteràpia a la University College London, el Dr. Matos continuarà la investigació analitzant l’impacte de polimorfismes dels gens de FCyR a la hiperprogressió amb anticossos inhibidors del punt de control immunitari basat en la fagocitosi de cèl·lules T PD1+ intervinguda per aquests fàrmacs.

 

Referència:

 

* Matos, I.; Martin-Liberal, J.; Garcia-Ruiz, A.; Hierro, C.; Ochoa de Olza, M.; Viaplana, C.; Azaro, A.; Vieito, M.; Brana, I.; Mur, G.; Ros, J.; Mateos, J.; Villacampa, G.; Berché, R.; Oliveira, M.; Alsina, M.; Élez, E.; Oaknin, A.; Muñoz-Couselo, E.; Carles. J.; Felip E.; Rodon, J.; Tabernero, J.; Dienstmann, R.; Perez-Lopez, R.; Garralda, E. Capturing Hyperprogressive disease with immune checkpoint inhibitors using RECIST 1.1 criteria. Clin Cancer Res. 2019 Nov 22. pii: clincanres.2226.2019. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-2226.