CFAH La biòpsia líquida: un “classificador” del càncer de mama metastàtic – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

La biòpsia líquida: un “classificador” del càncer de mama metastàtic

El càncer de mama metastàtic (CMM) és una malaltia molt heterogènia i altament complexa contra la qual hi ha la necessitat d’identificar nous biomarcadors que ajudin en la selecció dels tractaments més adequats.

Recentment publicat a Critical Reviews in Oncology/Hematology, un treball de consens multicèntric internacional d’experts liderat per Massimo Cristofanilli, de la Northwestern University (Chicago, EEUU), i en col·laboració amb la co-autora, la Dra. Leticia de Mattos-Arruda, investigadora principal júnior del Grup de Genètica Aplicada de Càncer Metastàtic del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), i altres investigadors de diferents centres d’arreu del món, explora el prometedor ús de la biòpsia líquida per a l’estratificació més acurada de les pacients amb càncer de mama metastàtic (CMM).

El seu anàlisi de les cèl·lules tumorals circulants (CTCs) en pacients amb CMM ha fet possible la identificació de dos grans subgrups: l’agressiu i el d’evolució més lenta o indolent. La biòpsia líquida ja havia demostrat el seu valor pronòstic del CMM, tant en tumors primaris com en els refractaris. Les pacients amb un recompte elevat de cèl·lules tumorals circulants tenen un pronòstic més dolent. Ara, gràcies a aquesta investigació, hem fet un pas més i hem pogut diferenciar dos grans grups en aquestes pacients, cadascun amb característiques diferents, explica la Dra. Leticia de Mattos-Arruda.

Fins avui totes les pacients amb CMM s’englobaven en un mateix grup, des del punt de vista de la biòpsia líquida. La seva gran heterogeneïtat fa necessària una divisió més acurada per poder afinar més les estratègies terapèutiques dirigides contra alteracions específiques. Els autors analitzen retrospectivament dades de pacients individuals de 18 cohorts, incloent-hi 2.436 pacients amb CMM. Per a la classificació dels dos subgrups es va fer servir un llindar de cinc cèl·lules tumorals circulants per cada 7,5 ml de sang. Les pacients amb menor quantitat es van classificar com a CMM de creixement més lent, i les que en tenien més, com a CMM agressiu.

El CMM pot presentar-se en un primer diagnòstic o bé com a desenvolupament de la malaltia després de completar un tractament primari local. Tot i la creixent disponibilitat de teràpies dirigides i sistèmiques, més de mig milió de dones a tot el món moren per culpa d’aquesta malaltia.

Necessitem desesperadament avançar en les tècniques diagnòstiques que facilitin l’estratificació de les pacients i ajudin a emparellar adequadament teràpies innovadores amb les alteracions espcífiques de la malaltia de cada individu. Tal i com establim en aquest article, la biòpsia líquida està sent cada cop més important en cobrir aquesta necessitat, comenta la Dra. Leticia de Mattos-Arruda.

Aquest estudi representa un pas important cap a un enfocament més individualitzat per a la selecció de tractament i per a un desenvolupament més racional dels medicaments. L’anàlisi molecular de les cèl·lules tumorals circulants i l’ADN tumoral circulant complementa l’estratificació de les pacients i ajuda a millorar la selecció dels tractaments adreçats contra les característiques moleculars identificades.

Encara que l’anàlisi d’ADN circulant és actualment més costós i lent que l’estudi de les cèl·lules tumorals circulants, el darrer és més informatiu. D’una cèl·lula podem extreure’n l’ADN, i també l’ARN i les proteïnes, que també ens ofereixen molta informació. Mentre que l’ADN circulant és eficient per l’anàlisi de mutacions, les CTCs faciliten una classificació més precisa dels diferents tipus de tumors que hi pot haver, conclou la Dra. Leticia de Mattos-Arruda.

###

*M Cristofanilli, et al., The clinical use of circulating tumor cells (CTCs) enumeration for staging of metastatic breast cancer (MBC): International expert consensus paper. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2019. https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2018.12.004

 

 

04/03/2019|