fbpx

La pandèmia de COVID-19 passa factura a les oncòlogues en la seva carrera científica

  • Una enquesta de la Comissió de Dones per l’Oncologia de l’European Society for Medical Oncology (ESMO), publicada a ESMO Open, adverteix que la crisi sanitària està agreujant la bretxa de gènere, tenint en compte les dades que mostren que les oncòlogues han pogut dedicar menys temps a la investigació durant i després del confinament.

Barcelona, 25 de maig de 2021- Quan ja de per si, abans de la pandèmia, hi havia poques oncòlogues al món liderant societats científiques i professionals (ESMO Open 2018;3:e000423) i figurant com a primeres i últimes autores a les revistes d’oncologia d’alt impacte (BMJ 2016;352:i847) (Lancet.2018 May 5;391(10132):1754-1756), la crisi per la COVID-19 encara ha accentuat més la bretxa de gènere en la investigació contra el càncer. En una enquesta feta per la Comissió de Dones per l’Oncologia (W4O) de l’ESMO el juny del 2020, les oncòlogues van afirmar que havien dedicat menys temps a les activitats científiques durant el confinament, per comparació amb els seus companys oncòlegs, amb una tendència que es va mantenir estable després dels tancaments.

Atès que, des del principi, les dones han estat en la primera línia davant de l’emergència sanitària, representant el 76% del total de treballadors sanitaris d’Europa, la Comissió W4O va llançar una iniciativa per avaluar l’impacte de la pandèmia en la vida de les oncòlogues i els oncòlegs, per tal d’identificar possibles diferències de gènere. Els resultats de l’enquesta, publicats en un article a ESMO Open, indiquen que són les dones les que han pagat un preu més alt en termes de productivitat científica. Concretament, de les 541 persones que van completar el qüestionari, el 58% va confirmar que la COVID-19 els havia afectat la carrera professional, dels quals el 83% va dir que això era negatiu: el 85% de les dones davant del 76% dels homes. Pel que fa a la vida personal i familiar, aproximadament el 86% de tots els participants de l’enquesta van afirmar que la COVID-19 els havia canviat totes dues àrees, i les dones són les que van respondre que significativament s’havien vist més afectades que els homes: vida personal 89% vs. 78%; vida familiar 84% vs. 77%.

Aquests resultats són similars als d’altres estudis recents, que mostren que l’índex de publicació en servidors de preimpressió s’ha reduït durant la pandèmia (Nature 581, 365-366 (2020)), representant elles un terç del total d’autors que han publicat articles sobre la COVID-19 (BMJ Global Health 2020;5:e002922). “S’ha evidenciat que s’esperava que les dones dediquessin més temps que els homes a les responsabilitats familiars i de la llar. Tot i això, l’autoria és necessària per ascendir professionalment i és una mesura d’èxit. Aquesta infrarepresentació de les dones probablement afectarà més les que estan a l’inici de la carrera, reduint les seves opcions per competir per llocs sènior, cosa que confirma que, en temps de crisi, les dones són més vulnerables”, explica la presidenta de W4O de l’ESMO i primera autora d’aquest estudi, la professora Pilar Garrido, de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal (IRYCIS) (Madrid, Espanya).

Josep Tabernero, director de VHIO, expresident de l’ESMO, membre ampliat del seu Comitè W40 i coautor de l’estudi, comenta que “aquesta tendència preocupant s’estén en detriment de la investigació del càncer. Els resultats també revelen que una proporció significativament més elevada de dones que d’homes dedica menys temps a la ciència: 39% versus 25%. Aquest va continuar sent el cas després del confinament. Les dades d’aquesta última enquesta de l’ESMO encara donen més suport a la importància de promoure una consciència més gran sobre les desigualtats de gènere en el desenvolupament professional en oncologia, especialment després de la pandèmia. Calen polítiques transformadores i estratègies personalitzades per reduir l’impacte de COVID-19 i altres causes fonamentals de les desigualtats”.

La iniciativa W4O de l’ESMO es va llançar el 2015 per abordar els desafiaments que enfronten les oncòlogues que busquen assumir rols de lideratge durant les seves carreres, i està formada per líders dins el camp de l’oncologia, com la Dra. Enriqueta Felip, investigadora principal del grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll de VHIO, i la Dra. Elena Garralda, investigadora principal del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs de VHIO i directora de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch, totes dues coautores d’aquest estudi.

Referencia:

Pilar Garrido, Alex A. Adjei, Jyoti Bajpai, Susana Banerjee, Anna S. Berghoff, Su Pin Choo, Enriqueta Felip, Andrew J. S. Furness, Elena Garralda, John Haanen, Anne Letsch, Helena Linardou, Solange Peters, Cristiana Sessa, Josep Tabernero, Janice Tsang, James Chih-Hsin Yang, Marina Chiara Garassino. Has COVID-19 had a greater impact on female than male oncologists? Results of the ESMO Women for Oncology (W4O) Survey. ESMO Open. 2021 May 25.

Font: ESMO

25/05/2021|