fbpx

L’assaig KEYNOTE-177 i la promesa d’una teràpia dirigida en el càncer colorectal comentats per Josep Tabernero

Barcelona, ​​29 de desembre de 2020.- Actualment el càncer colorectal és el tercer més comú a escala mundial i suposa la primera causa de mort per càncer, tot i que els avenços en la investigació conviden a l’esperança per al tractament que ajudi a reduir la mortalitat d’aquesta patologia. Un dels últims descobriments ha estat el paper que juga en aquest càncer la reparació del desajust de la via d’alta inestabilitat dels microsatèl·lits (MSI-H). Aquest desajust suposa una de les principals causes d’aquest tipus de tumor i és present en prop del 15% dels casos. Aquesta troballa no només ha aprofundit en la diversitat del càncer colorectal, sinó que també obre la porta a un enfocament més personalitzat per aconseguir un tractament òptim d’aquests pacients.

En aquest sentit s’emmarca l’assaig de fase III KEYNOTE-177, en el qual s’ha analitzat l’eficàcia del pembrolizumab, un anticòs monoclonal que bloqueja la proteïna PD-1 i ajuda el sistema immunitari a destruir cèl·lules canceroses, en pacients de càncer colorectal amb MSI-H o amb deficiència de reparació de desajustos (dMMR). L’anàlisi intermèdia dels seus resultats mostra que utilitzar-lo en primera línia com a monoteràpia és més eficaç i menys tòxic que la quimioteràpia. Les últimes dades d’aquest estudi, publicades a la revista The New England Journal of Medicine*, no només representen un progrés important en la perspectiva basada en biomarcadors per tractar aquesta malaltia d’una manera més efectiva, sinó que també destaquen la promesa de la immunoteràpia en aquesta població de pacients.

Aquest assaig i els seus resultats avancen la possibilitat d’un canvi en la pràctica clínica i per aquest motiu la publicació Nature Reviews Clinical Oncology ha publicat recentment un article que aprofundeix sobre l’assaig KEYNOTE-177** i ha convidat el director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el Dr. Josep Tabernero –que no ha participat en aquest assaig–, perquè oferís el seu punt de vista sobre l’abast dels descobriments d’aquesta investigació per als pacients amb càncer colorectal. «Les últimes troballes que comparen l’eficàcia del bloqueig de PD-1 amb la quimioteràpia com a primera línia per al càncer colorectal amb dMMR/MSI-H mostren que el pembrolizumab perllonga significativament la supervivència lliure de progressió, més que la quimioteràpia. I el que és més important, s’han observat menys esdeveniments adversos relacionats amb el tractament».

El Dr. Josep Tabernero també ha explicat que «KEYNOTE-177 demostra el valor de l’estat d’MSI-H per guiar amb més precisió el tractament dels nostres pacients i reforça la idea de com una comprensió més profunda de la composició molecular d’aquests tumors permet als investigadors avançar en la medicina personalitzada i desenvolupar estratègies terapèutiques noves i més potents contra el càncer colorectal metastàtic».

Les evidències creixents d’aquest assaig, del qual és coautora la Dra. Elena Élez, investigadora clínica del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga mèdica del Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, apunten un canvi en el paradigma del tractament actual ja que milloren significativament els resultats dels pacients que pateixen aquesta malaltia.

Referències:

*André, T. et al. Pembrolizumab in microsatellite-instability–high advanced colorectal cancer. N. Engl. J. Med. 383, 2207–2218 (2020).

**Romero, D. New first-line therapy for dMMR/MSI-H CRC. Nat Rev Clin Oncol (2020). https://doi.org/10.1038/s41571-020-00464-y.

29/12/2020|