fbpx

L’estudi IMpower010 avala per primera vegada l’ús de la immunoteràpia com a tractament adjuvant en càncer de pulmó ressecat PD-L1 positiu

Barcelona, ​​6 de juny de 2021. S’acaben de presentar els resultats de l’assaig IMpower010, en el qual ha participat el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), en el marc del Congrés Anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO). Aquest assaig demostra que l’ús de l’atezolizumab millora la supervivència lliure de malaltia (SLO) en pacients amb càncer de pulmó ressecat en estadi II-IIIA, PD-L1 positiu després de la cirurgia i la quimioteràpia adjuvant. És la primera immunoteràpia que ha mostrat, fins ara, resultats positius en un estudi fase III com a tractament adjuvant en càncer de pulmó.

En aquest estudi, de fase III, global, multicèntric, obert i aleatoritzat, hi van participar 1.005 pacients amb càncer de pulmó no microcític (CPNM) en estadi IB-II-IIIA. En concret, va mostrar que en pacients amb  tumors que expressen PD- L1 l’ús de l’atezolizumab després de la cirurgia i la quimioteràpia basada en cisplatí va reduir el risc de recaiguda de la malaltia (SLO) un 34%, en comparació amb el grup control que era d’observació. L’SLO en aquests pacients al cap de dos anys va ser del 74,6% enfront del 61% del grup de control. Aquests resultats són rellevants ja que obren la porta a poder desenvolupar tractaments més eficaços per a pacients amb aquest tipus de càncer en fases més primerenques.

L’objectiu del tractament adjuvant és reduir el risc de recaiguda i oferir la millor oportunitat de curació. «És la primera vegada que un assaig de fase III demostra que l’ús d’immunoteràpia després de la quimioteràpia adjuvant pot oferir una opció de tractament prometedora que estengui l’SLO en pacients amb CPNM ressecat en estadi II-IIIA, particularment en persones amb tumors que expressen PD-L1; això podria comportar un canvi en la pràctica clínica i una millora clínicament significativa per a aquests pacient», comenta la Dra. Enriqueta Felip, cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO, que va formar part del comitè de direcció de l’assaig.

En fases avançades de la malaltia, la immunoteràpia ja havia aconseguit demostrar beneficis. Així doncs, els inhibidors del punt de control immunitari s’han convertit en una estratègia de tractament efectiva en CPNM.

 

06/06/2021|