CFAH Medicina de precisió contra el càncer de pròstata metastàtic: accions proposades per revertir els desafiaments actuals – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

Medicina de precisió contra el càncer de pròstata metastàtic: accions proposades per revertir els desafiaments actuals

Barcelona, 04 de desembre de 2020– Malgrat els avenços recents per fer que els tractaments contra el càncer de pròstata avançat siguin més precisos, en gran part impulsats per la seqüenciació genòmica i la caracterització en subtipus d’aquesta malaltia, les opcions terapèutiques per tractar aquest tipus de tumor en les seves etapes més avançades de manera més eficaç continuen sent limitades. La millora dels resultats clínics per a aquests pacients representa, en conseqüència, una necessitat crítica insatisfeta.

La revista Nature Càncer ha publicat aquest mateix mes un article* el primer autor del qual és el Dr. Joaquín Mateo, investigador principal del Grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) en col·laboració amb diferents centres dels Estats Units. L’article revisa els progressos assolits fins avui en aquest camp, identifica els reptes que cal superar per poder aplicar la medicina de precisió per a aquesta població de pacients en particular i proposa una sèrie d’accions prioritàries superar aquests desafiaments.

Els investigadors comencen l’article explicant els reptes actuals per implementar estratègies de tractament personalitzat per a pacients que pateixen càncer de pròstata avançat. Primer discuteixen com els resultats dels pacients varien enormement a causa tant de l’heterogeneïtat de la malaltia com de les disparitats en l’accés dels pacients a les teràpies. Si bé la classificació cada vegada més precisa de la malaltia està orientant millor la presa de decisions clíniques, d’acord amb les especificitats individuals dels tumors de cada pacient, aprofitar la precisió i el poder de la seqüenciació genòmica en l’era actual de la medicina personalitzada contra el càncer és insuficient. A més, la integració i l’aplicació de plataformes i tecnologies genòmiques a la clínica plantegen desafiaments addicionals.

El Dr. Joaquín Mateo va comentar que «el càncer de pròstata afecta gairebé 1,3 milions d’homes a tot el món cada any. Hi ha una necessitat de millorar els resultats per als pacients amb malaltia metastàtica en particular». I va continuar explicant: «Si bé estem començant a veure resultats millors per a certs pacients, que es basen en gran mesura en coneixements genòmics, cal fer molt més per accelerar la medicina de precisió i desenvolupar tractaments més efectius que coincideixin amb les especificitats genètiques del càncer de cada individu, així com predir i combatre la resistència a les teràpies a mesura que avança la malaltia».

En la seva revisió del panorama actual de la classificació genòmica del càncer de pròstata metastàtic, els autors avaluen el valor de les dades generades pel genoma per desemmascarar els biomarcadors predictius i pronòstics, així com els mecanismes emergents de resistència. Aquests coneixements són prometedors per millorar l’estratificació dels pacients, guiar la selecció de teràpies compatibles i desenvolupar medicaments contra el càncer amb més precisió.

Com a exemple, els autors consideren els resultats recents de l’estudi de fase III PROfound, basat en biomarcadors que proporcionen una justificació clara per a les proves moleculars en pacients amb malaltia avançada, particularment per a aquells que tenen alteracions del gen BRCA2. El Dr. Joaquín Mateo, un dels coautors, va presentar aquestes troballes durant una sessió presidencial del Congrés Virtual 2020 de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) (19-21 de setembre), que es van publicar simultàniament a The New England Journal of Medicine**. Els resultats van mostrar una supervivència global significativament prolongada dels pacients amb càncer de pròstata metastàtic resistent a la castració (mCRPC) amb almenys una alteració en els gens BRCA1, BRCA2 o ATM, que van rebre tractament amb olaparib, un inhibidor de PARP (PARPi) enfront d’una segona línia de tractament hormonal (enzalutamida o abiraterona més prednisona).

Aquest estudi va demostrar la importància d’incorporar la seqüenciació genòmica per a l’estratificació òptima dels pacients de càncer de pròstata. La rellevància dels resultats es va reflectir en el fet que l’Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units (FDA) i l’Agència Europea de Medicaments (EMA) ja han autoritzat l’ús de l’olaparib per al tractament d’mCRPC.

De la mateixa manera, els autors d’aquest article de Nature Cancer també destaquen les troballes de l’estudi TRITON2 I de PARPi rucaparib per a pacients mCRPC amb alteracions de la línia germinal o del BRCA1/2 somàtic, publicat a Clinical Cancer Research***. És important destacar que els resultats de l’estudi van portar a l’aprovació del rucaparib per part de l’FDA en aquest context de la malaltia.

Després continuen discutint altres alteracions genòmiques que també poden permetre una millor presa de decisions de tractament per a pacients de manera individual. Així mateix, a l’article els autors plantegen la necessitat d’estratègies que ajudin a dirigir tractaments selectius a tumors amb troballes histològiques, clínics o moleculars agressius o atípics; en aquesta línia, els autors volen posar en marxa durant el 2021 un estudi col·laboratiu entre les diferents institucions per acumular dades i experiències del maneig d’aquests casos «atípics» des del punt de vista molecular.

Llista de desafiaments i propers reptes
Els autors al seu treball identifiquen sis obstacles principals que actualment dificulten la implementació efectiva de l’oncologia de precisió per a aquests pacients i assenyalen les direccions futures en el camp de la investigació i les estratègies de col·laboració que ajudin a superar aquests desafiaments. En cada cas, proposen de manera experta metes tant a curt com a llarg termini per superar aquests obstacles.

Els desafiaments definits inclouen millorar els procediments d’obtenció de teixit tumoral per a l’elaboració de perfils moleculars, abordar l’heterogeneïtat tumoral, l’optimització dels tests específicament per detectar variants genètiques complexes típiques d’aquesta malaltia, la integració clínica i genòmica, la comprensió de l’impacte de la genòmica en diverses poblacions de pacients i l’accés a teràpies i assajos clínics compatibles.

«Perquè la medicina de precisió millori significativament els resultats dels pacients amb càncer de pròstata i s’estengui a un major nombre de pacients, primer hem de revertir els principals obstacles que actualment s’interposen en el nostre camí. La nostra revisió pretén ser un llibre blanc en un camp complex; un punt de partida per discutir com podem accelerar el progrés dels tractaments per als nostres pacients i emfatitzar el valor de la ciència col·laborativa», ha afegit el Dr. Joaquín Mateo.

Així mateix, el Dr. Mateo va concloure exposant: «Com una crida a l’acció, ara tots hem de treballar junts per aconseguir el canvi necessari i estimular encara més el progrés de la investigació. Només llavors serem capaços de complir la promesa real de la medicina de precisió per a un nombre cada vegada més alt d’homes que pateixen de càncer de pròstata avançat com un escenari prioritari».

Referències

*Mateo, J., McKay, R., Abida, W. et al. Accelerating precision medicine in metastatic prostate cancer. Nat Cancer 1, 1041–1053 (2020). https://doi.org/10.1038/s43018-020-00141-0.

** Hussain, M., Mateo, J., Fizazi, K., Saad, F., Shore, N., Sandhu, S., Chi, KN., Sartor, O., Agarwal, N., Olmos, D., Thiery-Vuillemin, A., Twardowski, P., Roubaud, G., Özgüroğlu, M., Kang, J., Burgents, J., Gresty, C., Corcoran, C., Adelman, CA., De Bono, J. PROfound Trial Investigators. Survival with Olaparib in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2020 Sep 20. doi: 10.1056/NEJMoa2022485.

*** Abida, W., Campbell, D., Patnaik, A., Shapiro, JD., Sautois, B., Vogelzang, NJ., Voog, EG., Bryce, AH., McDermott, R., Ricci, F., Rowe, J., Zhang, J., Piulats, JM., Fizazi, K., Merseburger, AS., Higano, CS., Krieger, LE., Ryan, CJ., Feng, FY., Simmons, AD., Loehr, A., Despain, D., Dowson, M., Green, F., Watkins, SP., Golsorkhi, T., Chowdhury, S., Non-BRCA DNA Damage Repair Gene Alterations and Response to the PARP Inhibitor Rucaparib in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Analysis From the Phase II TRITON2 Study. Clin Cancer Res. 2020 Jun 1;26(11):2487-2496. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-20-0394.

 

04/12/2020|