CFAH PROGRAMES I GRUPS – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

PROGRAMES I GRUPS

Els avenços en la recerca del càncer obren perspectives molt optimistes. El primer pas és trobar tractaments menys agressius que converteixin els càncers més virulents en malalties cròniques per a millorar la qualitat de vida dels pacients. El pas següent és trobar una curació.


El VHIO uneix els esforços de professionals multidisciplinaris amb habilitats que van des de la recerca preclínica fins a la recerca translacional i clínica.


L’activitat científica al VHIO s’estructura entorn d’equips de recerca. Cada un d’aquests equips està dirigit per un investigador principal (IP) i té una línia diferent de recerca en oncologia. En conjunt, les línies de recerca abracen una diversitat d’àrees, des de la recerca preclínica, traslacional fins a recerca clínica, però comparteixen la mateixa confiança envers la investigació translacional.


Aquesta darrera dècada ha estat marcada per descobriments realment interessants en la base molecular del càncer, cosa que ha afavorit l’aparició de nous tractaments més eficaços. S’han desenvolupat avenços significatius en els camps de la genòmica, la biologia cel·lular i la síntesi i la detecció de nous productes actius, i també en les tècniques d’imatge no invasives i, sobretot, en els tractaments convencionals basats en la quimioteràpia, l’hormonoteràpia, la radioteràpia i la cirurgia.