CFAH RECERCA CLÍNICA – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

RECERCA CLÍNICA

VHIO: Treball conjunt per desenvolupar teràpies personalitzades i dirigides contra el càncer

JOSEP TABERNERO

JOSEP TABERNERO
Director
Biosketch


El programa de Recerca Clínica del VHIO incorpora equips oncològics multidisciplinaris i es dedica a desenvolupar nous agents dirigits a determinades vies de senyalització del càncer i a desenvolupar o redefinir eines per fer un diagnòstic precoç del càncer i predir millor la resposta al tractament. Som capdavanters en importants estudis, com ara estudis de recerca preclínica i de desenvolupament precoç de medicaments, i liderem diversos assajos clínics de fase I, II i III dissenyats per identificar teràpies contra el càncer més eficaces, fetes a mida per a cada paciente.