CFAH GRUP DE DESENVOLUPAMENT CLÍNIC PRECOÇ DE FÀRMACS – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

RECERCA CLÍNICA
Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs

ELENA GARRALDA
Investigadora Principal

 

Treballem en assajos de prova de concepte i de mecanisme amb teràpies dirigides, amb especial èmfasi en la senyalització cel·lular, les cèl·lules mare canceroses i la immunooncologia. Aquests inclouen els primers assajos en humans amb tractaments dirigits, combinacions racionals de tractaments selectius, assaigs basats en biomarcadors i assajos en poblacions seleccionades molecularment.

Vinculem la investigació clínica de la Unitat d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer (UITM)- CaixaResearch amb diferents àrees d’investigació desenvolupades al VHIO, seguint un model veritablement traslacional. Combinem biologia molecular i models de tumors òptims amb farmacologia i recerca clínica innovadora en projectes seleccionats a l’involucrar a científics del VHIO en els nostres assajos (desenvolupament de biomarcadors, comprensió profunda dels mecanismes d’acció i resistència).

Aquest any, el nostre grup i la UITM-CaixaResearch del VHIO han continuat liderant l’assaig Basket of Basket (BoB), mitjançant l’obtenció de fons per afegir nous mòduls a la prova multimodular. Aquest estudi acadèmic, recolzat per Cancer Core Europe, integra la preselecció molecular, el desenvolupament de noves proves de diagnòstic, com la prova d’ADN circulant, amb l’avaluació de teràpies dirigides a poblacions de pacients que, en combinació amb alteracions moleculars específiques, seran més propenses a beneficiar-se d’aquests tractaments.

El nostre Grup de Desenvolupament Inicial de Fàrmacs i Unitat de Fase I (UITM) continua posicionant al VHIO com a referència líder en el desenvolupament de fàrmacs i teràpies dirigides en oncologia. Testimoni d’això és el nombre de pacients que confien en nosaltres per rebre atenció (499 pacients inscrits en els estudis de fase I i Basket en 2019), la cartera de diferents assajos disponibles (162 assajos de fase I, inclosos 22 estudis Basket el 2019) i la novetat dels nostres programes de medicina de precisió i desenvolupament de fàrmacs d’immunoteràpia. Això també s’evidencia en el nostre paper de lideratge en el Clinical Trials Task Force (grup de treball d’assajos clínics) de Cancer Core Europe.

També hem fomentat importants aliances amb la indústria farmacèutica, inclosa la Iniciativa Partner of Choice d’aquest any amb MedImmune, i col·laborem estretament amb altres organitzacions de recerca clínica i centres acadèmics d’excel·lència, així com amb empreses dedicades a promoure la medicina i l’atenció oncològiques personalitzades.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Desenvolupament clínic precoç de les millors teràpies dirigides en la seva classe, determinant el programa òptim i la població de pacients que probablement es beneficiarien més d’aquests medicaments al participar en assajos clínics nous.
 • Analitzar els tumors dels pacients a la recerca d’aberracions moleculars que puguin predir l’eficàcia dels agents dirigits i permetin seleccionar amb més precisió el tractament més apropiat que coincideixi amb les especificitats de cada pacient amb càncer avançat.
 • Vincular la investigació clínica de la UITM-CaixaResearch amb els diversos grups de recerca preclínica i traslacional del VHIO i fomentar col·laboracions eficaces amb diferents socis involucrats en el desenvolupament de fàrmacs i la investigació traslacional (unitats de fase I, centres acadèmics, consorcis i empreses farmacèutiques).

 

ASPECTES DESTACATS

 • Com a referència líder en el desenvolupament de medicaments a nivell mundial, vam provar clínicament els millors medicaments de la seva classe. Hem ampliat la nostra experiència a altres inhibidors de la via de senyalització cel·lular, com immunoterapèutica i immunoteràpies de segona generació, així com agents intratumorals.
 • Hem dut a terme molts assaigs clínics amb combinacions doblement noves, inclòs l’aparellament de teràpies dirigides (nova / nova) i, en immunooncología, la combinació d’inhibidors de punts de control amb quimioteràpia, teràpies dirigides o altres agents immunomoduladors.
 • En el marc de el Programa d’Investigació Oncològica Avançada VHIO- “la Caixa”, hem realitzat diversos assaigs clínics amb pacients seleccionats sobre alteracions moleculars: mutacions en Akt1, EGFR, PIK3CA, PIK3CB, PTEN, IDH1, ALK, Ros1, BRAF, NRAS , KRAS, FGFR1 i 2, MET, HER2, HER3, RET; amplificacions en HER2, AKT 1, 2 i 3, FGFR1, MET, NOTCH1-4, reordenaments de NTRK1-3 Ros1, ALK, BRAF, RSPO2 / 3, RET i FGFR1-3, i alteració en l’expressió proteica de PTEN o sobreexpressió de PDL1, CEA i FAP.
 • Obtenció de fons per a un programa destinat a estudiar la resistència primària i adquirida a les teràpies dirigides. Aquest projecte integra xenoempelts derivats de pacients i l’anàlisi de la seqüenciació d’última generació de múltiples mostres de teixit i ADN tumoral lliure circulant. En col·laboració amb Ana Vivancos, Violeta Serra, Héctor G. Palmer i Joaquín Arribas, del VHIO (investigadors principals dels nostres Grups de Genòmica de el Càncer, Tractaments Experimentals, Cèl·lules Mare i Càncer i Factors de Creixement, respectivament), abordem el factor de creixement de fibroblasts i la via RET.
 • Co desenvolupament de proves moleculars per al cribratge de pacients (panells de mutacions orientades a malalties per a plataformes NGS i Nanostring nCounter).
 • Com a part de el Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI) de la Fundació BBVA, hem continuat amb la nostra línia de treball per a caracteritzar la malaltia hiperprogressiva amb immunoteràpia i col·laborem amb l’Organització Europea per a la Investigació i el Tractament de el Càncer (EORTC), per avançar en el nostre coneixement d’aquest fenomen.
 • Seguim col·laborant amb Rodrigo Toledo, un dels investigadors traslacionals del VHIO, per monitoritzar el ADNlc dels pacients que reben immunoteràpia i caracteritzar l’evolució clonal d’aquests pacients.
 • També en el context de el programa CAIMI, estem treballant amb Raquel Pérez-López, investigadora principal del nostre Grup de Radiómica, per establir una signatura radiòmica que predigui la resposta a la immunoteràpia.
 • Hem obtingut fons per afegir un nou mòdul a l’assaig Basket of Basket (BoB) i explorar la inhibició de FGFR (TAS120) en poblacions seleccionades genòmicament.
 • Des 2019, estem avaluant el paper de l’obtenció d’imatges específiques de la dinàmica de les cèl·lules immunitàries utilitzant noves estratègies de traçadors, recolzades per la Iniciativa de medicaments innovadors (IMI).
 • Hem començat el nostre programa de teràpies avançades en tumors sòlids, a més d’implementar el nostre propi programa acadèmic de LIT en col·laboració amb Alena Gros, investigadora principal de Grup de Immunoteràpia i Immunologia de Tumors del VHIO, el nostre projecte de cèl·lules CAR-T, finançat amb una subvenció de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) en 2019, i la investigació dels limfòcits citolítics naturals, desenvolupada en col·laboració amb col·legues de la Clínica Universitària de Navarra, a més d’altres teràpies basades en cèl·lules.

EQUIP

 • Director del VHIO i Responsable del Programa de Recerca Clínica del VHIO
  • Josep Tabernero
 • Investigadora Principal, Directora, UITM
  • Elena Garralda
 • Investigadors/es associats/des
  • Judith Balmaña
  • Joan Carles
  • Enriqueta Felip
  • Elena Garralda
  • Ana Oaknin
  • Cristina Saura
  • Josep Tabernero
 • Investigadors/es Fases I
  • Guzman Alonso
  • Maria Alsina
  • Guillermo Argilès
  • Analia Azaro
  • Irene Braña
  • Meritxell Bellet
  • Ana Callejo
  • Jaume Capdevila
  • Marta Capelan
  • Susana Cedres
  • Elena Élez
  • Santiago Escrivà
  • Lorena Fariñas
  • Vladimir Galvao
  • Patricia Gómez
  • Itziar Gardeazábal
  • Macarena González
  • Alberto Hernando
  • Jorge Hernando
  • Juan Martin
  • Alexandre Martínez
  • Joaquin Mateo
  • Ignacio Matos
  • Rafael Morales
  • Eva Muñoz
  • Alejandro Navarro
  • Mafalda Oliveira
  • Nuria Pardo
  • Omar Saavedra
  • César Serrano
  • Cristina Suárez
  • Claudia Valverde
  • Helena Verdaguer
  • Maria Vieito
  • Esther Zamora
 • Data Manager
  • Roger Berche
 • Infermeres clíniques especialitzades
  • Andrea Martínez
  • Patricia Prieto
  • Natassia Wornham

Publicacions científiques més rellevants

 •  Ochoa de Olza M, Oliva M, Hierro C, Matos I, Martin-Liberal J, Garralda E. Early-drug development in the era of immuno-oncology: are we ready to face the challenges? Ann Oncol. 2018 Aug 1;29(8):1727-1740.
 • Subbiah V, Gainor JF, Rahal R, Brubaker JD, Kim JL, Maynard M, Hu W, Cao Q, Sheets MP, Wilson D, Wilson KJ, DiPietro L, Fleming P, Palmer M, Hu MI, Wirth L,  Brose MS, Ou SI, Taylor M, Garralda E, Miller S, Wolf B, Lengauer C, Guzi T, Evans EK. Precision Targeted Therapy with BLU-667 for RET-Driven Cancers. Cancer Discov. 2018 Jul;8(7):836-849.
 • Hyman DM, Piha-Paul SA, Won H, Rodon J, Saura C, Shapiro GI, Juric D, Quinn DI, Moreno V, Doger B, Mayer IA, Boni V, Calvo E, Loi S, Lockhart AC, Erinjeri JP, Scaltriti M, Ulaner GA, Patel J, Tang J, Beer H, Selcuklu SD, Hanrahan AJ, Bouvier N, Melcer M, Murali R, Schram AM, Smyth LM, Jhaveri K, Li BT, Drilon A, Harding JJ, Iyer G, Taylor BS, Berger MF, Cutler RE Jr, Xu F, Butturini A, Eli LD, Mann G, Farrell C, Lalani AS, Bryce RP, Arteaga CL, Meric-Bernstam F, Baselga J, Solit DB. HER kinase inhibition in patients with HER2- and HER3-mutant cancers. Nature. 2018 Feb 8;554(7691):189-194.
 • Migden MR, Rischin D, Schmults CD, Guminski A, Hauschild A, Lewis KD, Chung CH, Hernandez-Aya L, Lim AM, Chang ALS, Rabinowits G, Thai AA, Dunn LA, Hughes BGM, Khushalani NI, Modi B, Schadendorf D, Gao B, Seebach F, Li S, Li J, Mathias M, Booth J, Mohan K, Stankevich E, Babiker HM, Brana I, Gil-Martin M, Homsi J, Johnson ML, Moreno V, Niu J, Owonikoko TK, Papadopoulos KP, Yancopoulos GD, Lowy I, Fury MG. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 Jul 26;379(4):341-351.
 • Shaw AT, Felip E, Bauer TM, Besse B, Navarro A, Postel-Vinay S, Gainor JF, Johnson M, Dietrich J, James LP, Clancy JS, Chen J, Martini JF, Abbattista A, Solomon BJ. Lorlatinib in non-small-cell lung cancer with ALK or ROS1 rearrangement: an international, multicentre, open-label, single-arm first-in-man phase 1 trial. Lancet Oncol. 2017 Dec;18(12):1590-1599.
 • Ott PA, Elez E, Hiret S, Kim DW, Morosky A, Saraf S, Piperdi B, Mehnert JM. Pembrolizumab in Patients With Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer: Results From the Phase Ib KEYNOTE-028 Study. J Clin Oncol. 2017 Dec 1;35(34):3823-3829.
 • Hierro C, Alsina M, Sánchez M, Serra V, Rodon J, Tabernero J. Targeting the fibroblast growth factor receptor 2 in gastric cancer: promise or pitfall? Ann Oncol. 2017 Jun 1;28(6):1207-1216.
 • Martin- Liberal J, Ochoa de Olza M, Hierro C, Gros A, Rodon J, Tabernero J. The expanding role of immunotherapy. Cancer Treat Rev. 2017 Mar;54:74-86.
 • Almhanna K, Kalebic T, Cruz C, Faris JE, Ryan DP, Jung J, Wyant T, Fasanmade AA, Messersmith W, Rodon J. Phase I Study of the Investigational Anti-Guanylyl Cyclase Antibody-Drug Conjugate TAK-264 (MLN0264) in Adult Patients with Advanced Gastrointestinal Malignancies. Clin Cancer Res. 2016 Oct 15;22(20):5049-5057.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argiles G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodón J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Pálmer HG.  Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin. Cancer Res. 2016 Feb; 22(3): 644-56
 • Dienstmann R, Rodón J, Tabernero J.  Optimal design of trials to demonstrate the utility of genomically-guided therapy: Putting Precision Cancer Medicine to the test. Mol Oncol 2015 May; 9(5): 940-50
 • Rodón J, Carducci M, Sepulveda-Sánchez JM, Azaro A, Calvo E, Seoane J, Braña I, Sicart E, Gueorguieva I, Cleverly A, Pillay NS, Desaiah D, Estrem ST, Paz-Ares L, Holdhoff M, Blakeley J, Lahn MM, Baselga J.  Pharmacokinetic, pharmacodynamic and biomarker evaluation of transforming growth factor-β receptor I kinase inhibitor, galunisertib, in phase 1 study in patients with advanced cancer. Invest New Drugs 2015 Apr; 33(2): 357-70
 • Hierro C, Rodón J, Tabernero J.  Fibroblast Growth Factor (FGF) Receptor/FGF Inhibitors: Novel Targets and Strategies for Optimization of Response of Solid Tumors. Semin. Oncol. 2015 Dec; 42(6): 801-19
 • Toledo M, Sarria-Estrada S, Quintana M, Maldonado X, Martínez-Ricarte F, Rodón J, Auger C, Salas-Puig J, Santamarina E, Martínez-Sáez E.  Prognostic implications of epilepsy in glioblastomas. Clin Neurol Neurosurg 2015 Dec; 139: 166-71
 • Bosch A, Li Z, Bergamaschi A, Ellis H, Toska E, Prat A, Tao JJ, Spratt DE, Viola-Villegas NT, Castel P, Minuesa G, Morse N, Rodón J, Ibrahim Y, Cortes J, Pérez-García J, Galván P, Grueso J, Guzman M, Katzenellenbogen JA, Kharas M, Lewis JS, Dickler M, Serra V, Rosen N, Chandarlapaty S, Scaltriti M, Baselga J.  PI3K inhibition results in enhanced estrogen receptor function and dependence in hormone receptor-positive breast cancer. Sci Transl Med 2015 Apr; 7(283): 283ra51
 • Shou Y, Robinson DM, Amakye DD, Rose KL, Cho YJ, Ligon KL, Sharp T, Haider AS, Bandaru R, Ando Y, Geoerger B, Doz F, Ashley DM, Hargrave DR, Casanova M, Tawbi HA, Rodón J, Thomas AL, Mita AC, MacDonald TJ, Kieran MW.  A five-gene hedgehog signature developed as a patient preselection tool for hedgehog inhibitor therapy in medulloblastoma. Clin. Cancer Res. 2015 Feb; 21(3): 585-93
 • Rodón J, Carducci MA, Sepulveda-Sánchez JM, Azaro A, Calvo E, Seoane J, Braña I, Sicart E, Gueorguieva I, Cleverly AL, Pillay NS, Desaiah D, Estrem ST, Paz-Ares L, Holdhoff M, Blakeley J, Lahn MM, Baselga J.  First-in-human dose study of the novel transforming growth factor-β receptor I kinase inhibitor LY2157299 monohydrate in patients with advanced cancer and glioma. Clin. Cancer Res. 2015 Feb; 21(3): 553-60
 • De Mattos-Arruda L, Mayor R, Ng CK, Weigelt B, Martínez-Ricarte F, Torrejón D, Oliveira M, Arias A, Raventós C, Tang J, Guerini-Rocco E, Martínez-Sáez E, Lois S, Marín O, de la Cruz X, Piscuoglio S, Towers R, Vivancos A, Peg V, Ramón y Cajal S, Carles J, Rodón J, González-Cao M, Tabernero J, Felip E, Sahuquillo J, Berger MF, Cortes J, Reis-Filho JS, Seoane J.  Cerebrospinal fluid-derived circulating tumour DNA better represents the genomic alterations of brain tumours than plasma. Nat Commun 2015; 6: 8839

Totes les publicacions

 • Actively personalized vaccination trial for newly diagnosed glioblastoma. Hilf N; Kuttruff-Coqui S; Frenzel K; Bukur V; Stevanovic S; Gouttefangeas C; Platten M; Tabatabai G; Dutoit V; van der Burg SH; Thor Straten P; Martínez-Ricarte F; Ponsati B; Okada H; Lassen U; Admon A; Ottensmeier CH; Ulges A; Kreiter S; von Deimling A; Skardelly M; Migliorini D; Kroep JR; Idorn M; Rodon J; et al… 2019. Nature. 565(7738): 240 – 245.
 • Ramucirumab plus pembrolizumab in patients with previously treated advanced non-small-cell lung cancer, gastro-oesophageal cancer, or urothelial carcinomas (JVDF): a multicohort, non-randomised, open-label, phase 1a/b trial. Herbst RS; Arkenau HT; Santana-Davila R; Calvo E; Paz-Ares L; Cassier PA; Bendell J; Penel N; Krebs MG; Martin-Liberal J; Isambert N; Soriano A; Wermke M; Cultrera J; Gao L; Widau RC; Mi G; Jin J; Ferry D; Fuchs CS; Petrylak DP; Chau I. 2019. Lancet Oncol. 20(8): 1109 – 1123.
 • Genomic and transcriptomic profiling expands precision cancer medicine: the WINTHER trial. Rodon J; Soria JC; Berger R; Miller WH; Rubin E; Kugel A; Tsimberidou A; Saintigny P; Ackerstein A; Braña I; Loriot Y; Afshar M; Miller V; Wunder F; Bresson C; Martini JF; Raynaud J; Mendelsohn J; Batist G; Onn A; Tabernero J; Schilsky RL; Lazar V; Lee JJ; Kurzrock R. 2019. Nat Med. 25(5): 751 – 751.
 • Alpelisib Plus Fulvestrant in PIK3CA-Altered and PIK3CA-Wild-Type Estrogen Receptor-Positive Advanced Breast Cancer A Phase 1b Clinical Trial.Juric D; Janku F; Rodón J; Burris HA; Mayer IA; Schuler M; Seggewiss-Bernhardt R; Gil-Martin M; Middleton MR; Baselga J; Bootle D; Demanse D; Blumenstein L; Schumacher K; Huang A; Quadt C; Rugo HS. 2019. JAMA Oncol. 5(2): e184475.
 • Safety and Efficacy of Durvalumab With or Without Tremelimumab in Patients With PD-L1-Low/Negative Recurrent or Metastatic HNSCC The Phase 2 CONDOR Randomized Clinical Trial.Siu LL; Even C; Mesía R; Remenar E; Daste A; Delord JP; Krauss J; Saba NF; Nabell L; Ready NE; Braña I; Kotecki N; Zandberg DP; Gilbert J; Mehanna H; Bonomi M; Jarkowski A; Melillo G; Armstrong JM; Wildsmith S; Fayette J. 2019. JAMA Oncol. 5(2): 195 – 203.
 • Immunotherapy in organ-transplanted cancer patients: efficacy and risk of organ rejection. Ros J; Matos I; Martin-Liberal J. 2019. Ann Oncol. 30(7): 1173 – 1177.
 • Pembrolizumab After Two or More Lines of Previous Therapy in Patients With Recurrent or Metastatic Small-Cell Lung Cancer: Results From the KEYNOTE-028 and KEYNOTE-158 Studies. Hyun Cheol Chung; Sarina A. Piha-Paul; Jose Lopez-Martin; Jan H.M. Schellens; Steven Kao; Wilson H. Miller; Jean-Pierre Delord; Bo Gao; David Planchard; Maya Gottfried; Alona Zer; Shadia I. Jalal; Nicolas Penel; Janice M. Mehnert; Ignacio Matos; Jaafar Bennouna; Dong-Wan Kim; Lei Xu; Suba Krishnan; Kevin Norwood; Patrick A. Ott. 2019. J Thorac Oncol.
 • LIF regulates CXCL9 in tumor-associated macrophages and prevents CD8(+) T cell tumor-infiltration impairing anti-PD1 therapy. Pascual-García M; Bonfill-Teixidor E; Planas-Rigol E; Rubio-Perez C; Iurlaro R; Arias A; Cuartas I;Sala-Hojman A; Escudero L; Martínez-Ricarte F; Huber-Ruano I; Nuciforo P; Pedrosa L; Marques C; Braña I; Garralda E; Vieito M; Squatrito M; Pineda E; Graus F; Espejo C; Sahuquillo J; Tabernero J; Seoane J. 2019. Nat Commun. 10: 2416 – 2416.
 • A Phase I Dose-Escalation Study of Veliparib Combined with Carboplatin and Etoposide in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer and Other Solid Tumors. Atrafi F; Groen HJM; Byers LA; Garralda E; Lolkema MP; Sangha RS; Viteri S; Chae YK; Camidge DR; Gabrail NY; Hu B; Tian T; Nuthalapati S; Hoening E; He L; Komarnitsky P; Calles A. 2019. Clin Cancer Res. 25(2): 496 – 505.
 • A Phase I, Open-Label, Multicenter, Dose-escalation Study of the Oral Selective FGFR Inhibitor Debio 1347 in Patients with Advanced Solid Tumors Harboring FGFR Gene Alterations.Voss MH; Hierro C; Heist RS; Cleary JM; Meric-Bernstam F; Tabernero J; Janku F; Gandhi L; Iafrate AJ; Borger DR; Ishii N; Hu Y; Kirpicheva Y; Nicolas-Metral V; Pokorska-Bocci A; Vaslin Chessex A; Zanna C; Flaherty KT; Baselga J. 2019. Clin Cancer Res. 25(9): 2699 – 2707.
 • Agnostic-Histology Approval of New Drugs in Oncology: Are We Already There?. Hierro C; Matos I; Martin-Liberal J; Ochoa de Olza M; Garralda E. 2019. Clin Cancer Res.25(11): 3210 – 3219.
 • Multicenter Phase I Study of Erdafitinib (JNJ-42756493), Oral Pan-Fibroblast Growth Factor Receptor Inhibitor, in Patients with Advanced or Refractory Solid Tumors. Bahleda R; Italiano A; Hierro C; Mita AC; Cervantes A; Chan N; Awad MM; Calvo E; Moreno V; Govindan R; Spira AI; Gonzalez MD; Zhong B; Santiago-Walker AE; Poggesi I; Parekh T; Xie H; Infante JR; Tabernero J. 2019. Clin Cancer Res. 25(16): 4888 – 4897.
 • Phase I Study of the Indoleamine 2,3-Dioxygenase 1 (IDO1) Inhibitor Navoximod (GDC-0919) Administered with PD-L1 Inhibitor (Atezolizumab) in Advanced Solid Tumors. Jung KH; LoRusso PM; Burris HA; Gordon MS; Bang YJ; Hellmann MD; Cervantes A; Ochoa de Olza M; Marabelle A; Hodi FS; Ahn MJ; Emens LA; Barlesi F; Hamid O; Calvo E; McDermott DF; Soliman H; Rhee I; Lin R; Pourmohamad T; Suchomel J; Tsuhako A; Morrissey KM; Mahrus S; Morley R; Pirzkall A; Davis SL. 2019. Clin Cancer Res. 25(11): 3220 – 3228.
 • Durvalumab for recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma: Results from a single-arm, phase II study in patients with >= 25% tumour cell PD-L1 expression who have progressed on platinum-based chemotherapy. Zandberg DP; Algazi AP; Jimeno A; Good JS; Fayette J; Bouganim N; Ready NE; Clement PM; Even C; Jang RW; Wong S; Keilholz U; Gilbert J; Fenton M; Braña I; Henry S; Remenar E; Papai Z; Siu LL; Jarkowski A; Armstrong JM; Asubonteng K; Fan J; Melillo G; Mesía R. 2019. Eur J Cancer.107: 142 – 152.
 • New clinical trial designs in the era of precision medicine. Garralda E; Dienstmann R; Piris A; Braña I; Rodon J; Tabernero J. 2019. Mol Oncol.13(3): 549 – 557.
 • Palbociclib and ribociclib in breast cancer: consensus workshop on the management of concomitant medication. Bellet M; Ahmad F; Villanueva R; Valdivia C; Palomino-Doza J; Ruiz A; Gonzàlez X; Adrover E; Azaro A; Valls-Margarit M; Parra JL; Aguilar J; Vidal M; Martín A; Gavilá J; Escrivá-de-Romaní S; Perelló A; Hernando C; Lahuerta A; Zamora P; Reyes V; Alcalde M; Masanas H; Céliz P; Ruíz I; Gil M; Seguí MÀ; de la Peña L. 2019. Ther Adv Med Oncol. 11: 1758835919833867.
 • Evaluating radiological response in pancreatic neuroendocrine tumours treated with sunitinib: comparison of Choi versus RECIST criteria (CRIPNET_ GETNE1504 study). Solis-Hernandez MP; Fernandez Del Valle A; Carmona-Bayonas A; Garcia-Carbonero R; Custodio A; Benavent M; Alonso Gordoa T; Nuñez-Valdovino B; Sanchez Canovas M; Matos I; Alonso V; Lopez C; Viudez A; Izquierdo M; Calvo-Temprano D; Grande E; Capdevila J; Jimenez-Fonseca P. 2019. Br J Cancer. 121(7): 537 – 544.
 • Phase II Study of Everolimus and Octreotide LAR in Patients with Nonfunctioning Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors: The GETNE1003_EVERLAR Study. Capdevila J; Teulé A; Barriuso J; Castellano D; Lopez C; Manzano JL; Alonso V; García-Carbonero R; Dotor E; Matos I; Custodio A; Casanovas O; Salazar R; EVERLAR study investigators. 2019. Oncologist. 24(1): 38 – 46.
 • Investigational therapies in phase II clinical trials for the treatment of soft tissue sarcoma. Martin-Liberal J; Pérez E; García Del Muro X. 2019. Expert Opin Investig Drugs. 28(1): 39 – 50.
 • Triple-drug chemotherapy regimens in combination with an anti-EGFR agent in metastatic colorectal cancer – prospects from phase II clinical trials. Matos I; Noguerido A; Ros J; Mulet N; Argilés G; Elez É; Tabernero J. 2019. Expert Opin Investig Drugs. 28(5): 463 – 471.
 • Dynamic Angiogenic Switch as Predictor of Response to Chemotherapy-Bevacizumab in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. Cubillo A; Álvarez-Gallego R; Muñoz M; Pond G; Perea S; Sánchez G; Martin M; Rodríguez-Pascual J; Garralda E; Vega E; de Vicente E; Quijano Y; Muñoz C; Ugidos L; Toledo RA; Hidalgo M. 2019. Am J Clin Oncol. 42(1): 56 – 59.
 • Characterization and phase I study of CLR457, an orally bioavailable pan-class I PI3-kinase inhibitor. Harding JJ; Bauer TM; Tan DSW; Bedard PL; Rodon J; Doi T; Schnell C; Iyer V; Baffert F; Radhakrishnan R; Fabre C; Juric D. 2019. Invest New Drugs. 37(2): 271 – 281.
 • Two phase I, pharmacokinetic, and pharmacodynamic studies of DFP-10917, a novel nucleoside analog with 14-day and 7-day continuous infusion schedules. Sankhala K; Takimoto CH; Mita AC; Xiong H; Rodón J; Mehrvarz Sarshekeh A; Burns K; Iizuka K; Kopetz S. 2019. Invest New Drugs. 37(1): 76 – 86.
 • KEYNOTE-590: Phase III study of first-line chemotherapy with or without pembrolizumab for advanced esophageal cancer. Kato K; Shah MA; Enzinger P; Bennouna J; Shen L; Adenis A; Sun JM; Cho BC; Özgüroglu M; Kojima T; Kostorov V; Hierro C; Zhu Y; McLean LA; Shah S; Doi T. 2019. Future Oncol. 15(10): 1057 – 1066.
 • RNF43 – and NOTCH1 -Mutated Chemotherapy and Anti–EGFR-Refractory Colorectal Cancer: Should Clonality Guide Target Prioritization With Investigational Therapies?. Aguilar, Susana; Santos, Cristina; Martini, Giulia; Argiles, Guillem; Azaro, Analia; Garralda, Elena; Tabernero, Josep; Nuciforo, Paolo;Vivancos, Ana; Dienstmann, Rodrigo. 2019. JCO Precis Oncol. 1 – 3.
 • PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma..Migden MR; Rischin D; Schmults CD; Guminski A; Hauschild A; Lewis KD; Chung CH; Hernandez-Aya L; Lim AM; Chang ALS; Rabinowits G; Thai AA; Dunn LA; Hughes BGM; Khushalani NI; Modi B; Schadendorf D; Gao B; Seebach F; Li S; Li J; Mathias M; Booth J; Mohan K; Stankevich E; Babiker HM; Brana I; Gil-Martin M; Homsi J; Johnson ML; Moreno V; Niu J; Owonikoko TK; Papadopoulos KP; Yancopoulos GD; Lowy I; Fury MG. 2018. N Engl J Med. 379: 341-351.
 • HER kinase inhibition in patients with HER2- and HER3-mutant cancers..Hyman DM; Piha-Paul SA; Won H; Rodon J; Saura C; Shapiro GI; Juric D; Quinn DI; Moreno V; Doger B; Mayer IA; Boni V; Calvo E; Loi S; Lockhart AC; Erinjeri JP; Scaltriti M; Ulaner GA; Patel J; Tang J; Beer H; Selcuklu SD; Hanrahan AJ; Bouvier N; Melcer M; Murali R; Schram AM; Smyth LM; Jhaveri K; Li BT; Drilon A; Harding JJ; Iyer G; Taylor BS; Berger MF; Cutler RE; Xu F; Butturini A; Eli LD; Mann G; Farrell C; Lalani AS; Bryce RP; Arteaga CL; Meric-Bernstam F; Baselga J; Solit DB. 2018. Nature. 554: 189-194.
 • Encorafenib plus binimetinib: an embarrassment of riches..Martin-Liberal J. 2018. Lancet Oncol. 19: 1263-1264.
 • Phosphatidylinositol 3-Kinase -Selective Inhibition With Alpelisib (BYL719) in PIK3CA-Altered Solid Tumors: Results From the First-in-Human Study.Juric D; Rodon J; Tabernero J; Janku F; Burris HA; Schellens JHM; Middleton MR; Berlin J; Schuler M; Gil-Martin M; Rugo HS; Seggewiss-Bernhardt R; Huang A; Bootle D; Demanse D; Blumenstein L; Coughlin C; Quadt C; Baselga J. 2018. J Clin Oncol. 36: 1291-0.
 • Precision Targeted Therapy with BLU-667 for  RET -Driven Cancers..Subbiah V; Gainor JF; Rahal R; Brubaker JD; Kim JL; Maynard M; Hu W; Cao Q; Sheets MP; Wilson D; Wilson KJ; DiPietro L; Fleming P; Palmer M; Hu MI; Wirth L; Brose MS; Ou SI; Taylor M; Garralda E; Miller S; Wolf B; Lengauer C; Guzi T; Evans EK. 2018. Cancer Discov. 8: 836-849.
 • Early evolutionary divergence between papillary and anaplastic thyroid cancers..Capdevila J; Mayor R; Mancuso FF; Iglesias C; Caratù G; Matos I; Zafón C; Hernando J; Petit A; Nuciforo P; Cameselle-Teijeiro JM; Álvarez C; Recio JA; Tabernero J; Matias-Guiu X; Vivancos A; Seoane J. 2018. Ann Oncol. 29: 1454-1460.
 • Early-drug development in the era of immuno-oncology: are we ready to face the challenges?.Ochoa de Olza M; Oliva M; Hierro C; Matos I; Martin-Liberal J; Garralda E. 2018. Ann Oncol. 29: 1727-1740.
 • First-in-human study of LY3039478, an oral Notch signaling inhibitor in advanced or metastatic cancer..Massard C; Azaro A; Soria JC; Lassen U; Le Tourneau C; Sarker D; Smith C; Ohnmacht U; Oakley G; Patel BKR; Yuen ESM; Benhadji KA; Rodon J. 2018. Ann Oncol. 29: 1911-1917.
 • Safety and clinical activity of atezolizumab in head and neck cancer: results from a phase I trial..Colevas AD; Bahleda R; Braiteh F; Balmanoukian A; Brana I; Chau NG; Sarkar I; Molinero L; Grossman W; Kabbinavar F; Fassò M; O’Hear C; Powderly J. 2018. Ann Oncol. 29: 2247-2253.
 • The European Society for Medical Oncology (ESMO) Precision Medicine Glossary..Yates LR; Seoane J; Le Tourneau C; Siu LL; Marais R; Michiels S; Soria JC; Campbell P; Normanno N; Scarpa A; Reis-Filho JS; Rodon J; Swanton C; Andre F. 2018. Ann Oncol. 29: 30-35.
 • Exome Sequencing of Plasma DNA Portrays the Mutation Landscape of Colorectal Cancer and Discovers Mutated VEGFR2 Receptors as Modulators of Antiangiogenic Therapies..Toledo RA; Garralda E; Mitsi M; Pons T; Monsech J; Vega E; Otero A; Albarran MI; Baños N; Duran Y; Bonilla V; Sarno F; Camacho Artacho M; Sánchez-Pérez T; Perea S; Alvarez R; De Martino Rodriguez A; Lietha D; Blanco-Aparicio C; Cubillo A; Dominguez O; Martínez-Torrecuadrada J; Hidalgo M. 2018. Clin Cancer Res. 24: 3550-3559.
 • First-in-Human Phase I Study of Single-agent Vanucizumab, A First-in-Class Bispecific Anti-Angiopoietin-2/Anti-VEGF-A Antibody, in Adult Patients with Advanced Solid Tumors.Hidalgo M; Martinez-Garcia M; Le Tourneau C; Massard C; Garralda E; Boni V; Taus A; Albanell J; Sablin MP; Alt M; Bahleda R; Varga A; Boetsch C; Franjkovic I; Heil F; Lahr A; Lechner K; Morel A; Nayak TK; Rossomanno S; Smart K; Stubenrauch KG; Krieter O. 2018. Clin Cancer Res. 24: 1536-1545.
 • Molecular Diagnosis of Diffuse Gliomas through Sequencing of Cell-Free Circulating Tumor DNA from Cerebrospinal Fluid..Martínez-Ricarte F; Mayor R; Martínez-Sáez E; Rubio-Pérez C; Pineda E; Cordero E; Cicuéndez M; Poca MA; Lopez-Bigas N; Ramón Y Cajal S; Vieito M; Carles J; Tabernero J; Vivancos A; Gallego S; Graus F; Sahuquillo J; Seoane J. 2018. Clin Cancer Res. 24: 2812-2819.
 • Precision Oncology Decision Support: Current Approaches and Strategies for the Future..Kurnit KC; Dumbrava EEI; Litzenburger B; Khotskaya YB; Johnson AM; Yap TA; Rodon J; Zeng J; Shufean MA; Bailey AM; Sánchez NS; Holla V; Mendelsohn J; Shaw KM; Bernstam EV; Mills GB; Meric-Bernstam F. 2018. Clin Cancer Res. 24: 2719-2731.
 • Cancer Genome Interpreter annotates the biological and clinical relevance of tumor alterations..Tamborero, David; Rubio-Perez, Carlota; Deu-Pons, Jordi; Schroeder, Michael P.; Vivancos, Ana; Rovira, Ana; Tusquets, Ignasi; Albanell, Joan; Rodon, Jordi; Tabernero, Josep; de Torres, Carmen; Dienstmann, Rodrigo; Gonzalez-Perez, Abel; Lopez-Bigas, Nuria. 2018. Genome Med. 10: 25-0.
 • Precision oncology: East meets West. Subbiah V; Rodon J; Yap TA. 2018. INT J CANCER. 142: 1734-1737.
 • First-in human, phase 1, dose-escalation pharmacokinetic and pharmacodynamic study of the oral dual PI3K and mTORC1/2 inhibitor PQR309 in patients with advanced solid tumors (SAKK 67/13).Wicki A; Brown N; Xyrafas A; Bize V; Hawle H; Berardi S; Cmiljanovic N; Cmiljanovic V; Stumm M; Dimitrijevic S; Herrmann R; Prêtre V; Ritschard R; Tzankov A; Hess V; Childs A; Hierro C; Rodon J; Hess D; Joerger M; von Moos R; Sessa C; Kristeleit R. 2018. Eur J Cancer. 96: 6-16.
 • Notch pathway inhibition with LY3039478 in soft tissue sarcoma and gastrointestinal stromal tumours..Mir O; Azaro A; Merchan J; Chugh R; Trent J; Rodon J; Ohnmacht U; Diener JT; Smith C; Yuen E; Oakley GJ; Le Cesne A; Soria JC; Benhadji KA; Massard C. 2018. Eur J Cancer. 103: 88-97.
 • Phase I Trial of a Tablet Formulation of Pilaralisib, a Pan-Class I PI3K Inhibitor, in Patients with Advanced Solid Tumors.Edelman G; Rodon J; Lager J; Castell C; Jiang J; Van Allen EM; Wagle N; Lindeman NI; Sholl LM; Shapiro GI. 2018. Oncologist. 23: 401-0.
 • Ramucirumab Plus Pembrolizumab in Patients with Previously Treated Advanced or Metastatic Biliary Tract Cancer: Nonrandomized, Open-Label, Phase I Trial (JVDF)..Arkenau HT; Martin-Liberal J; Calvo E; Penel N; Krebs MG; Herbst RS; Walgren RA; Widau RC; Mi G; Jin J; Ferry D; Chau I. 2018. Oncologist.
 • Identification of Tumor Antigens Among the HLA Peptidomes of Glioblastoma Tumors and Plasma..Shraibman B; Barnea E; Melamed Kadosh D; Haimovich Y; Slobodin G; Rosner I; López-Larrea C; Hilf N; Kuttruff S; Song C; Britten C; Castle J; Kreiter S; Frenzel K; Tatagiba M; Tabatabai G; Dietrich PY; Dutoit V; Wick W; Platten M; Winkler F; Von Deimling A; Kroep J; Sahuquillo J; Martinez-Ricarte F; Rodon J; Lassen U; Ottensmeier C; van der Burg SH; Thor Straten P; Poulsen HS; Ponsati B; Okada H; Rammensee HG; Sahin U; Singh H; Admon A. 2018. MOL CELL PROTEOMICS. 17: 2132-2145.
 • A Phase Ib, open-label, dose-finding study of alpelisib in combination with paclitaxel in patients with advanced solid tumors..Rodon J; Curigliano G; Delord JP; Harb W; Azaro A; Han Y; Wilke C; Donnet V; Sellami D; Beck T. 2018. Oncotarget. 9: 31709-31718.
 • Phase II Study of Gemcitabine Plus Sirolimus in Previously Treated Patients with Advanced Soft-Tissue Sarcoma: a Spanish Group for Research on Sarcomas (GEIS) Study..Martin-Liberal J; López-Pousa A; Martínez-Trufero J; Martín-Broto J; Cubedo R; Lavernia J; Redondo A; López-Martín JA; Mulet-Margalef N; Sanjuan X; Tirado ÒM; Garcia-Del-Muro X. 2018. Target Oncol. 13: 81-87.
 • Hepatic safety analysis of trabectedin: results of a pharmacokinetic study with trabectedin in patients with hepatic impairment and experience from a phase 3 clinical trial.Calvo E; Azaro A; Rodon J; Dirix L; Huizing M; Senecal FM; LoRusso P; Yee L; Poggesi I; de Jong J; Triantos S; Park YC; Knoblauch RE; Parekh TV; Demetri GD; von Mehren M. 2018. Invest New Drugs. 36: 476-486.
 • Evaluating trifluridine + tipiracil hydrochloride in a fixed combination (TAS-102) for the treatment of colorectal cancer..Mulet N; Matos I; Noguerido A; Martini G; Élez ME; Argilés G; Tabernero J. 2018. Expert Opin Pharmacother. 19: 623-629.
 • The safety of ramucirumab for the treatment of colorectal cancer..Noguerido A; Mulet-Margalef N; Matos I; Ros J; Argilés G; Élez E; Tabernero J. 2018. EXPERT OPIN DRUG SAF. 17: 945-951.
 • Clinical activity and safety of atezolizumab in patients with recurrent glioblastoma..Lukas RV; Rodon J; Becker K; Wong ET; Shih K; Touat M; Fassò M; Osborne S; Molinero L; O’Hear C; Grossman W; Baehring J. 2018. J Neurooncol. 140: 317-328.
 • The Comparative Effectiveness of Innovative Treatments for Cancer (CEIT-Cancer) project: Rationale and design of the database and the collection of evidence available at approval of novel drugs..Ladanie A; Speich B; Naudet F; Agarwal A; Pereira TV; Sclafani F; Martin-Liberal J; Schmid T; Ewald H; Ioannidis JPA; Bucher HC; Kasenda B; Hemkens LG. 2018. Trials. 19: 505-0.
 • Gender-related challenges facing oncologists: the results of the ESMO Women for Oncology Committee survey..Banerjee S; Dafni U; Allen T; Arnold D; Curigliano G; Garralda E; Garassino MC; Haanen J; Hofstädter-Thalmann E; Robert C; Sessa C; Tsourti Z; Zygoura P; Peters S. 2018. ESMO Open.
 • Report on the status of women occupying leadership roles in oncology..Hofstädter-Thalmann E; Dafni U; Allen T; Arnold D; Banerjee S; Curigliano G; Garralda E; Garassino MC; Haanen J; Robert C; Sessa C; Tsourti Z; Zygoura P; Peters S. 2018. ESMO Open.
 • Survival Outcomes by  TP53  Mutation Status in Metastatic Breast Cancer..Meric-Bernstam F; Zheng X; Shariati M; Damodaran S; Wathoo C; Brusco L; Demirhan ME; Tapia C; Eterovic AK; Basho RK; Ueno NT; Janku F; Sahin A; Rodon J; Broaddus R; Kim TB; Mendelsohn J; Mills Shaw KR; Tripathy D; Mills GB; Chen K. 2018. JCO Precis Oncol.
 • Improving the armamentarium of PI3K inhibitors with isoform-selective agents: A new light in the darkness. Rodon J; Tabernero J.2017.Cancer Discov.7: 666-669. IF:20,011
 • Association of survival benefit with docetaxel in prostate cancer and total number of cycles administered: A post hoc analysis of the Mainsail study. de Morrée ES; Vogelzang NJ; Petrylak DP; Budnik N; Wiechno PJ; Sternberg CN; Doner K; Bellmunt J; Burke JM; Ochoa de Olza M; Choudhury A; Gschwend JE; Kopyltsov E; Flechon A; van As N; Houede N; Barton D; Fandi A; Jungnelius U; Li S; Li JS; de Wit R.2017.JAMA Oncol.3: 68-75. IF:16,559
 • Targeting the fibroblast growth factor receptor 2 in gastric cancer: Promise or pitfall?.Hierro C; Alsina M; Sánchez M; Serra V; Rodon J; Tabernero J. 2017.Ann Oncol.28: 1207-1216. IF:11,855
 • The expanding role of immunotherapy.Martin-Liberal J; Ochoa de Olza M; Hierro C; Gros A; Rodon J; Tabernero J. 2017.Cancer Treat Rev.54: 74-86. IF:8,589
 • Clinical research in small genomically stratified patient populations. Martin-Liberal J; Rodon J. 2017.Eur J Cancer.80: 73-82. IF:6,029
 • First-in-human phase I study of oral S49076, a unique MET/AXL/FGFR inhibitor, in advanced solid tumours.Rodon J; Postel-Vinay S; Hollebecque A; Nuciforo P; Azaro A; Cattan V; Marfai L; Sudey I; Brendel K; Delmas A; Malasse S; Soria JC.2017.Eur J Cancer.81: 142-150. IF:6,029
 • A first-in-human phase I study of SAR125844, a selective MET tyrosine kinase inhibitor, in patients with advanced solid tumours with MET amplification..Angevin E; Spitaleri G; Rodon J; Dotti K; Isambert N; Salvagni S; Moreno V; Assadourian S; Gomez C; Harnois M; Hollebecque A; Azaro A; Hervieu A; Rihawi K; De Marinis F. 2017.Eur J Cancer.87: 131-139. IF:6,029
 • Weekly cabazitaxel plus prednisone is effective and less toxic for ‘unfit’ metastatic castration-resistant prostate cancer: Phase II Spanish Oncology Genitourinary Group (SOGUG) trial. Climent MÁ; Pérez-Valderrama B; Mellado B; Fernández Parra EM; Fernández Calvo O; Ochoa de Olza M; Muinelo Romay L; Anido U; Domenech M; Hernando Polo S; Arranz Arija JÁ; Caballero C; Juan Fita MJ; Castellano D.2017.Eur J Cancer.87: 30-37. IF:6,029
 • Analysis of mutant allele fractions in driver genes in colorectal cancer – biological and clinical insights.Dienstmann R; Elez E; Argiles G; Matos I; Sanz-Garcia E; Ortiz C; Macarulla T; Capdevila J; Alsina M; Sauri T; Verdaguer H; Vilaro M; Ruiz-Pace F; Viaplana C; Garcia A; Landolfi S; Palmer HG; Nuciforo P; Rodon J; Vivancos A; Tabernero J. 2017.Mol Oncol.11: 1263-1272. IF:5,314
 • Unveiling changes in the landscape of patient populations in cancer early drug development. Hierro C; Azaro A; Argilés G; Elez E; Gómez P; Carles J; Rodon J. 2017.Oncotarget.8: 14158-14172. IF:5,168
 • Clinical validation of prospective liquid biopsy monitoring in patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer treated with FOLFIRI-cetuximab.Toledo RA; Cubillo A; Vega E; Garralda E; Alvarez R; de la Varga LU; Pascual JR; Sánchez G; Sarno F; Prieto SH; Perea S; Lopéz-Casas PP; López-Ríos F; Hidalgo M. 2017.Oncotarget.8: 35289-35300. IF:5,168
 • Improving circulating tumor cells enumeration and characterization to predict outcome in first line chemotherapy mCRPC patients. León-Mateos L; Casas H; Abalo A; Vieito M; Abreu M; Anido U; Gómez-Tato A; López R; Abal M; Muinelo-Romay L. 2017.Oncotarget.8: 54708-54721. IF:5,168
 • Novel combinations of PI3K-mTOR inhibitors with dacomitinib or chemotherapy in PTEN-deficient patient-derived tumor xenografts. Brana, Irene; Nhu-An Pham; Kim, Lucia; Sakashita, Shingo; Li, Ming; Ng, Christine; Wang, Yuhui; Loparco, Peter; Sierra, Rafael; Wang, Lisa; Clarke, Blaise A.; Neel, Benjamin G.; Siu, Lillian L.; Tsao, Ming-Sound. 2017.Oncotarget.8: 84659-84670. IF:5,168
 • Development of Molecularly Driven Targeted Combination Strategies. Yap, Timothy A.; Rodon, Jordi. 2017.Oncologist.22: 1421-1423. IF:4,962
 • Axitinib treatment in advanced RAI-resistant differentiated thyroid cancer (DTC) and refractory medullary thyroid cancer (MTC).Capdevila J; Trigo JM; Aller J; Manzano JL; Garcia-Adrian S; Zafon C; Reig O; Bohn U; Ramon Y Cajal T; Duran M; Gonzalez-Astorga B; Lopez-Alfonso A; Medina J; Porras I; Reina JJ; Palacios N; Grande E; Cillan E; Matos I; Grau JJ. 2017.Eur J Endocrinol.177: 309-317. IF:4,101
 • Immuno-Oncology: The Third Paradigm in Early Drug Development. Martin-Liberal J; Hierro C; Ochoa de Olza M; Rodon J. 2017.Target Oncol.12: 125-138. IF:3,438
 • A Multi-Arm Phase I Study of the PI3K/mTOR Inhibitors PF-04691502 and Gedatolisib (PF-05212384) plus Irinotecan or the MEK Inhibitor PD-0325901 in Advanced Cancer. Wainberg ZA; Alsina M; Soares HP; Braña I; Britten CD; Del Conte G; Ezeh P; Houk B; Kern KA; Leong S; Pathan N; Pierce KJ; Siu LL; Vermette J; Tabernero J. 2017.Target Oncol.12: 775-785. IF:3,438
 • The Treatment Landscape and New Opportunities of Molecular Targeted Therapies in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors. Amair-Pinedo F; Matos I; Saurí T; Hernando J; Capdevila J. 2017.Target Oncol.12: 757-774. IF:3,438
 • Biomarker and Histopathology Evaluation of Patients with Recurrent Glioblastoma Treated with Galunisertib, Lomustine, or the Combination of Galunisertib and Lomustine..Capper D; von Deimling A; Brandes AA; Carpentier AF; Kesari S; Sepulveda-Sanchez JM; Wheeler HR; Chinot O; Cher L; Steinbach JP; Specenier P; Rodon J; Cleverly A; Smith C; Gueorguieva I; Miles C; Guba SC; Desaiah D; Estrem ST; Lahn MM; Wick W. 2017.INT J MOL SCI.. IF:3,226
 • Epileptic features and survival in glioblastomas presenting with seizures. Toledo M; Sarria-Estrada S; Quintana M; Maldonado X; Martinez-Ricarte F; Rodon J; Auger C; Aizpurua M; Salas-Puig J; Santamarina E; Martinez-Saez E. 2017.EPILEPSY RES.130: 1-6. IF:2,367
 • Capecitabine and temozolomide in grade 1/2 neuroendocrine tumors: A Spanish multicenter experience.Crespo G; Jiménez-Fonseca P; Custodio A; López C; Carmona-Bayonas A; Alonso V; Navarro M; Aller J; Sevilla I; Grande E; Gajate P; Alonso-Gordoa T; Matos I; Capdevila J; Nieto B; Barriuso J. 2017.FUTURE ONCOL.13: 615-624. IF:2,131
 • Unraveling the hurdles in the development of HER2-targeted agents for metastatic gastro-esophageal cancer patients. Hierro, Cinta; Alsina, Maria; Tabernero, Josep. 2017.TRANSL CANCER RES.6: 1035-1039. IF:1,167
 • Kristeleit R, Shapiro GI, Burris HA, Oza AM, LoRusso PM, Patel M, Domchek SM, Balmaña J, Drew Y, Chen LM, Safra T, Montes A, Giordano H, Maloney L, Goble S, Isaacson J, Xiao J, Borrow J, Rolfe L, Shapira-Frommer R. A Phase I-II Study of the Oral Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitor Rucaparib in Patients with Germline BRCA1/2-mutated Ovarian Carcinoma or Other Solid Tumors. Clin Cancer Res. 2017 Mar 6. pii: clincanres.2796.2016. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-2796.
 • Hui R, Garon EB, Goldman JW, Leighl NB, Hellmann MD, Patnaik A, Gandhi L, Eder
  JP, Ahn MJ, Horn L, Felip E, Carcereny E, Rangwala R, Lubiniecki GM, Zhang J,
  Emancipator K, Roach C, Rizvi NA. Pembrolizumab as first-line therapy for patients with PD-L1-positive advanced non-small cell lung cancer: a phase 1 trial. Ann Oncol. 2017 Feb 7. doi: 10.1093/annonc/mdx008. [Epub ahead of print]
 • Saura C, Roda D, Roselló S, Oliveira M, Macarulla T, Pérez-Fidalgo JA, Morales-Barrera R, Sanchis-García JM, Musib L, Budha N, Zhu J, Nannini M, Chan WY, Sanabria Bohórquez SM, Meng RD, Lin K, Yan Y, Patel P, Baselga J, Tabernero J, Cervantes A. A First-in-Human Phase I Study of the ATP-Competitive AKT Inhibitor Ipatasertib Demonstrates Robust and Safe Targeting of AKT in Patients with Solid Tumors. Cancer Discov. 2017 Jan;7(1):102-113. doi:10.1158/2159-8290.CD-16-0512.
 • Hierro C, Azaro A, Argilés G, Elez E, Gómez P, Carles J, Rodon J. Unveiling changes in the landscape of patient populations in cancer early drug development. Oncotarget. 2016 Nov 9. doi: 10.18632/oncotarget.13258. [Epub ahead of print]
  Review.
 • Kim DW, Mehra R, Tan DS, Felip E, Chow LQ, Camidge DR, Vansteenkiste J, Sharma
  S, De Pas T, Riely GJ, Solomon BJ, Wolf J, Thomas M, Schuler M, Liu G, Santoro A,
  Sutradhar S, Li S, Szczudlo T, Yovine A, Shaw AT. Activity and safety of ceritinib in patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer (ASCEND-1): updated results from the multicentre, open-label, phase 1 trial. Lancet Oncol. 2016 Apr;17(4):452-63. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00614-2.
 • Sánchez-Martín FJ, Bellosillo B, Gelabert-Baldrich M, Dalmases A, Cañadas I, Vidal J, Martinez A, Argilés G, Siravegna G, Arena S, Koefoed K, Visa L, Arpí O, Horak ID, Iglesias M, Stroh C, Kragh M, Rovira A, Albanell J, Tabernero J, Bardelli A, Montagut C. The First-in-class Anti-EGFR Antibody Mixture Sym004 Overcomes Cetuximab Resistance Mediated by EGFR Extracellular Domain Mutations in Colorectal Cancer. Clin Cancer Res. 2016 Jul 1;22(13):3260-7. doi:10.1158/1078-0432.CCR-15-2400.
 • Dienstmann R, Lassen U, Cebon J, Desai J, Brown MP, Evers S, Su F, Zhang W,
  Boisserie F, Lestini B, Schostack K, Meresse V, Tabernero J. First-in-Man Dose-Escalation Study of the Selective BRAF Inhibitor RG7256 in Patients with BRAF V600-Mutated Advanced Solid Tumors.Target Oncol. 2016 Apr;11(2):149-56. doi: 10.1007/s11523-015-0381-x.
 • Martin-Liberal J, Ochoa de Olza M, Hierro C, Gros A, Rodon J, Tabernero J. The
  expanding role of immunotherapy. Cancer Treat Rev. 2017 Mar;54:74-86. doi:
  10.1016/j.ctrv.2017.01.008. Review.
 • Perez-Gracia JL, Sanmamed MF, Bosch A, Patiño-Garcia A, Schalper KA, Segura V,
  Bellmunt J, Tabernero J, Sweeney CJ, Choueiri TK, Martín M, Fusco JP, Rodriguez-Ruiz ME, Calvo A, Prior C, Paz-Ares L, Pio R, Gonzalez-Billalabeitia E, Gonzalez Hernandez A, Páez D, Piulats JM, Gurpide A, Andueza M, de Velasco G, Pazo R, Grande E, Nicolas P, Abad-Santos F, Garcia-Donas J, Castellano D, Pajares MJ, Suarez C, Colomer R, Montuenga LM, Melero I. Strategies to design clinical studies to identify predictive biomarkers in cancer research. Cancer Treat Rev. 2017 Feb;53:79-97. doi: 10.1016/j.ctrv.2016.12.005. Review.
 • Martin-Liberal J, Hierro C, Ochoa de Olza M, Rodon J. Immuno-Oncology: The Third Paradigm in Early Drug Development. Target Oncol. 2016 Dec 20. [Epub ahead
  of print] PubMed PMID: 27995439.
 • Gueorguieva I, Cleverly A, Desaiah D, Azaro A, Seoane J, Braña I, Sicart E, Miles C, Lahn MM, Mitchell MI, Rodon J. Relative bioavailability of three formulations of galunisertib administered as monotherapy in patients with advanced or metastatic cancer. Drugs Context. 2016 Dec 2;5:212303.
 • Azaro A, Rodón J, Machiels JP, Rottey S, Damian S, Baird R, Garcia-Corbacho J, Mathijssen RH, Clot PF, Wack C, Shen L, de Jonge MJ. A phase I pharmacokinetic
  and safety study of cabazitaxel in adult cancer patients with normal and impaired
  renal function. Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Dec;78(6):1185-1197.
 • Cassel JB, Del Fabbro E, Arkenau T, Higginson IJ, Hurst S, Jansen LA, Poklepovic A, Rid A, Rodón J, Strasser F, Miller FG. Phase I Cancer Trials and Palliative Care: Antagonism, Irrelevance, or Synergy? J Pain Symptom Manage. 2016 Sep;52(3):437-45. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2016.02.014.
 • Almhanna K, Kalebic T, Cruz C, Faris JE, Ryan DP, Jung J, Wyant T, Fasanmade
  AA, Messersmith W, Rodon J. Phase I Study of the Investigational Anti-Guanylyl
  Cyclase Antibody-Drug Conjugate TAK-264 (MLN0264) in Adult Patients with Advanced Gastrointestinal Malignancies. Clin Cancer Res. 2016 Oct 15;22(20):5049-5057. PubMed PMID: 27178743.
 • Swanton C, Soria JC, Bardelli A, Biankin A, Caldas C, Chandarlapaty S, de Koning L, Dive C, Feunteun J, Leung SY, Marais R, Mardis ER, McGranahan N, Middleton G, Quezada SA, Rodón J, Rosenfeld N, Sotiriou C, André F. Consensus on precision medicine for metastatic cancers: a report from the MAP conference. Ann Oncol. 2016 Aug;27(8):1443-8. doi: 10.1093/annonc/mdw192
 • Turski ML, Vidwans SJ, Janku F, Garrido-Laguna I, Munoz J, Schwab R, Subbiah V, Rodon J, Kurzrock R. Genomically Driven Tumors and Actionability across Histologies: BRAF-Mutant Cancers as a Paradigm. Mol Cancer Ther. 2016 Apr;15(4):533-47. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-15-0643. Review.
 • Batchelor T, Rodon J, Ahluwalia M. Principles of pharmacotherapy. Handb Clin
  Neurol.
   2016;134:149-62. doi: 10.1016/B978-0-12-802997-8.00009-8.
 • Ciardiello F, Adams R, Tabernero J, Seufferlein T, Taieb J, Moiseyenko V, Ma B, Lopez G, Vansteenkiste JF, Esser R, Tejpar S. Awareness, Understanding, and
  Adoption of Precision Medicine to Deliver Personalized Treatment for Patients With Cancer: A Multinational Survey Comparison of Physicians and Patients. Oncologist. 2016 Mar;21(3):292-300. doi: 10.1634/theoncologist.2015-0279.
 • Alsina M, Moehler M, Hierro C, Guardeño R, Tabernero J. Immunotherapy for Gastric Cancer: A Focus on Immune Checkpoints. Target Oncol. 2016 Aug;11(4):469-77. doi: 10.1007/s11523-016-0421-1.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argilés G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodon J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Palmer HG. Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT
  Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin Cancer Res. 2016 Feb 1;22(3):644-56. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-3081.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argiles G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodón J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Pálmer HG.  Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin. Cancer Res. 2016 Feb; 22(3): 644-56
 • Dienstmann R, Rodón J, Tabernero J.  Optimal design of trials to demonstrate the utility of genomically-guided therapy: Putting Precision Cancer Medicine to the test. Mol Oncol 2015 May; 9(5): 940-50
 • Rodón J, Carducci M, Sepulveda-Sánchez JM, Azaro A, Calvo E, Seoane J, Braña I, Sicart E, Gueorguieva I, Cleverly A, Pillay NS, Desaiah D, Estrem ST, Paz-Ares L, Holdhoff M, Blakeley J, Lahn MM, Baselga J.  Pharmacokinetic, pharmacodynamic and biomarker evaluation of transforming growth factor-β receptor I kinase inhibitor, galunisertib, in phase 1 study in patients with advanced cancer. Invest New Drugs 2015 Apr; 33(2): 357-70
 • Hierro C, Rodón J, Tabernero J.  Fibroblast Growth Factor (FGF) Receptor/FGF Inhibitors: Novel Targets and Strategies for Optimization of Response of Solid Tumors. Semin. Oncol. 2015 Dec; 42(6): 801-19
 • Toledo M, Sarria-Estrada S, Quintana M, Maldonado X, Martínez-Ricarte F, Rodón J, Auger C, Salas-Puig J, Santamarina E, Martínez-Sáez E.  Prognostic implications of epilepsy in glioblastomas. Clin Neurol Neurosurg 2015 Dec; 139: 166-71
 • Bosch A, Li Z, Bergamaschi A, Ellis H, Toska E, Prat A, Tao JJ, Spratt DE, Viola-Villegas NT, Castel P, Minuesa G, Morse N, Rodón J, Ibrahim Y, Cortes J, Pérez-García J, Galván P, Grueso J, Guzman M, Katzenellenbogen JA, Kharas M, Lewis JS, Dickler M, Serra V, Rosen N, Chandarlapaty S, Scaltriti M, Baselga J.  PI3K inhibition results in enhanced estrogen receptor function and dependence in hormone receptor-positive breast cancer. Sci Transl Med 2015 Apr; 7(283): 283ra51
 • Shou Y, Robinson DM, Amakye DD, Rose KL, Cho YJ, Ligon KL, Sharp T, Haider AS, Bandaru R, Ando Y, Geoerger B, Doz F, Ashley DM, Hargrave DR, Casanova M, Tawbi HA, Rodón J, Thomas AL, Mita AC, MacDonald TJ, Kieran MW.  A five-gene hedgehog signature developed as a patient preselection tool for hedgehog inhibitor therapy in medulloblastoma. Clin. Cancer Res. 2015 Feb; 21(3): 585-93
 • Rodón J, Carducci MA, Sepulveda-Sánchez JM, Azaro A, Calvo E, Seoane J, Braña I, Sicart E, Gueorguieva I, Cleverly AL, Pillay NS, Desaiah D, Estrem ST, Paz-Ares L, Holdhoff M, Blakeley J, Lahn MM, Baselga J.  First-in-human dose study of the novel transforming growth factor-β receptor I kinase inhibitor LY2157299 monohydrate in patients with advanced cancer and glioma. Clin. Cancer Res. 2015 Feb; 21(3): 553-60
 • De Mattos-Arruda L, Mayor R, Ng CK, Weigelt B, Martínez-Ricarte F, Torrejón D, Oliveira M, Arias A, Raventós C, Tang J, Guerini-Rocco E, Martínez-Sáez E, Lois S, Marín O, de la Cruz X, Piscuoglio S, Towers R, Vivancos A, Peg V, Ramón y Cajal S, Carles J, Rodón J, González-Cao M, Tabernero J, Felip E, Sahuquillo J, Berger MF, Cortes J, Reis-Filho JS, Seoane J.  Cerebrospinal fluid-derived circulating tumour DNA better represents the genomic alterations of brain tumours than plasma. Nat Commun 2015; 6: 8839
 • Prat A, Adamo B, Fan C, Peg V, Vidal M, Galván P, Vivancos A, Nuciforo P, Pálmer HG, Dawood S, Rodón J, Cajal SR, Campo JM, Felip E, Tabernero J, Cortes J.  ERRATUM: Genomic Analyses across Six Cancer Types Identify Basal-like Breast Cancer as a Unique Molecular Entity. Sci Rep 2015; 5: 8179
 • Spreafico A, Delord JP, De Mattos-Arruda L, Bergé Y, Rodón J, Cottura E, Bedard PL, Akimov M, Lu H, Pain S, Kaag A, Siu LL, Cortes J.  A first-in-human phase I, dose-escalation, multicentre study of HSP990 administered orally in adult patients with advanced solid malignancies. Br. J. Cancer 2015 Feb; 112(4): 650-9
 • Tabernero J, Bahleda R, Dienstmann R, Infante JR, Mita A, Italiano A, Calvo E, Moreno V, Adamo B, Gazzah A, Zhong B, Platero SJ, Smit JW, Stuyckens K, Chatterjee-Kishore M, Rodón J, Peddareddigari V, Luo FR, Soria JC.  Phase I Dose-Escalation Study of JNJ-42756493, an Oral Pan-Fibroblast Growth Factor Receptor Inhibitor, in Patients With Advanced Solid Tumors. J. Clin. Oncol. 2015 Oct; 33(30): 3401-8
 • De Gramont A, Watson S, Ellis LM, Rodón J, Tabernero J, Hamilton SR.  Pragmatic issues in biomarker evaluation for targeted therapies in cancer. Nat Rev Clin Oncol 2015 Apr; 12(4): 197-212
 • Elkabets M, Pazarentzos E, Juric D, Sheng Q, Pelossof RA, Brook S, Benzaken AO, Rodón J, Morse N, Yan JJ, Liu M, Das R, Chen Y, Tam A, Wang H, Liang J, Gurski JM, Kerr DA, Rosell R, Teixidó C, Huang A, Ghossein RA, Rosen N, Bivona TG, Scaltriti M, Baselga J.  AXL mediates resistance to PI3Kα inhibition by activating the EGFR/PKC/mTOR axis in head and neck and esophageal squamous cell carcinomas. Cancer Cell 2015 Apr; 27(4): 533-46
 • Zeron-Medina J, Ochoa de Olza M, Braña I, Rodón J.  The Personalization of Therapy: Molecular Profiling Technologies and Their Application. Semin. Oncol. 2015 Dec; 42(6): 775-87
 • Sepulveda-Sanchez J, Ramos A, Hilario A, DE Velasco G, Castellano D, Garcia DE LA Torre M, Rodón J, Lahn MF.  Brain perfusion and permeability in patients with advanced, refractory glioblastoma treated with lomustine and the transforming growth factor-β receptor I kinase inhibitor LY2157299 monohydrate. Oncol Lett 2015 Jun; 9(6): 2442-2448
 • Lazar V, Rubin E, Depil S, Pawitan Y, Martini JF, Gomez-Navarro J, Yver A, Kan Z, Dry JR, Kehren J, Validire P, Rodón J, Vielh P, Ducreux M, Galbraith S, Lehnert M, Onn A, Berger R, Pierotti MA, Porgador A, Pramesh CS, Ye DW, Carvalho AL, Batist G, Le Chevalier T, Morice P, Besse B, Vassal G, Mortlock A, Hansson J, Berindan-Neagoe I, Dann R, Haspel J, Irimie A, Laderman S, Nechushtan H, Al Omari AS, Haywood T, Bresson C, Soo KC, Osman I, Mata H, Lee JJ, Jhaveri K, Meurice G, Palmer G, Lacroix L, Koscielny S, Eterovic KA, Blay JY, Buller R, Eggermont A, Schilsky RL, Mendelsohn J, Soria JC, Rothenberg M, Scoazec JY, Hong WK, Kurzrock R.  A simplified interventional mapping system (SIMS) for the selection of combinations of targeted treatments in non-small cell lung cancer. Oncotarget 2015 Jun; 6(16): 14139-52
 • Rodón J, Soria JC, Berger R, Batist G, Tsimberidou A, Bresson C, Lee JJ, Rubin E, Onn A, Schilsky RL, Miller WH, Eggermont AM, Mendelsohn J, Lazar V, Kurzrock R.  Challenges in initiating and conducting personalized cancer therapy trials: perspectives from WINTHER, a Worldwide Innovative Network (WIN) Consortium trial. Ann. Oncol. 2015 Aug; 26(8): 1791-8
 • Azaro A, Rodón J, Calles A, Braña I, Hidalgo M, Lopez-Casas PP, Munoz M, Westwood P, Miller J, Moser BA, Ohnmacht U, Bumgardner W, Benhadji KA, Calvo E.  A first-in-human phase I trial of LY2780301, a dual p70 S6 kinase and Akt Inhibitor, in patients with advanced or metastatic cancer. Invest New Drugs 2015 Jun; 33(3): 710-9
 • Dienstmann R, Rodón J, Prat A, Pérez-García J, Adamo B, Felip E, Cortes J, Iafrate AJ, Nuciforo P, Tabernero J.  Genomic aberrations in the FGFR pathway: opportunities for targeted therapies in solid tumors. Ann. Oncol. 2014 Mar; 25(3): 552-63
 • Shapiro GI, Rodón J, Bedell C, Kwak EL, Baselga J, Braña I, Pandya SS, Scheffold C, Laird AD, Nguyen LT, Xu Y, Egile C, Edelman G.  Phase I safety, pharmacokinetic, and pharmacodynamic study of SAR245408 (XL147), an oral pan-class I PI3K inhibitor, in patients with advanced solid tumors. Clin. Cancer Res. 2014 Jan; 20(1): 233-45
 • Dienstmann R, Rodón J, Serra V, Tabernero J.  Picking the point of inhibition: a comparative review of PI3K/AKT/mTOR pathway inhibitors. Mol. Cancer Ther. 2014 May; 13(5): 1021-31
 • Bellmunt J, Suárez C, Gallardo E, Rodón J, Pons F, Bonfill T, Beltran M, Moya I, Galtes S, Albanell J, Carles J.  Phase I study of sunitinib in combination with gemcitabine and capecitabine for first-line treatment of metastatic or unresectable renal cell carcinoma. Oncologist 2014 Sep; 19(9): 917-8
 • Rodón J, Tawbi HA, Thomas AL, Stoller RG, Turtschi CP, Baselga J, Sarantopoulos J, Mahalingam D, Shou Y, Moles MA, Yang L, Granvil C, Hurh E, Rose KL, Amakye DD, Dummer R, Mita AC.  A phase I, multicenter, open-label, first-in-human, dose-escalation study of the oral smoothened inhibitor Sonidegib (LDE225) in patients with advanced solid tumors. Clin. Cancer Res. 2014 Apr; 20(7): 1900-9
 • Agarwal R, Liebe S, Turski ML, Vidwans SJ, Janku F, Garrido-Laguna I, Munoz J, Schwab R, Rodón J, Kurzrock R, Subbiah V.  Targeted therapy for hereditary cancer syndromes: hereditary breast and ovarian cancer syndrome, Lynch syndrome, familial adenomatous polyposis, and Li-Fraumeni syndrome. Discov Med 2014 Dec; 18(101): 331-9
 • Agarwal R, Liebe S, Turski ML, Vidwans SJ, Janku F, Garrido-Laguna I, Munoz J, Schwab R, Rodón J, Kurzrock R, Subbiah V.  Targeted therapy for hereditary cancer syndromes: neurofibromatosis type 1, neurofibromatosis type 2, and Gorlin syndrome. Discov Med 2014 Dec; 18(101): 323-30
 • Rodón J, Braña I, Siu LL, de Jonge MJ, Homji N, Mills D, Di Tomaso E, Sarr C, Trandafir L, Massacesi C, Eskens F, Bendell JC.  Phase I dose-escalation and -expansion study of buparlisib (BKM120), an oral pan-Class I PI3K inhibitor, in patients with advanced solid tumors. Invest New Drugs 2014 Aug; 32(4): 670-81
 • Mahalingam D, Malik L, Beeram M, Rodón J, Sankhala K, Mita A, Benjamin D, Ketchum N, Michalek J, Tolcher A, Wright J, Sarantopoulos J.  Phase II study evaluating the efficacy, safety, and pharmacodynamic correlative study of dual antiangiogenic inhibition using bevacizumab in combination with sorafenib in patients with advanced malignant melanoma. Cancer Chemother. Pharmacol. 2014 Jul; 74(1): 77-84
 • Prat A, Adamo B, Fan C, Peg V, Vidal M, Galván P, Vivancos A, Nuciforo P, Pálmer HG, Dawood S, Rodón J, Cajal SR, Ramón y Cajal S, del Campo JM, Ramony Cajal S, Felip E, Tabernero J, Cortes J. Genomic analyses across six cancer types identify basal-like breast cancer as a unique molecular entity. Sci Rep 2013; 3: 3544
 • Rodón J, Dienstmann R, Serra V, Tabernero J.  Development of PI3K inhibitors: lessons learned from early clinical trials. Nat Rev Clin Oncol 2013 Mar; 10(3): 143-53
 • Dienstmann R, Rodón J, Tabernero J.  Biomarker-driven patient selection for early clinical trials. Curr Opin Oncol 2013 May; 25(3): 305-12
 • Dienstmann R, Rodón J, Barretina J, Tabernero J.  Genomic medicine frontier in human solid tumors: prospects and challenges. J. Clin. Oncol. 2013 May; 31(15): 1874-84
 • De Mattos-Arruda L, Rodón J.  Pilot studies for personalized cancer medicine: focusing on the patient for treatment selection. Oncologist 2013; 18(11): 1180-8
 • Elkabets M, Vora S, Juric D, Morse N, Mino-Kenudson M, Muranen T, Tao J, Campos AB, Rodón J, Ibrahim YH, Serra V, Rodrik-Outmezguine V, Hazra S, Singh S, Kim P, Quadt C, Liu M, Huang A, Rosen N, Engelman JA, Scaltriti M, Baselga J.  mTORC1 inhibition is required for sensitivity to PI3K p110α inhibitors in PIK3CA-mutant breast cancer. Sci Transl Med 2013 Jul; 5(196): 196ra99
 • Ibrahim YH, García-García C, Serra V, He L, Torres-Lockhart K, Prat A, Anton P, Cozar P, Guzman M, Grueso J, Rodriguez O, Calvo MT, Aura C, Diez O, Rubio IT, Pérez J, Rodón J, Cortes J, Ellisen LW, Scaltriti M, Baselga J.  PI3K inhibition impairs BRCA1/2 expression and sensitizes BRCA-proficient triple-negative breast cancer to PARP inhibition. Cancer Discov 2012 Nov; 2(11): 1036-47
 • Dienstmann R, Serpico D, Rodón J, Saura C, Macarulla T, Elez E, Alsina M, Capdevila J, Pérez-García J, Sánchez-Ollé G, Aura C, Prudkin L, Landolfi S, Hernandez-Losa J, Vivancos A, Tabernero J. Molecular profiling of patients with colorectal cancer and matched targeted therapy in phase I clinical trials. Mol. Cancer Ther. 2012 Sep; 11(9): 2062-71
 • Rodón J, Saura C, Dienstmann R, Vivancos A, Ramón y Cajal S, Baselga J, Tabernero J.  Molecular prescreening to select patient population in early clinical trials. Nat Rev Clin Oncol 2012 Jun; 9(6): 359-66
 • Argiles G, Rodón J, Tabernero J.  Depicting the evolving scenario of translational-guided drug development. Clin Transl Oncol 2012 Dec; 14(12): 881-2
 • Calvo E, Vermorken JB, Hiret S, Rodón J, Cortes J, Senellart H, Van den Brande J, Dyck J, Pétain A, Ferre P, Bennouna J.  Phase I dose-escalation study of vinflunine hard capsules administered twice a day for 2 consecutive days every week in patients with advanced/metastatic solid tumors. Cancer Chemother. Pharmacol. 2012 Jun; 69(6): 1467-75
 • Rodón J, Jacobs CD, Chu Q, Rowinsky EK, Lopez-Anaya A, Takimoto CH, Wakelee HA.  A phase I pharmacokinetic study of bexarotene with paclitaxel and carboplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Cancer Chemother. Pharmacol. 2012 Mar; 69(3): 825-34
 • Serrano C, Morales R, Suárez C, Nuñez I, Valverde C, Rodón J, Humbert J, Padrós O, Carles J. Emerging therapies for urothelial cancer. Cancer Treat. Rev. 2012 Jun; 38(4): 311-7
 • Bendell JC, Rodón J, Burris HA, de Jonge M, Verweij J, Birle D, Demanse D, De Buck SS, Ru QC, Peters M, Goldbrunner M, Baselga J.  Phase I, dose-escalation study of BKM120, an oral pan-Class I PI3K inhibitor, in patients with advanced solid tumors. J. Clin. Oncol. 2012 Jan; 30(3): 282-90
 • Atzori F, Tabernero J, Cervantes A, Prudkin L, Andreu J, Rodriguez-Braun E, Domingo A, Guijarro J, Gamez C, Rodón J, Di Cosimo S, Brown H, Clark J, Hardwick JS, Beckman RA, Hanley WD, Hsu K, Calvo E, Roselló S, Langdon RB, Baselga J.  A phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic study of dalotuzumab (MK-0646), an anti-insulin-like growth factor-1 receptor monoclonal antibody, in patients with advanced solid tumors. Clin. Cancer Res. 2011 Oct; 17(19): 6304-12
 • Dienstmann R, Rodón J, Markman B, Tabernero J.  Recent developments in anti-cancer agents targeting PI3K, Akt and mTORC1/2. Recent Pat Anticancer Drug Discov 2011 May; 6(2): 210-36
 • Dienstmann R, Braña I, Rodón J, Tabernero J.  Toxicity as a biomarker of efficacy of molecular targeted therapies: focus on EGFR and VEGF inhibiting anticancer drugs. Oncologist 2011; 16(12): 1729-40
 • Huang HJ, Angelo LS, Rodón J, Sun M, Kuenkele KP, Parsons HA, Trent JC, Kurzrock R.  R1507, an anti-insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) antibody, and EWS/FLI-1 siRNA in Ewing’s sarcoma: convergence at the IGF/IGFR/Akt axis. PLoS ONE 2011; 6(10): e26060
 • Morales-Barrera R, Valverde C, Rodón J, Pérez J, Maldonado X, Suárez C, Trilla E, Carles J.  Bilateral testicular germ cell tumours: a single hospital experience. Clin Transl Oncol 2010 Apr; 12(4): 299-302
 • Anido J, Sáez-Borderías A, Gonzàlez-Juncà A, Rodón L, Folch G, Carmona MA, Prieto-Sánchez RM, Barba I, Martínez-Sáez E, Prudkin L, Cuartas I, Raventós C, Martínez-Ricarte F, Poca MA, García-Dorado D, Lahn MM, Yingling JM, Rodón J, Sahuquillo J, Baselga J, Seoane J.  TGF-β Receptor Inhibitors Target the CD44(high)/Id1(high) Glioma-Initiating Cell Population in Human Glioblastoma.Cancer Cell 2010 Dec; 18(6): 655-68
 • Pérez-García J, Morales R, Valverde CM, Rodón J, Suárez C, Semidey ME, Garcia-Patos V, Bartralot R, Serra M, Carles J.  Eccrine porocarcinoma presenting with scrotal lymphedema: a case report and review of systemic treatment. Ann. Oncol. 2010 Apr; 21(4): 907
 • Suárez C, Morales R, Muñoz E, Rodón J, Valverde CM, Carles J.  Molecular basis for the treatment of renal cell carcinoma. Clin Transl Oncol 2010 Jan; 12(1): 15-21
 • Carles J, Morales R, Perez JM, Suárez C, Rodón J, Valverde C.  Management and interpretation of novel toxicities of molecular targeted therapies: renal toxicities. Eur. J. Cancer 2009 Sep; 45 Suppl 1: 309-17
 • Lin CC, Calvo E, Papadopoulos KP, Patnaik A, Sarantopoulos J, Mita AC, Preston GG, Mita MM, Rodón J, Mays T, Yeh IT, O’Rourke P, Takimoto CH, Dancey JE, Chen H, Tolcher AW.  Phase I study of cetuximab, erlotinib, and bevacizumab in patients with advanced solid tumors. Cancer Chemother. Pharmacol. 2009 May; 63(6): 1065-71
 • Tolcher AW, Sarantopoulos J, Patnaik A, Papadopoulos K, Lin CC, Rodón J, Murphy B, Roth B, McCaffery I, Gorski KS, Kaiser B, Zhu M, Deng H, Friberg G, Puzanov I.  Phase I, pharmacokinetic, and pharmacodynamic study of AMG 479, a fully human monoclonal antibody to insulin-like growth factor receptor 1. J. Clin. Oncol. 2009 Dec; 27(34): 5800-7
 • Rodón J, Iniesta MD, Papadopoulos K.  Development of PARP inhibitors in oncology. Expert Opin Investig Drugs 2009 Jan; 18(1): 31-43
 • Martínez P, Valverde C, Morales R, Rodón J, Suárez C, Baselga J, Carles J.  Docetaxel activity in second line treatment for urothelial carcinoma: a retrospective analysis European Journal of Cancer Supplements 2009 September; 7(2): 448