CFAH GRUP D’ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

RECERCA CLÍNICA
Grup d’Oncologia Radioteràpica

JORDI GIRALT
Investigador principal
Biosketch

El Grup d’Oncologia Radioteràpica del VHIO està integrat en el Departament d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), i participa activament en el tractament multidisciplinari de pacients amb tumors malignes. També vam participar com a investigadors principals o col·laboradors d’investigació en una sèrie d’assajos clínics pioners, projectes de recerca traslacional i programes de desenvolupament tecnològic.

El 2019 vam renovar 3 acceleradors lineals (LINACS) gràcies a una donació de la Fundació Amancio Ortega. Aquests aparells incorporen l’última tecnologia, i la implementació d’aquestes tècniques d’alta complexitat requereix d’especialització addicional del nostre servei, així com de cursos especials per a establir les indicacions, procediments d’administració i mètodes de control de qualitat i implementar les eines necessàries per a la mesurament dels resultats. Això inclou:

 • Control de la respiració per al tractament de tumors que es troben en regions de el cos en moviment, com els pulmons i el fetge. La teràpia es sincronitza amb el ritme respiratori. Aquesta tècnica està especialment indicada en radioteràpia corporal estereotàxica (SBRT).
 • La retenció de la respiració per inspiració profunda (DIBH) és una tècnica de radioteràpia en la qual els pacients inspiren profundament durant el tractament. Se li demana a l’pacient que inspiri profundament i contingui la respiració mentre s’administra la radiació. La inspiració profunda obliga que el cor s’allunyi de el pit i, per tant, rebi una dosi més baixa.
 • En el tractament hipofraccionat del càncer de pròstata s’utilitza la radioteràpia de seguiment de tumors en temps real. Se situen marcadors en la pròstata i el sistema els reconeix durant la teràpia. Si la pròstata es mou (al moure, per exemple, la bufeta o el recte), la tècnica pot detectar-i indica la correcció.
 • La radioteràpia adaptativa s’utilitza per tractar tumors ginecològics i de bufeta, que es mouen i poden canviar de posició. Es pren una imatge tridimensional abans d’administrar la teràpia que indica quin punt de l’òrgan requereix teràpia, amb un pla de tractament que s’adapta millor a la posició de l’òrgan en aquell moment precís.
 • La radiocirurgia de petites lesions s’aplica per al tractament de petits tumors cerebrals o metàstasi i per a algunes afeccions no oncològiques, com la neuràlgia del trigemin que ja no respon a el tractament de referència i a algunes afeccions de parkinsonisme. S’administra una dosi molt alta en un volum molt petit (5-10 mm de diàmetre), el que requereix tècniques extremadament precises.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Desenvolupament tecnològic: adquisició de nou equip per aplicar tècniques de tractament clínic avantguardistes, com la radioteràpia rotatòria (amb teràpia d’arc d’intensitat modulada, IMAT), la radioteràpia adaptativa, la radioteràpia de control respiratòria (RT4D) i la radioteràpia guiada per imatge (IGRT).
 • Recerca traslacional: aplicació del coneixement biològic del càncer i del teixit sa per tal de personalitzar el tractament segons les característiques i particularitats de cada pacient i cada tumor.
 • Qualitat. Continuar obtenint la recertificació ISO 9001/2008 en el camp de l’oncologia radioteràpica.
 • Recerca clínica: accelerar i fer avançar la investigació clínica sobre la teràpia de radioimmunoteràpia combinada.

ASPECTES DESTACATS

 • Més del 90% dels nostres pacients tractats amb radioteràpia radical han rebut tècniques d’alta complexitat.
 • Ara comencem la teràpia amb el nostre LINAC Halcyon, el primer que s’instal·la a Espanya.
 • El nostre grup ha iniciat un projecte de radioteràpia combinada i nanopartícules en el càncer de cap i coll.
 • Hem implementat la tècnica de “retenció de la respiració”, i el primer dels nostres pacients ja ha rebut aquest enfocament de tractament.
 • Participem com a caps nacionals de procediments de control de qualitat de radioteràpia en els assajos de la Societat Internacional d’Oncologia Pediàtrica (SIOP) per medul·loblastoma (PNET5), ependimoma (EP2) i Wilms (general).

EQUIP

 • Investigador principal
  • Jordi Giralt
 • Oncòlegs radiòlegs
  • Sergi Benavente
  • Raquel Granado
  • Xavier Maldonado
  • Soraya Mico
  • Begoña Navalpotro
  • Mónica Ramos
  • Victoria Reyes
  • Ramona Verges

Publicacions científiques més rellevants

 • Verges R, Giraldo A, Seoane A, Toral E, Ruiz MC, Pons A, Giralt J. Does ITV vaginal procedure ensure dosimetric coverage during IMRT of post-operative gynaecological tumours without instructions concerning rectal filling? Rep Pract Oncol Radiother. 2018 Mar-Apr;23(2):136-142.
 • Morote J, Comas I, Planas J, Maldonado X, Celma A, Placer J, Ferrer R, Carles J, Regis L. Serum Testosterone Levels in Prostate Cancer Patients Undergoing Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonist Therapy. Clin Genitourin Cancer. 2018 Apr;16(2):e491-e496.
 • Ajithkumar T, Horan G, Padovani L, Thorp N, Timmermann B, Alapetite C, Gandola L, Ramos M, Van Beek K, Christiaens M, Lassen-Ramshad Y, Magelssen H, Nilsson K, Saran F, Rombi B, Kortmann R, Janssens GO; SIOPE BTG Radiotherapy Group. SIOPE – Brain tumor group consensus guideline on craniospinal target volume delineation for high-precision radiotherapy. Radiother Oncol. 2018 Aug;128(2):192-197.
 • Grégoire V, Evans M, Le QT, Bourhis J, Budach V, Chen A, Eisbruch A, Feng M, Giralt J, Gupta T, Hamoir M, Helito JK, Hu C, Hunter K, Johansen J, Kaanders J, Laskar SG, Lee A, Maingon P, Mäkitie A, Micciche’ F, Nicolai P, O’Sullivan B, Poitevin A, Porceddu S, Składowski K, Tribius S, Waldron J, Wee J, Yao M, Yom SS, Zimmermann F, Grau C. Delineation of the primary tumour Clinical Target Volumes (CTV-P) in laryngeal, hypopharyngeal, oropharyngeal and oral cavity squamous cell carcinoma: AIRO, CACA, DAHANCA, EORTC, GEORCC, GORTEC, HKNPCSG, HNCIG, IAG-KHT, LPRHHT, NCIC CTG, NCRI, NRG Oncology, PHNS, SBRT, SOMERA, SRO, SSHNO, TROG consensus guidelines. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):3-24.
 • Mañós M, Giralt J, Rueda A, Cabrera J, Martinez-Trufero J, Marruecos J, et al. Multidisciplinary management of head and neck cancer: First expert consensus using Delphi methodology from the Spanish Society for Head and Neck Cancer (part 1). Oral Oncol. 2017 Jul;70:58-64.
 • Christiaens M, Collette S, Overgaard J, Gregoire V, Kazmierska J, Castadot P, Giralt J, Grant W, Tomsej M, Bar-Deroma R, Monti AF, Hurkmans CW, Weber DC. Quality assurance of radiotherapy in the ongoing EORTC 1219-DAHANCA-29 trial for HPV/p16 negative squamous cell carcinoma of the head and neck: Results of the benchmark case procedure. Radiother Oncol. 2017 Jun;123(3):424-430.
 • Bonner JA, Mesia R, Giralt J, Psyrri A, Keilholz U, Rosenthal DI, Beier F, Schulten J, Vermorken JB. p16, HPV, and Cetuximab: What Is the Evidence? Oncologist. 2017 Jul;22(7):811-822.
 • Delineation of the primary tumour Clinical Target Volumes (CTV-P) in laryngeal, hypopharyngeal, oropharyngeal and oral cavity squamous cell carcinoma: AIRO, CACA, DAHANCA, EORTC, GEORCC, GORTEC, HKNPCSG, HNCIG, IAG-KHT, LPRHHT, NCIC CTG, NCRI, NRG Oncology, PHNS, SBRT, SOMERA, SRO, SSHNO, TROG consensus guidelines. Grégoire V, Evans M, Le QT, Bourhis J, Budach V, Chen A, Eisbruch A, Feng M, Giralt J, Gupta T, Hamoir M, Helito JK, Hu C, Hunter K, Johansen J, Kaanders J, Laskar SG, Lee A, Maingon P, Mäkitie A, Micciche’ F, Nicolai P, O’Sullivan B, Poitevin A, Porceddu S, Składowski K, Tribius S, Waldron J, Wee J, Yao M, Yom SS, Zimmermann F, Grau C. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):3-24. Epub 2017 Nov 24.
 • Mañós M, Giralt J, Rueda A, Cabrera J, Martinez-Trufero J, Marruecos J, et al. Multidisciplinary management of head and neck cancer: First expert consensus using Delphi methodology from the Spanish Society for Head and Neck Cancer (part 1). Oral Oncol. 2017 Jul;70:58-64.
 • Christiaens M, Collette S, Overgaard J, Gregoire V, Kazmierska J, Castadot P, Giralt J, Grant W, Tomsej M, Bar-Deroma R, Monti AF, Hurkmans CW, Weber DC. Quality assurance of radiotherapy in the ongoing EORTC 1219-DAHANCA-29 trial for HPV/p16 negative squamous cell carcinoma of the head and neck: Results of the benchmark case procedure. Radiother Oncol. 2017 Jun;123(3):424-430.
 • Bonner JA, Mesia R, Giralt J, Psyrri A, Keilholz U, Rosenthal DI, Beier F, Schulten J, Vermorken JB. p16, HPV, and Cetuximab: What Is the Evidence? Oncologist. 2017 Jul;22(7):811-822.
 • Delineation of the primary tumour Clinical Target Volumes (CTV-P) in laryngeal, hypopharyngeal, oropharyngeal and oral cavity squamous cell carcinoma: AIRO, CACA, DAHANCA, EORTC, GEORCC, GORTEC, HKNPCSG, HNCIG, IAG-KHT, LPRHHT, NCIC CTG, NCRI, NRG Oncology, PHNS, SBRT, SOMERA, SRO, SSHNO, TROG consensus guidelines. Grégoire V, Evans M, Le QT, Bourhis J, Budach V, Chen A, Eisbruch A, Feng M, Giralt J, Gupta T, Hamoir M, Helito JK, Hu C, Hunter K, Johansen J, Kaanders J, Laskar SG, Lee A, Maingon P, Mäkitie A, Micciche’ F, Nicolai P, O’Sullivan B, Poitevin A, Porceddu S, Składowski K, Tribius S, Waldron J, Wee J, Yao M, Yom SS, Zimmermann F, Grau C. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):3-24. Epub 2017 Nov 24.
 • Bonner JA, Giralt J, Harari PM, Baselga J, Spencer S, Bell D, Raben D, Liu J, Schulten J, Ang KK, Rosenthal DI. Association of human papillomavirus and p16 status with mucositis and dysphagia for head and neck cancer patients treated with radiotherapy with or without cetuximab: Assessment from a phase 3 registration trial. Eur J Cancer. 2016 Sep;64:1-11.
 • Zapatero, A, Guerrero A, Maldonado X, Alvarez A, Gonzàlez Sansegundo C, Cabeza MA, Macias V, Olivé P, Casas F, Boladeras A, Martin de Vidales C, Vázquez de la Torre M, Calvo F Late Radiation and cardiovascular adverse effects following androgen deprivation and high dose radiotherapy in prostate cáncer: Results fron DART 01/05 Randomized Phase III trial. Int J Radiation Oncol Biol Phys, 2016 Vol. 96, Issue 2, 341–348.
 • Bonner J, Giralt J, Harari P, Spencer S, Schulten J, Hossain A, Chang SC, Chin S, Baselga J. Cetuximab and Radiotherapy in Laryngeal Preservation for Cancers of the Larynx and Hypopharynx: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Sep 1;142(9):842-9.
 • Andreassen CN, Rosenstein BS, Kerns SL, Ostrer H, De Ruysscher D, Cesaretti JA, Barnett GC, Dunning AM, Dorling L, West CM, Burnet NG, Elliott R, Coles C, Hall E, Fachal L, Vega A, Gómez-Caamaño A, Talbot CJ, Symonds RP, De Ruyck K, Thierens H, Ost P, Chang-Claude J, Seibold P, Popanda O, Overgaard M, Dearnaley D, Sydes MR, Azria D, Koch CA, Parliament M, Blackshaw M, Sia M, Fuentes-Raspall MJ, Ramon Y Cajal T, Barnadas A, Vesprini D, Gutiérrez-Enríquez S, Mollà M, Díez O, Yarnold JR, Overgaard J, Bentzen SM, Alsner J. International Radiogenomics Consortium (RgC). Individual patient data meta-analysis shows a significant association between the ATM rs1801516 SNP and toxicity after radiotherapy in 5456 breast and prostate cancer patients. Radiother Oncol. 2016 Dec;121(3):431-439.
 • Giralt J, Trigo J, Nuyts S, Ozsahin M, Skladowski K, Hatoum G, Daisne JF, Yunes Ancona AC, Cmelak A, Mesía R, Zhang A, Oliner KS, VanderWalde A. Panitumumab plus radiotherapy versus chemoradiotherapy in patients with unresected, locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck (CONCERT-2): a randomised, controlled, open-label phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015;16(2):221-232.
 • Mesía R, Henke M, Fortin A, Minn H, Yunes Ancona AC, Cmelak A, Markowitz AB, Hotte SJ, Singh S, Chan AT, Merlano MC, Skladowski K, Zhang A, Oliner KS, VanderWalde A, Giralt J. Chemoradiotherapy with or without panitumumab in patients with unresected, locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck (CONCERT-1): a randomised, controlled, open-label phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015;16(2):208-220.
 • Zapatero A, Guerrero A, Maldonado X, Alvarez A, Gonzalez San Segundo C, Cabeza Rodríguez MA, Macias V, Pedro Olive A, Casas F, Boladeras A, de Vidales CM, Vazquez de la Torre ML, Villà S, Perez de la Haza A, Calvo FA. High-dose radiotherapy with short-term or long-term androgen deprivation in localized prostate cancer (DART01/05 GICOR): a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015;16(3):320-327.
 • Rosenthal DI, Harari PM, Giralt J, Bell D, Raben D, Liu J, Schulten J, Ang KK, Bonner JA. Association of Human Papillomavirus and p16 Status With Outcomes in the IMCL-9815 Phase III Registration Trial for Patients With Locoregionally Advanced Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck Treated With Radiotherapy With or Without Cetuximab. J. Clin. Oncol. 2016 Apr; 34(12): 1300-8
 • Mesia R, Henke M, Fortin A, Minn H, Yunes Ancona AC, Cmelak A, Markowitz AB, Hotte SJ, Singh S, Chan AT, Merlano MC, Skladowski K, Zhang A, Oliner KS, VanderWalde A, Giralt J. Chemoradiotherapy with or without panitumumab in patients with unresected, locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck (CONCERT-1): a randomised, controlled, open-label phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015 Feb; 16(2): 208-20
 • Giralt J, Trigo J, Nuyts S, Ozsahin M, Skladowski K, Hatoum G, Daisne JF, Yunes Ancona AC, Cmelak A, Mesia R, Zhang A, Oliner KS, VanderWalde A.  Panitumumab plus radiotherapy versus chemoradiotherapy in patients with unresected, locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck (CONCERT-2): a randomised, controlled, open-label phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015 Feb; 16(2): 221-32
 • Bosset JF, Calais G, Mineur L, Maingon P, Stojanovic-Rundic S, Bensadoun RJ, Bardet E, Beny A, Ollier JC, Bolla M, Marchal D, Van Laethem JL, Klein V, Giralt J, Clavère P, Glanzmann C, Cellier P, Collette L.  Fluorouracil-based adjuvant chemotherapy after preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer: long-term results of the EORTC 22921 randomised study. Lancet Oncol. 2014 Feb; 15(2): 184-90
 • Sclafani F, González D, Cunningham D, Hulkki Wilson S, Peckitt C, Giralt J, Glimelius B, Roselló Keränen S, Wotherspoon A, Brown G, Tait D, Oates J, Chau I.  RAS mutations and cetuximab in locally advanced rectal cancer: results of the EXPERT-C trial. Eur. J. Cancer 2014 May; 50(8): 1430-6
 • Angelini PD, Zacarias Fluck MF, Pedersen K, Parra-Palau JL, Guiu M, Bernadó Morales C, Vicario R, Luque-García A, Navalpotro NP, Giralt J, Canals F, Gomis RR, Tabernero J, Baselga J, Villanueva J, Arribas J.  Constitutive HER2 signaling promotes breast cancer metastasis through cellular senescence. Cancer Res. 2013 Jan; 73(1): 450-8
 • Heukelom J, Hamming O, Bartelink H, Hoebers F, Giralt J, Herlestam T, Verheij M, van den Brekel M, Vogel W, Slevin N, Deutsch E, Sonke JJ, Lambin P, Rasch C.  Adaptive and innovative Radiation Treatment FOR improving Cancer treatment outcomE (ARTFORCE); a randomized controlled phase II trial for individualized treatment of head and neck cancer.BMC Cancer 2013; 13: 84
 • Lannering B, Rutkowski S, Doz F, Pizer B, Gustafsson G, Navajas A, Massimino M, Reddingius R, Benesch M, Carrie C, Taylor R, Gandola L, Björk-Eriksson T, Giralt J, Oldenburger F, Pietsch T, Figarella-Branger D, Robson K, Forni M, Clifford SC, Warmuth-Metz M, von Hoff K, Faldum A, Mosseri V, Kortmann R.  Hyperfractionated versus conventional radiotherapy followed by chemotherapy in standard-risk medulloblastoma: results from the randomized multicenter HIT-SIOP PNET 4 trial. J. Clin. Oncol. 2012 Sep; 30(26): 3187-93
 • Beltran M, Ramos M, Rovira JJ, Perez-Hoyos S, Sancho M, Puertas E, Benavente S, Ginjaume M, Giralt J.  Dose variations in tumor volumes and organs at risk during IMRT for head-and-neck cancer. J Appl Clin Med Phys 2012; 13(6): 3723

Totes les publicacions

 • Giralt J, Tao Y, Kortmann RD, Zasadny X, Contreras-Martinez J, Ceruse P, Arias de la Vega F, Lalla RV, Ozsahin EM, Pajkos G, Mazar A, Attali P, Bossi P, Vasseur B, Sonis S, Henke M, Bensadoun RJ. Randomized Phase 2 Trial of a Novel Clonidine Mucoadhesive Buccal Tablet for the Amelioration of Oral Mucositis in Patients Treated With Concomitant Chemoradiation Therapy for Head and Neck Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019 Oct 25. pii: S0360-3016(19)33905-7. doi: 10.1016/j.ijrobp.2019.10.023.
 • de Rojas T, Clementel E, Giralt J, Cruz O, Boterberg T, Kortmann RD, Gaze MN, Moreno L, Janssens GO; SIOP-Europe QUARTET Project and of the EORTC. Radiotherapy practice for paediatric brain tumors across Europe and quality assurance initiatives: Current situation, international survey and future perspectives.Eur J Cancer. 2019 Jun;114:36-46. doi: 10.1016/j.ejca. 2019.03.018. Epub 2019 Apr 28.
 • Biau J, Lapeyre M, Troussier I, Budach W, Giralt J, Grau C, Kazmierska J, Langendijk JA, Ozsahin M, O’Sullivan B, Bourhis J, Grégoire V. Selection of lymph node target volumes for definitive head and neck radiation therapy: a 2019 Update.Radiother Oncol. 2019 May;134:1-9. doi: 10.1016/j.radonc.2019.01.018. Epub 2019 Jan 30.
 • Rodríguez A, Arenas M, Lara PC, López-Torrecilla J, Algara M, Conde A, Pérez-Montero H, Muñoz JL, Peleteiro P, Pérez-Calatayud MJ, Contreras J, Ferrer C; Spanish Society of Oncology and Radiotherapy (SEOR) Analysis Group. Are there enough radiation oncologists to lead the new Spanish radiotherapy?Clin Transl Oncol. 2019 Apr 3. doi: 10.1007/s12094-019-02095-x.
 • Seibold P, Webb A, Aguado-Barrera ME, Azria D, Bourgier C, Brengues M, Briers E, Bultijnck R, Calvo-Crespo P, Carballo A, Choudhury A, Cicchetti A, Claßen J, Delmastro E, Dunning AM, Elliott RM, Fachal L, Farcy-Jacquet MP, Gabriele P, Garibaldi E, Gómez-Caamaño A, Gutiérrez-Enríquez S, Higginson DS, Johnson K, Lobato-Busto R, Mollà M, Müller A, Payne D, Peleteiro P, Post G, Rancati T, Rattay T, Reyes V, Rosenstein BS, De Ruysscher D, De Santis MC, Schäfer J, Schnabel T, Sperk E, Symonds RP, Stobart H, Taboada-Valladares B, Talbot CJ, Valdagni R, Vega A, Veldeman L, Ward T, Weißenberger C, West CML, Chang-Claude J; REQUITE consortium.REQUITE: A prospective multicentre cohort study of patients undergoing radiotherapyfor breast, lung or prostate cancer.Radiother Oncol. 2019 Sep;138:59-67.
 • Cambra MJ, Moreno F, Sanz X, Anglada L, Mollà M, Reyes V, Arenas M, Pedro A, Ballester R, García V, Casals J, Cusidó M, Jimenez C, Escribà JM, Macià M, Solé JM, Arcusa A, Seguí MA, Gonzalez S, Farrús B, Biete A. Role of boost radiotherapy for local control of pure ductal carcinoma in situ after breast-conserving surgery: a multicenter, retrospective study of 622 patients.Clin Transl Oncol. 2019 Jul 1.
 • Bellet M, Ahmad F, Villanueva R, Valdivia C, Palomino-Doza J, Ruiz A, Gonzàlez X, Adrover E, Azaro A, Valls-Margarit M, Parra JL, Aguilar J, Vidal M, Martín A, Gavilá J, Escrivá-de-Romaní S, Perelló A, Hernando C, Lahuerta A, Zamora P, Reyes V, Alcalde M, Masanas H, Céliz P, Ruíz I, Gil M, Seguí MÀ, de la Peña L. Palbociclib and ribociclib in breastcancer: consensus workshop on the management of concomitant medication.Ther Adv Med Oncol. 2019 May 10.
 • Garcia-Mayea Y, Mir C, Muñoz L, Benavente S, Castellvi J, Temprana J, Maggio V, Lorente J, Paciucci R, LLeonart ME. Autophagy inhibition as a promising therapeutic target for laryngeal cancer. Carcinogenesis.2019 May 3. pii: bgz080. doi: 10.1093/carcin/bgz080.
 • Guillem V., Algaba F., Arranz JA., Cassinello J., Climent MA., Duran I., Gómez de Liaño A., Maldonado X., Puente J., Rubio J. NCCN Clinical Practice Gudelines in Oncology(NCCN Guidelines). European edition: Spain. Version 2.2019-August 6, 2019.
 • Font A., Luque R., Villa JC., Domenech M., Vázquez S., Gallardo E., Virizuela JA., Beato C., Morales-Barrera R., Gelabert A., Macià S., Puente J., Rubio G., Maldonado X.,Pérez Valderrama B., Pinto A., Fernández Calv o O., Grande E., Garde Noguera J., Fernández Parra E., Arranz Ja. The Challenge of Managing Bladder Cancer and Upper Tract Urothelial Carcinoma: A Review with treatment recommendations from the Spanish Oncology GenitoUrinary Group (SOGUG). Targeted Oncology
 • Carles, E.Gallardo, M.Doménech, A.Font, J.Bellmeunt, M.Fígols, B.Mellado, MI Sáez, C.Suárez, MJ Mémdez, P.Maroto, R.Luque, T.Portugal, R.Aldabó, T.bonfill, R.Morales-Barrera, J.García, S.Macía,X.Maldonado, P.Foro. Phase 2 Randomized Study of Radiation Therapy and 3 Year Androgen Deprivation with or without concurrent weekly Docetaxel in High-Risk localized Prostate Cancer Patients. Int J. Radiat Oncol Biol Phys. 2019 Vol. 103, Issue 2, 344–352.
 • Gil-Moreno A, Carbonell-Socias M, Salicrú S, Bradbury M, García Á, Vergés R, Puig OP, Sánchez-Iglesias JL, Cabrera-Díaz S, de la Torre J, Gómez-Hidalgo NR, Pérez-Benavente A, Díaz-Feijoo B. Nerve-sparing versus non-nerve-sparing radical hysterectomy: surgical and long-term oncological outcomes. Oncotarget. 2019 Jul 16;10(44):4598-4608,
 • Bonvalot S, Rutkowski PL, Thariat J, Carrère S, Ducassou A, Sunyach MP, Agoston P, Hong A, Mervoyer A, Rastrelli M, Moreno V, Li RK, Tiangco B, Herraez AC, Gronchi A, Mangel L, Sy-Ortin T, Hohenberger P, de Baère T, Le Cesne A, Helfre S, Saada-Bouzid E, Borkowska A, Anghel R, Co A, Gebhart M, Kantor G, Montero A, Loong HH, Vergés R, Lapeire L, Dema S, Kacso G, Austen L, Moureau-Zabotto L, Servois V, Wardelmann E, Terrier P, Lazar AJ, Bovée JVMG, Le Péchoux C, Papai Z. NBTXR3, a first-in-class radioenhancer hafnium oxide nanoparticle, plus radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with locally advanced soft-tissue sarcoma (Act.In.Sarc): a multicentre, phase 2-3, randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2019 Aug;20(8):1148-1159.
 • Carles J, Gallardo E, Doménech M, Font A, Bellmunt J, Figols M, Mellado B, Sáez MI, Suárez C, Méndez MJ, Maroto P, Luque R, de Portugal T, Aldabo R, Bonfill T, Morales-Barrera R, García J, Maciá S, Maldonado X, Foro P. Phase II randomized study of radiotherapy and three-year androgen deprivation with or without concurrent weekly docetaxel in high-risk localized prostate cancer patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018 Oct 12. pii: S0360-3016(18)33856-2. doi: 10.1016/j.ijrobp.2018.10.005.
 • Gómez-Caamaño A, González-San Segundo C, Henríquez I, Maldonado X, Zapatero A; Expert Panel for the Consensus on Management of Castration-Resistant Prostate Cancer 2017, Urological Tumours Working Group (URONCOR), Spanish Society of Radiation Oncology (SEOR). Consensus on management of castration-resistant prostate cancer on behalf of the Urological Tumours Working Group (URONCOR) of the Spanish Society of Radiation Oncology. Clin Transl Oncol. 2018 Oct 6. doi: 10.1007/s12094-018-1940-2.
 • Morote J, Comas I, Planas J, Maldonado X, Celma A, Placer J, Ferrer R, Carles J, Regis L. Serum Testosterone Levels in Prostate Cancer Patients Undergoing Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonist Therapy. Clin Genitourin Cancer. 2018 Apr;16(2):e491-e496. doi: 10.1016/j.clgc.2017.10.025.
 • Martínez-Garcia M, Álvarez-Linera J, Carrato C, Ley L, Luque R, Maldonado X, Martínez-Aguillo M, Navarro LM, Vaz-Salgado MA, Gil-Gil M. SEOM clinical guidelines for diagnosis and treatment of glioblastoma (2017). Clin Transl Oncol. 2018 Jan;20(1):22-28. doi: 10.1007/s12094-017-1763-6.
 • Rodríguez A, Algara M, Monge D, López-Torrecilla J, Caballero F, Morera R, Escó R, Pérez-Montero H, Ferrer C, Lara PC; Spanish Society of Oncology and Radiotherapy (SEOR) Analysis Group. Infrastructure and equipment for radiation oncology in the Spanish National Health System: analysis of external beam radiotherapy 2015-2020. Clin Transl Oncol. 2018 Mar;20(3):402-410. doi: 10.1007/s12094-017-1727-x. Collaboradors: Ortiz MJ, Expósito J, Palacios A, Herruzo I, Medina JA, Martinez M, Bayo E, Jaén J, Peracaula FJ, Pérez C, Ramos MI, González JA, López E, Begara J, Nuño C, Bezares AB, Serradilla A, Lazo A, Tejedor M, Méndez L, Juan G, Olay L, Pardo J, Mestre F, Otón C, Fuentes C, Prada P, Pérez L, Lozano E, Villas MV, Tripero J, Lobo R, Muñoz M, Tisaire JL, Fernández J, Teijeira M, Rodríguez JR, Pérez L, López F, Ceballos A, Cantalapiedra R, Biete A, Craven J, Pedro A, Giralt J, Guedea F, Villá S, Solé JM, Eraso A, Carceller JA, Arenas M, Guix B, Miralbell R, Casals J, Muñoz J, González P, Duarte MI, Jerez JP, Mariño A, Gómez A, Muñoz V, López MD, Zugazabeitia L, Ossola G, Mañas A, Cerezo L, Ramos A, Pérez-Regadera J, Lozano MA, de Las Heras M, Pérez A, Torre A, Samper P, Ludeña B, de Dios Sáez J, Azinovic I, Rubio C, Del Cerro E, Meiriño R, García-Alejo R, Carballo N, García R, Salinas J, Fontevilla A, Martinez R, Martinez E, Alia A, Ciria JP, Rosa J, Bilbao P, Martin JC, Casquero F, Arribas L, Tormo A, Algas A, Larrea L, Soler M, Garcia E, Soler P, Santos M, Vázquez G, Cañón RM, Miró A.
 • Cabrera Rodríguez J, Cacicedo J, Giralt J, García Miragall E, Lloret M, Arias F, González Ruiz MA, Contreras J. GEORCC recommendations on target volumes in radiotherapy for Head Neck Cancer of Unkown Primary. Crit Rev Oncol Hematol. 2018 Oct;130:51-59. doi: 10.1016/j.critrevonc.2018.07.006.
 • Verges R, Giraldo A, Seoane A, Toral E, Ruiz MC, Pons A, Giralt J. Does ITV vaginal procedure ensure dosimetric coverage during IMRT of post-operative gynaecological tumours without instructions concerning rectal filling? Rep Pract Oncol Radiother. 2018 Mar-Apr;23(2):136-142. doi: 10.1016/j.rpor.2018.01.006.
 • Gnekow AK, Walker DA, Kandels D, Picton S, Giorgio Perilongo, Grill J, Stokland T, Sandstrom PE, Warmuth-Metz M, Pietsch T, Giangaspero F, Schmidt R, Faldum A, Kilmartin D, De Paoli A, De Salvo GL; Low Grade Glioma Consortium and the participating centers. Corrigendum to “A European randomised controlled trial of the addition of etoposide to standard vincristine and carboplatin induction as part of an 18-month treatment programme for childhood (≤16 years) low grade glioma – A final report” [Eur J of Canc (2017) 206-225]. Eur J Cancer. 2018 Feb;90:156-157. doi: 10.1016/j.ejca.2017.11.017. Collaboradors: Gnekow AK, Slavc I, Perilongo G, Picton S, Walker D, Stokland T, Sandstrom PE, Clausen N, Arola M, Jonsson OG, Cruz O, Navajas A, Teijeiro A, Grill J, Kalifa C, Raquin MA, Verlooy J, Hans V, Pietsch T, Scheurlen W, Hainfellner J, Giangaspero F, Ironside J, Robson K, Skullerud K, Scheie D, Nn, Ruchoux MM, Jouvet A, Figarella-Branger D, Lellouch-Toubiana A, Warmuth-Metz M, Prayer D, Calderone M, Jaspan T, Bakke SJ, Vazquez E), Couanet D, Kortmann RD, Diekmann K, Scarzello G, Taylor R, Lote K, Giralt J, Carrie C, Habrand JL, Soerensen N, Czech T, Chumas P, Gustavson B, Zerah M, Wabbels B, Pinello ML, Fielder A, Simmons I, Christoffersen T, Calaminus G, Brockmann K, Straeter R, Ebinger F, Hernaiz-Driever P, Lackner H, Kennedy C, Glaser A, Stromberg B, Indiano JM, Rodary C, Bouffet E, Frappaz D, Faldum A, Emser A, De Salvo GL, Stephens S, Machin D, Le Deley MC, Egeland T, Freemann C, Schrappe M, Sposto R.
 • Alsina M, Rivera F, Ramos FJ, Galán M, López R, García-Alfonso P, Alés-Martinez JE, Queralt B, Antón A, Carrato A, Grávalos C, Méndez-Vidal MJ, López C, de Mena IR, Tabernero J, Giralt J, Aranda E; Spanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumors (TTD) and Grupo de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica (GICOR). Correction to: A Phase II Study Evaluating Combined Neoadjuvant Cetuximab and Chemotherapy Followed by Chemoradiotherapy and Concomitant Cetuximab in Locoregional Oesophageal Cancer Patients. Target Oncol.2018 Feb;13(1):79. doi:10.1007/s11523-017-0544-z.
 • Grégoire V, Evans M, Le QT, Bourhis J, Budach V, Chen A, Eisbruch A, Feng M, Giralt J, Gupta T, Hamoir M, Helito JK, Hu C, Hunter K, Johansen J, Kaanders J, Laskar SG, Lee A, Maingon P, Mäkitie A, Micciche’ F, Nicolai P, O’Sullivan B, Poitevin A, Porceddu S, Składowski K, Tribius S, Waldron J, Wee J, Yao M, Yom SS, Zimmermann F, Grau C. Delineation of the primary tumour Clinical Target Volumes (CTV-P) in laryngeal, hypopharyngeal, oropharyngeal and oral cavity squamous cell carcinoma: AIRO, CACA, DAHANCA, EORTC, GEORCC, GORTEC, HKNPCSG, HNCIG, IAG-KHT, LPRHHT, NCIC CTG, NCRI, NRG Oncology, PHNS, SBRT, SOMERA, SRO, SSHNO, TROG consensus guidelines. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):3-24. doi: 10.1016/j.radonc.2017.10.016.
 • Lobon-Iglesias MJ, Santa-Maria Lopez V, Puerta Roldan P, Candela-Cantó S, Ramos-Albiac M, Gomez-Chiari M, Puget S, Bolle S, Goumnerova L, Kieran MW, Cruz O, Grill J, Morales La Madrid A. Tumor dissemination through surgical tracts in diffuse intrinsic pontine glioma. J Neurosurg Pediatr. 2018 Sep 7:1-6. doi: 10.3171/2018.6.PEDS17658.
 • Matamalas A, Valverde C, Benavente S, Casas-Gomila L, Romagosa C, González-Tartière P, Pellisé F. Team Approach: Metastatic Disease of the Spine. JBJS Rev. 2018 May;6(5):e6. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00118.
 • Ajithkumar T, Horan G, Padovani L, Thorp N, Timmermann B, Alapetite C, Gandola L, Ramos M, Van Beek K, Christiaens M, Lassen-Ramshad Y, Magelssen H, Nilsson K, Saran F, Rombi B, Kortmann R, Janssens GO; SIOPE BTG Radiotherapy Group. SIOPE – Brain tumor group consensus guideline on craniospinal target volume delineation for high-precision radiotherapy. Radiother Oncol. 2018 Aug;128(2):192-197. doi: 10.1016/j.radonc.2018.04.016.
 • CDK4/6 Inhibitors in Breast Cancer: Consensus Workshop on the Management of Concomitant Medication. Bellet, Meritxell; Ahmad, Faten; Valdivia, Carolina; Palomino-Doza , Julián; Gonzàlez, Xavier; Adrover, Encarna; Azaro, Analía; Vidal, Maria Martín, Anastasi; Escrivá-de-Romaní , Santiago; Perelló, Antonia; Hernando, Cristina; Lahuerta , Ainhara ;  Zamora, Pilar; Reyes, Victoria ; Alcalde, María; Masanas, Helena; Ruíz, Isabel; Gil, Miguel; Seguí, Miguel  and  de la Peña, Lorena. Therapeutic Advances in Medical Oncology. Accepted in press.
 • Rueda A, Giralt J, Mañós M, Lozano A, Sistiaga A, García-Miragall E, Cacicedo J, Esteban F, Scola B, Contreras J, Ruiz A, Carral A, Sanchez-Aniceto G, Pastor M, Herranz JJ, Bernal M, Mesía R. Multidisciplinary management of head and neck cancer: First expert consensus using Delphi methodology from the Spanish Society for Head and Neck Cancer (part 2). Oral Oncol. 2017 Jul;70:65-72. doi: 10.1016/j.oraloncology.2017.04.005.
 • Mañós M, Giralt J, Rueda A, Cabrera J, Martinez-Trufero J, Marruecos J, Lopez-Pousa A, Rodrigo JP, Castelo B, Martínez-Galán J, Arias F, Chaves M, Herranz JJ, Arrazubi V, Baste N, Castro A, Mesía R. Multidisciplinary management of head and neck cancer: First expert consensus using Delphi methodology from the Spanish Society for Head and Neck Cancer (part 1). Oral Oncol. 2017 Jul;70:58-64. doi: 10.1016/j.oraloncology.2017.04.004.
 • Alsina M, Rivera F, Ramos FJ, Galán M, López R, García-Alfonso P, Alés-Martinez JE, Queralt B, Antón A, Carrato A, Grávalos C, Méndez-Vidal MJ, López C, de Mena IR, Tabernero J, Giralt J, Aranda E; Spanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumors (TTD) and Grupo de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica (GICOR). Correction to: A Phase II Study Evaluating Combined Neoadjuvant Cetuximab and Chemotherapy Followed by Chemoradiotherapy and Concomitant Cetuximab in Locoregional Oesophageal Cancer Patients. Target Oncol. 2017 Dec 14. doi: 10.1007/s11523-017-0544-z.
 • Grégoire V, Evans M, Le QT, Bourhis J, Budach V, Chen A, Eisbruch A, Feng M, Giralt J, Gupta T, Hamoir M, Helito JK, Hu C, Hunter K, Johansen J, Kaanders J, Laskar SG, Lee A, Maingon P, Mäkitie A, Micciche’ F, Nicolai P, O’Sullivan B, Poitevin A, Porceddu S, Składowski K, Tribius S, Waldron J, Wee J, Yao M, Yom SS, Zimmermann F, Grau C. Delineation of the primary tumour Clinical Target Volumes (CTV-P) in laryngeal, hypopharyngeal, oropharyngeal and oral cavity squamous cell carcinoma: AIRO, CACA, DAHANCA, EORTC, GEORCC, GORTEC, HKNPCSG, HNCIG, IAG-KHT, LPRHHT, NCIC CTG, NCRI, NRG Oncology, PHNS, SBRT, SOMERA, SRO, SSHNO, TROG consensus guidelines. Radiother Oncol. 2017 Nov 24. pii: S0167-8140(17)32656-7. doi: 10.1016/j.radonc.2017.10.016.
 • Morote J, Comas I, Planas J, Maldonado X, Celma A, Placer J, Ferrer R, Carles J, Regis L. Serum Testosterone Levels in Prostate Cancer Patients Undergoing Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonist Therapy. Clin Genitourin Cancer. 2017 Nov 30. pii: S1558-7673(17)30341-5. doi: 10.1016/j.clgc.2017.10.025.
 • Casas F, Henríquez I, Bejar A, Maldonado X, Alvarez A, González-Sansegundo C, Boladeras A, Ferrer F, Hervás A, Herruzo I, Caro M, Rodriguez I, Ferrer C. Intermittent versus continuous androgen deprivation therapy to biochemical recurrence after external beam radiotherapy: a phase 3 GICOR study. Clin Transl Oncol. 2017 Mar;19(3):373-378. doi: 10.1007/s12094-016-1538-5.
 • Martínez-Garcia M, Álvarez-Linera J, Carrato C, Ley L, Luque R, Maldonado X, Martínez-Aguillo M, Navarro LM, Vaz-Salgado MA, Gil-Gil M. SEOM clinical guidelines for diagnosis and treatment of glioblastoma (2017). Clin Transl Oncol. 2017 Oct 30. doi:10.1007/s12094-017-1763-6.
 • Toledo M, Sarria-Estrada S, Quintana M, Maldonado X, Martinez-Ricarte F, Rodon J, Auger C, Aizpurua M, Salas-Puig J, Santamarina E, Martinez-Saez E. Epileptic features and survival in glioblastomas presenting with seizures. Epilepsy Res. 2017 Feb;130:1-6.doi:10.1016/j.eplepsyres.2016.12.013.
 • Giraldo A, Benavente S, Ramos M, Vergés R, Coronil O, Arbeláez L, Maldonado X, Altabas M, Mollà M, Reyes V, Navalpotro B, Giralt J. Effectiveness of radiotherapy for metastatic spinal cord compression in patients with short life expectancy. Rep Pract Oncol Radiother. 2017 Jan-Feb;22(1):58-63.
 • Regis L, Planas J, Carles J, Maldonado X, Comas I, Ferrer R, Morote J. Free Testosterone During Androgen Deprivation Therapy Predicts Castration-Resistant Progression Better Than Total Testosterone. 2017 Jan;77(1):114-120. doi: 10.1002/pros.23256.
 • Alsina M, Rivera F, Ramos FJ, Galán M, López R, García-Alfonso P, Alés-Martinez JE, Queralt B, Antón A, Carrato A, Grávalos C, Méndez-Vidal MJ, López C, de Mena IR, Tabernero J, Giralt J, Aranda E; Spanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumors (TTD) and Grupo de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica (GICOR). A phase II Study Evaluating Combined Neoadjuvant Cetuximab and Chemotherapy Followed by Chemoradiotherapy and Concomitant Cetuximab in Locoregional Oesophageal Cancer Patients. Target Oncol. 2017 Nov 11. doi: 10.1007/s11523-017-0536-z.
 • Cambra MJ, Farrús B, Moreno F, Anglada L, Arenas M, Ballester R, Casals J, Cusidó M, García V, Gutiérrez C, Mollà M, Pedro A, Reyes V, Sanz X. Management of breast ductal carcinoma in situ in Catalonia, Spain: Results from the Grup Oncologic Calalà-Occità-Catalonia survey with 9-year follow up. Breast. 2017 Oct;35:196-202. doi: 10.1016/j.breast.2017.08.002.
 • Christiaens M, Collette S, Overgaard J, Gregoire V, Kazmierska J, Castadot P, Giralt J, Grant W, Tomsej M, Bar-Deroma R, Monti AF, Hurkmans CW, Weber DC. Quality assurance of radiotherapy in the ongoing EORTC 1219-DAHANCA-29 trial for HPV/p16 negative squamous cell carcinoma of the head and neck: Results of the benchmark case procedure. Radiother Oncol. 2017 Jun;123(3):424-430. doi: 10.1016/j.radonc.2017.04.019.
 • Prades J, Algara M, Espinàs JA, Farrús B, Arenas M, Reyes V, García-Reglero V, Cambra MJ, Rubio E, Anglada L, Eraso A, Pedro A, Fuentes-Raspall MJ, Tuset V, Solà J, Borras JM. Understanding variations in the use of hypofractionated radiotherapy and its specific indications for breast cancer: A mixed-methods study. Radiother Oncol. 2017 Apr;123(1):22-28. doi: 10.1016/j.radonc.2017.01.014.
 • Janssens GO, Gandola L, Bolle S, Mandeville H, Ramos-Albiac M, van Beek K, Benghiat H, Hoeben B, Morales La Madrid A, Kortmann RD, Hargrave D, Menten J, Pecori E, Biassoni V, von Bueren AO, van Vuurden DG, Massimino M, Sturm D, Peters M, Kramm CM. Survival benefit for patients with diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) undergoing re-irradiation at first progression: A matched-cohort analysis on behalf of the SIOP-E-HGG/DIPG working group. Eur J Cancer. 2017 Mar;73:38-47. doi: 10.1016/j.ejca.2016.12.007.
 • Gutiérrez Santamaría J, Masiá Gridilla J, Pamias Romero J, Giralt López-de-Sagredo J, Bescós Atín MS. Fat grafting is a feasible technique for the sequelae of head and neck cancer treatment. J Craniomaxillofac Surg. 2017 Jan;45(1):93-98. doi: 10.1016/j.jcms.2016.10.019.
 • Bonner JA, Mesia R, Giralt J, Psyrri A, Keilholz U, Rosenthal DI, Beier F, Schulten J, Vermorken JB.p16, HPV, and Cetuximab: What Is the Evidence? Oncologist. 2017 Jul;22(7):811-822. doi: 10.1634/theoncologist.2016-0433.
 • Barrera-Ochoa S, Gallardo-Calero I, Sallent A, López-Fernández A, Vergés R, Giralt J, Aguirre-Canyadell M, Velez R. New and safe experimental model of radiation-induced neurovascular histological changes for microsurgical research. Lab Anim. 2017 Apr;51(2):124-137. doi: 10.1177/0023677216656221. Epub 2016 Jul 9.
 • M.Molla, N.Anducas, M. Simó, A.Seoane, M.Ramos, G. Cuberas, M. Beltran, J. Castell, J. Giralt. A comparative study of the target volume definition in radiotherapy with “Slow CT Scan” vs 4D PET/CT Scan in early stages non-small cell lung cancer. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol, available online 19 Apr 2016. DOI: 10.1016/j.remn.2016.02.003.
 • Regis L, Planas J, Carles J, Maldonado X, Comas I, Ferrer R, Morote J. Free Testosterone During Androgen Deprivation Therapy Predicts Castration –Resistant Progression Better Than Total Testosterone. The Prostate, 2016, DOI 10.1002/pros.23526; 1-7
 • F. Casas, I. Henríquez. A. Bejar, X. Maldonado, A. Alvarez,C. González-Sansegundo A. Boladeras, F. Ferrer, A. Hervás, I. Herruzo, M. Caro, I. Rodriguez, C. Ferrer. Intermittent versus continuous androgen deprivation therapy to biochemical recurrence after external beam radiotherapy: a phase 3 GICOR study. Clin Translat Oncol 2016; 1-6, First Online: 21 October 2016 DOI: 10.1007/s12094-016-1538-5
 • Morales R, Suarez C., Martinez de Castro AM., Racca F., Valverde C., Maldonado X., Bastaros JM, Morote J., Carles J. Targeting fibroblast growth factor receptors and immune check point inhibitors of advanced bladder cancer: New direction and Hope. Cancer Treatment Reviews 50 (2016) 208-2016
 • Zapatero, A., Guerrero A., Maldonado X., Alvarez A., Gonzàlez Sansegundo C, Cabeza MA., Macias V., Olivé P., Casas F., Boladeras A., Martin de Vidales C., Vázquez de la Torre M., Calvo F. Late Radiation and cardiovascular adverse effects following androgen deprivation and high dose radiotherapy in prostate cáncer: Results fron DART 01/05 Randomized Phase III trial. Int J. Radiat oncol Biol Phys, 2016 Vol. 96, Issue 2, 341–348
 • Planas J, Celma A., Placer J., Maldonado X., Trilla E., Salvador C., LLorente D., Regis L., Cuadras M., Carles J., Morote J. Hormonal changes after localized prostate cancer treatment. Comparison between external beam radiation therapy and radical prostatectomy.” (ref. Acuro-d-16-00024r1), Actas Urol Esp, vol 40, Mayo 2016
 • Gómez Caamaño A, Zapatero A, López Torrecilla J, Maldonado X. Management of prostate cancer patients following radiation therapy after radical surgery referred from urology to radiation oncology departments in Spain. Clin Transl Oncol Clin Transl Oncol. 2016 Sep;18(9):884-92. doi: 10.1007/s12094-015-1454-0.
 • Morote J., Maldonado X., Morales R. Cáncer de próstata. Med Clin (Barc). Vol. 146 Núm. 03 Febrero 2016. pii: S0025-7753(15)00041-X. doi: 10.1016/j.medcli.2014.12.021. [Epub ahead of print]
 • Mollà M, Saez J, Ramos M, Giraldo A, Seoane A, Andreu J, Simó M, Giralt J. Hypofractionated 3d Radiotherapy for inoperable T1-3 N0-1 non-small cell lung cancer. Br J Radiol. 2016 Mar 17:20150824. [Epub ahead of print] PMID: 26986457
 • Barrera-Ochoa S, Gallardo-Calero I, Sallent A, López-Fernández A, Vergés R, Giralt J, Aguirre-Canyadell M, Velez R. New and safe experimental model of radiation-induced neurovascular histological changes for microsurgical research. Lab Anim. 2016 Jun 29. pii: 0023677216656221. [Epub ahead of print] PMID: 27357187
 • Bonner JA, Giralt J, Harari PM, Baselga J, Spencer S, Bell D, Raben D, Liu J, Schulten J, Ang KK, Rosenthal DI. Association of human papillomavirus and p16 status with mucositis and dysphagia for head and neck cancer patients treated with radiotherapy with or without cetuximab: Assessment from a phase 3 registration trial. Eur J Cancer. 2016 Jun 17;64:1-11. doi: 10.1016/j.ejca.2016.05.008. [Epub ahead of print] PMID: 27323346
 • Bonner J, Giralt J, Harari P, Spencer S, Schulten J, Hossain A, Chang SC, Chin S, Baselga J. Cetuximab and Radiotherapy in Laryngeal Preservation for Cancers of the Larynx and Hypopharynx: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jul 7.
 • J. Gutiérrez , J. Masiá , J. Pamias, J. Giralt, M.S. Bescós. Fat grafting is a feasible technique for the sequelae of head and neck cancer treatment. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 2017 Jan;45(1):93-98. doi:10.1016/j.jcms.2016.10.019. Epub 2016 Nov 1.
 • Giraldo A, Benavente S, Ramos M, Vergés R, Coronil O, Arbeláez L, Maldonado X, Altabas M, Mollà M, Reyes V, Navalpotro B, Giralt J. Effectiveness of radiotherapy for metastatic spinal cord compression in patients with short life expectancy. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy 2017, 22;1: 58-63.
 • Garcia del Muro X, de Alava E, Artigas V, Bague S, Braña A, Cubedo R, Cruz J, Mulet-Margalef N, Narvaez JA, Martinez Tirado O, Valverde C, Verges R, Viñals J, Martin-Broto J. Clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of patients with soft tissue sarcoma by the Spanish group for research in sarcomas (GEIS). Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Jan;77(1):133-46. doi: 10.1007/s00280-015-2809-5. Epub 2015 Nov 12.
 • Serrano C, Romagosa C, Hernández-Losa J, Simonetti S, Valverde C, Moliné T, Somoza R, Pérez M, Vélez R, Vergés R, Domínguez R, Carles J, Ramón Y Cajal S. RAS/MAPK pathway hyperactivation determines poor prognosis in undifferentiated pleomorphic sarcomas. Cancer. 2016 Jan 1;122(1):99-107. doi: 10.1002/cncr.29733. Epub 2015 Oct 19.
 • Barrera-Ochoa S, Gallardo-Calero I, López-Fernández A, Romagosa C, Vergés R, Aguirre-Canyadell M, Soldado F, Velez R. Effect of Previous Irradiation on Vascular Thrombosis of Microsurgical Anastomosis: A Preclinical Study in Rats. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Nov 23;4(11):e1073. DOI: 10.1097/GOX.0000000000001073
 • Andreassen CN, Rosenstein BS, Kerns SL, Ostrer H, De Ruysscher D, Cesaretti JA, Barnett GC, Dunning AM, Dorling L, West CM, Burnet NG, Elliott R, Coles C, Hall E, Fachal L, Vega A, Gómez-Caamaño A, Talbot CJ, Symonds RP, De Ruyck K, Thierens H, Ost P, Chang-Claude J, Seibold P, Popanda O, Overgaard M, Dearnaley D, Sydes MR, Azria D, Koch CA, Parliament M, Blackshaw M, Sia M, Fuentes-Raspall MJ, Ramon Y Cajal T, Barnadas A, Vesprini D, Gutiérrez-Enríquez S, Mollà M, Díez O, Yarnold JR, Overgaard J, Bentzen SM, Alsner J; International Radiogenomics Consortium (RgC). Individual patient data meta-analysis shows a significant association between the ATM rs1801516 SNP and toxicity after radiotherapy in 5456 breast and prostate cancer patients. Radiother Oncol. 2016 Dec;121(3):431-439. doi: 10.1016/j.radonc.2016.06.017. Epub 2016 Jul 18.
 • Rosenthal DI, Harari PM, Giralt J, Bell D, Raben D, Liu J, Schulten J, Ang KK, Bonner JA. Association of Human Papillomavirus and p16 Status With Outcomes in the IMCL-9815 Phase III Registration Trial for Patients With Locoregionally Advanced Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck Treated With Radiotherapy With or Without Cetuximab. J. Clin. Oncol. 2016 Apr; 34(12): 1300-8
 • Mesia R, Henke M, Fortin A, Minn H, Yunes Ancona AC, Cmelak A, Markowitz AB, Hotte SJ, Singh S, Chan AT, Merlano MC, Skladowski K, Zhang A, Oliner KS, VanderWalde A, Giralt J. Chemoradiotherapy with or without panitumumab in patients with unresected, locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck (CONCERT-1): a randomised, controlled, open-label phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015 Feb; 16(2): 208-20
 • Giralt J, Trigo J, Nuyts S, Ozsahin M, Skladowski K, Hatoum G, Daisne JF, Yunes Ancona AC, Cmelak A, Mesia R, Zhang A, Oliner KS, VanderWalde A. Panitumumab plus radiotherapy versus chemoradiotherapy in patients with unresected, locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck (CONCERT-2): a randomised, controlled, open-label phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015 Feb; 16(2): 221-32
 • Bosset JF, Calais G, Mineur L, Maingon P, Stojanovic-Rundic S, Bensadoun RJ, Bardet E, Beny A, Ollier JC, Bolla M, Marchal D, Van Laethem JL, Klein V, Giralt J, Clavère P, Glanzmann C, Cellier P, Collette L. Fluorouracil-based adjuvant chemotherapy after preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer: long-term results of the EORTC 22921 randomised study. Lancet Oncol. 2014 Feb; 15(2): 184-90
 • Sclafani F, González D, Cunningham D, Hulkki Wilson S, Peckitt C, Giralt J, Glimelius B, Roselló Keränen S, Wotherspoon A, Brown G, Tait D, Oates J, Chau I. RAS mutations and cetuximab in locally advanced rectal cancer: results of the EXPERT-C trial. Eur. J. Cancer 2014 May; 50(8): 1430-6
 • Angelini PD, Zacarias Fluck MF, Pedersen K, Parra-Palau JL, Guiu M, Bernadó Morales C, Vicario R, Luque-García A, Navalpotro NP, Giralt J, Canals F, Gomis RR, Tabernero J, Baselga J, Villanueva J, Arribas J. Constitutive HER2 signaling promotes breast cancer metastasis through cellular senescence.Cancer Res. 2013 Jan; 73(1): 450-8
 • Heukelom J, Hamming O, Bartelink H, Hoebers F, Giralt J, Herlestam T, Verheij M, van den Brekel M, Vogel W, Slevin N, Deutsch E, Sonke JJ, Lambin P, Rasch C. Adaptive and innovative Radiation Treatment FOR improving Cancer treatment outcomE (ARTFORCE); a randomized controlled phase II trial for individualized treatment of head and neck cancer. BMC Cancer 2013; 13: 84
 • Lannering B, Rutkowski S, Doz F, Pizer B, Gustafsson G, Navajas A, Massimino M, Reddingius R, Benesch M, Carrie C, Taylor R, Gandola L, Björk-Eriksson T, Giralt J, Oldenburger F, Pietsch T, Figarella-Branger D, Robson K, Forni M, Clifford SC, Warmuth-Metz M, von Hoff K, Faldum A, Mosseri V, Kortmann R. Hyperfractionated versus conventional radiotherapy followed by chemotherapy in standard-risk medulloblastoma: results from the randomized multicenter HIT-SIOP PNET 4 trial. J. Clin. Oncol. 2012 Sep; 30(26): 3187-93
 • Beltran M, Ramos M, Rovira JJ, Perez-Hoyos S, Sancho M, Puertas E, Benavente S, Ginjaume M, Giralt J. Dose variations in tumor volumes and organs at risk during IMRT for head-and-neck cancer. J Appl Clin Med Phys 2012; 13(6): 3723
 • Rivera F, Galán M, Tabernero J, Cervantes A, Vega-Villegas ME, Gallego J, Laquente B, Rodríguez E, Carrato A, Escudero P, Massuti B, Alonso-Orduña V, Cardenal A, Sáenz A, Giralt J, Yuste AL, Antón A, Aranda E. Phase II trial of induction irinotecan-cisplatin followed by concurrent irinotecan-cisplatin and radiotherapy for unresectable, locally advanced gastric and oesophageal-gastric junction adenocarcinoma. Cancer Chemother. Pharmacol. 2011 Jan; 67(1): 75-82
 • Bonner JA, Harari PM, Giralt J, Cohen RB, Jones CU, Sur RK, Raben D, Baselga J, Spencer SA, Zhu J, Youssoufian H, Rowinsky EK, Ang KK. Radiotherapy plus cetuximab for locoregionally advanced head and neck cancer: 5-year survival data from a phase 3 randomised trial, and relation between cetuximab-induced rash and survival. Lancet Oncol. 2010 Jan; 11(1): 21-8
 • Peters LJ, O’Sullivan B, Giralt J, Fitzgerald TJ, Trotti A, Bernier J, Bourhis J, Yuen K, Fisher R, Rischin D. Critical impact of radiotherapy protocol compliance and quality in the treatment of advanced head and neck cancer: results from TROG 02.02. J. Clin. Oncol. 2010 Jun; 28(18): 2996-3001
 • Peters LJ, Fitzgerald TJ, Giralt J, O’Sullivan B, Bernier J, Trotti A, Bourhis J, Yuen K, Fisher R, Rischin D. Radiotherapy Protocol Compliance And Quality In The Treatment Of Advanced Head and Neck Cancer – Results From Trog 02.02 J Clin Oncol 2010 jun; 28(18): 2996-3001
 • Rivera F, Galán M, Tabernero J, Cervantes A, Vega-Villegas ME, Gallego J, Laquente B, Rodríguez E, Carrato A, Escudero P, Massuti B, Alonso-Orduña V, Cardenal A, Sáenz A, Giralt J, Yuste AL, Antón A, Aranda E. Phase II trial of preoperative irinotecan-cisplatin followed by concurrent irinotecan-cisplatin and radiotherapy for resectable locally advanced gastric and esophagogastric junction adenocarcinoma.Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2009 Dec; 75(5): 1430-6
 • Varela E, Antolín M, Guarner F, Verges R, Giralt J, Malagelada JR. Faecal DNA and calprotectin as biomarkers of acute intestinal toxicity in patients undergoing pelvic radiotherapy. Aliment. Pharmacol. Ther. 2009 Jul; 30(2): 175-85
 • Benavente S, Verges R, Hermosilla E, Fumanal V, Casanova N, Garcia A, Ramón y Cajal S, Giralt J. Overexpression of phosphorylated 4E-BP1 predicts for tumor recurrence and reduced survival in cervical carcinoma treated with postoperative radiotherapy. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2009 Dec; 75(5): 1316-22
 • Guarner L, Navalpotro B, Molero X, Giralt J, Malagelada JR. Management of painful chronic pancreatitis with single-dose radiotherapy. Am. J. Gastroenterol. 2009 Feb; 104(2): 349-55
 • Bonner JA, Harari PM, Giralt J, Azarnia N, Shin DM, Cohen RB, Jones CU, Sur R, Raben D, Jassem J, Ove R, Kies MS, Baselga J, Youssoufian H, Amellal N, Rowinsky EK, Ang KK. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. N. Engl. J. Med. 2006 Feb; 354(6): 567-78
 • Giralt J, de las Heras M, Cerezo L, Eraso A, Hermosilla E, Velez D, Lujan J, Espín E, Roselló J, Majo J, Benavente S, Armengol M, de Torres I. The expression of epidermal growth factor receptor results in a worse prognosis for patients with rectal cancer treated with preoperative radiotherapy: a multicenter, retrospective analysis. Radiother Oncol 2005 Feb; 74(2): 101-8
 • Bernier J, Domenge C, Ozsahin M, Matuszewska K, Lefebvre JL, Greiner RH, Giralt J, Maingon P, Rolland F, Bolla M, Cognetti F, Bourhis J, Kirkpatrick A, van Glabbeke M. Postoperative irradiation with or without concomitant chemotherapy for locally advanced head and neck cancer. N. Engl. J. Med. 2004 May; 350(19): 1945-52