CFAH GRUP DE CÈL·LULES MARE I CÀNCER – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

GRUP DE CÈL·LULES MARE I CÀNCER

RECERCA PRECLÍNICA I TRANSLACIONAL
Grup de cèl·lules mare i càncer

HÉCTOR G. PALMER
Investigador Principal
Biosketch

Héctor G. Palmer i el seu Grup de Cèl·lules Mare i Càncer estan estudiant els mecanismes que permeten que els tumors evadeixin els tractaments eficaços i progressin a estadis avançats, en els quals la vida dels pacients està en risc.

El seu equip utilitza enfocaments multiòmics per revelar alteracions inesperades relacionades amb fenotips tumorals. El grup també aparella l’edició de gens (CRISPR/Cas) amb bioquímica de senyalització clàssica en línies cel·lulars de càncer, així com en ratolins modificats genèticament, organoides i xenoempelts derivats de pacients (PDX) per estudiar la rellevància funcional d’aquestes alteracions recentment identificades en la resposta dels pacients a les teràpies.

El grup també és part d’un grup de treball multidisciplinari global que inclou oncòlegs, cirurgians, radiòlegs i personal d’infermeria. Aquesta sòlida col·laboració vol dir que la interpretació clínica i el trasllat a la pràctica dels resultats de laboratori es duen a terme amb rapidesa.

Les principals línies de recerca inclouen:

Latència de les cèl·lules tumorals

Estudiem la intrigant biologia de la latència de les cèl·lules canceroses que és responsable de la quimioresistència, la formació de malaltia residual mínima i la recaiguda dels pacients. L’equip va descobrir una xarxa epigenètica central que governa la latència de les cèl·lules tumorals (J Clin Invest. 2018), i ara està estudiant la funció de TET2, DPPA3 i altres factors epigenètics que governen la latència en major profunditat. És important destacar que estem progressant ràpidament en el desenvolupament de medicaments que modulen els impulsors de la latència, inclòs TET2, i definint nous biomarcadors per detectar cèl·lules tumorals inactives (CTI) quimiorresistentes.

Resposta a fàrmacs dirigits a dianes

El nostre grup treballa en estreta col·laboració amb oncòlegs i empreses farmacèutiques per identificar els mecanismes moleculars responsables de la sensibilitat o resistència a fàrmacs que bloquegen Wnt / beta-catenina, Notch, PI3K / AKT, EGFR / LGR5 o les senyals oncogèniques BRAF / MEK / ERK (Nat Med. 2012; Clin Can Res. 2014; Clin Can Res. 2019). Basant-nos en els nostres descobriments, estem dissenyant noves proves de preselecció per a una inscripció guiada genèticament de pacients en assajos clínics. De manera crucial, els nostres troballes estan ajudant a definir noves combinacions racionals de medicaments per tractar els pacients oncològics amb malaltia progressiva.

Models de càncer preclínics avançats

Estem ampliant i caracteritzant les nostres col·leccions de PDX (CCR, neuroendocrí, tumors hepàtics i pseudomixoma peritoneal) i millorant el seu potencial per avaluar l’eficàcia dels fàrmacs i la metàstasi mitjançant injecció ortotòpica i estudis d’imatge en viu (TC, TEP i ecografia).

Estem desenvolupant ambiciosos projectes a través de el Consorci EuroPDX, una col·laboració que va cofundar el VHIO i incorpora als principals grups de referència que treballen amb PDX a Europa.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Comprensió de la latència tumoral que estudia el paper dels factors epigenètics que regulen la latència en la quimioresistència, la malaltia residual mínima, la recaiguda, la disseminació i la metàstasi.
 • ONIRIA: modulació de la latència cel·lular per combatre el càncer. Desenvolupament de petits fàrmacs moduladors de la latència de les cèl·lules canceroses per bloquejar la progressió de el càncer.
 • Combinació de teràpies dirigides. Revelació dels mecanismes de la resposta a fàrmacs dirigits a EGFR, BRAF, MEK, ERK, LGR5, Wnt o PARP.
 • Perfeccionament dels models de càncer avançats. Ampliació de la nostra col·lecció de PDX i desenvolupament de nous models ortotòpics i tècniques d’estudis d’imatge en viu.

ASPECTES DESTACATS

 • Latència de les cèl·lules canceroses. Hem desvetllat factors epigenètics clau que regulen la latència de les cèl·lules canceroses, la hipòxia, la quimioresistència i la recurrència dels tumors, i hem desenvolupat petits fàrmacs eficaços dirigits a alguns d’ells.
 • Teràpies combinades. El nostre grup ha descrit determinants rellevants de la resposta als inhibidors de BRAF i Notch, i ha demostrat l’eficàcia de noves combinacions racionals de fàrmacs, a més d’avaluar la malaltia residual mínima dels tumors fusionats amb RET.
 • Models de càncer avançats. Hem generat i perfeccionat nous models de càncer colorectal en col·laboració amb diverses xarxes finançades amb fons europeus.

EQUIP

 • Investigador Principal
  • Héctor G. Palmer
 • Investigadores Postdoctorals
  • Oriol Arqués
  • Estefania Cuesta
  • Jordi Martínez-Quintanilla
  • Isabel Puig
 • Estudiant Predoctoral
  • Alex Mur
 • Tècnics
  • Laia Cabellos
  • Irene Chicote
  • Lorena Ramírez
 • Estudiant
  • Claudia Bigas

 


Publicacions científiques més rellevants

 • Capdevila J, Arqués O, Hernández Mora JR, Matito J, Caratù G, Mancuso FM, Landolfi S, Barriuso J, Jimenez-Fonseca P, Lopez Lopez C, Garcia-Carbonero R, Hernando J, Matos I, Nuciforo P, Hernández-Losa J, Esteller M, Martínez-Cardús A, Tabernero J, Vivancos A, Palmer HG. Epigenetic EGFR Gene Repression Confers Sensitivity to Therapeutic BRAFV600E Blockade in Colon Neuroendocrine Carcinomas. Clin Cancer Res. 2020 Feb 15;26(4):902-909. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-1266. Epub 2019 Oct 31.
 • Capdevila J, Matos I, Mancuso FM, Iglesias C, Nuciforo P, Zafon C, Palmer HG, Ogbah Z, Muiños L, Hernando J, Villacampa G, Peña CE, Tabernero J, Brose MS, Schlumberger M, Vivancos A. Identification of Expression Profiles Defining Distinct Prognostic Subsets of Radioactive-Iodine Refractory Differentiated Thyroid Cancer from the DECISION Trial. Mol Cancer Ther. 2020 Jan;19(1):312-317. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-19-0211. Epub 2019 Sep 20.
 • Selenica P, Raj N, Kumar R, Brown DN, Arqués O, Reidy D, Klimstra D, Snuderl M, Serrano J, Palmer HG, Weigelt B, Reis-Filho JS, Scaltriti M. Solid pseudopapillary neoplasms of the pancreas are dependent on the Wnt pathway. Mol Oncol. 2019 Aug;13(8):1684-1692. doi: 10.1002/1878-0261.12490. Epub 2019 Jul 3.
 • Puig I, Tenbaum SP, Chicote I, Arqués O, Martínez-Quintanilla J, Cuesta-Borrás E, Ramírez L, Gonzalo P, Soto A, Aguilar S, Eguizabal C, Caratù G, Prat A, Argilés G, Landolfi S, Casanovas O, Serra V, Villanueva A, Arroyo AG, Terracciano L, Nuciforo P, Seoane J, Recio JA, Vivancos A, Dienstmann R, Tabernero J, Palmer HG. TET2 controls chemoresistant slow-cycling cancer cell survival and tumor recurrence. J Clin Invest. 2018 Aug 31;128(9):3887-3905.
 • Sveen A, Bruun J, Eide PW, Eilertsen IA, Ramirez L, Murumägi A, Arjama M, Danielsen SA, Kryeziu K, Elez E, Tabernero J, Guinney J, Palmer HG, Nesbakken A, Kallioniemi O, Dienstmann R, Lothe RA. Colorectal Cancer Consensus Molecular Subtypes Translated to Preclinical Models Uncover Potentially Targetable Cancer Cell Dependencies. Clin Cancer Res. 2018 Feb 15;24(4):794-806.
 • Martinez-Marti A, Felip E, Matito J, Mereu E, Navarro A, Cedrés S, Pardo N, Martinez de Castro A, Remon J, Miquel JM, Guillaumet-Adkins A, Nadal E, Rodriguez-Esteban G, Arqués O, Fasani R, Nuciforo P, Heyn H, Villanueva A, Palmer HG, Vivancos A. Dual MET and ERBB inhibition overcomes intratumor plasticity in osimertinib-resistant-advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). Ann Oncol. 2017 Oct 1;28(10):2451-2457.
 • Byrne AT, Alférez DG, Amant F, Annibali D, Arribas J, Biankin AV, Bruna A, Budinská E, Caldas C, Chang DK, Clarke RB, Clevers H, Coukos G, Dangles-Marie V, Eckhardt SG, Gonzalez-Suarez E, Hermans E, Hidalgo M, Jarzabek MA, de Jong S, Jonkers J, Kemper K, Lanfrancone L, Mælandsmo GM, Marangoni E, Marine JC, Medico E, Norum JH, Palmer HG, Peeper DS, Pelicci PG, Piris-Gimenez A, Roman-Roman S, Rueda OM, Seoane J, Serra V, Soucek L, Vanhecke D, Villanueva A, Vinolo E, Bertotti A, Trusolino L. Interrogating open issues in cancer medicine with patient-derived xenografts. Nat Rev Cancer. 2017 Sep 15;17(10):632.
 • Dienstmann R, Elez E, Argiles G, Matos I, Sanz-Garcia E, Ortiz C, Macarulla T, Capdevila J, Alsina M, Sauri T, Verdaguer H, Vilaro M, Ruiz-Pace F, Viaplana C, Garcia A, Landolfi S, Palmer HG, Nuciforo P, Rodon J, Vivancos A, Tabernero J. Analysis of mutant allele fractions in driver genes in colorectal cancer – biological and clinical insights. Mol Oncol. 2017 Sep;11(9):1263-1272.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argilés G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodon J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Palmer HG. Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin Cancer Res. 2016 Feb 1;22(3):644-56.
 • Barbáchano A, Fernández-Barral A, Pereira F, Segura MF, Ordóñez-Morán P, Carrillo-de Santa Pau E, González-Sancho JM, Hanniford D, Martínez N, Costales-Carrera A, Real FX, Palmer HG, Rojas JM, Hernando E, Muñoz A. SPROUTY-2 represses the epithelial phenotype of colon carcinoma cells via upregulation of ZEB1 mediated by ETS1 and miR-200/miR-150. Oncogene. 2016 Jun 9;35(23):2991-3003.
 • Jubierre L, Soriano A, Planells-Ferrer L, París-Coderch L, Tenbaum SP, Romero OA, Moubarak RS, Almazán-Moga A, Molist C, Roma J, Navarro S, Noguera R, Sánchez-Céspedes M, Comella JX, Palmer HG, Sánchez de Toledo J, Gallego S, Segura MF. BRG1/SMARCA4 is essential for neuroblastoma cell viability through modulation of cell death and survival pathways. Oncogene. 2016 Sep 29;35(39):5179-90.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argiles G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodón J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Pálmer HG.  Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin. Cancer Res. 2016 Feb; 22(3): 644-56
 • García-García C, Rivas MA, Ibrahim YH, Calvo MT, Gris-Oliver A, Rodriguez O, Grueso J, Anton P, Guzman M, Aura C, Nuciforo P, Jessen K, Argiles G, Dienstmann R, Bertotti A, Trusolino L, Matito J, Vivancos A, Chicote I, Pálmer HG, Tabernero J, Scaltriti M, Baselga J, Serra V.  MEK plus PI3K/mTORC1/2 Therapeutic Efficacy Is Impacted by TP53 Mutation in Preclinical Models of Colorectal Cancer. Clin. Cancer Res. 2015 Dec; 21(24): 5499-510
 • Herrero A, Pinto A, Colón-Bolea P, Casar B, Jones M, Agudo-Ibáñez L, Vidal R, Tenbaum SP, Nuciforo P, Valdizán EM, Horváth Z, Orfi L, Pineda-Lucena A, Bony E, Keri G, Rivas G, Pazos A, Gozalbes R, Pálmer HG, Hurlstone A, Crespo P.  Small Molecule Inhibition of ERK Dimerization Prevents Tumorigenesis by RAS-ERK Pathway Oncogenes. Cancer Cell 2015 Aug; 28(2): 170-82
 • Prat A, Adamo B, Fan C, Peg V, Vidal M, Galván P, Vivancos A, Nuciforo P, Pálmer HG, Dawood S, Rodón J, Cajal SR, Campo JM, Felip E, Tabernero J, Cortes J.  ERRATUM: Genomic Analyses across Six Cancer Types Identify Basal-like Breast Cancer as a Unique Molecular Entity. Sci Rep 2015; 5: 8179
 • Ordóñez-Morán P, Irmisch A, Barbáchano A, Chicote I, Tenbaum S, Landolfi S, Tabernero J, Huelsken J, Muñoz A, Pálmer HG.  SPROUTY2 is a β-catenin and FOXO3a target gene indicative of poor prognosis in colon cancer. Oncogene 2014 Apr; 33(15): 1975-85
 • Anjos-Afonso F, Currie E, Pálmer HG, Foster KE, Taussig DC, Bonnet D.  CD34(-) cells at the apex of the human hematopoietic stem cell hierarchy have distinctive cellular and molecular signatures. Cell Stem Cell 2013 Aug; 13(2): 161-74
 • Prat A, Adamo B, Fan C, Peg V, Vidal M, Galván P, Vivancos A, Nuciforo P, Pálmer HG, Dawood S, Rodón J, Cajal SR, Ramón y Cajal S, del Campo JM, Ramony Cajal S, Felip E, Tabernero J, Cortes J. Genomic analyses across six cancer types identify basal-like breast cancer as a unique molecular entity. Sci Rep 2013; 3: 3544
 • Puig I, Chicote I, Tenbaum SP, Arqués O, Herance JR, Gispert JD, Jimenez J, Landolfi S, Caci K, Allende H, Mendizabal L, Moreno D, Charco R, Espín E, Prat A, Elez ME, Argiles G, Vivancos A, Tabernero J, Rojas S, Pálmer HG.  A personalized preclinical model to evaluate the metastatic potential of patient-derived colon cancer initiating cells. Clin. Cancer Res. 2013 Dec; 19(24): 6787-801

Totes les publicacions

 • Capdevila J, Arqués O, Hernández Mora JR, Matito J, Caratù G, Mancuso FM, Landolfi S, Barriuso J, Jimenez-Fonseca P, Lopez Lopez C, Garcia-Carbonero R, Hernando J, Matos I, Paolo N, Hernández-Losa J, Esteller M, Martínez-Cardús A, Tabernero J, Vivancos A, Palmer HG. Epigenetic EGFR Gene Repression Confers Sensitivity to Therapeutic BRAFV600E Blockade in Colon Neuroendocrine Carcinomas.Clin Cancer Res. 2020 Feb 15;26(4):902-909. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-1266. Epub 2019 Oct 31.
 • Capdevila J, Matos I, Mancuso FM, Iglesias C, Nuciforo P, Zafon C, Palmer HG, Ogbah Z, Muiños L, Hernando J, Villacampa G, Peña CE, Tabernero J, Brose MS, Schlumberger M, Vivancos A. Identification of Expression Profiles Defining Distinct Prognostic Subsets of Radioactive-Iodine Refractory Differentiated Thyroid Cancer from the DECISION Trial.Mol Cancer Ther. 2020 Jan;19(1):312-317. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-19-0211. Epub 2019 Sep 20.
 • Selenica P, Raj N, Kumar R, Brown DN, Arqués O, Reidy D, Klimstra D, Snuderl M, Serrano J, Palmer HG, Weigelt B, Reis-Filho JS, Scaltriti M. Solid pseudopapillary neoplasms of the pancreas are dependent on the Wnt pathway.Mol Oncol. 2019 Aug;13(8):1684-1692. doi: 10.1002/1878-0261.12490. Epub 2019 Jul 3.
 • Sveen A, Bruun J, Eide PW, Eilertsen IA, Ramirez L, Murumägi A, Arjama M, Danielsen SA, Kryeziu K, Elez E, Tabernero J, Guinney J, Palmer HG, Nesbakken A, Kallioniemi O, Dienstmann R, Lothe RA. Colorectal Cancer Consensus Molecular Subtypes Translated to Preclinical Models Uncover Potentially Targetable Cancer Cell Dependencies. Clin Cancer Res. Epub 2017 Dec 14.
 • Martinez-Marti A, Felip E, Matito J, Mereu E, Navarro A, Cedrés S, Pardo N, Martinez de Castro A, Remon J, Miquel JM, Guillaumet-Adkins A, Nadal E, Rodriguez-Esteban G, Arqués O, Fasani R, Nuciforo P, Heyn H, Villanueva A, Palmer HG, Vivancos A. Dual MET and ERBB inhibition overcomes intratumor plasticity in osimertinib-resistant-advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). Ann Oncol. 2017 Oct 1;28(10):2451-2457.
 • Byrne AT, Alférez DG, Amant F, Annibali D, Arribas J, Biankin AV, Bruna A, Budinská E, Caldas C, Chang DK, Clarke RB, Clevers H, Coukos G, Dangles-Marie V, Eckhardt SG, Gonzalez-Suarez E, Hermans E, Hidalgo M, Jarzabek MA, de Jong S, Jonkers J, Kemper K, Lanfrancone L, Mælandsmo GM, Marangoni E, Marine JC, Medico E, Norum JH, Palmer HG, Peeper DS, Pelicci PG, Piris-Gimenez A, Roman-Roman S, Rueda OM, Seoane J, Serra V, Soucek L, Vanhecke D, Villanueva A, Vinolo E, Bertotti A, Trusolino L. Interrogating open issues in cancer medicine with patient-derived xenografts. Nat Rev Cancer. 2017 Sep 15;17(10):632.
 • Dienstmann R, Elez E, Argiles G, Matos I, Sanz-Garcia E, Ortiz C, Macarulla T, Capdevila J, Alsina M, Sauri T, Verdaguer H, Vilaro M, Ruiz-Pace F, Viaplana C, Garcia A, Landolfi S, Palmer HG, Nuciforo P, Rodon J, Vivancos A, Tabernero J. Analysis of mutant allele fractions in driver genes in colorectal cancer – biological and clinical insights. Mol Oncol. 2017 Sep;11(9):1263-1272.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argilés G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodon J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Palmer HG. Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin Cancer Res. 2016 Feb 1;22(3):644-56.
 • Barbáchano A, Fernández-Barral A, Pereira F, Segura MF, Ordóñez-Morán P, Carrillo-de Santa Pau E, González-Sancho JM, Hanniford D, Martínez N, Costales-Carrera A, Real FX, Palmer HG, Rojas JM, Hernando E, Muñoz A. SPROUTY-2 represses the epithelial phenotype of colon carcinoma cells via upregulation of ZEB1 mediated by ETS1 and miR-200/miR-150. Oncogene. 2016 Jun 9;35(23):2991-3003.
 • Jubierre L, Soriano A, Planells-Ferrer L, París-Coderch L, Tenbaum SP, Romero OA, Moubarak RS, Almazán-Moga A, Molist C, Roma J, Navarro S, Noguera R, Sánchez-Céspedes M, Comella JX, Palmer HG, Sánchez de Toledo J, Gallego S, Segura MF. BRG1/SMARCA4 is essential for neuroblastoma cell viability through modulation of cell death and survival pathways. Oncogene. 2016 Sep 29;35(39):5179-90.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argiles G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodón J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Pálmer HG.  Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin. Cancer Res. 2016 Feb; 22(3): 644-56
 • García-García C, Rivas MA, Ibrahim YH, Calvo MT, Gris-Oliver A, Rodriguez O, Grueso J, Anton P, Guzman M, Aura C, Nuciforo P, Jessen K, Argiles G, Dienstmann R, Bertotti A, Trusolino L, Matito J, Vivancos A, Chicote I, Pálmer HG, Tabernero J, Scaltriti M, Baselga J, Serra V.  MEK plus PI3K/mTORC1/2 Therapeutic Efficacy Is Impacted by TP53 Mutation in Preclinical Models of Colorectal Cancer. Clin. Cancer Res. 2015 Dec; 21(24): 5499-510
 • Herrero A, Pinto A, Colón-Bolea P, Casar B, Jones M, Agudo-Ibáñez L, Vidal R, Tenbaum SP, Nuciforo P, Valdizán EM, Horváth Z, Orfi L, Pineda-Lucena A, Bony E, Keri G, Rivas G, Pazos A, Gozalbes R, Pálmer HG, Hurlstone A, Crespo P.  Small Molecule Inhibition of ERK Dimerization Prevents Tumorigenesis by RAS-ERK Pathway Oncogenes. Cancer Cell 2015 Aug; 28(2): 170-82
 • Prat A, Adamo B, Fan C, Peg V, Vidal M, Galván P, Vivancos A, Nuciforo P, Pálmer HG, Dawood S, Rodón J, Cajal SR, Campo JM, Felip E, Tabernero J, Cortes J.  ERRATUM: Genomic Analyses across Six Cancer Types Identify Basal-like Breast Cancer as a Unique Molecular Entity. Sci Rep 2015; 5: 8179
 • Ordóñez-Morán P, Irmisch A, Barbáchano A, Chicote I, Tenbaum S, Landolfi S, Tabernero J, Huelsken J, Muñoz A, Pálmer HG.  SPROUTY2 is a β-catenin and FOXO3a target gene indicative of poor prognosis in colon cancer. Oncogene 2014 Apr; 33(15): 1975-85
 • Anjos-Afonso F, Currie E, Pálmer HG, Foster KE, Taussig DC, Bonnet D.  CD34(-) cells at the apex of the human hematopoietic stem cell hierarchy have distinctive cellular and molecular signatures. Cell Stem Cell 2013 Aug; 13(2): 161-74
 • Prat A, Adamo B, Fan C, Peg V, Vidal M, Galván P, Vivancos A, Nuciforo P, Pálmer HG, Dawood S, Rodón J, Cajal SR, Ramón y Cajal S, del Campo JM, Ramony Cajal S, Felip E, Tabernero J, Cortes J. Genomic analyses across six cancer types identify basal-like breast cancer as a unique molecular entity. Sci Rep 2013; 3: 3544
 • Puig I, Chicote I, Tenbaum SP, Arqués O, Herance JR, Gispert JD, Jimenez J, Landolfi S, Caci K, Allende H, Mendizabal L, Moreno D, Charco R, Espín E, Prat A, Elez ME, Argiles G, Vivancos A, Tabernero J, Rojas S, Pálmer HG.  A personalized preclinical model to evaluate the metastatic potential of patient-derived colon cancer initiating cells. Clin. Cancer Res. 2013 Dec; 19(24): 6787-801
 • Tenbaum SP, Ordóñez-Morán P, Puig I, Chicote I, Arqués O, Landolfi S, Fernández Y, Herance JR, Gispert JD, Mendizabal L, Aguilar S, Ramón y Cajal S, Schwartz S, Vivancos A, Espín E, Rojas S, Baselga J, Tabernero J, Muñoz A, Pálmer HG.  β-catenin confers resistance to PI3K and AKT inhibitors and subverts FOXO3a to promote metastasis in colon cancer. Nat. Med. 2012 Jun; 18(6): 892-901
 • Larriba MJ, Ordóñez-Morán P, Chicote I, Martín-Fernández G, Puig I, Muñoz A, Pálmer HG. Vitamin D receptor deficiency enhances Wnt/β-catenin signaling and tumor burden in colon cancer. PLoS ONE 2011; 6(8): e23524
 • Barbáchano A, Ordóñez-Morán P, García JM, Sánchez A, Pereira F, Larriba MJ, Martínez N, Hernández J, Landolfi S, Bonilla F, Pálmer HG, Rojas JM, Muñoz A.  SPROUTY-2 and E-cadherin regulate reciprocally and dictate colon cancer cell tumourigenicity. Oncogene 2010 Aug; 29(34): 4800-13
 • Pálmer HG, Anjos-Afonso F, Carmeliet G, Takeda H, Watt FM.  The vitamin D receptor is a Wnt effector that controls hair follicle differentiation and specifies tumor type in adult epidermis. PLoS ONE 2008; 3(1): e1483
 • Pálmer HG, Larriba MJ, García JM, Ordóñez-Morán P, Peña C, Peiró S, Puig I, Rodríguez R, de la Fuente R, Bernad A, Pollán M, Bonilla F, Gamallo C, de Herreros AG, Muñoz A.  The transcription factor SNAIL represses vitamin D receptor expression and responsiveness in human colon cancer. Nat. Med. 2004 Sep; 10(9): 917-9
 • Pálmer HG, González-Sancho JM, Espada J, Berciano MT, Puig I, Baulida J, Quintanilla M, Cano A, de Herreros AG, Lafarga M, Muñoz A.  Vitamin D(3) promotes the differentiation of colon carcinoma cells by the induction of E-cadherin and the inhibition of beta-catenin signaling. J. Cell Biol. 2001 Jul; 154(2): 369-87