CFAH GRUP DE RECERCA TRASLACIONAL DEL SARCOMA – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

GRUP DE RECERCA TRASLACIONAL DEL SARCOMA

RECERCA PRECLÍNICA I TRANSLACIONAL
Grup de Recerca Traslacional del Sarcoma

CÉSAR SERRANO
Investigador Principal
Biosketch

El sarcoma abarca més de 70 entitats d’origen mesenquimàtic, que constitueixen entre l’1 i el 2% de tots els càncers. Des d’una perspectiva biològica, els sarcomes es poden classificar en dues categories àmplies: sarcomes genòmicament simples provocats per alteracions genètiques simples, com translocacions o mutacions activants específiques, i tumors amb aberracions genòmiques complexes i desequilibrades. Cadascuna d’aquestes categories inclou diversos subtipus de sarcomes que, sovint, mostren profundes diferències en la seva composició molecular, el curs de la malaltia i l’enfocament terapèutic.

El nostre grup es centra en l’estudi dels sarcomes amb dependència oncogènica d’impulsors específics de la malaltia. Entre ells, el tumor de l’estroma gastrointestinal (tegi) és la neoplàsia mesenquimatosa maligna més freqüent i constitueix un model paradigmàtic per estudiar l’addicció als oncogens i identificar els mecanismes estructurals i funcionals de la resposta i la resistència als medicaments.

Els treballs en curs apunten a una comprensió biològica més profunda del tegi i altres sarcomes per avançar en el desenvolupament de fàrmacs. Un dels principals obstacles que afecten directament els resultats dels pacients guarda relació amb l’heterogeneïtat dels mecanismes de resistència. Per tant, el nostre objectiu general és identificar molècules crucials i mecanismes de senyalització en la biologia del tegi que poden servir com vulnerabilitats terapèutiques.

També continuem validant un conjunt bàsic de molècules coregulades per les vies posteriors de KIT i identificades a través d’exhaustius estudis de transcriptomes complets en diversos models de tegi humans clínicament representatius. El nostre grup està particularment interessat en aquells amb funció de prosupervivència per comprendre millor l’adaptació cel·lular a la inhibició del conductor, que en última instància podrien ser nous objectius terapèutics.

El nostre objectiu és aconseguir un veritable impacte clínic a través de la millora del tractament i l’atenció diaris dels nostres pacients amb sarcoma. Ens enorgulleix informar que la nostra Unitat Multidisciplinar de Sarcoma ha estat designada com a Centre Nacional de Referència per al Sarcoma pel Ministeri de Sanitat espanyol i, per tant, constitueix un escenari òptim per traduir el descobriment de el càncer en resultats clínics reals.


OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Identificació de mediadors moleculars crítics de la senyalització oncogènica en sarcomes.
 • Caracterització dels mecanismes de resposta i resistència a teràpies dirigides a sarcomes.
 • Modelització preclínica i validació d’estratègies terapèutiques per traduir a nivell clínic.

ASPECTES DESTACATS

 • Fa poc hem determinat la base molecular del benefici clínic limitat dels inhibidors de la tirosina cinasa en els tegi resistents a imatinib.
 • El nostre grup ha liderat estudis d’alt nivell cap a la implementació clínica de la biòpsia líquida en pacients amb GIST.
 • César Serrano ha participat en els consorcis internacionals que han donat lloc a les aprovacions de ripretinib i avapritinib en GIST.
 • Estem activament compromesos amb pacients amb sarcoma i grups de defensa. Per exemple, el Dr. Serrano coordina el simposi anual de pacients amb sarcoma a Espanya. A més, els equips de sarcoma clínic i traslacional del VHIO i l’Hospital Vall d’Hebron han protagonitzat el documental “Backstage: Parlem d’un sarcoma”.

EQUIP

 • Investigator Principal
  • César Serrano
 • Becaris predoctorals
  • Alfonso García Valverde
  • David Gómez Peregrina
  • Iván Olivares Rivas
  • Daniel Pilco Janeta
  • Gemma Mur Bonet
 • Estudiant
  • Marc Segarra Mondéjar
 • Tècnic
  • Jordi Rosell Aluja. (Lab Technician)

Publicacions científiques més rellevants

 • Serrano C, Mariño-Enríquez A, Tao DL, Ketzer J, Eilers G, Zhu M, Yu C, Mannan AM, Rubin BP, Demetri GD, Raut CP, Presnell A, McKinley A, Heinrich MC, Czaplinski JT, Sicinska E, Bauer S, George S, Fletcher JA. Complementary activity of tyrosine kinase inhibitors against secondary kit mutations in imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumours. Br J Cancer. 2019 Mar;120(6):612-620.
 • Serrano C, García-Del-Muro X, Valverde C, Sebio A, Durán J, Manzano A, Pajares I, Hindi N, Landolfi S, Jiménez L, Rubió-Casadevall J, Estival A, Lavernia J, Safont MJ, Pericay C, Díaz-Beveridge R, Martínez-Marín V, Vicente-Baz D, Vivancos A, Hernández-Losa J, Arribas J, Carles J. Clinicopathological and Molecular Characterization of Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors with Prolonged Benefit to Frontline Imatinib. Oncologist. 2019 May;24(5):680-687.
 • George S, Serrano C, Hensley ML, Ray-Coquard I. Soft Tissue and Uterine Leiomyosarcoma. J Clin Oncol. 2018 Jan 10;36(2):144-150.
 • Garner AP, Gozgit JM, Anjum R, Vodala S, Schrock A, Zhou T, Serrano C, Eilers G, Zhu M, Ketzer J, Wardwell S, Ning Y, Song Y, Kohlmann A, Wang F, Clackson T, Heinrich MC, Fletcher JA, Bauer S, Rivera VM. Ponatinib inhibits polyclonal drug-resistant KIT oncoproteins and shows therapeutic potential in heavily pretreated gastrointestinal stromal tumor (GIST) patients. Clin Cancer Res. 2014 Nov 15;20(22):5745-5755.
 • George S, Barysauskas C, Serrano C, Oduyebo T, Rauh-Hain JA, Del Carmen MG, Demetri GD, Muto MG. Retrospective cohort study evaluating the impact of intraperitoneal morcellation on outcomes of localized uterine leiomyosarcoma. Cancer. 2014 Oct 15;120(20):3154-8.
 • Serrano C, Wang Y, Mariño-Enríquez A, Lee JC, Ravegnini G, Morgan JA, Bertagnolli MM, Beadling C, Demetri GD, Corless CL, Heinrich MC, Fletcher JA. KRAS and KIT Gatekeeper Mutations Confer Polyclonal Primary Imatinib Resistance in GI Stromal Tumors: Relevance of Concomitant Phosphatidylinositol 3-Kinase/AKT Dysregulation. J Clin Oncol. 2015 Aug 1;33(22):e93-6.

Totes les publicacions

 • Serrano C, Leal A, Kuang Y, Morgan JA, Barysauskas CM, Phallen J, Triplett O, Mariño-Enríquez A, Wagner AJ, Demetri GD, Velculescu VE, Paweletz CP, Fletcher JA, George S. Phase I Study of Rapid Alternation of Sunitinib and Regorafenib for the Treatment of Tyrosine Kinase Inhibitor Refractory Gastrointestinal Stromal Tumors. Clin Cancer Res. 2019 Dec 15;25(24):7287-7293.
 • Serrano C, Mariño-Enríquez A, Tao DL, Ketzer J, Eilers G, Zhu MJ, Yu C, Mannan AM, Rubin BP, Demetri GD, Raut CP, Presnell A, McKinley A, Heinrich MC, Czaplinski JT, Sicinska E, Bauer S, George S, Fletcher JA. Complementary activity of tyrosine kinase inhibitors against secondary KIT mutations in imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumors. Br J Cancer. 2019 Mar;120(6):612-620.
 • Serrano C, García-Del-Muro X, Valverde C, Sebio A, Durán J, Manzano A, Pajares I, Hindi N, Landolfi S, Jiménez L, Rubió-Casadevall J, Estival A, Lavernia J, Safont MJ, Pericay C, Díaz-Beveridge R, Martínez-Marín V, Vicente-Baz D, Vivancos A, Hernández-Losa J, Arribas J, Carles J. Clinicopathological and Molecular Characterization of Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors with Prolonged Benefit to Frontline Imatinib. Oncologist. 2019 May;24(5):680-687.
 • Serrano C, García-Del-Muro X, Valverde C, Sebio A, Durán J, Manzano A, Pajares I, Hindi N, Landolfi S, Jiménez L, Rubió-Casadevall J, Estival A, Lavernia J, Safont MJ, Pericay C, Díaz-Beveridge R, Martínez-Marín V, Vicente-Baz D, Vivancos A, Hernández-Losa J, Arribas J, Carles J. Clinicopathological and Molecular Characterization of Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors with Prolonged Benefit to Frontline Imatinib. Oncologist. 2019 May;24(5):680-687.
 • Ravegnini G, Serrano C, Simeon V, Sammarini G, Nannini M, Roversi E, Urbini M, Ferrè F, Ricci R, Tarantino G, Pantaleo MA, Hrelia P, Angelini S. The rs17084733 variant in the KIT 3′ UTR disrupts a miR-221/222 binding site in gastrointestinal stromal tumour: a sponge-like mechanism conferring disease susceptibility. Epigenetics. 2019 Apr 13:1-13.
 • Serrano C, Mariño-Enríquez A, Tao DL, Ketzer J, Eilers G, Zhu M, Yu C, Mannan AM, Rubin BP, Demetri GD, Raut CP, Presnell A, McKinley A, Heinrich MC, Czaplinski JT, Sicinska E, Bauer S, George S, Fletcher JA. Complementary activity of tyrosine kinase inhibitors against secondary kit mutations in imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumours. Br J Cancer. 2019 Mar;120(6):612-620.
 • Ravegnini G, Sammarini G, Serrano C, Nannini M, Pantaleo MA, Hrelia P, Angelini S. Clinical relevance of circulating molecules in cancer: focus on gastrointestinal stromal tumors. Ther Adv Med Oncol. 2019 Mar 1;11:1758835919831902.
 • Serrano-Candelas E, Ainsua-Enrich E, Navinés-Ferrer A, Rodrigues P, García-Valverde A, Bazzocco S, Macaya I, Arribas J, Serrano C, Sayós J, Arango D, Martin M. Silencing of adaptor protein SH3BP2 reduces KIT/PDGFRA receptors expression and impairs gastrointestinal stromal tumors growth. Mol Oncol. 2018 Aug;12(8):1383-1397.
 • Moura DS, Ramos R, Fernandez-Serra A, Serrano T, Cruz J, Alvarez-Alegret R, Ortiz-Duran R, Vicioso L, Gomez-Dorronsoro ML, Garcia Del Muro X, Martinez-Trufero J, Rubio-Casadevall J, Sevilla I, Lainez N, Gutierrez A, Serrano C, Lopez-Alvarez M, Hindi N, Taron M, López-Guerrero JA, Martin-Broto J. Gene expression analyses determine two different subpopulations in KIT-negative GIST-like (KNGL) patients. Oncotarget. 2018 Apr 3;9(25):17576-17588.
 • George S, Serrano C, Hensley ML, Ray-Coquard I. Soft Tissue and Uterine Leiomyosarcoma. J Clin Oncol. 2018 Jan 10;36(2):144-150.
 • Serrano C, George S, Valverde C, Olivares D, García-Valverde A, Suárez C, Morales-Barrera R, Carles J. Novel Insights into the Treatment of Imatinib-Resistant Gastrointestinal Stromal Tumors. Target Oncol. 2017 Jun;12(3):277-288.
 • Poveda A, García Del Muro X, López-Guerrero JA, Cubedo R, Martínez V, Romero I, Serrano C, Valverde C, Martín-Broto J; GEIS (Grupo Español de Investigación en Sarcomas/Spanish Group for Sarcoma Research). GEIS guidelines for gastrointestinal sarcomas (GIST). Cancer Treat Rev. 2017 Apr;55:107-119.
 • Martin-Broto J, Martinez-Marín V, Serrano C, Hindi N, López-Guerrero JA, Bisculoa M, Ramos-Asensio R, Vallejo-Benítez A, Marcilla-Plaza D, González-Cámpora R. Gastrointestinal stromal tumors (GISTs): SEAP-SEOM consensus on pathologic and molecular diagnosis. Clin Transl Oncol. 2017 May;19(5):536-545.
 • Poveda A, Martinez V, Serrano C, Sevilla I, Lecumberri MJ, de Beveridge RD, Estival A, Vicente D, Rubió J, Martin-Broto J. SEOM Clinical Guideline for gastrointestinal sarcomas (GIST) (2016). Clin Transl Oncol. 2016 Dec;18(12):1221-1228.
 • Serrano C, Romagosa C, Hernández-Losa J, Simonetti S, Valverde C, Moliné T, Somoza R, Pérez M, Vélez R, Vergés R, Domínguez R, Carles J, Ramón Y Cajal S. RAS/MAPK pathway hyperactivation determines poor prognosis in undifferentiated pleomorphic sarcomas. Cancer. 2016 Jan 1;122(1):99-107.
 • Garner AP, Gozgit JM, Anjum R, Vodala S, Schrock A, Zhou T, Serrano C, Eilers G, Zhu M, Ketzer J, Wardwell S, Ning Y, Song Y, Kohlmann A, Wang F, Clackson T, Heinrich MC, Fletcher JA, Bauer S, Rivera VM. Ponatinib inhibits polyclonal drug-resistant KIT oncoproteins and shows therapeutic potential in heavily pretreated gastrointestinal stromal tumor (GIST) patients. Clin Cancer Res. 2014 Nov 15;20(22):5745-5755.
 • George S, Barysauskas C, Serrano C, Oduyebo T, Rauh-Hain JA, Del Carmen MG, Demetri GD, Muto MG. Retrospective cohort study evaluating the impact of intraperitoneal morcellation on outcomes of localized uterine leiomyosarcoma. Cancer. 2014 Oct 15;120(20):3154-8.
 • Serrano C, George S. Recent advances in the treatment of gastrointestinal stromal tumors. her Adv Med Oncol. 2014 May;6(3):115-27.
 • Serrano C, Wang Y, Mariño-Enríquez A, Lee JC, Ravegnini G, Morgan JA, Bertagnolli MM, Beadling C, Demetri GD, Corless CL, Heinrich MC, Fletcher JA. KRAS and KIT Gatekeeper Mutations Confer Polyclonal Primary Imatinib Resistance in GI Stromal Tumors: Relevance of Concomitant Phosphatidylinositol 3-Kinase/AKT Dysregulation. J Clin Oncol. 2015 Aug 1;33(22):e93-6.
 • Serrano C, Nucci MR, Tirumani SH, Raut CP, George S. Hormone dependency in metastatic low-grade leiomyosarcoma following uterine smooth muscle tumour of uncertain malignant potential. BMJ Case Rep. 2014 Mar 27;2014.
 • Simonetti S, Serrano C, Hernández-Losa J, Bagué S, Orellana R, Valverde C, Lleonart ME, Aizpurua M, Carles J, Ramón y Cajal S, Romagosa C. Schwannomas, benign tumors with a senescent phenotype. Histol Histopathol. 2014 Jun;29(6):721-30.
 • Serrano C, George S. Leiomyosarcoma. Hematol Oncol Clin North Am. 2013 Oct;27(5):957-74.
 • Serrano C, Simonetti S, Hernández-Losa J, Valverde C, Carrato C, Bagué S, Orellana R, Somoza R, Moliné T, Carles J, Huguet P, Romagosa C, Ramón y Cajal S. BRAF V600E and KRAS G12S mutations in peripheral nerve sheath tumours. Histopathology. 2013 Feb;62(3):499-504.
 • Morales-Barrera R, Bellmunt J, Suárez C, Valverde C, Guix M, Serrano C, Gallén M, Carles J. Cisplatin and gemcitabine administered every two weeks in patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma and impaired renal function. Eur J Cancer. 2012 Aug;48(12):1816-21.
 • Serrano C, Morales R, Suárez C, Núñez I, Valverde C, Rodón J, Humbert J, Padrós O, Carles J. Emerging therapies for urothelial cancer. Cancer Treat Rev. 2012 Jun;38(4):311-7.
 • Serrano C, Cortés J, De Mattos-Arruda L, Bellet M, Gómez P, Saura C, Pérez J, Vidal M, Muñoz-Couselo E, Carreras MJ, Sánchez-Ollé G, Tabernero J, Baselga J, Di Cosimo S. Trastuzumab-related cardiotoxicity in the elderly: a role for cardiovascular risk factors. Ann Oncol. 2012 Apr;23(4):897-902.
 • Serrano C, Alonso J, Gómez-Mariano G, Aguirre E, Diez O, Gadea N, Bosch N, Balmaña J, Graña B. Low penetrance hereditary retinoblastoma in a family: what should we consider in the genetic counselling process and follow up? Fam Cancer. 2011 Sep;10(3):617-21.
 • Cedrés S, Quispe I, Martínez P, Longo M, Rodríguez E, Serrano C, Muñoz E, Pallisa E, Felip E. Computed tomography (CT) predicts accurately the pathologic tumour size in stage I non-small-cell lung cancer (NSCLC). Clin Transl Oncol. 2010 Dec;12(12):829-35.
 • Serrano C, García Á, Brana I, Pérez-Benavente A, Oaknin A. Angiosarcoma of the ovary: is it always a lethal disease? J Clin Oncol. 2010 Nov 20;28(33):e675-7.
 • Serrano C, Markman B, Tabernero J. Integration of anti-epidermal growth factor receptor therapies with cytotoxic chemotherapy. Cancer J. 2010 May-Jun;16(3):226-34.
 • Serrano C, Suárez C, Andreu J, Carles J. Acute aortic dissection during sorafenib-containing therapy. Ann Oncol. 2010 Jan;21(1):181-2.
 • Prat A, Serrano C, Valverde C, Calvo E. Acute severe hypothyroidism induced by sunitinib. Radiother Oncol. 2008 Oct;89(1):124-5.
 • Prat A, Martínez P, Serrano C, Montero MA, Andreu J, Cortés J. Acute lung injury associated with docetaxel and bevacizumab. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2007 Dec;19(10):803-5.
 • Serrano C, Mackintosh C, Herrero D, Martins AS, de Alava E, Hernández T, Pérez-Fontán J, Abad M, Pérez A, Serrano E, Bullón A, Orfao A. Imatinib is not a potential alternative treatment for uterine leiomyosarcoma. Clin Cancer Res. 2005 Jul 1;11(13):4977-9.