CFAH GRUP D’INVESTIGACIÓ TRASLACIONAL EN CÀNCER DE PRÒSTATA – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

RECERCA PRECLÍNICA I TRANSLACIONAL
Grup d’Investigació Traslacional en Càncer de Pròstata

 JOAQUIN MATEO
Investigator principal
Biosketch

Durant l’última dècada, hem estat testimonis d’una revolució en el tractament de càncer de pròstata resistent a la castració metastàtic (CPRCm), que és una forma avançada i letal del càncer de pròstata. Una comprensió més profunda de la seva biologia subjacent ha portat al desenvolupament de compostos que es dirigeixen a la via de senyalització d’andrògens i a el sistema immunològic, així com a taxans i radiofàrmacs.

Malgrat aquests avenços cap a un tractament més eficaç de l’CPRCm, segueix sent una malaltia mortal que provoca una morbiditat i mortalitat significatives a nivell mundial. Es podria dir que la necessitat més crítica en el desenvolupament de fàrmacs contra el CPRC és l’estratificació molecular del tractament. Paral·lelament, els esforços han de continuar centrant-se en la identificació de biomarcadors predictius sòlids de resposta i el desenvolupament de teràpies dirigides contra el càncer. L’arribada d’aquests nous tractaments ha impulsat l’evolució del tumor cap a un canvi en el panorama genòmic observat en pacients amb malaltia avançada.

Vam adoptar un enfocament d’investigació purament integral i integrador. Com a tal, el nostre grup abasta biologia molecular, genòmica tumoral, assaigs clínics i ciències computacionals per tal de desenvolupar estratègies de medicina de precisió per tractar el càncer de pròstata avançat basades en biomarcadors de resposta predictius.

Els defectes en els gens de reparació de l’ADN, en particular en els trencaments de doble cadena, estan presents en el 20-25% dels casos de CPRCm i ens permeten estudiar com podem oferir un tractament i una atenció més precisos per al càncer. Algunes d’aquestes mutacions tenen implicacions pronòstiques i predictives que són crucials per a complir la promesa de la medicina personalitzada en oncologia.

Utilitzem una varietat d’eines (edició gènica CRISPR, shRNA, siRNA i inhibidors farmacològics) per induir la pèrdua de funció de gens clau de reparació de l’ADN en models in vitro de càncer de pròstata i, així, establir com els tumors adapten la seva maquinària de reparació de l’ADN, i com això es veu afectat per la modulació de la senyalització oncogènica d’AR. El nostre interès en la modulació del cicle cel·lular per dany de l’ADN també ens ha portat a estudiar el fenotip similar a la senescència observat després de l’exposició a fàrmacs dirigits, amb la hipòtesi que es tracta d’un mecanisme de resistència als fàrmacs, i com convertir-lo en diana terapèutica.

Amb l’objectiu de traduir les nostres troballes en beneficis per als pacients el més ràpidament possible, estudiem les mateixes firmes genòmiques i transcriptòmiques en biòpsies de pacients amb càncer de pròstata metastàtic. En paral·lel, recopilem biòpsies líquides longitudinals per estudiar com evoluciona un tumor durant la resposta i progressió a fàrmacs dirigits.

La nostra investigació se centra en estratègies òptimes d’estratificació de pacients per a l’atenció clínica, fent especial èmfasi en la combinació de fàrmacs dirigits a la reparació de l’ADN amb aquells que inhibeixen la senyalització d’andrògens.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Establir una reclassificació clínicament rellevant del càncer de pròstata metastàtic que integra dades genotípiques i fenotípiques amb assajos funcionals.
 • Desenvolupar assaigs d’estratificació molecular del càncer de pròstata basats en teixit tumoral i biomarcadors circulants.
 • Optimitzar la combinació de fàrmacs dirigits a la reparació de l’ADN amb inhibidors dels receptors d’andrògens.
 • Construir un nucli de medicina de precisió per a pacients amb càncer de pròstata tractats a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH).

ASPECTES DESTACATS

 • Llançament del Registre IRONMAN a Espanya. Aquest projecte és resultat de la investigació científica acadèmica en equip i recopila dades clíniques i mostres biològiques per a l’anàlisi correlatiu de pacients amb càncer de pròstata avançat.
 • Participació en l’estudi Profound, el primer assaig clínic basat en biomarcadors positius en el càncer de pròstata, que ha confirmat l’eficàcia dels inhibidors de PARP en la reparació de l’ADN de el càncer de pròstata defectuós.
 • Establiment del nostre primer assaig clínic iniciat per investigadors i dirigit conjuntament a AR i PARP en el càncer de pròstata metastàtic sense tractament hormonal; l’estudi s’iniciarà la selecció de subjectes en 2020.
 • Vam rebre el premi Fundació FERO 2019 per desenvolupar assajos de biòpsia líquida en el càncer de pròstata avançat.

 


EQUIP

 •  Investigador Principal
  • Joaquin Mateo
 •  Investigador Senior
  • Nicolas Herranz
 • Becaris postdoctorals
  • Alejandro Athie
  • Irene Casanova
 • Estudiant de doctorat
  • Sara Arce
 • Tècnics
  • Teresa Casals
  • Sarai Cordoba

Publicacions científiques més rellevants

 • Mateo J, Porta N, Bianchini D, McGovern U, Elliott T, Jones R, Syndikus I, Ralph C, Jain S, Varughese M, Parikh O, Crabb S, Robinson A, McLaren D, Birtle A, Tanguay J, Miranda S, Figueiredo I, Seed G, Bertan C, Flohr P, Ebbs B, Rescigno P, Fowler G, Ferreira A, Riisnaes R, Pereira R, Curcean A, Chandler R, Clarke M, Gurel B, Crespo M, Nava Rodrigues D, Sandhu S, Espinasse A, Chatfield P, Tunariu N, Yuan W, Hall E, Carreira S, de Bono JS. Olaparib in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer with DNA repair gene aberrations (TOPARP-B): a multicentre, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2020 Jan;21(1):162-174.
 • Mateo J, Cheng HH, Beltran H, DollingD, XuW, Pritchard CC, MossopH, RescignoP, Perez-LopezR, SailerV, Kolinsky M, BalasopoulouA, BertanC, NanusDM, TagawaST, ThorneH, MontgomeryB, CarreiraS, Shahneen Sandhu S, RubinMA, Nelson PS, de BonoClinical outcome of prostate cancer patients with germline DNA repair mutations: follow-up from an international study. Eur Orol. 2018 doi:10.1016/j.euro.2018.01.010
 • Mateo J, Chakravarty D, Dienstmann R, Jezdic S, Gonzalez-Perez A, Lopez-Bigas N, Ng CKY, Bedard PL, Tortora G, Douillard JY, Van Allen EM, Schultz N, Swanton C, André F, Pusztai L. A framework to rank genomic alterations as targets for cancer precision medicine: The ESMO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets (ESCAT). Ann Oncol.2018 Sep 1;29(9):1895-1902.
 • Rodrigues DN, Rescigno P, Liu D, Yuan W, Carreira S, Lambros MB, Seed G, Mateo J, Riisnaes R, Mullane S, Margolis C, Miao D, Miranda S, Dolling D, Clarke M, Bertan C, Crespo M, Boysen G, Ferreira A, Sharp A, Figueiredo I, Keliher D, Aldubayan S, Burke KP, Sumanasuriya S, Fontes MS, Bianchini D, Zafeiriou Z, Mendes LST, Mouw K, Schweizer MT, Pritchard CC, Salipante S, Taplin ME, Beltran H, Rubin MA, Cieslik M, Robinson D, Heath E, Schultz N, Armenia J, Abida W, Scher H, Lord C, D’Andrea A, Sawyers CL, Chinnaiyan AM, Alimonti A, Nelson PS, Drake CG, Van Allen EM, de Bono JS. Immunogenomic analyses associate immunological alterations with mismatch repair defects in prostate cancer. J Clin Invest. 2018 Nov 1;128(11):5185.
 • Mateo J, Carles J. Towards a New Classification for Metastatic Prostate Cancer. Eur Urol. 2019 Mar;75(3):383-384. Epub 2018 Nov 19.
 • Joaquin Mateo, Gopinath Ganji , Charlotte Lemech , Howard A. Burris , Sae-Won Han , Karen Swales et al. A first-time-in-human study of GSK2636771, a phosphoinositide 3 kinase beta-selective inhibitor, in patients with advanced solid tumors. Clin Cancer Res. 2017 Oct 1;23(19):5981-5992.
 • Mateo J,* Carreira S*, Sandhu S*, Miranda S, Mossop H, Perez-Lopez R, et al DNA-Repair Defects and Olaparib in Metastatic Prostate Cancer. 2015. N Engl J Med 373(18):1697-1708.
 • Goodall J*, Mateo J*, Yuan W, Mossop H, Porta N, Miranda S et al. Circulating Free DNA to Guide Prostate Cancer Treatment with PARP Inhibition. Cancer Discov. 2017 Sep;7(9):1006-1017
 • Pritchard C*, Mateo J*, Walsh M*, de Sarkar N, Abida W, Beltran H, et al. Inherited DNA repair gene mutations in men with metastatic prostate cancer. N Engl J Med, 2016; 375(5)443-45.
 • Robinson D, Van Allen EM, Wu Y-M, Schultz N, Lonigro R, Mosquera JM, et al. Integrative clinical genomics of advanced prostate cancer. Cell 2015;161(5):1215–28.
 • Mateo J, Boysen G, Barbieri CE, Bryant HE, Castro E, Nelson PS, et al. DNA Repair in Prostate Cancer: Biology and Clinical Implications. European Urology. 2017 Mar;71(3):417-425.
 • Seed, W. Yuan, J. Mateo, S. Carreira, C. Bertan, M. Lambros, G. Boysen, et al. Gene Copy Number Estimation From Targeted Next Generation Sequencing Of Prostate Cancer Biopsies: Analytic Validation and Clinical Qualification. Clinical Cancer Research, 2017 Oct 15;23(20):6070-6077

Totes les publicacions

 • Mateo J, Seed G. Bertan C, Rescigno P, Dolling D, Figueiredo I, et al. (2019)Genomics of lethal prostate cancer at diagnosis and castration-resistance. J Clin Inv., ePub ahead of print, Dec.; DOI 10.1172/JCI132031.
 • Mateo J, Porta N, Bianchini D, McGovern U, Elliot T, Jones R et al. (2019) Olaparib in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer with DNA repair gene aberrations (TOPARP-B): a multicentre, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncology, ePub ahead of print, Dec 2019; DOI: 10.1016/S1470-2045(19)30684-9.
 • Athie A, Arce S, Gonzalez M, Morales R, Suarez C, Casals T, Hernandez G, Carles J, Mateo J. Targeting DNA Repair Defects for Precision Medicine in Prostate Cancer. Curr Onc Rep. 2019. 1007/s11912-019-0790-6
 • Abida, Wassim; Cyrta, Joanna; Heller, Glenn; Prandi, Davide; Armenia, Joshua; Coleman, Ilsa; Cieslik, Marcin; Benelli, Matteo; Robinson, Dan; Van Allen, Eliezer M; Sboner, Andrea; Fedrizzi, Tarcisio; Mosquera, Juan Miguel; Robinson, Brian D; De Sarkar, Navonil; Kunju, Lakshmi P; Tomlins, Scott; Wu, Yi Mi; Nava Rodrigues, Daniel; Loda, Massimo; Gopalan, Anuradha; Reuter, Victor E; Pritchard, Colin C; MATEO, JOAQUIN; Bianchini, Diletta; Miranda, Susana; Carreira, Suzanne; Rescigno, Pasquale; Filipenko, Julie; Vinson, Jacob; Montgomery, Robert B; Beltran, Himisha; Heath, Elisabeth I; Scher, Howard I; Kantoff, Philip W; Taplin, Mary-Ellen; Schultz, Nikolaus; deBono, Johann S; Demichelis, Francesca; Nelson, Peter S; Rubin, Mark A; Chinnaiyan, Arul M; Sawyers, Charles L. Genomic correlates of clinical outcome in advanced prostate cancer. Proc Nat Acad Sci. 2019. 1073/pnas.1902651116
 • Zafeiriou, Zafeiris; Bianchini, Diletta; Chandler, Robert; Rescigno, Pasquale; Yuan, Wei; Carreira, Suzanne; Barrero, Maialen; Petremolo, Antonella; Miranda, Susana; Riisnaes, Ruth; Rodrigues, Daniel Nava; Gurel, Bora; Sumanasuriya, Semini; Paschalis, Alec; Sharp, Adam; MATEO, JOAQUIN; Tunariu, Nina; Chinnaiyan, Arul M; Pritchard, Colin C; Kelly, Kevin; de Bono, Johann S. Genomic Analysis of Three Metastatic Prostate Cancer Patients with Exceptional Responses to Carboplatin Indicating Different Types of DNA Repair Deficiency. European Urology, 2019. 10.1016/j.eururo.2018.09.048
 • Nava Rodrigues, Daniel; Casiraghi, Nicola; Romanel, Alessandro; Crespo, Mateus; Miranda, Susana; Rescigno, Pasquale; Figueiredo, Ines; Riisnaes, Ruth; Carreira, Suzanne; Sumanasuriya, Semini; Gasperini, Paola; Sharp, Adam; MATEO, JOAQUIN; Makay, Alan; McNair, Christopher; Schiewer, Matthew; Knudsen, Karen; Boysen, Gunther; Demichelis, Francesca; de Bono, Johann S. Clin Cancer Res, 2019. 10.1158/1078-0432.CCR-18-2068
 • MATEO, JOAQUIN; Fizazi, Karim; Gillessen, Silke; Heidenreich, Axel; PEREZ LOPEZ, RAQUEL; Oyen, Wim J G; Shore, Neal; Smith, Matthew; Sweeney, Christopher; Tombal, Bertrand; Tomlins, Scott A; de Bono, Johann S. Managing Nonmetastatic Castration-resistant Prostate Cancer. European Urology, 2019. 10.1016/j.eururo.2018.07.035
 • MATEO, JOAQUIN; Lord, C J; SERRA, VIOLETA; Tutt, A; BALMAÑA, JUDITH; CASTROVIEJO, CRISTINA; CRUZ, CRISTINA; OAKNIN, ANA; Kaye, S B; de Bono, J S. A decade of clinical development of PARP inhibitors in perspective. Ann Onc, 2019. 10.1093/annonc/mdz192
 • Sharp, Adam; Welti, Jon C; Lambros, Maryou B K; Dolling, David; Rodrigues, Daniel Nava; Pope, Lorna; Aversa, Caterina; Figueiredo, Ines; Fraser, Jennifer; Ahmad, Zai; Lu, Changxue; Rescigno, Pasquale; Kolinsky, Michael; Bertan, Claudia; Seed, George; Riisnaes, Ruth; Miranda, Susana; Crespo, Mateus; Pereira, Rita; Ferreira, Ana; Fowler, Gemma; Ebbs, Berni; Flohr, Penny; Neeb, Antje; Bianchini, Diletta; Petremolo, Antonella; Sumanasuriya, Semini; Paschalis, Alec; MATEO, JOAQUIN; Tunariu, Nina; Yuan, Wei; Carreira, Suzanne; Plymate, Stephen R; Luo, Jun; de Bono, Johann S. Clinical Utility of Circulating Tumour Cell Androgen Receptor Splice Variant-7 Status in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. European Urology. 10.1016/j.eururo.2019.04.006
 • Mateo J, Cheng HH, Beltran H, Dolling D, Xu W, Pritchard C, et al. Clinical outcome of prostate cancer patients with germline DNA repair mutations: follow-up from an international study. Eur Urol. 2018 doi:10.1016/j.euro.2018.01.010
 • Nava-Rodrigues D, Rescigno P, Liu D, Yuan W, Carreira S, Lambros M, et al. Immunogenomic analyses associate immunological alterations with mismatch repair defects in prostate cancer, J Clin Inv. 2018; 128-11, pp.5185-5185.
 • Mateo J, Chakravarty D, Dienstmann R, Jezdic S, Gonzalez-Perez A, Lopez-Bigas N, et al. A framework to rank genomic alterations as targets for cancer precision medicine: The ESMO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets (ESCAT). Ann Oncol., August 2018, 29-9: 1895-1902.
 • Boysen G, Nava Rodrigues D, Rescigno P, Seed G, Dolling DI, Riisnaes R, Crespo M, et al. SPOP mutated/ CHD1 deleted lethal prostate cancer and abiraterone sensitivity. Clin Can Res. 2018; 24-22: 5585-5593.
 • Mateo J, Carles J. 2018. Towards a New Classification for Metastatic Prostate Cancer, Eur Urol.
 • Lorente, D, Olmos D, Mateo J et al. 2018. Circulating tumour cell increase as a biomarker of disease progression in metastatic castration-resistant prostate cancer patients with low baseline CTC counts. Ann Oncol. 29-7, pp.1554-1560.
 • Joaquin Mateo , Gopinath Ganji , Charlotte Lemech , Howard A. Burris , Sae-Won Han , Karen Swales , Shaun Decordova , Maurice P DeYoung , Deborah A Smith , Shanker Kalyana-Sundaram , Jiuhua Wu , Monica Motwani , Rakesh Kumar , Jerry M Tolson , Sun Young Rha , Hyun Cheol Chung , Joseph Paul Eder , Sunil Sharma, Yung-Jue Bang , Jeffrey R. Infante ,Li Yan, Johann de Bono, Hendrik-Tobias Arkenau. A first-time-in-human study of GSK2636771, a phosphoinositide 3 kinase beta-selective inhibitor, in patients with advanced solid tumors. Clin Cancer Res. 2017 Oct 1;23(19):5981-5992.
 • Seed G, Yuan W, Mateo J, Carreira S, Bertan C, Lambros M, Boysen G, Ferraldeschi R, Miranda S, Figueiredo I, Riisnaes R, Crespo M, Rodrigues DN, Talevich E, Robinson DR, Kunju LP, Wu YM, Lonigro R, Sandhu S, Chinnayan A, de Bono JS. Gene Copy Number Estimation from Targeted Next-Generation Sequencing of Prostate Cancer Biopsies: Analytic Validation and Clinical Qualification. Clin Cancer Res. 2017 Oct 15;23(20):6070-6077.
 • Goodall J*, Mateo J*, Yuan W, Mossop H, Porta N, Miranda S, Perez-Lopez R, Dolling D, Robinson DR, Sandhu S, Fowler G, Ebbs B, Flohr P, Seed G, Nava Rodrigues D, Boysen G, Bertan C, Atkin M, Clarke M, Crespo M, Figueiredo I, Riisnaes R, Sumanasuriya S, Rescigno P, Zafeiriou Z, Sharp A, Tunariu N, Bianchini D, Gillman A, Lord CJ, Hall E, Chinnaiyan AM, Carreira S, de Bono JS. Circulating Free DNA to Guide Prostate Cancer Treatment with PARP Inhibition. Cancer Discovery. 2017 Apr 27 [Epub ahead of print] DOI: 10.1158/2159-8290.CD-17-0261
 • Massard C, Mateo J, Loriot Y, Pezaro C, Albiges L, Mehra N, Varga A, Bianchini D, Ryan CJ, Petrylak DP, Attard G, Shen L, Fizazi K, de Bono J. : Phase I/II trial of cabazitaxel plus abiraterone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) progressing after docetaxel and abiraterone. Annals of Oncology. 2017 Jan 1;28(1):90-95
 • Pritchard C*, Mateo J*, Walsh M*, de Sarkar N, Abida W, Beltran H, Garofalo A, Gulati R, Carreira S, Eeles R, Elemento O, Rubin M, Robinson D, Lonigro R, Hussein M, Chinnaiyan A, Vinson J, Filipenko J, Garraway L, Taplin ME, Aldubayan S, Han C, Beightol M, Morissey C, Nghiem B, Cheng H, Montgomery B, Walsh T, Casadei S, Vijai J, Scher H, Sawyers C, Schultz N, Kantoff P, Solit D, Robson M, Van Allen E, Offit K, de Bono JS, Nelson P. (on behalf of the SU2C-PCF Prostate Cancer Dream Team] Inherited DNA repair gene mutations in men with metastatic prostate cancer. N Engl J Med, 2016; 375(5)443-45.
 • Mateo J,* Carreira S*, Sandhu S*, Miranda S, Mossop H, Perez-Lopez R, Nava Rodrigues D, Robinson D, Omlin A, Tunariu N, Boysen G, Porta N, Flohr P, Gillman A, Figueiredo I, Paulding C, Seed G, Jain S, Ralph C, Protheroe A, Hussain S, Jones R, Elliott T, McGovern U, Bianchini D, Goodall J, Zafeiriou Z, Williamson CT, Ferraldeschi R, Riisnaes R, Ebbs B, Fowler G, Roda D, Yuan W, Wu YM, Cao X, Brough R, Pemberton H, A’Hern R, Swain A, Kunju LP, Eeles R, Attard G, Lord CJ, Ashworth A, Rubin MA, Knudsen KE, Feng FY, Chinnaiyan AM, Hall E, de Bono JS. DNA-Repair Defects and Olaparib in Metastatic Prostate Cancer. 2015. N Engl J Med 373(18):1697-1708.
 • Robinson D, Van Allen EM, Wu Y-M, Schultz N, Lonigro R, Mosquera JM, Montgomery B, Taplin ME, Pritchard CC, Attard G, Beltran H, Abida W, Bradley RK, Vinson J, Cao X, Vats P, Kunju LP, Hussain M, Feng F, Tomlins SA, Conney KA, Smith DC, Brennan C, Siddiqui J, Mehra R, Chen Y, Rathkopf DE, Morris MJ, Solomon SB, Durack JC, Reuter VE, Gopalan A, Gao J, Loda M, Lis RT, Bowden M, Balk SP, Gaviola G, Sougnez C, Gupta M, Yu, EY, Mostaghel EA, Cheng HH, Mulcahy H, True L, Plymate SR, Dyinge H, Ferraldeschi R, Flohr P, Miranda S, Zafeiriou Z, Tunariu N, Mateo J, Perez-Lopez R, Demichelis F, Robinson B, Schiffman M, Nanus DM, Tagawa ST, Sigaras A, Eng KW, Elemento O, Sboner A, Heath EI, Scher HI, Pienta KJ, Kantoff P, de Bono JS, Rubin MA, Nelson PA, Garraway LA, Sawyers CL, Chinnaiyan AM. Integrative clinical genomics of advanced prostate cancer. Cell 2015;161(5):1215–28.
 • Perez-Lopez R, Mateo J, Mossop H, Blackledge MD, Collins DJ, Rata M, Morgan VA, Macdonald A, Sandhu S, Lorente D, Rescigno P, Zafeiriou Z, Bianchini D, Porta N, Hall E, Leach MO, de Bono JS, Koh DM, Tunariu N. Diffusion-weighted Imaging as a Treatment Response Biomarker for Evaluating Bone Metastases in Prostate Cancer: A Pilot Study. Radiology. 2017 Apr;283(1):168-177
 • Perez-Lopez R, Lorente D, Blackledge MD, Collins DJ, Mateo J, Bianchini D, Omlin A, Zivi A, Leach MO, de Bono JS, Koh DM, Tunariu N. Volume of Bone Metastasis Assessed with Whole-Body Diffusion-weighted Imaging Is Associated with Overall Survival in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. Radiology 2016; 280(1):151-160.
 • Ferraldeschi R, Nava D, Riisnaes R, Miranda S, Figueiredo I, Rescigno P, Ravi P, Pezaro C, Omlin A, Lorente D, Zafeiriou Z, Mateo J, Altavilla A, Sideris S, Bianchini D, Girst E, Thway K, Perez-Lopez R, Tunariu N, Parker C, Dearnaley D, Reid A, Attard G, de Bono JS. PTEN protein loss and clinical outcome from castration-resistant prostate cancer treated with abiraterone acetate. European Urology 2015;67(4):795–802.
 • Mateo J, Olmos D, Dumez H, Poondru S, Samberg N, Barr S, Van Tornout JM, Jie F, Sandhu S, Tan DS, Moreno V, LoRusso PM, Kaye SB, Schoffski P. A first-in man, dose-finding study of the mTORC1/mTORC2 inhibitor OSI-027 in patients with advanced solid malignancies. Br J Cancer 2016, 114, 889-896
 • Mateo J, Moreno V, Gupta A, Kaye SB, Dean E, Middleton MR, Friedlander M, Gourley C, Plummer R, Rustin G, Sessa C, Leunen K, Ledermann J, Swaisland H, Fielding A, Bannister W, Nicum S, Molife LR. An adaptive study to determine the optimal dose of the tablet formulation of the PARP inhibitor Olaparib. Target Oncol. 2016 Jun;11(3):401-15
 • McDaniel AS, Ferraldeschi R, Krupa R, Landers M, Graf R, Louw J, Jendrisak A, Bales N, Marrinucci D, Zafeiriou Z, Flohr P, Sideris S, Crespo M, Figueiredo I, Mateo J, de Bono JS, Dittamore R, Tomlins SA, Attard G. Phenotypic diversity of circulating tumour cells in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int. 2016 Aug (EPub)
 • Rescigno P, Lorente D, Bianchini D, Ferraldeschi R, Kolinsky MP, Sideris S, Zafeiriou Z, Sumanasuriya S, Smith AD, Mehra N, Jayaram A, Perez-Lopez R, Mateo J, Parker C, Dearnaley DP, Tunariu N, Reid A, Attard G, de Bono JS. Prostate-specific Antigen Decline After 4 Weeks of Treatment with Abiraterone Acetate and Overall Survival in Patients with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. European Urology. 2016 Nov;70(5):724-731.
 • Lorente D, Olmos D, Mateo J, Bianchini D, Seed G, Fleisher M, Danila DC, Flohr P, Crespo M, Figueiredo I, Miranda S, Baeten K, Molina A, Kheoh T, McCormack R, Terstappen LW, Scher HI, de Bono JS. Decline in Circulating Tumor Cell Count and Treatment Outcome in Advanced Prostate Cancer. European Urology. 2016; 70*6)985-992.
 • Lorente D, Omlin A, Zafeiriou Z, Nava-Rodrigues D, Pérez-López R, Pezaro C, Mehra N, Sheridan E, Figueiredo I, Riisnaes R, Miranda S, Crespo M, Flohr P, Mateo J, Altavilla A, Ferraldeschi R, Bianchini D, Attard G, Tunariu N, de Bono J. Castration-Resistant Prostate Cancer Tissue Acquisition From Bone Metastases for Molecular Analyses. Clin Genitourin Cancer. 2016 Dec;14(6):485-493
 • Frenel J-S, Carreira S, Goodall J, Roda-Perez D, Perez-Lopez R, Tunariu N, Riisnaes R, Miranda S, Figueiredo I, Nava Rodrigues D, Smith A, Leux C, Garcia-Murillas I, Ferraldeschi R, Lorente D, Mateo J, Ong M, Yap TA, Banerji U, Gasi D, Turner N, Attard G, de Bono JS. Serial Next Generation Sequencing of Circulating Cell Free DNA Evaluating Tumour Clone Response To Molecularly Targeted Drug Administration. Clin Cancer Res 2015; 21(20):4586-96.
 • Lorente D, Mateo J, Templeton AJ, Zafeiriou Z, Bianchini D, Ferraldeschi R, Bahl A, Shen L, Su Z, Sartor O, de Bono JS. Baseline neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) is associated with survival and response to treatment with second-line chemotherapy for advanced prostate cancer independent of baseline steroid use. Ann Oncol. 2015 Apr;26(4):750-5
 • Ferraldeschi R, Nava Rodrigues D, Riisnaes R, Miranda S, Figueiredo I, Rescigno P, Ravi P, Pezaro C, Omlin A, Lorente D, Zafeiriou Z, Mateo J, Altavilla A, Sideris S, Bianchini D, Grist E, Thway K, Perez Lopez R, Tunariu N, Parker C, Dearnaley D, Reid A, Attard G, de Bono J. PTEN protein loss and clinical outcome from castration-resistant prostate cancer treated with abiraterone acetate. Eur Urol. 2015 Apr;67(4):795-802
 • Wilbaux M, Tod M, De Bono J, Lorente D, Mateo J, Freyer G, You B, Hénin E. A Joint Model for the Kinetics of CTC Count and PSA Concentration During Treatment in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2015 May;4(5):277-85
 • Mateo J, Berlin J, de Bono JS, Cohen RB, Keedy V, Mugundu G, Zhang L, Abbattista A, Davis C, Gallo Stampino C, Borghaei H. A first-in-human study of the anti-α5β1 integrin monoclonal antibody PF-04605412 administered intravenously to patients with advanced solid tumors. Cancer Chemother Pharmacol 2014, 74(5):1039-46.
 • Ong M, Carreira S, Goodall J, Mateo J, Figueiredo I, Rodrigues DN, Perkins G, Seed G, Yap TA, Attard G, de Bono JS. Validation and utilisation of high-coverage next-generation sequencing to deliver the pharmacological audit trail. Br J Cancer 2014;111(5):828-36.
 • Ravi P, Mateo J, Lorente D, Zafeiriou Z, Altavilla A, Ferraldeschi R, Sideris S, Grist E, Smith A, Wong S, Bianchinni D, Attard G, de Bono JS. External Validation of a Prognostic Model Predicting Overall Survival in Metastatic Castrate-resistant Prostate Cancer Patients Treated with Abiraterone. European Urology 2014;66(1):8–11.
 • Barber LJ, Sandhu S, Chen L, Campbell J, Kozarewa I, Fenwick K, Assiotis I, Rodrigues DN, Reis Filho JS, Moreno V, Mateo J, Molife LR, De Bono J, Kaye S, Lord CJ, Ashworth A. Secondary mutations in BRCA2 associated with clinical resistance to a PARP inhibitor. J Pathol. 2013 Feb;229(3):422-9.
 • Mateo J, Carreira S, de Bono JS. Acquiring evidence for precision prostate cancer care. Annals Oncology. 2017 Apr 13. (Epub ahead of print)
 • Mateo J, Sharp A, de Bono JS. Investigating Genomic Aberrations of the Androgen Receptor: Moving Closer to More Precise Prostate Cancer Care? European Urology. 2017 Feb 20.
 • Mateo J, Boysen G, Barbieri CE, Bryant HE, Castro E, Nelson PS, Olmos D, Pritchard CC, Rubin MA, de Bono JS. DNA Repair in Prostate Cancer: Biology and Clinical Implications. European Urology. 2017 Mar;71(3):417-425.
 • Lorente D, Mateo J, Perez-Lopez R, de Bono JS, Attard G. Sequencing agents in metastatic prostate cancer. Lancet Oncology 2015 Jun;16(6):e279-92.
 • Lorente D, Mateo J, Zafeiriou Z, Smith AD, Sandhu S, Ferraldeschi R, de Bono JS. Switching and withdrawing hormonal agents for castration-resistant prostate cancer. Nat Rev Urol. 2015 Jan;12(1):37-47.
 • Mateo J, Gerlinger M, Rodrigues DN, de Bono JS. The promise of circulating tumor cell analysis in cancer management Genome Biol. 2014 Aug 30;15(8):448.
 • Mateo J, Ong M, Tan DS, Gonzalez MA, de Bono JS. Appraising iniparib, the PARP inhibitor that never was–what must we learn? Nat Rev Clin Oncol. 2013 Dec;10(12):688-96.