CFAH GRUP DE PROTEÒMICA – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

GRUP DE PROTEÒMICA

TECNOLOGIES TRAVERSALS
Grup de Proteòmica

FRANCESC CANALS
Investigator principal
Biosketch

El Grup de Proteòmica del VHIO exerceix com a plataforma tecnològica central, proporciona metodologies proteòmiques d’avantguarda als investigadors del VHIO i incorpora nous avenços en aquest camp per oferir les últimes estratègies i tecnologies.

Fem servir estratègies proteòmiques basades en espectrometria de masses (EM) per a la detecció i validació de biomarcadors per al diagnòstic de càncer, la teràpia de precisió i el seguiment més estret de la malaltia.

Una de les nostres línies de recerca se centra en el desenvolupament d’assajos basats en espectrometria de masses per a l’anàlisi de biomarcadors en mostres clíniques. Hem desenvolupat assajos basats en immuno-EM amb més selectivitat i precisió en l’anàlisi de proteïnes biomarcadors de baixa abundància en mostres de plasma o LCR.

El nostre grup també desenvolupa assajos basats en EM per proteïnes marcadores en mostres de teixit FFPE amb l’objectiu de proporcionar mesuraments quantitatives precises que poden traduir-se en una estratificació superior en comparació amb els mètodes de puntuació IHQ de rutina.

Hem establert fluxos de treball per a la caracterització proteòmica i fosfoproteòmica de models de xenoempelt derivat de pacients (PDX) de càncer colorectal. Els PDX constitueixen una plataforma ideal per a la caracterització molecular a nivell proteòmic d’aquest tipus de tumor. Com a complement de la classificació genòmica, estem explorant la idoneïtat d’aquesta caracterització com a eina per a la classificació de subtipus de tumors.

El Grup de Proteòmica del VHIO és membre del consorci espanyol Cromosoma 16 HPP, que forma part de el Projecte proteoma humà HUPO. Seguint una estratègia centrada en els cromosomes, aquest projecte multicèntric i internacional busca desenvolupar un mapa complet de les proteïnes codificades pel genoma humà per avançar en la nostra comprensió de la biologia humana a la salut i la malaltia.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Aportar serveis en tècniques proteòmiques a altres grups de recerca com a centre de referència.
 • Selecció proteòmica de nous biomarcadors per ajudar a desenvolupar fàrmacs contra el càncer.
 • Desenvolupament d’assajos basats en espectrometria de masses per a l’anàlisi de biomarcadors en mostres clíniques.
 • Contribuir al mapeig del proteoma de l’cromosoma 16 com a part de el Projecte proteoma humà.

ASPECTES DESTACATS

 • Prestació de serveis proteòmics a grups de l’VHIO, professionals d’oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i membres de la xarxa ProteoRed-Institut de Salut Carlos III.
 • Aplicació del cribratge proteòmic i fosfoproteòmic a la caracterització de models PDX de CRC
 • Establir mètodes analítics basats en espectrometria de masses per al seguiment de fàrmacs específics en plasma i teixit tumoral per tal de monitoritzar la farmacocinètica preliminar en models murins preclínics.
 • Participació en el consorci espanyol Cromosoma 16 HPP i el Projecte proteoma humà HUPO.

EQUIP

 • Investigador Principal
  • Francesc Canals
 • Becari postdoctoral
  • Nuria Colomé
 • Tècnics
  • Luna Martín

Publicacions científiques més rellevants

 • Marinelli P, Navarro S, Baño-Polo M, Morel B, Graña-Montes R, Sabe A, Canals F, Fernandez MR, Conejero-Lara F, Ventura S. Global Protein Stabilization Does Not Suffice to Prevent Amyloid Fibril Formation. ACS Chem Biol. 2018 Aug 17, 13(8):2094-2105.
 • Simats A, García-Berrocoso T, Penalba A, Giralt D, Llovera G, Jiang Y, Ramiro L, Bustamante A, Martinez-Saez E, Canals F, Wang X, Liesz A, Rosell A, Montaner J. CCL23: A new CC chemokine involved in human brain damage. J Intern Med. 2018 May; 283(5):461-475.
 • García-Berrocoso T, Llombart V, Colàs-Campàs L, Hainard A, Licker V, Penalba A, Ramiro L, Simats A, Bustamante A, Martínez-Saez E, Canals F, Sanchez JC, Montaner J. Single Cell Immuno-laser Microdissection Coupled to Label-free Proteomics to Reveal the Proteotypes of Human Brain Cells After Ischemia. Mol Cell Proteomics. 2018 Jan;17(1):175-189.
 • García-Berrocoso T, Llombart V, Colàs-Campàs L, Hainard A, Licker V, Penalba A, Ramiro L, Simats A, Bustamante A, Martínez-Saez E, Canals F, Sanchez JC, Montaner J. Single Cell Immuno-laser Microdissection Coupled to Label-free Proteomics to Reveal the Proteotypes of Human Brain Cells After Ischemia. Mol Cell Proteomics. 2017 Nov 13. [Epub ahead of print]
 • Mateo F, Arenas EJ, Aguilar H, Serra-Musach J, de Garibay GR, Boni J, Maicas M, Du S, Iorio F, Herranz-Ors C, Islam A, Prado X, Llorente A, Petit A, Vidal A, Català I, Soler T, Venturas G, Rojo-Sebastian A, Serra H, Cuadras D, Blanco I, Lozano J, Canals F, Sieuwerts AM, de Weerd V, Look MP, Puertas S, García N, Perkins AS, Bonifaci N, Skowron M, Gómez-Baldó L, Hernández V, Martínez-Aranda A, Martínez-Iniesta M, Serrat X, Cerón J, Brunet J, Barretina MP, Gil M, Falo C, Fernández A, Morilla I, Pernas S, Plà MJ, Andreu X, Seguí MA, Ballester R, Castellà E, Nellist M, Morales S, Valls J, Velasco A, Matias-Guiu X, Figueras A, Sánchez-Mut JV, Sánchez-Céspedes M, Cordero A, Gómez-Miragaya J, Palomero L, Gómez A, Gajewski TF, Cohen EE, Jesiotr M, Bodnar L, Quintela-Fandino M, López-Bigas N, Valdés-Mas R, Puente XS, Viñals F, Casanovas O, Graupera M, Hernández-Losa J, Ramón Y Cajal S, García-Alonso L, Saez-Rodriguez J, Esteller M, Sierra A, Martín-Martín N, Matheu A, Carracedo A, González-Suárez E, Nanjundan M, Cortés J, Lázaro C, Odero MD, Martens JW, Moreno-Bueno G, Barcellos-Hoff MH, Villanueva A, Gomis RR, Pujana MA. Stem cell-like transcriptional reprogramming mediates metastatic resistance to mTOR inhibition. Oncogene. 2017. May 11;36(19):2737-2749
 • Vialas V, Colomé-Calls N, Abian J, Aloria K, Alvarez-Llamas G, Antúnez O, Arizmendi JM, Azkargorta M, Barceló-Batllori S, Barderas MG, Blanco F, Casal JI, Casas V, de la Torre C, Chicano-Gálvez E, Elortza F, Espadas G, Estanyol JM, Fernandez-Irigoyen J, Fernandez-Puente P, Fidalgo MJ, Fuentes M, Gay M, Gil C, Hainard A, Hernaez ML, Ibarrola N, Kopylov AT, Lario A, Lopez JA, López-Lucendo M, Marcilla M, Marina-Ramírez A, Marko-Varga G, Martín L, Mora MI, Morato-López E, Muñoz J, Odena MA, de Oliveira E, Orera I, Ortea I, Pasquarello C, Ray KB, Rezeli M, Ruppen I, Sabidó E, Del Pino MM, Sancho J, Santamaría E, Vazquez J, Vilaseca M, Vivanco F, Walters JJ, Zgoda VG, Corrales FJ, Canals F, Paradela A. A multicentric study to evaluate the use of relative retention times in targeted proteomics. J Proteomics. 2017 Jan 30;152:138-149.
 • Llombart V, Trejo SA, Bronsoms S, Morancho A, Feifei M, Faura J, García-Berrocoso T, Simats A, Rosell A, Canals F, Hernández-Guillamón M, Montaner J. Profiling and identification of new proteins involved in brain ischemia using MALDI-imaging-mass-spectrometry. J Proteomics.2017Jan 30;152:243-253.
 • García-Berrocoso T, Llombart V, Colàs-Campàs L, Hainard A, Licker V, Penalba A, Ramiro L, Simats A, Bustamante A, Martínez-Saez E, Canals F, Sanchez JC, Montaner J. Single Cell Immuno-laser Microdissection Coupled to Label-free Proteomics to Reveal the Proteotypes of Human Brain Cells After Ischemia. Mol Cell Proteomics. 2017 Nov 13. [Epub ahead of print]
 • Mateo F, Arenas EJ, Aguilar H, Serra-Musach J, de Garibay GR, Boni J, Maicas M, Du S, Iorio F, Herranz-Ors C, Islam A, Prado X, Llorente A, Petit A, Vidal A, Català I, Soler T, Venturas G, Rojo-Sebastian A, Serra H, Cuadras D, Blanco I, Lozano J, Canals F, Sieuwerts AM, de Weerd V, Look MP, Puertas S, García N, Perkins AS, Bonifaci N, Skowron M, Gómez-Baldó L, Hernández V, Martínez-Aranda A, Martínez-Iniesta M, Serrat X, Cerón J, Brunet J, Barretina MP, Gil M, Falo C, Fernández A, Morilla I, Pernas S, Plà MJ, Andreu X, Seguí MA, Ballester R, Castellà E, Nellist M, Morales S, Valls J, Velasco A, Matias-Guiu X, Figueras A, Sánchez-Mut JV, Sánchez-Céspedes M, Cordero A, Gómez-Miragaya J, Palomero L, Gómez A, Gajewski TF, Cohen EE, Jesiotr M, Bodnar L, Quintela-Fandino M, López-Bigas N, Valdés-Mas R, Puente XS, Viñals F, Casanovas O, Graupera M, Hernández-Losa J, Ramón Y Cajal S, García-Alonso L, Saez-Rodriguez J, Esteller M, Sierra A, Martín-Martín N, Matheu A, Carracedo A, González-Suárez E, Nanjundan M, Cortés J, Lázaro C, Odero MD, Martens JW, Moreno-Bueno G, Barcellos-Hoff MH, Villanueva A, Gomis RR, Pujana MA. Stem cell-like transcriptional reprogramming mediates metastatic resistance to mTOR inhibition. Oncogene. 2017. May 11;36(19):2737-2749
 • Vialas V, Colomé-Calls N, Abian J, Aloria K, Alvarez-Llamas G, Antúnez O, Arizmendi JM, Azkargorta M, Barceló-Batllori S, Barderas MG, Blanco F, Casal JI, Casas V, de la Torre C, Chicano-Gálvez E, Elortza F, Espadas G, Estanyol JM, Fernandez-Irigoyen J, Fernandez-Puente P, Fidalgo MJ, Fuentes M, Gay M, Gil C, Hainard A, Hernaez ML, Ibarrola N, Kopylov AT, Lario A, Lopez JA, López-Lucendo M, Marcilla M, Marina-Ramírez A, Marko-Varga G, Martín L, Mora MI, Morato-López E, Muñoz J, Odena MA, de Oliveira E, Orera I, Ortea I, Pasquarello C, Ray KB, Rezeli M, Ruppen I, Sabidó E, Del Pino MM, Sancho J, Santamaría E, Vazquez J, Vilaseca M, Vivanco F, Walters JJ, Zgoda VG, Corrales FJ, Canals F, Paradela A. A multicentric study to evaluate the use of relative retention times in targeted proteomics. J Proteomics. 2017 Jan 30;152:138-149.
 • Llombart V, Trejo SA, Bronsoms S, Morancho A, Feifei M, Faura J, García-Berrocoso T, Simats A, Rosell A, Canals F, Hernández-Guillamón M, Montaner J. Profiling and identification of new proteins involved in brain ischemia using MALDI-imaging-mass-spectrometry. J Proteomics.2017Jan 30;152:243-253.
 • Llombart V, García-Berrocoso T, Bech-Serra JJ, Simats A, Bustamante A, Giralt D, Reverter-Branchat G, Canals F, Hernández-Guillamon M, Montaner J. Characterization of secretomes from a human blood brain barrier endothelial cells in-vitro model after ischemia by stable isotope labeling with aminoacids in cell culture (SILAC). J Proteomics. 2016 Feb 5; 133:100-12.
 • Canals F, Elortza F, Paradela A, Corthals G, Camenzuli M, Muñoz A, Schiltz O, Gonzalez de Peredo A, Sickman A, Borchers C, Corrales FJ. The EuPA Standardization Initiative. EuPA Open Proteomics.2016: 31-32.
 • Scholz E, Mestre-Ferrer A, Daura X, García-Medel N, Carrascal M, James EA, Kwok WW, Canals F, Alvarez I. A comparative analysis of the peptide repertoires of HLA-DR molecules differentially associated to rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016 Oct; 68(10): 2412-21.
 • Aguilera Ó, González-Sancho JM, Zazo S, Rincón R, Fernández AF, Tapia O, Canals F, Morte B, Calvanese V, Orgaz JL, Niell N, Aguilar S, Freije JM, Graña O, Pisano DG, Borrero A, Martínez-Useros J, Jiménez B, Fraga MF, García-Foncillas J, López-Otín C, Lafarga M, Rojo F, Muñoz A. Nuclear DICKKOPF-1 as a biomarker of chemoresistance and poor clinical outcome in colorectal cancer.Oncotarget 2015 Mar; 6(8): 5903-17
 • Alvarez I, Collado JA, Colobran R, Carrascal M, Ciudad MT, Canals F, James EA, Kwok WW, Gärtner M, Kyewski B, Pujol-Borrell R, Jaraquemada D. Central T cell tolerance: Identification of tissue-restricted autoantigens in the thymus HLA-DR peptidome. J. Autoimmun. 2015 Jun; 60: 12-9
 • Tababat-Khani P, de la Torre C, Canals F, Bennet H, Simó R, Hernández C, Fex M, Agardh CD, Hansson O, Agardh E. Photocoagulation of human retinal pigment epithelium in vitro: unravelling the effects on ARPE-19 by transcriptomics and proteomics. Acta Ophthalmol 2015 Jun; 93(4): 348-54
 • Rosa M, Bech-Serra JJ, Canals F, Zajac JM, Talmont F, Arsequell G, Valencia G. Optimized Proteomic Mass Spectrometry Characterization of Recombinant Human μ-Opioid Receptor Functionally Expressed in Pichia pastoris Cell Lines. J. Proteome Res. 2015 Aug; 14(8): 3162-73
 • Vilà-Rico M, Colomé-Calls N, Martín-Castel L, Gay M, Azorín S, Vilaseca M, Planas A, Canals F. Quantitative analysis of post-translational modifications in human serum transthyretin associated with familial amyloidotic polyneuropathy by targeted LC-MS and intact protein MS. J Proteomics 2015 Sep; 127: 234-46
 • Ferrer-Mayorga G, Alvarez-Díaz S, Valle N, De Las Rivas J, Mendes M, Barderas R, Canals F, Tapia O, Casal JI, Lafarga M, Muñoz A. Cystatin D locates in the nucleus at sites of active transcription and modulates gene and protein expression. J. Biol. Chem. 2015 Oct; 290(44): 26533-48
 • Pedersen K, Canals F, Prat A, Tabernero J, Arribas J. PELO negatively regulates HER receptor signalling and metastasis. Oncogene 2014 Feb; 33(9): 1190-7
 • Martino-Echarri E, Fernández-Rodríguez R, Bech-Serra JJ, Plaza-Calonge Mdel C, Vidal N, Casal C, Colomé N, Seoane J, Canals F, Rodríguez-Manzaneque JC. Relevance of IGFBP2 proteolysis in glioma and contribution of the extracellular protease ADAMTS1. Oncotarget 2014 Jun; 5(12): 4295-304
 • Segura V, Medina-Aunon JA, Mora MI, Martínez-Bartolomé S, Abian J, Aloria K, Antúnez O, Arizmendi JM, Azkargorta M, Barceló-Batllori S, Beaskoetxea J, Bech-Serra JJ, Blanco F, Monteiro MB, Cáceres D, Canals F, Carrascal M, Casal JI, Clemente F, Colomé N, Dasilva N, Díaz P, Elortza F, Fernández-Puente P, Fuentes M, Gallardo O, Gharbi SI, Gil C, González-Tejedo C, Hernáez ML, Lombardía M, Lopez-Lucendo M, Marcilla M, Mato JM, Mendes M, Oliveira E, Orera I, Pascual-Montano A, Prieto G, Ruiz-Romero C, Sánchez del Pino MM, Tabas-Madrid D, Valero ML, Vialas V, Villanueva J, Albar JP, Corrales FJ. Surfing transcriptomic landscapes. A step beyond the annotation of chromosome 16 proteome. J. Proteome Res. 2014 Jan; 13(1): 158-72

Totes les publicacions

 • Arreal L, Piva M, Fernández S, Revandkar A, Schaub- Clerigué A, Villanueva J, Zabala-Letona A, Pujana M, Astobiza I, Cortazar AR, Hermanova I, Bozal-Basterra L, Arruabarrena-Aristorena A, Crespo JR, Valcarcel-Jimenez L, Zúñiga-García P, Canals F, Torrano V, Barrio R, Sutherland JD, Alimonti A, Martin-Martin N, Carracedo A. Targeting PML in triple negative breast cancer elicits growth suppression and senescence. Cell Death Differ. 2019 Oct 1.
 • Garcia-Puig A, Mosquera JL, Jiménez-Delgado S, García-Pastor C, Jorba I, Navajas D, Canals F, Raya A. Proteomics analysis of extracellular matrix remodeling during zebrafish heart regeneration. Mol Cell Proteomics. 2019 Sep;18(9):1745-1755.
 • Marcelino I, Colomé-Calls N, Holzmuller P, Lisacek F, Reynaud Y, Canals F, Vachiéry N. Sweet and Sour Ehrlichia: Glycoproteomics and Phosphoproteomics Reveal New Players in Ehrlichia ruminantium Physiology and Pathogenesis. Front Microbiol. 2019 Mar 15;10:450.
 • Marinelli P, Navarro S, Baño-Polo M, Morel B, Graña-Montes R, Sabe A, Canals F, Fernandez MR, Conejero-Lara F, Ventura S. Global Protein Stabilization Does Not Suffice to Prevent Amyloid Fibril Formation. ACS Chem Biol. 2018 Aug 17, 13(8):2094-2105.
 • Simats A, García-Berrocoso T, Penalba A, Giralt D, Llovera G, Jiang Y, Ramiro L, Bustamante A, Martinez-Saez E, Canals F, Wang X, Liesz A, Rosell A, Montaner J. CCL23: A new CC chemokine involved in human brain damage. J Intern Med. 2018 May; 283(5):461-475.
 • García-Berrocoso T, Llombart V, Colàs-Campàs L, Hainard A, Licker V, Penalba A, Ramiro L, Simats A, Bustamante A, Martínez-Saez E, Canals F, Sanchez JC, Montaner J. Single Cell Immuno-laser Microdissection Coupled to Label-free Proteomics to Reveal the Proteotypes of Human Brain Cells After Ischemia. Mol Cell Proteomics. 2018 Jan;17(1):175-189.
 • García-Berrocoso T, Llombart V, Colàs-Campàs L, Hainard A, Licker V, Penalba A, Ramiro L, Simats A, Bustamante A, Martínez-Saez E, Canals F, Sanchez JC, Montaner J. Single Cell Immuno-laser Microdissection Coupled to Label-free Proteomics to Reveal the Proteotypes of Human Brain Cells After Ischemia. Mol Cell Proteomics. 2017 Nov 13. [Epub ahead of print]
 • Fraga H, Pujols J, Gil-Garcia M, Roque A, Bernardo-Seisdedos G, Santambrogio C, Bech-Serra JJ, Canals F, Bernadó P, Grandori R, Millet O, Ventura S. Disulfide driven folding for a conditionally disordered protein. Sci Rep. 2017 Dec 5;7(1):16994
 • Mateo F, Arenas EJ, Aguilar H, Serra-Musach J, de Garibay GR, Boni J, Maicas M, Du S, Iorio F, Herranz-Ors C, Islam A, Prado X, Llorente A, Petit A, Vidal A, Català I, Soler T, Venturas G, Rojo-Sebastian A, Serra H, Cuadras D, Blanco I, Lozano J, Canals F, Sieuwerts AM, de Weerd V, Look MP, Puertas S, García N, Perkins AS, Bonifaci N, Skowron M, Gómez-Baldó L, Hernández V, Martínez-Aranda A, Martínez-Iniesta M, Serrat X, Cerón J, Brunet J, Barretina MP, Gil M, Falo C, Fernández A, Morilla I, Pernas S, Plà MJ, Andreu X, Seguí MA, Ballester R, Castellà E, Nellist M, Morales S, Valls J, Velasco A, Matias-Guiu X, Figueras A, Sánchez-Mut JV, Sánchez-Céspedes M, Cordero A, Gómez-Miragaya J, Palomero L, Gómez A, Gajewski TF, Cohen EE, Jesiotr M, Bodnar L, Quintela-Fandino M, López-Bigas N, Valdés-Mas R, Puente XS, Viñals F, Casanovas O, Graupera M, Hernández-Losa J, Ramón Y Cajal S, García-Alonso L, Saez-Rodriguez J, Esteller M, Sierra A, Martín-Martín N, Matheu A, Carracedo A, González-Suárez E, Nanjundan M, Cortés J, Lázaro C, Odero MD, Martens JW, Moreno-Bueno G, Barcellos-Hoff MH, Villanueva A, Gomis RR, Pujana MA. Stem cell-like transcriptional reprogramming mediates metastatic resistance to mTOR inhibition. Oncogene 2017. May 11;36(19):2737-2749
 • Vialas V, Colomé-Calls N, Abian J, Aloria K, Alvarez-Llamas G, Antúnez O, Arizmendi JM, Azkargorta M, Barceló-Batllori S, Barderas MG, Blanco F, Casal JI, Casas V, de la Torre C, Chicano-Gálvez E, Elortza F, Espadas G, Estanyol JM, Fernandez-Irigoyen J, Fernandez-Puente P, Fidalgo MJ, Fuentes M, Gay M, Gil C, Hainard A, Hernaez ML, Ibarrola N, Kopylov AT, Lario A, Lopez JA, López-Lucendo M, Marcilla M, Marina-Ramírez A, Marko-Varga G, Martín L, Mora MI, Morato-López E, Muñoz J, Odena MA, de Oliveira E, Orera I, Ortea I, Pasquarello C, Ray KB, Rezeli M, Ruppen I, Sabidó E, Del Pino MM, Sancho J, Santamaría E, Vazquez J, Vilaseca M, Vivanco F, Walters JJ, Zgoda VG, Corrales FJ, Canals F, Paradela A. A multicentric study to evaluate the use of relative retention times in targeted proteomics. J Proteomics. 2017 Jan 30;152:138-149.
 • Llombart V, Trejo SA, Bronsoms S, Morancho A, Feifei M, Faura J, García-Berrocoso T, Simats A, Rosell A, Canals F, Hernández-Guillamón M, Montaner J. Profiling and identification of new proteins involved in brain ischemia using MALDI-imaging-mass-spectrometry. J Proteomics. 2017Jan 30;152:243-253.
 • Hidalgo-Galiana A, Monge M, Biron DG, Canals F, Ribera I, Cieslak A. Protein expression parallels thermal tolerance and ecologic changes in the diversification of a diving beetle species complex. Heredity (Edinb). 2016; 116(1):114-23.
 • Llombart V, García-Berrocoso T, Bech-Serra JJ, Simats A, Bustamante A, Giralt D, Reverter-Branchat G, Canals F, Hernández-Guillamon M, Montaner J. Characterization of secretomes from a human blood brain barrier endothelial cells in-vitro model after ischemia by stable isotope labeling with aminoacids in cell culture (SILAC). J Proteomics. 2016; 133:100-12.
 • Canals F, Elortza F, Paradela A, Corthals G, Camenzuli M, Muñoz A, Schiltz O, Gonzalez de Peredo A, Sickman A, Borchers C, Corrales FJ The EuPA Standardization Initiative. EuPA Open Proteomics. 2016: 31-32.
 • Scholz E, Mestre-Ferrer A, Daura X, García-Medel N, Carrascal M, James EA, Kwok WW, Canals F, Alvarez I. A comparative analysis of the peptide repertoires of HLA-DR molecules differentially associated to rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016; 68(10): 2412-21.
 • Novoa-Herran S, Umana-Perez A, Canals F, Sanchez-Gomez M.Serum depletion induces changes in protein expression in the trophoblast-derived cell line HTR-8/SVneo. Cellular & Molecular Biology Letters. 2016; 21:22
 • Aguilera Ó, González-Sancho JM, Zazo S, Rincón R, Fernández AF, Tapia O, Canals F, Morte B, Calvanese V, Orgaz JL, Niell N, Aguilar S, Freije JM, Graña O, Pisano DG, Borrero A, Martínez-Useros J, Jiménez B, Fraga MF, García-Foncillas J, López-Otín C, Lafarga M, Rojo F, Muñoz A. Nuclear DICKKOPF-1 as a biomarker of chemoresistance and poor clinical outcome in colorectal cancer.Oncotarget 2015 Mar; 6(8): 5903-17
 • Alvarez I, Collado JA, Colobran R, Carrascal M, Ciudad MT, Canals F, James EA, Kwok WW, Gärtner M, Kyewski B, Pujol-Borrell R, Jaraquemada D. Central T cell tolerance: Identification of tissue-restricted autoantigens in the thymus HLA-DR peptidome. J. Autoimmun. 2015 Jun; 60: 12-9
 • Tababat-Khani P, de la Torre C, Canals F, Bennet H, Simó R, Hernández C, Fex M, Agardh CD, Hansson O, Agardh E. Photocoagulation of human retinal pigment epithelium in vitro: unravelling the effects on ARPE-19 by transcriptomics and proteomics. Acta Ophthalmol 2015 Jun; 93(4): 348-54
 • Rosa M, Bech-Serra JJ, Canals F, Zajac JM, Talmont F, Arsequell G, Valencia G. Optimized Proteomic Mass Spectrometry Characterization of Recombinant Human μ-Opioid Receptor Functionally Expressed in Pichia pastoris Cell Lines. J. Proteome Res. 2015 Aug; 14(8): 3162-73
 • Vilà-Rico M, Colomé-Calls N, Martín-Castel L, Gay M, Azorín S, Vilaseca M, Planas A, Canals F. Quantitative analysis of post-translational modifications in human serum transthyretin associated with familial amyloidotic polyneuropathy by targeted LC-MS and intact protein MS. J Proteomics 2015 Sep; 127: 234-46
 • Ferrer-Mayorga G, Alvarez-Díaz S, Valle N, De Las Rivas J, Mendes M, Barderas R, Canals F, Tapia O, Casal JI, Lafarga M, Muñoz A. Cystatin D locates in the nucleus at sites of active transcription and modulates gene and protein expression. J. Biol. Chem. 2015 Oct; 290(44): 26533-48
 • Pedersen K, Canals F, Prat A, Tabernero J, Arribas J. PELO negatively regulates HER receptor signalling and metastasis. Oncogene 2014 Feb; 33(9): 1190-7
 • Martino-Echarri E, Fernández-Rodríguez R, Bech-Serra JJ, Plaza-Calonge Mdel C, Vidal N, Casal C, Colomé N, Seoane J, Canals F, Rodríguez-Manzaneque JC. Relevance of IGFBP2 proteolysis in glioma and contribution of the extracellular protease ADAMTS1. Oncotarget 2014 Jun; 5(12): 4295-304
 • Segura V, Medina-Aunon JA, Mora MI, Martínez-Bartolomé S, Abian J, Aloria K, Antúnez O, Arizmendi JM, Azkargorta M, Barceló-Batllori S, Beaskoetxea J, Bech-Serra JJ, Blanco F, Monteiro MB, Cáceres D, Canals F, Carrascal M, Casal JI, Clemente F, Colomé N, Dasilva N, Díaz P, Elortza F, Fernández-Puente P, Fuentes M, Gallardo O, Gharbi SI, Gil C, González-Tejedo C, Hernáez ML, Lombardía M, Lopez-Lucendo M, Marcilla M, Mato JM, Mendes M, Oliveira E, Orera I, Pascual-Montano A, Prieto G, Ruiz-Romero C, Sánchez del Pino MM, Tabas-Madrid D, Valero ML, Vialas V, Villanueva J, Albar JP, Corrales FJ. Surfing transcriptomic landscapes. A step beyond the annotation of chromosome 16 proteome. J. Proteome Res. 2014 Jan; 13(1): 158-72
 • Fraga H, Bech-Serra JJ, Canals F, Ortega G, Millet O, Ventura S. The mitochondrial intermembrane space oxireductase Mia40 funnels the oxidative folding pathway of the cytochrome c oxidase assembly protein Cox19. J. Biol. Chem. 2014 Apr; 289(14): 9852-64
 • Hidalgo-Galiana A, Monge M, Biron DG, Canals F, Ribera I, Cieslak A. Reproducibility and consistency of proteomic experiments on natural populations of a non-model aquatic insect. PLoS ONE 2014; 9(8): e104734
 • Esteve-Puig R, Gil R, González-Sánchez E, Bech-Serra JJ, Grueso J, Hernandez-Losa J, Moliné T, Canals F, Ferrer B, Cortes J, Bastian B, Ramón y Cajal S, Martín-Caballero J, Flores JM, Vivancos A, Garcia-Patos V, Recio JA. A mouse model uncovers LKB1 as an UVB-induced DNA damage sensor mediating CDKN1A (p21WAF1/CIP1) degradation. PLoS Genet. 2014 Oct; 10(10): e1004721
 • Segura V, Medina-Aunon JA, Guruceaga E, Gharbi SI, González-Tejedo C, Sánchez del Pino MM, Canals F, Fuentes M, Casal JI, Martínez-Bartolomé S, Elortza F, Mato JM, Arizmendi JM, Abian J, Oliveira E, Gil C, Vivanco F, Blanco F, Albar JP, Corrales FJ. Spanish human proteome project: dissection of chromosome 16. J. Proteome Res. 2013 Jan; 12(1): 112-22
 • Morancho B, Parra-Palau JL, Ibrahim YH, Bernadó Morales C, Peg V, Bech-Serra JJ, Pandiella A, Canals F, Baselga J, Rubio I, Arribas J. A dominant-negative N-terminal fragment of HER2 frequently expressed in breast cancers. Oncogene 2013 Mar; 32(11): 1452-9
 • Angelini PD, Zacarias Fluck MF, Pedersen K, Parra-Palau JL, Guiu M, Bernadó Morales C, Vicario R, Luque-García A, Navalpotro NP, Giralt J, Canals F, Gomis RR, Tabernero J, Baselga J, Villanueva J, Arribas J. Constitutive HER2 signaling promotes breast cancer metastasis through cellular senescence.Cancer Res. 2013 Jan; 73(1): 450-8
 • Martínez-Bartolomé S, Deutsch EW, Binz PA, Jones AR, Eisenacher M, Mayer G, Campos A, Canals F, Bech-Serra JJ, Carrascal M, Gay M, Paradela A, Navajas R, Marcilla M, Hernáez ML, Gutiérrez-Blázquez MD, Velarde LF, Aloria K, Beaskoetxea J, Medina-Aunon JA, Albar JP. Guidelines for reporting quantitative mass spectrometry based experiments in proteomics. J Proteomics 2013 Dec; 95: 84-8
 • Hernández C, García-Ramírez M, Colomé N, Corraliza L, García-Pascual L, Casado J, Canals F, Simó R. Identification of new pathogenic candidates for diabetic macular edema using fluorescence-based difference gel electrophoresis analysis. Diabetes Metab. Res. Rev. 2013 Sep; 29(6): 499-506
 • Collado JA, Alvarez I, Ciudad MT, Espinosa G, Canals F, Pujol-Borrell R, Carrascal M, Abian J, Jaraquemada D. Composition of the HLA-DR-associated human thymus peptidome. Eur. J. Immunol. 2013 Sep; 43(9): 2273-82
 • García-Berrocoso T, Penalba A, Boada C, Giralt D, Cuadrado E, Colomé N, Dayon L, Canals F, Sánchez JC, Rosell A, Montaner J. From brain to blood: New biomarkers for ischemic stroke prognosis. J Proteomics 2013 Dec; 94: 138-48
 • Lecube A, Poca MA, Colomé N, Bech-Serra JJ, Hernández C, García-Ramírez M, Gandara D, Canals F, Simó R. Proteomic analysis of cerebrospinal fluid from obese women with idiopathic intracranial hypertension: a new approach for identifying new candidates in the pathogenesis of obesity. J. Neuroendocrinol. 2012 Jun; 24(6): 944-52
 • Alonso-del-Rivero M, Trejo SA, Reytor ML, Rodriguez-de-la-Vega M, Delfín J, Díaz J, González-González Y, Canals F, Chávez MA, Aviles FX. Tri-domain bifunctional inhibitor of metallocarboxypeptidases A and serine proteases isolated from marine annelid Sabellastarte magnifica. J. Biol. Chem. 2012 May; 287(19): 15427-38
 • Koziol A, Gonzalo P, Mota A, Pollán Á, Lorenzo C, Colomé N, Montaner D, Dopazo J, Arribas J, Canals F, Arroyo AG. The protease MT1-MMP drives a combinatorial proteolytic program in activated endothelial cells. FASEB J. 2012 Nov; 26(11): 4481-94
 • Párraga-Niño N, Colomé-Calls N, Canals F, Querol E, Ferrer-Navarro M. A comprehensive proteome of Mycoplasma genitalium. J. Proteome Res. 2012 Jun; 11(6): 3305-16
 • Andreu-Pérez P, Esteve-Puig R, de Torre-Minguela C, López-Fauqued M, Bech-Serra JJ, Tenbaum S, García-Trevijano ER, Canals F, Merlino G, Avila MA, Recio JA. Protein arginine methyltransferase 5 regulates ERK1/2 signal transduction amplitude and cell fate through CRAF. Sci Signal 2011 Sep; 4(190): ra58
 • Malapeira J, Esselens C, Bech-Serra JJ, Canals F, Arribas J. ADAM17 (TACE) regulates TGFβ signaling through the cleavage of vasorin. Oncogene 2011 Apr; 30(16): 1912-22
 • Colomé N, Collado J, Bech-Serra JJ, Liiv I, Antón LC, Peterson P, Canals F, Jaraquemada D, Alvarez I. Increased apoptosis after autoimmune regulator expression in epithelial cells revealed by a combined quantitative proteomics approach. J. Proteome Res. 2010 May; 9(5): 2600-9
 • Hernández C, García-Ramírez M, Colomé N, Villarroel M, Corraliza L, García-Pacual L, Casado J, Canals F, Simó R. New pathogenic candidates for diabetic macular edema detected by proteomic analysis. Diabetes Care 2010 Jul; 33(7): e92
 • Bancells C, Canals F, Benitez S, Colomé N, Julve J, Ordóñez-Llanos J, Sanchez-Quesada JL. Proteomic analysis of electronegative low-density lipoprotein. J. Lipid Res. 2010 Dec; 51(12): 3508-15
 • Cuadrado E, Rosell A, Colomé N, Hernández-Guillamon M, García-Berrocoso T, Ribo M, Alcazar A, Ortega-Aznar A, Salinas M, Canals F, Montaner J. The proteome of human brain after ischemic stroke.J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2010 Nov; 69(11): 1105-15
 • Esselens C, Malapeira J, Colomé N, Casal C, Rodríguez-Manzaneque JC, Canals F, Arribas J. The cleavage of semaphorin 3C induced by ADAMTS1 promotes cell migration. J. Biol. Chem. 2010 Jan; 285(4): 2463-73
 • García-Castillo J, Pedersen K, Angelini PD, Bech-Serra JJ, Colomé N, Cunningham MP, Parra-Palau JL, Canals F, Baselga J, Arribas J. HER2 carboxyl-terminal fragments regulate cell migration and cortactin phosphorylation. J. Biol. Chem. 2009 Sep; 284(37): 25302-13
 • Bech-Serra JJ, Borthwick A, Colomé N, Albar JP, Wells M, Sánchez del Pino M, Canals F. A multi-laboratory study assessing reproducibility of a 2D-DIGE differential proteomic experiment. J Biomol Tech 2009 Dec; 20(5): 293-6
 • García-Ramírez M, Hernández C, Villarroel M, Canals F, Alonso MA, Fortuny R, Masmiquel L, Navarro A, García-Arumí J, Simó R. Interphotoreceptor retinoid-binding protein (IRBP) is downregulated at early stages of diabetic retinopathy. Diabetologia 2009 Dec; 52(12): 2633-41
 • Hellin JL, Bech-Serra JJ, Moctezuma EL, Chocron S, Santin S, Madrid A, Vilalta R, Canals F, Torra R, Meseguer A, Nieto JL. Very low-molecular-mass fragments of albumin in the plasma of patients with focal segmental glomerulosclerosis. Am. J. Kidney Dis. 2009 Nov; 54(5): 871-80
 • Alonso-del-Rivero M, Trejo SA, Rodríguez de la Vega M, González Y, Bronsoms S, Canals F, Delfín J, Díaz J, Aviles FX, Chávez MA. A novel metallocarboxypeptidase-like enzyme from the marine annelid Sabellastarte magnifica–a step into the invertebrate world of proteases. FEBS J. 2009 Sep; 276(17): 4875-90
 • Monge M, Doll A, Colas E, Gil-Moreno A, Castellví J, Garcia A, Colomé N, Perez-Benavente A, Pedrola N, Lopez-Lopez R, Dolcet X, Ramón y Cajal S, Xercavins J, Matias-Guiu X, Canals F, Reventos J, Abal M. Subtractive proteomic approach to the endometrial carcinoma invasion front. J. Proteome Res. 2009 Oct; 8(10): 4676-84
 • Trejo SA, López LM, Caffini NO, Natalucci CL, Canals F, Aviles FX. Sequencing and characterization of asclepain f: the first cysteine peptidase cDNA cloned and expressed from Asclepias fruticosa latex. Planta 2009 Jul; 230(2): 319-28
 • Monge M, Colas E, Doll A, Gil-Moreno A, Castellví J, Diaz B, Gonzalez M, Lopez-Lopez R, Xercavins J, Carreras R, Alameda F, Canals F, Gabrielli F, Reventos J, Abal M. Proteomic approach to ETV5 during endometrial carcinoma invasion reveals a link to oxidative stress. Carcinogenesis 2009 Aug; 30(8): 1288-97
 • Esteve-Puig R, Canals F, Colomé N, Merlino G, Recio JA. Uncoupling of the LKB1-AMPKalpha energy sensor pathway by growth factors and oncogenic BRAF. PLoS ONE 2009; 4(3): e4771
 • Lyakhovich A, Bech-Serra JJ, Canals F, Surralles J. Quick two-dimensional differential in gel electrophoresis-based method to determine length and secondary structures of telomeric DNA. Anal. Biochem. 2009 Jan; 384(2): 356-8
 • Bech-Serra JJ, Santiago-Josefat B, Esselens C, Saftig P, Baselga J, Arribas J, Canals F. Proteomic identification of desmoglein 2 and activated leukocyte cell adhesion molecule as substrates of ADAM17 and ADAM10 by difference gel electrophoresis. Mol. Cell. Biol. 2006 Jul; 26(13): 5086-95
 • Canals F, Colomé N, Ferrer C, Plaza-Calonge Mdel C, Rodríguez-Manzaneque JC. Identification of substrates of the extracellular protease ADAMTS1 by DIGE proteomic analysis. Proteomics 2006 Apr; 6 Suppl 1: S28-35