CFAH ÀREA DE COORDINACIÓ CIENTÍFICA – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

ÀREA DE COORDINACIÓ CIENTÍFICA

L’Àrea de Coordinació Científica del VHIO s’ha consolidat com una unitat de suport a la direcció, àrea de gestió i grups de recerca de l’VHIO per al desenvolupament de propostes i programes d’investigació, així com per a la seva monitorització i seguiment. També donem suport als diferents grups de treball creats per potenciar i promoure activitats multidisciplinars i crear programes d’investigació conjunts al Campus Vall d’Hebron.

Les nostres tasques de gestió inclouen el suport financer i científic, així com la implementació de necessitats institucionals relacionades amb certes àrees, com educació, ètica i qüestions normatives, divulgació científica, tasques relacionades amb consorcis i investigació coordinada, etc. Més específicament: processos competitius de sol·licitud de subvencions; disseminació entre investigadors d’oportunitats de finançament nacionals i internacionals; avaluació de l’elaboració i redacció de propostes de projectes competitius o seguiment i coordinació de l’execució dels projectes d’investigació adjudicats.


Objectius estratègics

  • Identificar i promoure noves oportunitats de recerca que involucrin socis acadèmics i de la indústria.
  • Escriure, coordinar i gestionar propostes científiques.
  • Gestionar, monitoritzar i donar seguiment a programes institucionals.
  • Promoure la investigació intramural a través de l’educació, la creació de xarxes i la força impulsora.

Aspectes destacats

  • En 2019, la taxa d’èxit del VHIO va ser del 30%, de 207 sol·licituds de subvencions (competitives).
  • En 2019, la nostra unitat va gestionar més de 9 milions d’euros rebuts de fons competitius.
  • El nostre suport a la investigació dels grups del VHIO ha estat reconegut amb la participació dels membres del nostre grup en dues publicacions (How I treat gastric adenocarcinoma; New clinical trial designs in the era of precisió medicine).
  • Llancem, juntament amb el Comitè Educatiu del VHIO, el primer programa de divulgació: el Cicle de seminaris científics de VHIO- Fundació “La Caixa”
  • La nostra unitat va coliderar amb èxit grans consorcis de la UE, inclosos MOTRICOLOR (H2020), COLOSSUS (H2020) i l’assaig Basket of Basket (Cancer Core Europe), i va participar en nombrosos consells de projectes i paquets de treball.
  • La nostra unitat va brindar suport a la Direcció científica mitjançant la gestió de les dades científiques, documents i les accions requerides per al desenvolupament de propostes i projectes de recerca al VHIO.

Equip

Head of Area: Alejandro Piris Giménez. Senior Project Managers: Neus Bayó, Elena Chavarria, Javier Gonzalo, Josep Maria Miquel, Sandra Porta, Isabel Vallvé, Xenia Villalobos. Junior Project ManagersBerta Colldeforns, Eric Delgado, Nacho Sánchez.