CFAH FINANÇAMENT, ACREDITACIÓ I CONSORCIS – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

FINANÇAMENT, ACREDITACIÓ I CONSORCIS

Finançament


El VHIO només pot complir el seu objectiu d’accelerar el desenvolupament de teràpies personalitzades i dirigides contra el càncer mitjançant el finançament públic que rep, així com també les generoses aportacions econòmiques que li arriben d’institucions privades, entitats col•laboradores, empreses i particulars. D’altra banda, i com a reflex directe de la seva recerca científica d’excel•lència, el VHIO continua assegurant un finançament bàsic a través de moltes beques competitives nacionals i internacionals.

Només amb un suport continuat com aquest el rellotge avançarà a favor nostre —contra el càncer.

En conseqüència, el VHIO vol expressar la seva immensa gratitud als següents finançadors, entitats i organismes:

Patrocinadors institucionals: 

Financiació pública:

Internacional

Nacional

Financiació privada:

 


 

 

 

Consorcis


Prova de la importància del VHIO en la recerca oncològica preclínica, translacional i clínica és la seva participació en els consorcis d’excel•lència següents en 2015:

Cancer Core Europe

Cancer Core Europe és una associació única que té com a objectiu abordar el binomi tractament i recerca del càncer. Iniciat la tardor del 2014, aquest consorci de treball ha aconseguit generar una massa crítica d’activitat que permetrà la integració satisfactòria de tota la informació sobre el tractament del càncer, la recerca clínica i la recerca dels resultats. Aquesta iniciativa està dirigida per sis socis fundadors i centres oncològics especialitzats europeus d’excel·lència: Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris (Villejuif, França), Cambridge Cancer Centre (Cambridge, Regne Unit), Karolinska Institute (Estocolm, Suècia), Netherlands Cancer Institute – NKI (Amsterdam, Països Baixos), National Center for Tumor Diseases – DKFZ-NCT (Heidelberg, Alemanya) i VHIO. La posada en comú i l’intercanvi de coneixements, resultats de recerca i plataformes i processos comuns del Cancer Core Europe permetrà que investigadors i metges puguin aprofitar aquesta riquesa de coneixements biològics i dades clíniques per al benefici dels pacients.

http://www.cancercoreeurope.eu/

 

EuroPDX Consortium

L’EuroPDX Consortium – Translating Knowledge in Oncology es va constituir l’any 2013 amb l’objectiu comú de crear una xarxa de models humans de càncer d’importància clínica, i en concret, de models de xenoempelts derivats de pacients (PDX). En connectar 14 centres d’oncologia de nou països europeus que desenvolupen models oncològics de PDX, aquesta iniciativa promourà la difusió i l’intercanvi de descobriments de tractaments prometedors, així com dels principals estudis preclínics multicèntrics. L’EuroPDX treballarà per reduir la duplicació d’esforços en el desenvolupament de fàrmacs oncològics i, en última instància, millorar la qualitat de vida i la supervivència global de pacients amb càncer.

www.europdx.eu

 

INTRACOLOR

Initiated in 2016, INTRACOLOR (Evolution of resistant clones to novel target-directed drugs in colorectal tumors: a genetic and epigenetic study of intratumoural heterogeneity dynamics), is supported by EU Horizon 2020 funding and led by VHIO. Running in parallel with the Phase I/II MoTriColor trials, it incorporates six of MoTriColor’s to assesses three novel targeted therapies for mCRC, each matched to distinctive gene expression signatures.
Representing a comprehensive framework for translational research, emerging molecular data is prospectively integrated in preclinical models and proof-of-concept clinical trials in mCRC. This project is carried out in collaboration with SPECTAcolor – Screening Platform for Efficient Clinical Trials Access in Colorectal Cancer, which is an initiative of the EORTC, supported by Alliance Boots.
www.motricolor.eu

 

MedBioinformatics

Iniciat el 2015, MedBioinformatics és un projecte que rep el suport dels fons del programa Horizon 2020 de la Unió Europea per a la recerca i la innovació. Mitjançant el desenvolupament d’eines bioinformàtiques integradores i aplicacions informàtiques útils i utilitzables de manera autònoma per científics translacionals i metges de capçalera per analitzar la gran quantitat de dades i coneixements generats en la recerca biomèdica i d’assistència sanitària, el projecte pretén facilitar la recerca translacional i la medicina de precisió.

Aquest consorci incorpora 13 grups de nou entitats de recerca de renom, com VHIO, i treballarà per abordar el dèficit d’enfocaments integradors que combinen de forma eficaç diferents tipus de dades procedents de diverses fonts, així com involucrar de forma activa els usuaris finals que no són experts en bioinformàtica en el disseny de les aplicacions.

www.medbioinformatics.eu

 

The MErCuRIC Consortium

Anunciat el 2013, el consorci MErCuRIC , fundat pel 7è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Comissió Europea, incorpora 13 socis de vuit països europeus diferents per dirigir i liderar un assaig clínic de fase Ib/II multicèntric. Aquest estudi avaluarà una estratègia terapèutica innovadora que pretén combatre la metàstasi, millorar la supervivència i desenvolupar nous enfocaments per tractar pacients amb càncer colorectal.

www.mercuric.eu

 

MoTriColor

Incentivat pels fons del programa Horizon 2020 de la Unió Europea per a la recerca i la innovació, MoTriColor (assaigs basats en perfils moleculars amb estratègies terapèutiques específiques en pacients amb subtipus moleculars de càncer colorectal avançat definits recentment), dirigit per VHIO, rep el suport de vuit centres de recerca clínica d’excel·lència situats a Espanya, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica, a més d’una organització europea per a la recerca del càncer i una PIME de diagnòstic i pronòstic. Amb l’objectiu de realitzar assaigs clínics multicèntrics de fase inicial per establir l’activitat antitumoral de tractaments experimentals innovadors per a pacients amb càncer colorectal metastàtic (CCRm) o avançat, els pacients s’estratificaran segons els seus perfils d’expressió gènica d’acord amb firmes de pronòstic establertes recentment.

Segons els perfils d’expressió gènica, els pacients seran assignats a un assaig clínic determinat. Aquest enfocament pioner pretén identificar la sensibilitat de cada pacient envers els tractaments experimentals proposats per tal de desenvolupar, en última instància, tractaments contra el càncer més precisos per a aquests pacients.

www.motricolor.eu

NoCanTher

Funded through a grant received from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, the NoCanTher – Nanomedicine upscaling for early clinical phases of multimodal cancer therapy is a multi-center – Consortium is led by IMDEA Nanoscience and represents an important forward step in utilizing nanoparticles than can better target and more precisely combat cancer cells. It builds on the preclinical successes reported by the former FP7-funded MultiFun Consortium that evidenced the efficacy of a multi-modal therapeutic approach based on functionalized magnetic nanoparticles and magnetic hyperthermia for the intra-tumoral treatment of breast and pancreatic tumors.

NoCanTher will assess this nano-based approach and provide preliminary data on its efficacy in humans and aim to translate these preclinical findings into early clinical development for the treatment of pancreatic cancer.
www.nocanther-project.eu

 

 

PhD PI3K biology in health & disease Network

The PhD PI3K biology in health & disease Network incorporates ten academic, clinical and industrial partners with renowned expertise in research focused on PI3K signaling. Leading a unique training network, this collaboration connects complementary expertise and brings additional value, novel tools and leadership of excellence in order to train talented early stage researchers and suitably equip them for leading roles in cancer science and drug discovery in European industry and academia.

This research training programe not only represents unparalleled educational opportunity for these young scientists, but also aims to increase the international competitiveness of European research in PI3K discovery and drug development.
www.pi3k-phdproject.eu

 

 

RATHER – Rational Therapy for Breast Cancer

RATHER és un projecte consorciat amb fons del 7è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Comissió Europea. El projecte se centra en diversos aspectes clau de la investigació sobre el càncer de mama i comporta la combinació d’esforços per part de sis institucions de recerca, inclòs el VHIO, i dues empreses biomèdiques. RATHER es va iniciar el gener del 2011 i estarà operatiu durant un període de cinc anys.

www.ratherproject.com

 

SPECTAColor

SPECTAcolor, la plataforma de cribratge per a l’accés eficaç a assaigs clínics sobre el càncer colorectal, que incorpora una xarxa de 27 entitats d’investigació de 10 països, és una iniciativa dins del marc del programa de recerca d’EORTC, amb el suport d’Alliance Boots. Creada el 2013, és el primer biobanc de mostres tumorals completament anotades i plataforma d’anàlisi de biomarcadors prospectiva per a la determinació del perfil genètic de pacients amb càncer colorectal avançat.

http://spectacolor.eortc.org.

WIN – Worldwide Innovative Networking in personalized cancer medicine

WIN, Worldwide Innovative Networking in personalized cancer medicine, és una organització no governamental sense ànim de lucre centrada en la medicina personalitzada del càncer fundada per l’Institut Gustave Roussy (França) i l’MD Anderson Cancer Center, de la Universitat de Texas (EUA). Aquesta organització agrupa 22 centres oncològics, incloent-hi el VHIO, i altres agents de la indústria dels cinc continents per augmentar l’eficàcia del diagnòstic i el tractament del càncer.

www.winconsortium.org

 

Otras colaboraciones:

AstraZeneca

L’acord de cooperació d’AstraZeneca/MedImmune i VHIO, anunciat el 2015, estimularà els avenços en la recerca preclínica, clínica i translacional de tota la cartera d’antineoplàstics d’AstraZeneca. Aquest acord, que combinarà, d’una banda, el potencial d’VHIO a l’hora de fomentar descobriments en l’àrea d’oncologia mitjançant la integració de la recerca translacional i la recerca clínica i, d’una altra banda, la prometedora cartera d’antineoplàstics en fase de desenvolupament per als estadis inicials de càncer d’AstraZeneca. Aquesta aliança se centrarà inicialment en aspectes com la reparació del dany a l’ADN, la resistència farmacològica, les noves combinacions de fàrmacs i els perfils moleculars per a la selecció de pacients.

Visiteu la pàgina web de VHIO i afegiu-la als marcadors per informar-vos de les últimes noticies: www.vhio.net.

 

Novartis Oncology

CIBOT, el Consorci d’Investigació Biomèdica i Oncologia Translacional, és un programa científic establert en col·laboració amb Novartis el 2013. Aquesta iniciativa defineix i desenvolupa investigacions amb els objectius següents: determinar els mecanismes etiopatogènics del càncer, així com desenvolupar eines diagnòstiques i terapèutiques innovadores i més eficaces; investigar el potencial terapèutic de nous agents antineoplàstics, i aplicar tecnologies d’avantguarda i les dades més recents per avançar en la recerca del càncer. Algunes de les àrees d’interès son els efectes del patró d’amplificació d’HER2 i el tractament previ amb Herceptin/TDM-1 en l’expressió d’HER2, la inhibició terapèutica de la via oncogènica WNT/β-catenina i la acció sobre la combinació de c-kit natural amb inhibició de la via PI3K en PDX de tipus basal.

www.novartis.com

 

imCORE

Launched by Roche in 2016, the imCORE – immunotherapy Centres of Research Excellence Network – a 21-strong academic powerhouse set to progress discovery in cancer immunotherapy, brings together internationally renowned scientific and clinical experts in cancer immunotherapy to collaborate in investigating the most promising novel treatment approaches. Working in collaboration with scientists from Roche and Genentech, expert researchers and physician-scientists in cancer immunotherapy from across the globe have joined together to drive the application and extension of immune-based strategies to more tumor types as well as advance research into the cellular and molecular mechanisms modulating immune response to cancer.

This Network aims to significantly advance anti-cancer immunotherapeutics and accelerate discovery towards benefiting patients who may stand to gain from novel immune agents as mono therapy or in combination.

https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/oncology/cancer-immunotherapy/collaboration-in-cancer-immunotherapy.htm

 

The OCTC – Oncology Clinical and Translational Consortium

L’OCTC (Consorci d’Oncologia Clínica i Translacional), una xarxa d’investigació científica col·laborativa formada per sis centres oncològics especialitzats de renom, va ser creat per GSK el 2013. Mentre que GSK obté els coneixements i l’experiència de l’OCTC en desenvolupament preclínic, clínic i translacional de tractaments contra el càncer innovadors, els centres participants tindran accés a estudis amb antineoplàstics en fase de desenvolupament per als estadis inicials de càncer de GSK i tindran l’oportunitat d’accelerar i fer avançar la següent generació de tractaments oncològics innovadors.

www.gsk.com

 

Acreditació


In 2017 VHIO underwent evaluation for accreditation of the CERCA Institute of Research Centres of Catalunya (Institució CERCA – Centres de Recerca de Catalunya) for the period 2013 – 2016. In recognition of VHIO’s progress, performance in knowledge transfer activities and management of excellence, VHIO was awarded with the maximum qualification of an A grading.

Also reflecting our dedication to excellence and the quality of our services and procedures, our Cancer Genomics and Molecular Groups have both received ISO 15189 accreditation for their testing methods and technologies. Similarly, we continue to meet the high standards in quality and procedures in the audit of our clinical trials Units, carried out by the Generalitat de Catalunya. Our Research Management is also endorsed by ISO 9001 Certification.