Referència: 03/2019 

Termini de finalització de la presentació: 13/03/2019

Nº de places: 1

Descripció de l’oferta:

VHIO, centre de recerca oncològic, ubicat al Vall d’Hebron, selecciona pel seu departament de RRHH un/a tècnic/a en relacions laborals a jornada complerta, per donar suport al departament, durant la substitució d’una vacant.

En dependència directa de la responsable del departament i dins d’un equipo de 4 persones, les seves principals funcions seran:

  • Creació i manteniment de l’arxiu laboral.
  • Entrega de documentació i seguiment del personal ( signatura de contractes inicials -benvingudes-, signatura de documentació de baixes -liquidacions-, resolució de dubtes i incidències del personal -vacances, permisos,…-, etc.).
  • Contacte directe amb assessoria externa pel traspàs de dades 8altes, baixes, tramitació d’IT/AT, nòmines, liquidacions, seguretat socials, i altres documents relatius al departament).
  • Preparació de diferents llistats y reports per altres departaments i direcció. 

Requisits:

 • Diplomat/Graduat en Relacions Laborals, o similar.
 • Acreditar 2 anys d’experiència com a tècnic/a de relacions laborals o en lloc similar.
 • Haver realitzat nòmines i cotitzacions anteriorment, i saber identificar i seleccionar diferents modalitats de contractes.
 • Tenir experiència en costos de personal (col·laboració amb el departament de projectes i comptabilitat).

Informació addicional:

Es Valorarà els següents coneixements i/o experiència:

 • Coneixement elevat del paquet Office, especialment nivell avançat d’Excel.
 • Coneixement de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
 • Coneixement sobre bonificacions en la cotització a la Seguridad Social del personal investigador.
 • Coneixement i gestió dels diferents productes de Retribució Flexible.
 • Coneixement i experiència amb el SAP.
 • Domini d’anglès a nivell mig/alt tant escrit com oral.

Es valorarà les següents competències:

  • Confidencialitat i discreció.
  • Adaptabilitat y capacitat organitzativa.
  • Capacitat comunicativa.
  • Capacitat de resolució de problemes.
  • Capacitat de treballar de forma autònoma i a la vegada en equip.

 

Lloc de presentació de les ofertes: selecciorrhh@vhio.net

Sobre VHIO:

Sota la direcció del Dr. Josep Tabernero, el Vall d´Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), creat pel Dr. José Baselga l’any 2006, s’ha consolidat com un centre oncològic integral de provada excel·lència internacional. Gràcies a la direcció del Dr. Tabernero i a l’òptima estructura organitzativa del VHIO, basada en un model purament multidisciplinari i translacional, els professionals del VHIO continuen avançant-se i abordant un elevat nombre de qüestions no resoltes per combatre aquesta malaltia heterogènia i multifacètica.

Ubicat al Vall d´Hebron Barcelona Hospital Campus, els nostres investigadors col·laboren i interactuen estretament amb metges i científics del Vall d´Hebron. La ciència translacional i la investigació clínica estan estretament connectades, el que afavoreix una excel·lent interacció i el treball en equip que, a la vegada, accelera el cicle del coneixement des de la investigació fins els desenvolupament de nous tractaments. Aquest entorn privilegiat permet l’accés directe per part del VHIO als pacients, així com a tot l’espectre de professionals d’oncologia que els atenen, i una comprensió inigualable de com la ciència oncològica es pot traduir en tractaments més potents i específics i millors pràctiques per la cura dels pacients.

El model i els programes pioners del VHIO, junt amb la convicció en la combinació de capacitats a través de col·laboracions transfrontereres, continuen impulsant avenços per revertir la resistència al càncer, detenir la disseminació metastàtica i tractar de manera més eficaç inclús els tipus de tumors més resistents als fàrmacs.

Translació del VHIO cap a l’oncologia de precisió: http://www.vhio.net