L’Àrea de Coordinació Científica del VHIO té una funció essencial en el nostre Institut, ja que du a terme moltes tasques de suport, incloent-hi:

 • Identificar nous fons competitius en recerca
 • Proposar patrocinadors externs / institucions filantròpiques per a finançament R+D.
 • Coordinar i gestionar els projectes de R+D adjudicats per proporcionar-los permanentment suport administratiu, tècnic i científic (incloent-hi tasques de seguiment i memòries)
 • Supervisar i verificar que els diferents projectes científics en progrés són coherents amb les línies de recerca del VHIO i les complementen.
 • Supervisar els procediments d’aplicació de patents, els acords de recerca i tot el relacionat amb la propietat intel•lectual referida als projectes de R+D.
 • Identificar noves oportunitats per als científics, inclosos els estudis de recerca multicèntrics.

És per tot això que el nostre equip de professionals experts, dirigits per Alejandro Piris, té un paper decisiu a l’hora de promoure, desenvolupar i expandir la recerca al VHIO:

 • Alejandro Piris, Cap, Àrea de Coordinació Científica
 • Carlos López, Gestor de Transferència de Coneixement
 • Josep Maria Miquel, Gestor de Projectes
 • Mariona Pons
 • Sandra Porta
 • Isabel Vallvé