Els informes científics anuals del VHIO estan organitzats de la següent manera: una versió reduïda impresa (incorporant els seus corresponents codis QR per a la versió en línia). La versió reduïda PDF interactiu, una versió completa en línia incloent tota la informació, noves seccions així com informació ampliada.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.