CFAH Selecció del més destacat de VHIO al San Antonio Breast Cancer Symposium 2021 – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

Selecció del més destacat de VHIO al San Antonio Breast Cancer Symposium 2021

Barcelona, 14 de desembre de 2021. La setmana passada, del 7 al 10 de desembre de 2021 a Texas (EE. UU.), s’ha celebrat el Simposi sobre el càncer de mama de San Antonio (SABCS), en modalitat presencial i virtual. En aquesta trobada internacional i durant cinc dies, s’han presentat per primera vegada els resultats de diversos estudis codirigits des del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, en format presentacions i debat de pòster. En aquestes sessions s’han abordat els últims avanços en biologia experimental, etiologia, prevenció, diagnòstic i tractament del càncer de mama i estadis precancerosos.

Dos estudis de SOLTI dirigits pel VHIO

Moltes dels estudis que han comptat amb la participació de científiques i investigadores clíniques del VHIO en qualitat d’autor principal i/o coautors consistien en assajos clínics realitzats pel grup SOLTI, un grup acadèmic de recerca sobre el càncer de mama.

Durant la Poster Session 1 (Track: Advanced Disease Treatment: Advanced Therapy, Targeted – P1-18-34) es van presentar i debatre els primers resultats de l’estudi SOLTI-1507 IPATHER sobre la seguretat i l’eficàcia de la combinació de ipatasertib, un potent inhibidor de la AKT, i trastuzumab amb pertuzumab en pacients amb càncer de mama amb sobreexpressió de HER2 (càncer de mama HER2+) que presenten mutacions al gen PIK3CA. Aquest estudi ha estat codirigit per la Dra. Cristina Saura, investigadora principal del Grup de Càncer de Mama del VHIO, i la Dra. Mafalda Oliveira, investigadora clínica i metgessa oncòloga del mateix grup.

Aquesta població de pacients en particular, que representa el 30-35 % de tots els pacients amb sobreexpressió de HER2 (HER2+), obté menys benefici al tractament de manteniment de primera línia amb trastuzumab i pertuzumab quan presenten metàstasi. Sobre la base dels resultats de l’anàlisi exploratòria de l’estudi CLEOPATRA, el qual apuntava al pitjor pronòstic en tumors amb mutacions a PI3KCA, es va dissenyar l’estudi en fase 1b IPATHER, un estudi d’un sol grup, per a avaluar en aquestes pacients l’activitat preliminar quan s’afegeix aquest inhibidor de la AKT al tractament amb dos fàrmacs que actuen sobre HER2.

“L’anàlisi dels resultats de les primeres pacients que participen en l’estudi IPATHER mostra que aquesta nova combinació és segura, es tolera bé i els esdeveniments adversos produïts pel tractament són tractables. Resulta encoratjador que les nostres dades també mostren signes preliminars d’eficàcia, va assenyalar la Dra. Cristina Saura, que també és cap de la Unitat de Càncer de Mama del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), que està dirigit pel Dr. Josep Tabernero, director del VHIO i membre de la Junta Directiva de SOLTI.

“Donat que el perfil de seguretat és favorable, la fase d’ampliació de la població que rep la dosi d’aquests tres fàrmacs en combinació està en curs. En aquesta fase s’inclourà a 19 pacients més. Esperem que aquest enfocament de tractament millori, en última instància, el pronòstic d’aquestes pacients, afegeix la Dra. Mafalda Oliveira, coinvestigadora principal d’aquest estudi, qui també és membre de la Junta Directiva de SOLTI.

Durant la Session 1 (Track: Prognostic and Predictive Factors: Predictive Biomarkers for Endocrine TherapiesP1-07-02), es van presentar els resultats principals de l’assaig SOLTI-1802 ONAWA, un assaig clínic finestra multicèntric amb onapristona, un antiprogestagen tipus 1, en dones postmenopàusiques amb càncer de mama en estadi inicial amb sobreexpressió de receptors hormonals i sense sobreexpressió de HER2 (HER2-).

La Dra. Meritxell Bellet, investigadora principal d’aquest estudi, a més d’investigadora clínica del Grup de Càncer de Mama del VHIO, metgessa oncòloga al HUVH i membre de la Junta Directiva de SOLTI, va presentar aquestes dades de l’assaig ONAWA, primer assaig finestra que avalua si el tractament amb onapristona abans de la intervenció quirúrgica pot inhibir la proliferació de les cèl·lules tumorals. Aquest assaig està codirigit per la Dra. Saura, també en col·laboració amb el Dr. Paolo Nuciforo, investigador principal del Grup d’Oncologia Molecular del VHIO. A aquest assaig es va incloure a deu pacients amb un índex de proliferació ki-67 superior al 10 %.

“Els resultats obtinguts fins avui mostren una evolució menys agressiva del càncer i un millor pronòstic d’alguns tumors, inclòs el càncer de mama luminal A. El seu perfil de seguretat es coherent amb el perfil notificat anteriormente i, també hem observat un canvi a casos de càncer endocrino-sensibles, la qual cosa podria augmentar les possibilitats de resposta al tractament antiestrogènic”, va assenyalar la Dra. Bellet, primera autora d’aquest estudi.

Nou conjugat anticòs-fàrmac per al càncer de mama en estadi inicial?

A més d’aquests dos estudis de SOLTI codirigits des de VHIO, els primers resultats d’un altre assaig finestra, l’assaig SOLTI-1805 TOT-HER3, van ser presentats i debatuts durant la Spotlight Poster Discussion Session 13 (Track: Novel Therapeutics PD13-04), pel Dr. Aleix Prat, investigador principal, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona i president de SOLTI.

L’assaig TOT-HER3, que està codirigit per la Dra. Mafalda Oliveira al VHIO, és el primer estudi a avaluar patritumab deruxtecán, un conjugat anticòs-fàrmac (ADC) que actua sobre HER3, en pacients amb càncer de mama en estadi inicial sensible al tractament hormonal amb sobreexpressió de receptors hormonals i sense sobreexpressió de HER2 (HER2-). Abans d’aquest estudi, aquest ADC només havia demostrat activitat antitumoral i un perfil de seguretat tolerable en pacients amb metàstasi que prèviament havien rebut tractament extens, amb nivells elevats o baixos d’expressió de HER3.

Amb un total de 80 pacients a reclutar en 10 hospitals de tota Espanya, els resultats preliminars de les primeres 30 pacients incloses en aquest assaig van mostrar una reducció del volum tumoral en un 45,8 % dels casos. A més, un 57 % d’aquestes pacients van presentar un augment del grau d’infiltració immunitària i una disminució del grau de cel·lularitat tumoral amb una sola administració del fàrmac.

“Aquests resultats preliminars mostren que patritumab deruxtecán posseeix una elevada activitat antitumoral. En gairebé un de cada dos casos, amb aquest tractament es va aconseguir una reducció del volum tumoral, i fins i tot la curació, va afirmar la Dra. Oliveira.

“Una altra dada positiva és que el tractament es va tolerar bé i el perfil de seguretat va ser coherent amb el notificat prèviament per a aquest ADC. Aquestes observacions encoratjadores podrien, en última instància, traduir-se en beneficis per als pacients als qui s’acabi de diagnosticar càncer de mama en estadi inicial sense sobreexpressió de HER2 (HER2-).”

Busquem biomarcadors de resposta als ADC que actuen sobre HER3 en xenoempelts obtinguts de pacients amb càncer de mama

La proteïna HER3 es troba sobreexpressada en un 30-50 % de pacients amb càncer de mama i s’ha associat a un mal pronòstic. Els resultats d’un estudi previ en fase 1/2 van demostrar que patritumab deruxtecán, un conjugat anticòs-fàrmac (ADC) que actua sobre HER3, posseeix una activitat antitumoral encoratjadora en pacients amb càncer de mama metastàtic que presenten sobreexpressió de receptors hormonals.

Utilitzant el mateix fàrmac que a l’assaig SOLTI-1805 TOT-HER3 abans mencionat, la Dra. Violeta Serra, investigadora principal del Grup de Teràpies Experimentals del VHIO, ha avaluat l’activitat d’aquest ADC en 21 models de xenoempelts diversos obtinguts de pacients amb càncer de mama per a identificar potencials biomarcadors robustos de la resposta al fàrmac.

Els resultats presentats durant la Poster Session 5 (Track: Prognostic and Predictive Factors: Predictive Biomarkers for Targeted Therapies P5-13-14) van mostrar que un 38 % dels xenoempelts obtinguts de pacients eren molt sensibles al patritumab deruxtecán. A més, en un 36 % dels xenoempelts, aquest ADC va assolir una activitat antitumoral superior en comparació amb la quimioteràpia amb irinotecán.

“Vam observar una potent resposta antitumoral a aquest conjugat anticòs-fàrmac que actua sobre HER3 en els xenoempelts obtinguts de pacients, independentment dels nivells d’expressió basals de HER3/ERBB3, el que es coherent amb les dades clíniques prèviament publicades d’un estudi en fase 1/2. A més, els tumors basal-like van ser més sensibles a aquest tractament que els models de càncer de mama de subtipus luminal B, va explicar la Dra. Serra, investigadora principal en aquest estudi de recerca.

Els resultats també apunten a un efecte d’aquest tractament en la regulació a la baixa de la via de senyalització mediada per HER3/ERK i l’inici del dany a l’ADN en fase S de manera paral·lela, la qual cosa afavoreix la mort de les cèl·lules tumorals.

“Si volem predir amb major precisió quins pacients tenen una major probabilitat de beneficiar-se, resulta essencial augmentar els coneixements a escala molecular sobre els mecanismes de resposta a aquest prometedor conjugat anticòs-fàrmac”, va afegir Andreu Òdena, estudiant de doctorat al Grup de Teràpies Experimentals del VHIO i primer coautor d’aquest estudi, juntament amb altres investigadors de l’equip de la Dra. Serra.

Aquest estudi dirigit pel VHIO també va ser seleccionat per a un dels recorreguts de pòsters del Guiding Researchers and Advocated to Scientific Partnerships (GRASP): Grup 1A: models en animals, càncer de mama HER2+, càncer de mama HER3, dimarts, 14 de desembre.

GRASP és una organització dirigida per pacients que reuneix pacients, metges, metgesses, investigadors i investigadores per a intercanviar idees i aprendre mútuament amb la finalitat d’impulsar els avanços científics. Els debats mantinguts al recorregut de pòsters del GRASP constitueix un dels programes oficials de promoció del SABCS de 2021.

14/12/2021|