CFAH HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és l’hospital més gran de Barcelona i el segon més gran d’Espanya; inclou diverses instal·lacions, que cobreixen gairebé totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, disposa de més de mil quatre-cents llits i dóna feina a més de sis mil persones. També inclou diversos centres d’ensenyament, una escola de medicina, instal·lacions de salut pública, centres de recerca, laboratoris i altres instal·lacions complementàries.

L’oportunitat de crear un centre de recerca del càncer va ser el resultat de la rellevància de la recerca clínica i translacional en el càncer, juntament amb la necessitat que hi hagués centres amb les característiques necessàries per a poder dur a terme aquest tipus de recerca a llarg termini (ambient clínic idoni per al tractament de pacients amb càncer, locals clínics multidisciplinaris que incorporen totes les especialitats rellevants, equips d’experts clínics en la recerca clínica i translacional, equips de recerca bàsica i laboratoris i plataformes tecnològiques adequades).

Servei d’Oncologia

El Servei d’Oncologia es va establir el 1995 per complir els nous requisits de l’atenció oncológica i proporcionar un centre de coordinació dels diferents serveis, amb la finalitat de crear equips d’atenció multidisciplinaris totalment interrelacionats.

Des de la seva creació, ha experimentat un important creixement quantitatiu i qualitatiu en les àrees d’atenció al pacient, ensenyament i perspectiva de la recerca, i ha esdevingut un centre model a Europa.

Visita el lloc web del Vall d’Hebron