CFAH INFORMES CIENTÍFICS – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

INFORMES CIENTÍFICS

Els informes científics anuals del VHIO estan organitzats de la següent manera: una versió reduïda impresa (incorporant els seus corresponents codis QR per a la versió en línia). La versió reduïda PDF interactiu, una versió completa en línia incloent tota la informació, noves seccions així com informació ampliada.

 

Informe Científic 2019


Per sol · licitar la versió reduïda en PDF o impresa, poseu-vos en contacte amb Amanda Wren directament per correu electrònic: awren@vhio.net.

 

Informe Científic 2018


 

Informe Científic 2017


 

Informe Científic 2016


 

Informe Científic 2015


 

Informe Científic 2014


 

Informe Científic 2013


 

Informe Científic 2012


 

Informe Científic 2011


 

Informe Científic 2010


 

Informe Científic 2009


 

Informe Científic 2008