CFAH MEMBRES DEL PATRONAT – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

MEMBRES DEL PATRONAT

Els membres del Patronat entenen el poder de les idees, d’un objectiu i d’un somni.

La recerca translacional és summament exigent i representa el sistema més sofisticat de l’atenció als pacients: requereix equips tecnològics d’última generació, investigadors excel·lents i un subministrament constant de noves teràpies per a investigar.

Els membres del Patronat entenen l’esforç i les exigències d’aquest projecte tan ambiciós i comparteixen amb el VHIO la certesa que són part d’un repte històric, un repte en què els malalts poden trobar una solució mèdica, i en alguns casos, la curació.

El VHIO és una organització que requereix una enorme responsabilitat, tant institucional com personal, ja que exigeix que tots els seus treballadors facin la seva feina a consciència i donin el millor d’ells mateixos.

Des de la seva creació i constitució, el VHIO ha tingut el suport de fons privats i públics. La iniciativa privada és una font d’ingressos clau, sia mitjançant un suport competitiu o projectes filantròpics. 

Fonts de finançament

El VHIO rep part del seu finançament bàsic de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut i del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i també de la Fundació FERO, la Fundació “la Caixa” i la Fundació BBVA.

A més dels membres del Patronat del VHIO, hi ha d’altres institucions dels sectors públic i privat que, des del principi, han participat en la Fundació VHIO i li han donat suport. Estem especialment agraïts a la Fundació Privada Cellex. El seu suport continuat ha permès el desenvolupament de molts dels nostres programes, com la Unitat de Genòmica del Càncer, que s’ha creat recentment, i també de moltes de les nostres instal•lacions, com el futur edifici Cellex.

La major part del finançament s’aconsegueix a través de projectes competitius atorgats per la Unió Europea i d’altres de fundacions nacionals i internacionals, agències i altres organitzacions.

Finalment, alguns científics també reben suport financer d’institucions acadèmiques, com la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).