CFAH ORGANITZACIÓ – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

ORGANITZACIÓ

L’activitat científica del VHIO s’estructura en quatre grans programes: Investigació Pre-clínica, Investigació Traslacional, Investigació Clínica i Tecnologies Trasversals.

En el procés de reestructuració del VHIO, la Investigació Traslacional s’ha erigit com el programa principal del VHIO, liderat per Joan Seoane. A més de la recent incorporació del Grup de Cèl·lules Mare i Càncer liderat per Hèctor G. Palmer i del Laboratoriode Expressió Genètica i Càncer de Joan Soeane, està previst ampliar el Programa d’Investigació Translacional amb altres grups d’excel·lència. Això serà possible gràcies a la pròxima construcció del nou edifici CELLEX.

Les diverses activitats d’investigació pre-clínica s’han reagrupat formant un altre dels programes d’actuació importants del VHIO. El Programa d’Investigació Pre-clínica, dirigit per Joaquín Arribas,  agrupa el seu Laboratori de Factors de Creixement amb el Laboratori de Teràpies Experimentals de Violeta Serra, el Programa de Biomarcadors Tumorals de Josep Villanueva i el de Modelització de Teràpies Anti-tumorals en Ratolí dirigit per Laura Soucek. Gràcies a la pròxima construcció de l’edifici CELLEX, aquest programa també ampliarà en un futur les seves línies d’investigació mitjançant la incorporació de nous grups.

El Programa d’Investigació Clínica del VHIO, dirigit per Josep Tabernero, continuarà format pels següents grups:

Càncer de Mama i Melanoma, dirigits per Javier Cortés, Tumors Ginecológicos i de Cap i Coll, encapçalat per Josep María del Campo, Tumors Gastrointestinals de Josep Tabernero, Tumors Genitourinaris, del SNC, Sarcoma i Càncer d’Origen Primari Desconegut, dirigit per Joan Carles, el Grup de Càncer de Pulmó d’Enriqueta Felip, Oncologia Radioteràpica, sota l’adreça de Jordi Giralt, el Grup d’Alt Risc i Prevenció del Càncer, dirigit per Judith Balmaña, Oncologia Hematològica, dirigit per Francesc Bosch, i el Grup d’Oncogenètica, liderat per Orland Díez.

Les diverses activitats d’investigació clínica del VHIO segueixen rebent el suport dels serveis bàsics essencials, incloent l’Oficina d’Assajos Clínics, l’activitat dels quals està a càrrec d’Irene Marimon, Gemma Sala i Susana Muñoz, de la Unitat d’Infermeria d’Investigació Clínica, sota la supervisió d’Ángeles Peñuelas, i de la Unitat d’Atenció Farmacèutica d’Oncologia, coordinada per Maria-Josep Carreres i Laura Maños, així com de l’equip de bases de dades i estadística.

Per a complir amb la necessària expansió de l’institut, aquest programa també ampliarà el seu camp d’investigació amb la futura incorporació de nous grups.

El Grup de Genòmica del Càncer, el Laboratori de Proteòmica i el Grup de Patologia Molecular liderats per Ana Vivancos, Francesc Canals i Santiago Ramón i Cajal respectivament, seguiran funcionant com a grups d’investigació clau on els seus investigadors principals portaran a terme, implementaran i desenvoluparan projectes d’investigació independents.

A més d’informar directament al director científic del VHIO, també seran responsables de mantenir i desenvolupar les tecnologies trasversals del VHIO. A partir d’ara totes aquestes activitats s’agruparan dintre del Programa de Tecnologies Trasversals amb Josep Tabernero, Joan Seoane i Joaquín Arribas en qualitat d’assessors científics en Patologia Molecular, Genòmica i Proteòmica respectivament.

 

Fes click aquí per visualitzar l’organigrama del VHIO

Comitè de Direcció

Inclou el Director, el Director de Recerca Pre-Clínica, el Director de Recerca Clínica, el Director de Recerca Traslacional i Gerent.

En termes generals, el Comitè de Direcció és responsable de totes les qüestions estructurals o científiques d’interès general i de l’execució de les recomanacions d’altres òrgans.

Funcions principals:

  • Coordinació i planificació estratègica de recerca i transferència de coneixement de l’Institut
  • Orientació dels programes de recerca
  • Seguiment i coordinació de l’execució de l’activitat científica, el Pla estratègic del centre i el Pla anual d’activitats
  • Promoció i desenvolupament de la comunitat científica i els seus membres constituents
  • Discussió i preparació de les propostes que hauran d’aprovar altres òrgans de govern

Serveis de suport a la recerca

Els serveis de suport a la recerca s’organitzen en àrees funcionals especialitzades.

Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca està formada pel Director i Director de Recerca Clínica, el Director de Recerca Pre-Clínica i el Director de Recerca Traslacional. La Gerent i el Director de l’Oficina d’R+D hi són presents com a assessors sense dret de vot.