CFAH PLA D’IGUALTAT – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

PLA D’IGUALTAT

A l’hora de contractar, promocionar i desenvolupar els talents, un dels principis rectors que se segueixen al VHIO és el de no fer cap distinció de gènere. En la cerca de la investigació d’excel·lència, es considera primordial saber aprofitar tot el talent. Com a participant en la iniciativa de Recursos Humans per a la Recerca (HRS4R n’és la sigla en anglès) de la Comissió Europea, el VHIO s’ha compromès a aplicar els principis establerts del projecte en les seves polítiques de recursos humans per a investigadors i investigadores. D’aquesta manera, es cerca promoure la transparència en els processos de selecció, aconseguir l’equitat i assolir l’excel·lència en el reclutament dels investigadors.

A més, per a complir amb els requisits de la legislació espanyola, el VHIO ha elaborat i implementat un Pla de Gènere propi. Sota el lideratge i la supervisió de la Comissió de Gènere del VHIO, aquest organisme s’assegura d’evitar i sancionar qualsevol tipus de discriminació, amb una política de tolerància zero enfront d’aquests fets.

 

Veure el Pla d’Igualtat de VHIO (PDF)